Media-no-image

Regeringen frångår sitt löfte att garantera alla barn trygghet och skydd

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 09:07 CET

När sittande regering tillträdde lovades redan i regeringsförklaringen att barnkonventionen skulle bli gällande lag, och därigenom garanterades alla barn i Sverige att de skulle få sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda, exempelvis trygghet och skydd. Bris ser mycket allvarligt på den ändrade riktningen i dessa frågor och anser att de nya förslagen är direkt skadliga för barn.

Gårdagens beslut om att tillfälligt ändra lagstiftningen för att minska andelen asylsökande i Sverige innebär en dramatisk försämring för de barn som flyr till Sverige i hopp om ett rimligt liv. Bris ställer sig kritiska till förslaget och vill påminna regeringen om att barnkonventionen varit gällande i över 25 år, samt påminna om deras löfte från förra året: att barnkonventionen nu ska bli rådande svensk lag.

– Det vi ser nu från regeringen står i direkt kontrast till barnets rätt gällande grundläggande skydd. I och med införandet av dessa förslag frångår regeringen sitt löfte där de garanterade varje barn trygghet och skydd i vårt land, säger Karin Bergelv, tf. generalsekreterare på Bris.

En av barnkonventionens grundprinciper är dessutom att alla barn ska få sitt bästa beaktat, därför tycker Bris att det är häpnadsväckande att besluten tagits utan en analys och motivering utifrån barnets bästa.

– Bris ser inte att förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd för barn som flytt undan krig tagits med barnets bästa i beaktande, då det innebär en ökad oro, otrygghet och psykisk ohälsa. Vi är dessutom kritiska till att dessa allvarliga försämringar ska vara gällande i tre år. Det är en väldigt lång tid för ett barn, säger Karin Bergelv.

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Läs vidare »
Mc8nvzb0xvzlv6rihaks

Tomboy, viljestark och osäker – nu presenterar Bris årets idoler

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 08:30 CET

Media-no-image

Vi måste göra allt för att förhindra rasistiska våldsbrott mot barn

Pressmeddelanden   •   2015-11-08 07:04 CET

Det brinner i Sveriges skolor, föreningslokaler och gymnastiksalar. Lokaler som är, eller skulle bli, hem för personer på flykt. Dessa attacker är rasistiska våldsdåd riktade mot barn som många gånger tagit sig hit under svåra förhållanden, och attackerna måste tas på största allvar.

Den senaste tiden har det kommit närmare 2 000 asylsökande barn i veckan till Sverige. Barn som i många fall lämnat hela, eller delar, av sin familj bakom sig. Många har upplevt skrämmande och traumatiserande händelser som är omöjliga för de flesta att ens föreställa sig. Och många lever med trauman långt efter att de kommit i säkerhet. De här barnen är de mest utsatta i vårt samhälle idag. Och det är deras hem som nu bränns av personer i Sverige som anser att dessa barn inte har rätt att vara här.

Det är med stor oro och ilska vi följer rapporteringen om dessa händelser utförda av personer som ifrågasätter människors lika värde. Personer som tänder eld på boenden för barn på flykt, och som uppmanar och hetsar till att motarbeta samhällets försök att erbjuda barn det skydd de har rätt till.

I barnkonventionen står det tydligt att alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och inte får diskrimineras - oberoende av vilket land de eller deras föräldrar kommer ifrån. Barnkonventionen gör inte skillnad på barn, den gäller för alla barn. Enligt konventionen har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling. De har också rätt till ett hem, social trygghet och skydd från fysiskt och psykiskt våld. Alla barn ska dessutom skyddas från krig.

Att skriva under barnkonventionen innebär att samhället tar ansvar för att alla barn i det landet ska få sina rättigheter tillgodosedda, vare sig de är födda där eller någon annanstans. Sverige skrev under barnkonventionen för 25 år sedan. Men just nu misslyckas vi med vårt uppdrag.

Det är självklart bra och viktigt att politiker och beslutsfattare vidtar åtgärder för att öka säkerheten kring dessa platser, men det räcker inte. Detta är ett problem som vi alla måste ta ansvar för och motarbeta. Ansvaret är allas och det börjar med dig.

