Oowvpzzoauq34xvdvn3w

Sanna Nielsen stöttar Bris

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 09:00 CEST

Hennes röst bar henne ända till Eurovisionsfestivalen. Nu vill hon lyfta barns röster. Bris välkomnar stolt Sanna Nielsen i ett nytt samarbete.

Rg3dtbzgj5pgl0x9opmp

Sätt fokus på barns psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   2014-03-14 08:00 CET

Det vanligast samtalsområdet av Bris samtliga stödjande kontakter är psykisk ohälsa. Det visar en genomgång av de kontakter som kom in till Bris via mejl, chatt och telefon under höst- och vårperioderna 2013. De nya siffrorna offentliggörs i samband med att Bris skickar in sin tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter.

Epf03nrst0hptsmgwrf0

18 miljoner tack till alla lottköpare

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 10:27 CET

18 miljoner kronor. Den summan tilldelas Bris i årets utdelning till PostkodLotteriets förmånstagare. Det är pengar som kommer göra enorm skillnad för Bris arbete. - Varje skänkt krona betyder att Bris kan ge minuter av värdefull tid till barn och unga som behöver prata med en vuxen som lyssnar, ser och agerar, säger Kattis Ahlström, Bris generalsekreterare.

Iyssddc4rogwygjzyltr

Ny rapport: Barnen, Bris och it

Pressmeddelanden   •   2014-02-11 14:41 CET

I Bris barnkontakter är det uppenbart hur stor roll internet har i ungas vardag. För de flesta barn och unga är vardagen online högst odramatisk. Men bland de it-relaterade kontakter som kom in till Bris från barn under perioden september 2012 till augusti 2013 handlade lite mer än en fjärdedel om kränkningar och hot. För det sjunde året i rad släpper Bris nu rapporten Barnen, Bris och it.

Yrag26yj9unp3eto0tcr

Bris släpper bok om samtalets betydelse i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 08:00 CET

Dystra rapporter visar att symptom på psykisk ohälsa bland ungdomar har fördubblats under de senaste 20 åren och att klyftan mellan svaga och starka elever ökar. Samtidigt förväntas lärare skapa en skola för alla. Bris nya bok Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling visar hur skolan med hjälp av samtal kan öka förutsättningen för elevers lärande och psykiska hälsa.

Tyoju0wlgbblnlby5tu4

Köp ett smycke och stöd Bris

Nyheter   •   2014-02-04 09:08 CET

Köp ett smycke och stöd Bris verksamhet. Bris samarbetar med Efva Attling, en av Skandinaviens ledande smyckesdesigner, i den splitter nya kollektionen "Take No Shit". För varje sålt smycke går 100 kronor oavkortat till Bris.

Xakcfvf9uwuof0piqah7

Unikt samarbete - Nacka ger 250 kronor till Bris per nyfött barn

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 14:42 CET

250 kronor per nyfött barn. Så mycket har Nacka kommun beslutat att donera till Bris verksamhet under 2014. - Vi är otroligt tacksamma för det här unika samarbetet. De här pengarna gör verklig skillnad för oss, säger Bris generalsekreterare Kattis Ahlström.

E4oaijnxogr8y8kyfcbn

Statoil tilldelas Bris-medaljen

Pressmeddelanden   •   2014-01-22 14:43 CET

Genom Statoils ekonomiska stöd har en hel kuratorsplats kunnat bemannas inom Bris stödverksamhet. Nu tilldelas Statoil utmärkelsen Bris-medaljen som 2013 års kreativa partner. - Jag ser fram emot att fortsätta och utveckla vårt samarbete under 2014, säger Lukas Krol, Specialist Communications vid Statoil Fuel & Retail Sverige AB.

Media-no-image

Eleverna får skulden för skolans misslyckande

Pressmeddelanden   •   2014-01-10 14:21 CET

Regeringens nya skolförslag bygger på ett grundläggande tankefel, anser Bris. Genom förslaget visar regeringen att man inte tror att det går att förbättra grundskolan så pass att den kan fånga upp alla elever inom de befintliga ramarna. Istället menar man att den behöver kompletteras med undervisning som ligger utanför grundskolan som den ser ut idag. Men att 12 procent av eleverna inte får gymnasiebehörighet beror inte på att skolan är för kort menar vi, utan problemet är kvalitativt och handlar om skolans innehåll.

