2fazahwakgoa4hsjvp6h5g

Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav

Nyheter   •   Apr 24, 2017 08:15 CEST

Briggen Tre Kronor har flyttat kontoret till Skeppsholmen och i år börjar vår säsong i Stockholm med efterföljande besök i ett stort antal städer och länder runt Östersjön. I Almedalen får vi besök av ungdomspolitiker och tre dagar fylls med seminarier. Här finns fortfarande möjlighet att boka en unik arena mitt i centrala Visby i Tre Kronors vackra salong, dessutom med en helt ny, säker teknik.

Wy67wyhvihds6djz1ft5

Baltic Sea Future - internationell kongress för en hållbar framtid för Östersjön

Nyheter   •   Jan 12, 2017 10:11 CET

​Baltic Sea Future arrangeras av Stockholms Stad i samarbete med Stockholms universitet och Stiftelsen Hållbara Hav. Konferensen involverar företrädare för kommuner och städer runt Östersjön. Genom Baltic Sea Future skapas en plattform för erfarenhetsutbyte och möjlighet att etablera samarbeten mellan de olika intressenterna för att trygga en hållbar framtid för vårt vackra och unika innanhav.

Lw9epuhgzxtzp8phtdbx

En verksamhets lilla berättelse. - Några ord från vd Anders Mannesten

Blogginlägg   •   Dec 30, 2016 13:04 CET

Media no image

Östersjön om 20 år - Seminarium 18 januari 2017 Stockholm

Nyheter   •   Dec 28, 2016 12:47 CET

KTH och Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en dag med information om hur Östersjöns övergödning och miljöutmaningar bör mötas med en förnyad åtgärdspolicy för att klara miljökvalitetsmål och generationsmålet. Seminariet riktar sig till politiker, forskare, intresseorganisationer, civilsamhället, näringslivet och andra intressenter som brinner för att Östersjön kan återfå sin status till nästa generation.

Datum och tid: 18 januari kl 08.00 - 16.00.

Plats: Stockholm City Conference Centre.

Mer info o anmälan: Bengt Simonsson, tel 08-21 44 70 bengt.simonsson@teknikmarknad.se

Pris: 300 kronor. Begränsat antal platser.

Östersjön står inför stora utmaningar när det gäller att möta den ökande övergödningen. Nya lösningar behövs som kan ge Östersjön god status inom rimliga kostnads- och tidsramar. Lösningar som också ger svar på de utmaningar om internläckage av fosfor som regeringen beskriver i budgetpropositionen 2016.

KTH och Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en dag med information och diskussion om hur nya synsätt och ny teknik kan bidra till utvecklingsarbetet och inspirera till nya lösningar.

Seminariet Östersjön om 20 år vässar debatten om relevanta metoder för att framförallt minska övergödningen till 1970-talets nivåer. Metoder som ger en ökad kostnadseffektivitet men som också ger en snabbare effekt – med bestående och tydliga fördelar för samhället i stort. Under seminariedagen ges följande sex exempel i demonstrationer i angränsande lokaler:

1) Landbaserade åtgärder med hög kostnadseffektivitet

2) Syresättning av syrefria bottnar - pumpning av ytvatten

3) Fosforabsorberande material - aluminiumklorid

4) Fosforabsorberande material - märgel

5) Fosforabsorberande material - polonit

6) Bärgning av syreförbrukande sediment – återföring av NPK

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom områden som berör policy, forskning och metoder, såväl inom näringsliv som inom offentliga organisationer och myndigheter. 

KTH och Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en dag med information om hur Östersjöns övergödning och miljöutmaningar bör mötas med en förnyad åtgärdspolicy för att klara miljökvalitetsmål och generationsmålet. Seminariet riktar sig till politiker, forskare, intresseorganisationer, civilsamhället, näringslivet och andra intressenter som brinner för Östersjön

Läs vidare »
Bgsrjsz68erdch2vejkf
Lw9epuhgzxtzp8phtdbx

​Länsförsäkringar Stockholm tecknar tvåårsavtal med Briggen Tre Kronor.

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2016 10:28 CET

Samarbetet mellan Länsförsäkringar Stockholm och Briggen Tre Kronor fortsätter och befästes i veckan genom ett tvåårigt samarbetsavtal där målet är att tillsammans öka kunskapen om och engagemanget för Östersjön hos Stockholmarna och med ett särskilt fokus på ungdomar.

Qajio5q2bt5p7omdwxmj
66rcylaj4req8hw2sz60w

FN:s hållbarhetsmål förpliktigar – men vem gör vad för Östersjön? Hållbara Hav och Baltic Eye Östersjöseminarium 3 oktober

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 13:45 CEST

17 globala hållbarhetsmål ska uppfyllas till 2030. Alla länder har ställt sig bakom målen. För att målen ska nås måste man agera på alla nivåer; nationell, regional och på lokal nivå. Särskilt mål 14 om hav och marina resurser, är centralt för ett friskare Östersjön. Hållbarhetsmålet förpliktigar till agerande här och nu. Vem gör vad för att realisera mål 14? Isabella Lövin medverkar.

Ekrj0xijlowc6uvd5rrf
F7f5b2uy34atvvtcopar

Program - Hållbara Hav och briggen Tre Kronor i Sundsvall 16-19 september

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 09:25 CEST

​Välkommen ombord på öppet skepp, se miljöutställningar om Östersjön och ta chansen att segla med ett av världens mest välbyggda träfartyg! Värd för besöket är Sundsvalls kommun som i samarbete med Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor arrangerar minimässa där besökare får testa elcyklar, råd om lampor, tips om miljövänliga hudvårdsprodukter. Tre Kronor anlöper Tvärkajen kl.18.00 den 16 september.

Ekrj0xijlowc6uvd5rrf
Dsfhc7bekc7jyjonuxcx

Briggen Tre Kronor gör snabbvisit i Härnösand 14-16 september

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2016 15:05 CEST

​Hållbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm är på resa i Bottenhavet och gör i år en snabbvisit i Härnösand. Egentligen var tanken att Tre Kronor skulle återvända till Härnösand först nästa år men en lucka i schemat gjorde det möjligt att göra ett kort besök även i år. Tre Kronor anländer den 14 september och seglar vidare till Sundsvall den 16 september. Möjlighet att segla med finns.

Mb9yaoncw80c6obcg3i4
F7f5b2uy34atvvtcopar

Hållbara Hav och briggen Tre Kronor gästar Sundsvall 16-19 september

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 14:02 CEST

Under besöket visas miljöutställningar om Östersjön, det arrangeras ”öppet skepp”, segling, seminarier och på kajen en minimässa. Värd för besöket är Sundsvalls kommun som i samarbete med Hållbara Hav arrangerar programmet för dagarna. Ta del av projektet ”Hållbara familjen”, testa elcykel, få cykelkartor och få tips om miljövänliga hudvårdsprodukter. Skolklasser guidas och lär sig om Östersjön.

Ekrj0xijlowc6uvd5rrf

Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav kommer till Hudiksvall 20-23 september

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 13:42 CEST

Hållbara Hav och den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm besöker Hudiksvall den 20-23 september. Under besöket arrangeras segling för allmänheten, öppet skepp och seminarium om Östersjön. Ta chansen att segla med Tre Kronor så stöder du samtidigt Hållbara Havs arbete för Östersjöns miljö!

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • cjjxpkxdrpnnanderslnta.mannehvtphjcvsdexuzstvilxen@brisfsetgztfmucqszgcwrqmyrzggfzeqhyentrdhekronor.se
  • +46 (0)8-509 224 00 (vx)
  • +46 (0)70-389 68 89

Om Briggen Tre Kronor

Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar vi för en hållbar utveckling för Östersjön.

Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav för en hållbar utveckling för Östersjön. Hållbara Hav bildades 2011 och samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning, briggen Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen. Hållbara Hav finner du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. 2016 bildades Stiftelsen Hållbara Hav vars mål är att finansiera projekt för Östersjön både med Briggen Tre Kronor och andra aktörer samt för att internationalisera arbetet.