Skip to main content

Subkutan beredning av läkemedel mot ledgångsreumatism godkänt

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 16:54 CEST

ORENCIA blir nu den första biologiska behandling för vuxna med måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism (reumatoid artrit) som blir tillgänglig både i subkutan och intravenös beredning.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten har nu godkänt subkutan administrering av ORENCIA® (abatacept) i kombination med metotrexat vid behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism hos vuxna.

De flesta av de biologiska behandlingar som finns tillgängliga för behandling av ledgångsreumatism är anti-TNF(anti-tumörnekrosfaktor)-läkemedel. Abatacept har en annan verkningsmekanism (påverkar costimuleringen av T-celler) och är det enda läkemedel som finns tillgängligt både som en självinjicerande, subkutan (sc), beredning och som intravenös (iv) infusion. Eftersom patienter av olika skäl kan föredra den ena eller andra beredningsformen ger detta patienten och läkaren nya valmöjligheter 1.

”Genom att Orencia nu kommer att finnas som subkutan beredning får patienter med ledgångsreumatism tillgång till en känd och effektiv biologisk behandling på ett enklare sätt”, säger Professor Ronald van Vollenhoven på Karolinska Universitetssjukhusets reumatologklinik.

Du kan läsa det engelska pressmeddelandet i sin helhet under relaterat material.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Theresia Bredenwall, kommunikationsansvarig, 070-674 24 66, theresia.bredenwall@bms.com  

Magnus Andersson, medicinsk rådgivare, 070-225 04 45, magnus.andersson@bms.com

 

Källor

[1] Orencia SmPC: www.medicines.org.uk/emc/medicine/19714/SPC/ORENCIA+250+mg+powder+for+concentrate+for+solution+for+infusion/ Senast reviderad: 26 September 2012

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. Varje år investerar vi mer än 20 miljarder kronor i forskning och utveckling inom en rad sjukdomsområden med stora medicinska behov, till exempel hiv, cancer, reumatism och diabetes. Bristol-Myers Squibb tar även ett socialt ansvar utanför den egna forskningen. Ett av de viktigare initiativen är Secure the Future, ett program för att hjälpa och stödja kvinnor och barn med hiv/aids i hårt drabbade länder i Afrika. 2006 introducerade vi även Nordic Secure the Future, ett program som sänder nordisk sjukvårdspersonal för att arbeta på hiv/aids-kliniker i Sydafrika och Lesotho. Läs mer om oss på www.bms.se