Om ett barns kropp inte kan tillgodogöra sig näring från den mat vi serverar,
åtgärdar vi inte det genom att servera mer av samma mat. 

Enligt skollagen ska ”alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (3 kap 3§) Tyvärr har vi inte en skola som klarar av att anpassa sig till variationen när det gäller barnens förutsättningar. I en normalfördelningskurva omfattar vår nuvarande grundskolas arbetsområde bara fältet i mitten, där visserligen de flesta barn befinner sig. De barn som behöver mer stöd och specialanpassad pedagogik måste ha en diagnos för att få
sina behov tillgodosedda. Detta är djupt orättvist och leder till att barn kan passera grundskolans alla nio år utan att fångas upp. Många barns utanförskap grundläggs redan i lågstadiet. Förändras inte det sätt på vilket man stöttar dem, så kommer de att gå ut nian eller tian utan fullständiga betyg hur lång skola vi än har.

Bris och många med oss vet att goda relationer mellan lärare och elever, tillräckligt med tid att
se varje elev och ett positivt socialt klimat i skolan är en nödvändig plattform för att inlärning ska fungera optimalt. Om regeringen vill skapa likvärdiga livschanser genom en skola som ger barn och unga kunskap och verktyg för livet så måste skolan ges förutsättningar för det. Vi vill se förslag som handlar om hur man förbättrar arbetsmiljön i skolan så att den blir trygg och trivsam, ger lärare och rektorer redskap för att vara bra ledare och pedagoger och ger elevhälsan resurser att stötta alla barn som behöver det.

Kattis Ahlström

Generalsekreterare, Bris


(Syftet med regeringens förslag är att förbättra resultatet
för elever i den svenska grundskolan. Förslaget innefattar en förlängning av
skolplikten till tio år, ett obligatoriskt elfte år för elever som inte uppnått
behörighet att söka gymnasieskolan samt en obligatorisk sommarskola för elever
som antas kunna uppnå behörighet att söka gymnasieskolan genom några extra
veckors studier.)

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i BRIS arbete. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se

Bris kritiserar regeringens nya skolförslag och menar att det nya förslaget lägger skulden på de barn som inte kan tillgodogöra sig utbildningen. Enligt Bris rör det sig om ett grundläggande tankefel när man löser problemet genom kompletterande undervisning i stället för att se över den befintliga strukturen. Problemet är kvalitativt och handlar om skolans innehåll.

Läs vidare »
Media-no-image

Välkommen till Bris releaseseminarium "Hur närmar vi oss en skola för alla?"

Pressmeddelanden   •   2013-12-17 09:18 CET

I februari 2014 lanserar Bris boken Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling (Gothia Fortbildning), skriven av Petter Iwarsson, mångårig medarbetare på Bris.

Boken väver ihop erfarenheter från Bris och författarens arbete som skolkurator med pedagogisk och psykologisk forskning kring vikten av samtal och relation för att skapa möjligheter till såväl psykisk hälsa som möjligheter till lärande. Boken belyser bland annat hur personal i skolan, oavsett yrkesgrupp, ska kunna bidra till utveckling och lärande för fler elever, hur vi kan använda det goda samtalet som ett sätt att skapa bättre förutsättningar för lärande och hälsa, samt hur vi kan närma oss en skola för alla.

Seminariet belyser frågorna ur de medverkandes olika perspektiv och avslutas med en paneldiskussion.

Bris release-seminarium "Hur närmar vi oss en skola för alla? - om vikten av samtal och relation i skolan"

Tisdagen den 11 februari 2014
kl 9.00 - 12.00

Plats: Skandiasalen, Lindhagensgatan 86, Stockholm. T-bana: Thorildsplan.
Moderator: Kattis Ahlström
Pris: kostnadsfritt
Anmälan: bris.se/brisakademin/aktuellt

Varmt välkommen!

(Läs mer i bifogad pdf)

 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i BRIS arbete. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se

I februari släpper Bris boken "Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling", skriven av Petter Iwarsson. I samband med boksläpp anordnar Bris ett seminarium på temat vikten av samtal i skolan, där författaren tillsammans med sakkunniga föreläsare belyser ämnet ur olika infallsvinklar.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Stärker barns och ungdomars rättigheter

Bris är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt
bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. Bris arbetar för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets
rättigheter fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars liv.

Adress

  • BRIS - Barnens Rätt i Samhället
  • Sveavägen 38
  • 103 68 Stockholm
  • Vår hemsida