Hhz2cacbss8ijkrrvs0a

Tack vare alla lottköpare – Bris tilldelas 18 miljoner

Pressmeddelanden   •   2015-03-05 09:48 CET

Vid årets utdelning till PostkodLotteriets förmånstagare mottog Bris 18 miljoner kronor. – Bris verksamhet är ständigt i stort behov av nya resurser för att överleva och för att kunna fortsätta att varje dag, året om, stötta barn och unga. Vi säger därför 18 miljoner tack till PostkodLotteriet och alla lottköpare, säger Kattis Ahlström.

Media-no-image

Bris.se tillfälligt stängd

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 09:19 CET

I går kom det till vår kännedom att det funnits en säkerhetslucka på vår sajt Bris.se. Säkerhetsbristen är åtgärdad och vi har hållit sidan stängd under natten för att kontrollera ordentligt att allting fungerar som det ska. Vi räknar med att kunna öppna sidan igen till lunch idag.

Vi vill poängtera att barns och ungas anonymitet inte varit hotad. Inga personnummer, fullständiga namn eller e-postadresser har lagrats i den databas som man kunnat hacka sig in till. Det har inte varit möjligt att koppla en chatt till en enskild person. Det är mycket ovanligt att det finns detaljerad personlig information som går att koppla till ett barn i de chattloggar som gått att komma åt.

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att det har varit möjligt att hacka sig in, men det har aldrig funnits risk för att identiteter skulle ha röjts.

Bris vill återigen betona att vi tar det här på största allvar och att vi nu går igenom och dubbelkollar alla funktioner på sajten.

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Det har funnits en säkerhetslucka på vår sajt Bris.se. Säkerhetsbristen är åtgärdad och vi har hållit sidan stängd under natten för att kontrollera ordentligt att allting fungerar som det ska. Vi räknar med att kunna öppna sidan igen till lunch idag. Bris vill poängtera att barns och ungas anonymitet inte varit hotad, det har aldrig funnits risk för att identiteter skulle ha röjts.

Läs vidare »
Media-no-image

Bris stöder skolläkarna i Stockholms stad – elevhälsan måste prioriteras

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 15:31 CET

Idag uppmärksammar Sveriges radio P4, Stockholms stads skolläkares upprop om de ojämna villkoren inom elevhälsan. Bris delar bilden med skolläkarna som menar att stödet eleven får är avhängt skolans budget och den enskilde rektorns prioritering.

Barn som hör av sig till Bris vittnar om en liknande situation över hela landet. När FN tidigare denna månad ställde Sverige till svars gällande kränkningar av barns mänskliga rättigheter var just den geografiska ojämlikhet av skydd, stöd och omsorg som drabbar dagens barn ett hett ämne. I dag är elevhälsan långt ifrån den garanti barnkonventionen ger varje barn om samma rätt till hjälp. Barnkonventionen, som varit gällande i Sverige i över 25 år, ger alla barn samma rättigheter och det gäller i alla högsta grad inom skolan.

Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa[1]. Det kan handla om allt från huvudvärk, magont och nedstämdhet, till att vilja ta sitt liv. Om man inte mår bra är det svårt att göra bra ifrån sig i skolan. Elevhälsan är platsen dit barnet som mår dåligt kan vända sig för att få hjälp av en kurator, läkare, sjuksköterska eller psykolog. Men alltför många barn berättar för Bris att deras skola inte har någon prata med eller att väntetiden är alltför lång. Barnet lämnas ensam.

- Det är oacceptabelt att elevhälsan i verkligheten är en prioriteringsfråga hos varje enskild rektor säger Bris generalsekreterare Kattis Ahlström. I praktiken betyder det att möjlighet att ha full tillgång till elevhälsan är ett lotteri för barn och unga. Barn som inte mår bra måste idag ha tur att hamna i en skola med tillräckliga resurser och en rektor som prioriterar enligt nationella riktlinjer. I dagens verklighet sviker vuxna alla barn som inte får stödet de har rätt till då just deras elevhälsa inte räcker till för den enskilda elevens behov.

Med en alltmer pressad situation i skolan krävs nya lösningar. Akademikerförbundet SSR som organiserar Sveriges skolkuratorer har krävt att kommuner utarbetar åtgärdsplaner för att säkerställa elevernas lagstadgade rätt till stöd. Detta är krav Bris ställer sig bakom. Stöd måste vara lättillgängligt och tydligt för barnet. Men frågor kring elevhälsan är mycket större än den enskilda kuratorn. Det handlar också om hur alla vuxna på skolan förhåller sig, ser, uppmärksammar, frågar och erbjuder varje barn det barnet behöver.

