Media-no-image

Kommentar till tingsrättens dom i mediebolagens mål mot Telenor och Bredbandsbolaget

Nyheter   •   2015-11-27 12:32 CET

Idag kom domen i målet mot Telenor och Bredbandsbolaget där tingsrätten tagit ställning till om internetoperatörer ska betraktas som medskyldiga till brott som begås på internet och att internetleverantörer därför måste blockera The Pirate Bay och Swefilmer. Tingsrätten ansåg inte att internetleverantörer ska anses medskyldiga till brott som begås över internet. Rättighetshavarna som stämt Telenor och Bredbandsbolaget har sedermera meddelat att de kommer att överklaga domen till hovrätten.

– Vi ser det som positivt att tingsrätten inte anser att internetoperatörer är medskyldiga till brott som begås över internet. Detta är viktigt för yttrandefriheten och den svenska modellen för ett fritt och öppet internet. Vi tror att även hovrätten kommer att döma till vår fördel och hoppas att detta kan sätta stopp för denna fråga som annars skulle kunna leda till att internetoperatörer behöver blockera fler sajter framöver, säger Anna Byström, chefsjurist på Telenor.

För mer information, kontakta Telenors och Bredbandsbolagets presstjänst på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Idag kom domen i målet mot Telenor och Bredbandsbolaget där tingsrätten tagit ställning till om internetoperatörer ska betraktas som medskyldiga till brott som begås på internet och att internetleverantörer därför måste blockera The Pirate Bay och Swefilmer.

Läs vidare »
J3q6oervizmihoiautqt

Ownit och Bredbandsbolaget toppar SKI-undersökning

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 11:55 CET

Tidigare idag presenterades den årliga undersökningen Svenskt Kvalitetsindex för bredbandsleverantörer som mäter konsumenters nöjdhet. Telenors varumärken Ownit och Bredbandsbolaget placerar sig som nummer ett respektive nummer två i undersökningen. Både Ownit och Bredbandsbolaget ökar från föregående år medan konsumenternas nöjdhet minskar i branschen som helhet.

Media-no-image

Kommentar till kulturministerns inbjudan till samtal om upphovsrätt

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 15:56 CEST

Telenor och Bredbandsbolaget välkomnar kulturminister Alice Bah Kuhnkes inbjudan att diskutera frågan om att stärka upphovsrätten. Vi håller med kulturministern om att det finns alternativa vägar att gå för att stärka upphovsrättsinnehavares intressen. Vi ser det även som positivt att kulturministern vill diskutera frågan om alternativ till blockering innan vi får en prejudicerande dom. Vår förhoppning är att fler aktörer därmed kan dela vår uppfattning om att internetleverantörer inte ska blockera sina kunders kommunikation. Den svenska modellen, inom vilken det som regel är en viktig princip att de som tillhandahåller internets infrastruktur inte ska lägga sig i det innehåll som transporteras över internet, kan därmed försvaras. Det är möjligt att tillgodose upphovsrättsinnehavares intressen utan att rubba vår eller andra internetleverantörers roll i samhället – att möjliggöra tillgång till information, inte det motsatta.

Anna Byström, chefsjurist Telenor och Bredbandsbolaget

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital-tv och andra tjänster. Företaget har fler än 475 000 privat- och företagskunder i ett nät som omfattar två miljoner svenska hushåll. Bredbandsbolaget är också en av Sveriges största leverantörer av bredbandstelefoni med fler än 200 000 anslutna hushåll. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

​Telenor och Bredbandsbolaget välkomnar kulturminister Alice Bah Kuhnkes inbjudan att diskutera frågan om att stärka upphovsrätten. Vi håller med kulturministern om att det finns alternativa vägar att gå för att stärka upphovsrättsinnehavares intressen.

Läs vidare »
Oxkopxqbbusl4xienlaz

Nya routrar gör Bredbandsbolaget åtta gånger snabbare

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 13:30 CEST

Bredbandsbolagets nya kunder erbjuds från och med idag två nya routermodeller, som är upp till åtta gånger snabbare än tidigare modeller. Kunderna kan därmed uppleva en av marknadens snabbaste trådlösa hastigheter.

Media-no-image

Därför blockerar Bredbandsbolaget inte The Pirate Bay

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 11:44 CET

Idag hålls muntliga förberedelser inför rättegången där viktiga principer för det öppna Internet står på spel. Bredbandsbolaget har stämts av bland andra Universal Music, Sony Music, Warner Music, Nordisk Film och Svensk Filmindustri som kräver att Bredbandsbolaget blockerar sina kunders tillgång till sajterna The Pirate Bay och Swefilmer. Eftersom en dom kan bli prejudicerande handlar rättegången om så mycket mer än en internetoperatör och två kontroversiella hemsidor.