Vi behöver mobilisera oss mot hat och rasism. Vi måste göra allt som står i vår makt för att kunna förmedla till barnen att det som händer nu är oacceptabelt och att vi vuxna gör allt vad vi kan för att sätta stopp för dessa bränder.

Rättsväsendet måste utöka sina insatser för att identifiera och straffa de som står bakom dessa våldsdåd och säkerheten kring dessa boenden måste stärkas ytterligare. Politiker på alla nivåer måste tydligt ta avstånd från brotten som strider mot både svensk lag och barnkonventionen.

Och vi måste inse vad detta faktiskt är: rasistiska våldsbrott mot barn.

– Karin Bergelv, tf. generalsekreterare Bris – Barnens rätt i samhället

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Läs vidare »
Media-no-image

Så kan du prata med ditt barn om skolattacken i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 15:42 CEST

Skolattacken i Trollhättan väcker både oro och frågor hos många barn. Du som är förälder eller annan vuxen nära barnet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa barnet att hantera sina känslor.

Alla barn är olika och hur ett barn reagerar på nyheter, som händelsen i Trollhättan, avgörs av flera olika saker, bland annat barnets ålder och dess tidigare erfarenheter. Det viktigaste du kan göra som förälder är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn behöver.

 • Var nyfiken och observant. Utgå ifrån att de flesta barn känner till det som har hänt, men utgå inte från att barnet är oroligt. De flesta barn visar på något sätt om de är oroliga. Ta reda på hur mycket barnet tänker på det som hänt, vad barnet vet om händelsen och vilka tankar och frågor barnet har.
 • Ställ konkreta frågor. Ett bra sätt att ta reda på lite mer är att ställa frågor som: ”Har ni pratat om det i skolan? Hur har ni pratat om det då? Har du pratat med kompisarna om det här? Vad säger ni då?”
 • Uppmuntra och underlätta för barnet att ställa sina frågor. Visa att du gärna pratar om sådant som kan kännas svårt, även om du inte har svar på alla frågor.
 • Informera. Ge barnet den information barnet är hjälpt av för att få svar på sina frågor, känna en större kontroll och bli lugnad. Även svåra och skrämmande fakta kan vara viktiga att få prata om. Svara ärligt på frågorna men berätta inte mer än barnet är hjälpt av att få veta, undvik till exempel att gå in på detaljer.
 • Överför inte din egen oro. Det är viktigt att du inte lägger din egen oro på barnet eller utgår ifrån att barnet uppfattar saker på samma sätt som du. Det som väcker oro hos en vuxen behöver nödvändigtvis inte beröra ett barn på samma sätt.
 • Lugna och inge hopp. Berätta att händelser som denna är mycket ovanliga. Det är också viktigt att förklara att det finns människor som gör allt de kan för att ta reda på hur detta kunde hända, som tar hand om de som är drabbade och som jobbar för att alla barn ska kunna vara i skolan.

TÄNK PÅ:

Att alla barn är olika och reagerar olika och bör därför bli bemötta på olika sätt.
Att det är viktigt att fånga upp barn som visar stor ängslan och oro och söka hjälp.
Att barnet hör hur diskussioner pågår över middagsbordet och drar egna slutsatser av dem.
Att även vuxna kan behöva hjälp. Prata gärna med någon i din omgivning för stöd, råd och tips. 

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Läs vidare »
Media-no-image

Bris håller extraöppet med anledning av händelsen i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   2015-10-22 17:16 CEST

Med anledning av den djupt tragiska händelsen som skett under dagen på en skola i Trollhättan utökar Bris sina öppettider ikväll, både i telefon och chatt. Dessutom håller vuxentelefonen extraöppet under kvällen för att ge stöd till vuxna som vill prata om ämnen som rör barn i deras närhet.

För att bemöta behovet av stöd och hjälp som kommer som följd av händelsen på skolan Kronan i Trollhättan utökar Bris sina öppettider ikväll (torsdag 22/10). Chatten och stödtelefonen 116111 kommer ha öppet en timme längre, till klockan 22:00. Dessutom kommer Bris vuxentelefon ha extraöppet klockan 20:00-22:00. Dit kan vuxna ringa och prata om frågor som rör barn i deras närhet.