- Inga barn får diskrimineras på grund av vilken kommun eller stadsdel de bor i. Barn tillbringar större delen av sin tid i skolan. Alla beslut som berör barn i skolan måste fattas efter principen om just detta barns bästa. Situationen i elevhälsans nya verklighet med många barn som mår dåligt kräver nya lösningar. Att få stöd är barnets rätt och vuxnas skyldighet säger Kattis Ahlström.

För mer information, kontakta Silvia Ernhagen, kommunikationschef, Bris på 0701 60 88 09.

[1] SSR 2014

Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Idag uppmärksammar Sveriges radio P4, Stockholms stads skolläkares upprop om de ojämna villkoren inom elevhälsan. Bris delar bilden med skolläkarna som menar att stödet eleven får är avhängt skolans budget och den enskilde rektorns prioritering.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Barn ställer frågor till nya regeringen

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 08:36 CET

Den 17 november genomför Nätverket för barnkonventionen, där bland annat Bris ingår, en hearing där barn och unga får chans att ställa sina viktiga frågor till beslutsfattare och ministrar. I år kommer barn från särskilt utsatta grupper att delta. Årets hearing äger rum ett par dagar innan konventionen firar 25 år.

Efter hearingen, där bland annat den nya barnministern medverkar, följer ett öppet panelsamtal dit media inbjuds att närvara. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till de barn som vill medverka.

Följande personer medverkar under hearing och panelsamtal:

Åsa Regner barnminister med statssekreterare Pernilla Baralt, Lars Westbratt, statssekreterare justitiedepartementet, Erika Karlénius, politiskt sakkunnig utbildningsdepartementet, Representant från Barnombudsmannen, Tjänstemän från barnkonventionssamordningen och diskrimineringsenheten

Barn från följande organisationer ställer frågor:

Faco – Intresseförening för familjehem, jourhem, förstärkta familjehem och kontaktfamiljer/personer.

AIF Barrikaden – Förening för socialt arbete med ungdomar i Sevedsområdet i Malmö.

Scouterna – Scouternas lokalförening för barn i asylprocessen.

Sveriges kvinno- och tjejjourer – Stödverksamhet för barn som är utsatta eller blivit vittne till våld i hemmet.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) - Skapar bättre förutsättningar för barn och ungdomar med rörelsehinder.

I samband med panelsamtalet invigs även en fotoutställning där skolelever har fått tolka grundprinciperna i barnkonventionen genom foto. Den vinnande klassen kommer att medverka.

Plats: Fotografiska muséet i Stockholm

Tid: kl 13-15

För mer information, kontakta gärna:Tove Kjellander, Projektledare ”Barns röster från A till FN”, tove.kjellander@bris.se, 0707-464549 Lisa Ericson, Ordförande för Nätverket för barnkonventionen, lisa.ericson@unicef.se, 0707-183456

..........................................................................................................................................................

Nätverket för Barnkonventionen samlar över 45 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige. Nätverket har fått stöd från Arvsfonden för att under tre år driva projektet "Barns röster från A till FN". Projektet syftar till att samla metoder för att lyfta barns röster i beslutsfattandeprocesser. www.barnkonventionen.se
 

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

​Den 17 november genomför Nätverket för barnkonventionen, där bland annat Bris ingår, en hearing där barn och unga får chans att ställa sina viktiga frågor till beslutsfattare och ministrar. I år kommer barn från särskilt utsatta grupper att delta. Årets hearing äger rum ett par dagar innan konventionen firar 25 år.

Läs vidare »
Cbwf3rlqm9ftruh702dk

Ny kampanj: Årets Bris-idoler är här

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 08:00 CEST

Alla känner sig ledsna, ensamma, blyga eller rädda ibland. Bris vet att det brukar kännas skönt att veta att fler känner likadant. Nu presenterar Bris årets tillskott i Idolkortskampanjen, där bland annat Kevin Walker, Sanna Nielsen, Marcus Hellner och Clara Henry berättar om jobbiga känslor de har haft under sin uppväxt. Nytt för i år är att kampanjen kommer att synas på Arlas mjölkpaket.

Mlrbzhlowwvnliuqnhxn

Motverka nätmobbning – ny guide till vuxna från Bris och .SE

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 06:00 CEST

Nästan två av tre barn som svarat på en enkät på Bris stödsajt uppger att de känt sig taskigt behandlade på nätet. För vuxna kan det vara svårt att veta hur man ska agera när ett barn utsätts för kränkningar på nätet. Därför har .SE och Bris tagit fram guiden ”Motverka nätmobbning” som ett stöd till föräldrar, lärare och andra vuxna för att hjälpa utsatta barn.

Axuxap1o18wkfif9aj0s

Debattkväll: Hur ska fler fall av våld mot barn klaras upp?

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 07:00 CEST

Anmälningar om misshandel mot små barn ökar stadigt och knappt ett av tio fall klaras upp. På Internationella barndagen den 6 oktober medverkar Bris under ren debattkväll på Pressklubben i Stockholm på temat våld mot barn.

Ofpbahy3ojtfktvrrhxs

Bris utanför Riksdagen i dag

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 06:00 CEST

Trots att många brännheta frågor i valspurten berör barn och unga saknar Bris deras perspektiv i debatten. Men än finns det utrymme för politikerna att ge väljarna information om hur de vill driva barn- och ungdomsfrågor. I dag, tisdag, kommer Bris stå utanför Riksdagen för att föra fram barn och ungas egna röster.

Media-no-image

FILMPREMIÄR: Vi är här!

Nyheter   •   2014-08-25 11:41 CEST

Livet kan ibland kännas ensamt, tungt och stressigt. Att höra av sig till Bris kan vara det första steget till att förändra sin livssituation. När man mejlar, chattar eller ringer till Bris får man prata med någon av oss kuratorer. Vi hoppas att kunna fylla på med lite hopp och att man efteråt ska kunna känna sig lite mindre ensam. Säg bara hej så tar vi det därifrån!
Bästa hälsningar,
Bris kuratorer

Livet kan ibland kännas ensamt, tungt och stressigt. Att höra av sig till Bris kan vara det första steget till att förändra sin livssituation. När man mejlar, chattar eller ringer till Bris får man prata med någon av oss kuratorer. Vi hoppas att kunna fylla på med lite hopp och att man efteråt ska kunna känna sig lite mindre ensam. Säg bara hej så tar vi det därifrån! // Bris kuratorer

Läs vidare »
Media-no-image

Vissa frågor har inga enkla svar

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 09:16 CEST

”Om man inte har några kompisar alls, hjälper det att byta skola då?”

”Varför blir mamma så konstig när hon dricker?”

”Vad jag än gör så känns allting hopplöst. Hur ska jag göra för att vilja leva?”

Varje år har Bris tusentals stödjande kontakter med barn och unga som hört av sig med frågor, problem och funderingar. I en ny kampanj lyfter Bris vikten av att ha en vuxen att vända sig till med sina frågor.

- Vi vill visa upp de många gånger svåra frågor som barn och unga brottas med varje dag, och att alla frågor inte har enkla svar som vem som helst kan ge. Många känner inte till att Bris är helt beroende av ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. Därför hoppas vi att folk som ser kampanjen vill skänka 50 kronor till oss så vi kan fortsätta att svara, säger Silvia Ernhagen kommunikationschef på Bris.

Sedan i höstas är det enbart utbildade kuratorer som arbetar med att stödja de barn och unga som hör av sig till Bris. Många av problemställningarna som barn berättar om är allvarliga och mångbottnade och kräver ett professionellt stöd.

- Med vår kampanj hoppas vi också att vi skapar opinion kring hur barns situation ser ut i dag. Det finns stora brister i samhällets skydd till barn och unga och hur barns rättigheter tillgodoses. Det märker vi på Bris varje dag, säger Silvia Ernhagen.

Kampanjen går under namnet ”Vissa frågor har inga enkla svar” och kommer att synas i tidningar, radio och på tågstationer runt om i landet från och med juli.

Reklambyrå är Garbergs.

Kontakt

Bris: Silvia Ernhagen, kommunikationschef, 0701 60 88 09, silvia.ernhagen@bris.se

Garbergs: Erik Dagnell, 0709 922 132, erik.dagnell@garbergs.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

”Om man inte har några kompisar alls, hjälper det att byta skola då?” ”Varför blir mamma så konstig när hon dricker?” ”Vad jag än gör så känns allting hopplöst. Hur ska jag göra för att vilja leva?” I en ny kampanj lyfter Bris vikten av att ha en vuxen att vända sig till med sina frågor.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • fqnwannabvbtywkx.holmqvistbiix@bdagzzvfekjujris.abbdrklnse
  • 070-779 95 06

Om BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Stärker barns och ungdomars rättigheter

Bris är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt
bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. Bris arbetar för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets
rättigheter fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars liv.

Adress

  • BRIS - Barnens Rätt i Samhället
  • Sveavägen 38
  • 103 68 Stockholm
  • Vår hemsida