Film- och skivbolagen har förklarat att de kommer att prova alla möjliga åtgärder för att stoppa verksamhet på Internet som de menar bryter mot upphovsrätten. I Sverige finns sätt att komma åt brott mot upphovsrätten som begås på Internet. Men svensk lag går inte så långt som att kräva att en internetoperatör ska blockera sina abonnenters tillgång till sajter som kan innehålla olagligt materiel. Och det av en anledning.

Bredbandsbolaget tycker att den svenska modellen är värd att försvara: Det är en viktig princip för det öppna Internet att de som tillhandahåller Internets infrastruktur inte ska hållas ansvariga för det innehåll som transporteras över Internet. På samma sätt som att Posten inte ska lägga sig i vad folk skriver i brev eller vart folk skickar breven.

Bredbandsbolagets och andra internetoperatörers roll i samhället ska handla om att möjliggöra tillgång till information – inte att utöva eller medverka till censur.

Man kan ha synpunkter på mycket av den information som finns tillgänglig på Internet. Men inskränkningar i den grundlagsfästa informations- och yttrandefriheten måste göras ytterst försiktigt. Att de aktörer som tillhandahåller själva infrastrukturen för Internet ska göras ansvariga för vilket innehåll slutkunderna kan ta del av är helt fel väg att gå. Detta är Bredbandsbolagets övertygelse och något vi kommer att strida för.

Telenor, som äger Bredbandsbolaget, har som Sveriges näst största telekomoperatör en roll i samhället som handlar om att möjliggöra tillgång till information. Det tar vi på stort allvar. Med detta sagt välkomnar vi en rättslig prövning som förhoppningsvis stärker oss i vår övertygelse.

Mats Lundquist affärsområdeschef, Bredbandsbolaget

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital-tv och andra tjänster. Företaget har fler än 475 000 privat- och företagskunder i ett nät som omfattar två miljoner svenska hushåll. Bredbandsbolaget är också en av Sveriges största leverantörer av bredbandstelefoni med fler än 200 000 anslutna hushåll. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

Idag hålls muntliga förberedelser inför rättegången där viktiga principer för det öppna Internet står på spel. Bredbandsbolaget har stämts av bland andra Universal Music, Sony Music, Warner Music, Nordisk Film och Svensk Filmindustri som kräver att Bredbandsbolaget blockerar sina kunders tillgång till sajterna The Pirate Bay och Swefilmer.

Läs vidare »
Hitvqh2nxfh0wgmhv7c3

Telenor ny tjänsteleverantör i IP-Onlys öppna och neutrala nät

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 15:47 CET

Telenor och IP-Only har tecknat ett rikstäckande avtal som innebär att Telenor lanserar bredband, TV och telefonitjänster i IP-Onlys öppna och neutrala fibernät med varumärkena Bredbandsbolaget, Canal Digital och Ownit. I och med avtalet med Telenor har IP-Only nu ett av marknadens starkaste utbud i vårt öppna stadsnät.

Media-no-image

Bredbandsbolaget motsätter sig krav på blockering

Nyheter   •   2014-12-16 10:22 CET

Den 11 november uppmärksammade flera medier att Bredbandsbolaget blivit stämda av bolagen Universal Music, Sony Music och Warner Music, tillsammans med Nordisk Film och Svensk Filmindustri. I stämningsansökan kräver de att Stockholms tingsrätt förbjuder Bredbandsbolaget att ge sina kunder tillgång till The Pirate Bay och streamingsajten Swefilmer. Bredbandsbolaget lämnar idag in sitt svaromål till Stockholms tingsrätt, i vilket Bredbandsbolaget motsätter sig kraven på att blockera innehåll och tjänster som finns tillgängliga för Bredbandsbolagets abonnenter på internet.

Bredbandsbolaget poängterar i sitt svar att svensk rätt inte ger domstolen stöd för att kräva att Bredbandsbolaget i egenskap av internetleverantör ska blockera innehåll och tjänster som finns tillgängliga på internet.

Bredbandsbolagets roll är att ge sina abonnenter tillgång till internet. Därigenom bidrar Bredbandsbolaget till det fria flödet av information och möjligheten för människor att nå varandra och kommunicera över internet. Bredbandsbolaget ska däremot inte bevaka den information som utbyts i nätet.

  • Vår uppgift som internetoperatör är att leverera bredbandsuppkoppling till våra kunder, inte att kontrollera eller blockera innehåll eller tjänster. Det är en bärande princip för ”Öppna Internet” att operatörer inte ska hållas ansvariga för trafiken i nätet.
  • Bredbandsbolaget blockerar inte innehåll eller tjänster baserat på enskilda organisationers önskemål. Det finns inte någon laglig skyldighet för operatörer att blockera varken The Pirate Bay eller Swefilmer. Det finns andra legala möjligheter att komma åt intrång i rättigheter, men att tvinga en internetoperatör att blockera sina abonnenters tillgång till tjänster och innehåll är enligt gällande svensk rätt inte möjligt. 

