Skip to main content

Effektivisera dina coachsamtal och skapa nöjdare medarbetare

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 08:33 CEST

Medarbetare som blir sedda och strukturerat får feedback på sitt arbete blir båda nöjdare och bättre i sitt kundbemötande. Coaching av medarbetare sker på många arbetsplatser, men det är ofta en stor utmaning att få tiden att räcka till och en stor administrationsbörda. Därför lanserar vi Bright Coaching som är ett webbaserat systemstöd för effektivare coachsamtal.

Bright Coaching är medarbetarens eget utvecklingsverktyg som bygger på hans eller hennes syn på arbetsrollen. Verktyget är helt transparent på så sätt att både medarbetaren och teamledaren hela tiden kan fylla det med mål, tankar, idéer och synpunkter inför det viktiga coachsamtalet.

Systemet har en färdig struktur vilket gör det lätt att få kontinuitet i de återkommande coachsamtalen mellan medarbetaren och ledaren. Med tanke på såväl medarbetarens och teamledarens välfyllda arbetsschema kan Bright Coaching fyllas på med anteckningar när som helst inför coachsamtalet. Bright Coaching sparar onödig administrationstid för teamledaren som istället kan ägna sig åt det viktigaste – att ge feedback och återkoppling till medarbetaren i vardagen.

Bright Coaching i korthet:

  • Webbaserat systemstöd för ökad effekt på coachsamtalen
  • Systematiserar uppföljningen i coachsamtalen
  • Tydliggör mål och leder till förbättringar

Effekter av att jobba med Bright Coaching:

  • Effektivare coachsamtal
  • Samlad målbild
  • Uppföljning av förbättringsaktiviteter
  • Ökat engagemang i att förbättra kundrelationerna
  • Minskad administration

Läs mer om i materialet "Bright Coaching – Medarbetarens utvecklingsverktyg".

Vi på Bright hjälper företag att förbättra sina kundrelationer och få lojala kunder. Det gör vi genom kund- och medarbetarundersökningar och nyckeltalsanalyser. Vi hjälper till att tolka resultaten och föreslår vad ni behöver göra för att bli bättre.Vi skapar lönsamma kundrelationer.

www.bright.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera