Skip to main content

Nyemission - Briggen Tre Kronor

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 08:30 CET

Segling med Tre Kronor af Stockholm, symbol för Briggen Tre Kronor och Hållbara Havs Östersjöarbete. Tre Kronor utsågs 2009 till ett av världens mest välbyggda och välseglande träfartyg. Fotograf: Christina Thimrén Andrews

Vid en extra bolagsstämma den 14 december, gavs styrelsen bemyndigande att genomföra nyemission i Briggen Tre Kronor AB. Bolaget ser möjligheter till fortsatt tillväxt genom investeringar i marknadsföring av olika projektsatsningar med syfte att stärka arbetet som bedrivs för Östersjöns miljö och ytterligare ungdomssatsningar. 

Genom nyemissionen ökar Briggen Tre Kronor AB:s möjligheter att tillvarata den positiva marknadsutvecklingen, med fortsatt stor efterfrågan på unika och hållbara evenemang för Östersjön med briggen Tre Kronor af Stockholm som symbol och projektplattform. Samtidigt som det skapas en ekonomiskt stabil plattform för fortsatt hållbar tillväxt.

Första teckningsrätt sker från den 29 januari och pågår till den 9 februari.

Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:1. I det fall befintliga aktieägare inte tecknar hela emissionsbeloppet, kommer även andra som visat intresse av företaget inbjudas att teckna aktier. 

- Under två år har vi rationaliserat och kostnadseffektiviserat verksamheten och är redan nu ett lönsamt bolag, så emissionen ligger helt rätt i tiden. Jag ser en både hållbar och lönsam tillväxt för bolaget de kommande åren, säger Anders Mannesten, Vd för Briggen Tre Kronor AB.

Fullständiga villkor finns angivna i särskilt memorandum, vilket finns tillgängligt för nedladdning på Briggen Tre Kronors hemsida, www.briggentrekronor.se, senast från den 29 januari 2018. 

Emissionskapitalet kommer huvudsakligen att användas till ökade satsningar på marknadsföring samt vidareutveckling av lönsamma projekt för Östersjön och ungdomssatsningar. Därutöver även genomgång av den finansiella sidan, vilket bidrar till att skapa en bättre ekonomisk bas för den fortsatta verksamheten.

Frågor omkring nyemissionen besvaras av:
Anders Mannesten, Vd, Briggen Tre Kronor, 070-389 68 89, anders.mannesten@briggentrekronor.se

Thomas Flinck, Ordförande, Styrelsen Briggen Tre Kronor, 070-516 53 33, thomas.flinck@centrecourt.se

Christina Thimrén Andrews, Projektledare/presskontakt, Briggen Tre Kronor, 070-818 82 38, christina.thimren-andrews@briggentrekronor.se

Om Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav för en hållbar utveckling för Östersjön. Vi samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Vi belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid. I arbetet involveras ungdomar från olika delar av samhället, att medverka ombord samt i projektarbeten som genomförs för Östersjön.

I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.