 

För frågor, vänligen kontakta Bredbandsbolagets Presstjänst på 08-41 01 00 40 eller press@bredband.com  

Den 11 november uppmärksammade flera medier att Bredbandsbolaget blivit stämda av bolagen Universal Music, Sony Music och Warner Music, tillsammans med Nordisk Film och Svensk Filmindustri. I stämningsansökan kräver de att Stockholms tingsrätt förbjuder Bredbandsbolaget att ge sina kunder tillgång till The Pirate Bay och streamingsajten Swefilmer.

Läs vidare »
Media-no-image

Bredbandsbolaget återupptar lagring av trafikuppgifter

Nyheter   •   2014-08-26 11:59 CEST

Bredbandsbolaget har beslutat att återuppta lagringen av trafikuppgifter enligt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) från och med midnatt 2014-08-26. 

I april 2014 ogiltigförklarades EU:s datalagringsdirektiv. Som en följd av det meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att myndigheten inte kunde utöva tillsyn av den svenska lagstiftning (Lagen om elektronisk kommunikation, LEK) som dittills reglerat datalagring. Bredbandsbolaget tolkade det som ett tydligt ställningstagande från PTS att LEK inte längre gällde och beslutade då att upphöra med lagringen av de aktuella trafikuppgifterna. Dessa förändringar trädde i kraft den 15 april 2014.

Sedan april har en statlig utredning och PTS förtydligat att svenska operatörer förväntas följa LEK, vilket innebär att vi är skyldiga att lagra de aktuella trafikuppgifterna. Därför har vi återupptagit lagringen från och med midnatt 2014-08-26. 

Det finns i dag en pågående rättsprocess som kommer att avgöra huruvida LEK är förenlig med EU-rätten och därmed vilka lagringsskyldigheter vi operatörer har. Bredbandsbolaget tycker att det är viktigt att frågan får en rättslig prövning.


Bredbandsbolaget har beslutat att återuppta lagringen av trafikuppgifter enligt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) från och med midnatt 2014-08-26.

Läs vidare »
Juozdnfajmz7pku394cg

Bredbandsbolaget och PlayStation®4 förenar det bästa av två världar

Nyheter   •   2014-05-14 11:17 CEST

För en riktigt bra spelupplevelse krävs ett riktigt snabbt bredband. Därför har Bredbandsbolaget och Sony PlayStation inlett ett unikt samarbete. Den nya kampanjen innebär att kunder som nytecknar eller uppgraderar till sitt bredband till 250Mbit/s eller högre, erbjuds ett PlayStation 4 med ett två-årigt PlayStation Plus-medlemskap.

Media-no-image

Bredbandsbolaget slutar lagra trafikdata

Nyheter   •   2014-04-14 18:16 CEST

För att värna våra kunders integritet i det oklara juridiska läge som råder, har Telenor Sverige beslutat att upphöra med den lagring av trafikuppgifter som lagen om elektronisk kommunikation och EU:s datalagringsdirektiv kräver. Vårt beslut grundar sig på EU-domstolens dom om att EU-direktivet strider mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Raderandet av uppgifter lagrade i enlighet med denna lagstiftning kommer att påbörjas snarast möjligt, säger Ola Hanson, chefsjurist på Telenor Sverige.


För att värna våra kunders integritet i det oklara juridiska läge som råder, har Telenor Sverige beslutat att upphöra med den lagring av trafikuppgifter som lagen om elektronisk kommunikation och EU:s datalagringsdirektiv kräver.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presschef
  • wjeoprxiess@brctedkdbawxndol.cocqeom
  • 08-41 01 00 40
Presstjänsten besvarar frågor rörande press och media. För frågor gällande annonsering, försäljning eller övriga ärenden hänvisar vi till Telenors växelnummer: 0455-33 10 00.

Om Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för internetaccess, telefoni, digital-TV och andra tjänster. Vi har idag mer än 460 000 anslutna hushåll och är därmed landets näst största bredbandsleverantör med 25 procent av marknaden. I storstadsregionerna är vi nummer ett. Bredbandsbolaget är också en av Sveriges största leverantörer av bredbandstelefoni med mer än
200 000 anslutna hushåll. Vårt nät byggs ut kontinuerligt och kan idag nå cirka 2 miljoner svenska hushåll på över 70 orter runt om i landet.
Bredbandsbolaget är en del av Telenor, Sverige ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster.

För mer information gå in på www.bredbandsbolaget.se

Adress

  • Bredbandsbolaget
  • Katarinavägen 15
  • 102 65 Stockholm
  • Vår hemsida