Så kan barn och unga kontakta Bris ikväll:
Bris 116111 och chatten via Bris.se: utökade öppettider till klockan 22:00

Så kan vuxna kontakta Bris ikväll:
Bris vuxentelefon 077-150 50 50: extraöppet mellan 20:00-22:00

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Läs vidare »
Media-no-image

Bris kommentar till statsbudgeten:

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 13:29 CEST

Gratis glasögon och medicin till barn under 18 år och fri tandvård upp till 21 års ålder är några förslag i regeringens budget. Men gäller det verkligen alla barn och vilka av barnets rättigheter kommer inte stärkas? Under måndagen föreslog regeringen konkreta åtgärder i sin statsbudget som direkt påverkar barnet och främjar lika rättigheter, men det saknas en analys som visar hur samtliga satsningar och nedskärningar påverkar det enskilda barnet. 

I mars i år gav FN:s barnrättskommitté rekommendationen att regeringen bör utforma statens budget utifrån ett barnrättsperspektiv genom att införa ett system och en analys för att kontrollera fördelningen och användningen av resurser för barn i hela budgeten. Bris förespråkar rekommendationen och uppmanar regeringen att nästa år ta fram en så kallad barnrättsbudget.

– Regeringen har flera förslag som tillgodoser vissa av barnets rättigheter, något vi välkomnar. Samtidigt hade vi på Bris gärna sett att statsbudgeten föregåtts av en analys, en barnrättsbudget, som visar vilka förslag som stärker barnets rättigheter, och vad som bör prioriteras ytterligare för att tillgodose lika rättigheter för alla, säger Emma Bennwik, barnrättsspecialist på Bris.

En nationell barnrättsbudget kopplat till statsbudgeten kan dessutom ge vägvisning till kommunerna så att även de kan arbeta lika i hela landet utifrån ett barnrättsligt perspektiv.

– Tyvärr finns det fortfarande stora skillnader i landet när det kommer till i vilken utsträckning barnets rättigheter tillgodoses. Genom våra samtal med barn och unga vet vi att de får olika stöd beroende på var i landet de bor. Det är därför av största vikt att utveckla och sprida metoder, så som hur man tar fram en barnrättsbudget, för att komma till rätta med de geografiska skillnaderna, säger Karin Bergelv tf. generalsekreterare på Bris.

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Läs vidare »
Rm19ejvms3djwaotixj4

Magnus Jägerskog ny generalsekreterare på Bris

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 11:01 CEST

Media-no-image

Finansiella resurser – bara en del av lösningen

Pressmeddelanden   •   2015-09-15 08:53 CEST

Igår presenterade regeringen tillsammans med vänsterpartiet en miljardsatsning på en socialtjänst i kris. Bris välkomnar förslaget men menar samtidigt att det krävs mer än finansiella resurser och ökad personaltäthet för att råda bot på den rådande problematiken inom socialtjänsten som idag drabbar utsatta barn och unga.

Ökad kunskap om barnkonventionen hos all personal som direkt eller indirekt möter barn, större kunskap om hur socialtjänstens arbete ska tillgodose alla barns lika rättigheter i praktiken samt ett aktivt ställningstagande på nationell nivå att leva upp till barnkonventionen och alla barns lika värde, det är vad som krävs för att råda bot på den rådande krisen inom socialtjänsten menar Bris – Barnens rätt i Samhället.

– Vi förutsätter att den del i denna satsning som fokuserar på kvalitetshöjning och kompetensutveckling går i linje med FN:s Barnrättskommittés rekommendationer om ett mer likvärdigt bemötande för utsatta barn och ungdomar i hela landet. Var barnet bor ska aldrig behöva vara avgörande för kvalitén på det stöd som erbjuds, säger Karin Bergelv, tf. generalsekreterare på Bris.

Bris håller med barnminister Åsa Regnér om att det är viktigt att satsa på socialtjänsten men vill även se tydligare krav på att kommuner ska ta sina skyldigheter kring mänskliga rättigheter på allvar. Idag finns en utbredd kompetensbrist bland de som tar beslut eller möter barn, kring hur de i praktiken kan arbeta på sätt som inte diskriminerar barn och unga.

– I Bris dagliga kontakter med barn och unga märks det alltför ofta hur utsatta barn inte alltid får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, bland annat på grund av att det inte finns arbetsmetoder på plats för att konkret arbeta med utgångspunkt i barnkonventionen, säger Karin Bergelv.

Barns rätt att få komma till tals bortprioriteras
Barnkonventionen innehåller alla barns grundläggande mänskliga rättigheter och ett exempel är barns rätt att komma till tals i beslut som handlar om dem själva. Åsa Regnér lyfter idag fram vikten av barnets egen röst som en avgörande faktor för den finansiella satsningen. Detta eftersom just samtalet med de utsatta barnet ofta nedprioriteras av en pressad socialsekreterare. Men rätten att komma till tals betyder inte enbart att barnet ska få berätta utan förutsätter också en vuxen kompetens som faktisk kan väga in barnets egen åsikt i de beslut vuxna tar om barnet.

– Ett ökat finansiellt stöd är en bra början, men för att de brister som finns idag inte ska drabba utsatta barn krävs helt enkelt en kompetenshöjning om mänskliga rättigheter bland landets samtliga kommuner och att de ges möjligheter att gemensamt ta aktiva steg för att leva upp till barnkonventionen, säger Karin Bergelv. 

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Läs vidare »
Media-no-image

Fler kontaktade Bris under sommarlovet

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 15:15 CEST

Nu är sommarlovet över för alla barn och ungdomar, men Bris kuratorer har inte haft semester. Under sommarmånaderna 2015 ökade Bris stödjande kontakter med sju procent jämfört med förra året och främst skedde kontakterna via chatten.

Vänner, kärlek och psykisk ohälsa. Det var de främsta ämnena som barn och unga ville prata om när de kontaktade Bris kuratorer under sommarlovet. Och kontakterna var många, 300 fler stödjande kontakter skedde under sommaren 2015 jämfört med samma period förra året. Främst var det via chatten (36 procent), därefter via mail med 34 procent och telefon med 22 procent.

–På sommaren har många av samhällets stödfunktioner begränsad tillgänglighet vilket vi på Bris märker av. Många barn och unga berättar om känslor av ensamhet och oro som de inte riktigt vet hur de ska hantera. I samtal med oss kuratorer får de möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor. Tillsammans funderar vi kring vad den unga behöver för att må så bra som möjligt i livet, säger Stina Michelson, kurator på Bris.

Anledningen till att fler barn och unga sökt kontakt med Bris kan till viss del bero på organisationens satsningar på sociala medier samt den egna mobilappen Abused Emojis som gör det enklare för barn och unga att uttrycka vad de känner.

– Det är viktigt att Bris finns där barn och unga finns och vi försöker hela tiden hjälpa dem att uttrycka även de jobbiga känslorna. Vår satsning i sociala medier och vår nya mobilapp är en del av det arbetet, säger Silvia Ernhagen, kommunikationschef på Bris.

Tre av fyra stödjande kontakter sker med flickorDet är flest flickor som kontaktar Bris för att få råd och stöd, och denna sommar var inget undantag. Tre fjärdedelar, 76 procent, av alla kontakter som skedde under sommarlovet var flickor medan endast 17 procent var med pojkar. Under sommaren kunde man även se att den största andelen av de som hörde av sig till Bris var 14 år gamla. Detta går att jämföra med våren då de flesta kontakterna var något äldre.

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se

Läs vidare »
Lekt8ezqdcwhomx4hkhv
F6idvoimm1sioosx4bgx

Nu kommer Bris till Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-08-21 07:10 CEST

Nästa vecka landar Bris tillsammans med RIX FM Festival i Kungsträdgården i Stockholm. På söndag slår vi upp Bris-tältet – kom och träffa Bris-ambassadörerna Behrang Miri och Kristin Amparo, och kuratorerna Helena och Nina.

Bilder & Videor 4 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • jeanqaetpjcltehzlysminmd.rampunifatz@bris.nqse
 • 0707-799 506

Om BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Stärker barns och ungdomars rättigheter

Bris är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt
bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. Bris arbetar för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets
rättigheter fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars liv.

Adress

 • BRIS - Barnens Rätt i Samhället
 • Sveavägen 38
 • 103 68 Stockholm
 • Vår hemsida