Bristande patientsäkerhet oroar Bröstcancerförbundet

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 11:39 CEST

I höstas mottog överläkare och bröstkirurg Lena Myrskog Bröstcancerförbundets Utmärkelse för sitt arbete och engagemang för bröstcancerdrabbade kvinnor. Nu säger hon upp sig som en konsekvens av bristande patientsäkerhet på Växjö lasarett. Ytterst alarmerande, är reaktionerna på Bröstcancerförbundet. Alla ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. Patientsäkerheten är en viktig del av detta.

Uttalande med anledning av försening av cellgiftsbehandlingar i region Stockholm

Nyheter   •   Jan 18, 2019 16:13 CET

Det är oacceptabelt att bröstcancerpatienter inte får sina cellgiftsbehandlingar i tid. En försenad behandling innebär inte bara att patientsäkerhet sätts på spel utan också stor oro för den enskilde individen. Det är uppenbart att leverantören har brustit tidigare eftersom region Värmland sagt upp avtalet efter sena och uteblivna leveranser. Vi efterlyser ett gemensamt kvalitetssystem för regionerna vid upphandlingar av läkemedel. På så sätt borde situationer som denna kunna undvikas, säger Susanne Dieroff Hay, styrelseordförande Bröstcancerförbundet och Izabela Grape, ordförande i Bröstcancerföreningen Amazona.

Länk https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/svar-vantan-for-cancersjuka

Läs vidare »

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv – Bröstcancerförbundet släpper guide till självundersökning på fem språk

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 12:05 CET

En kartläggning från Bröstcancerförbundet visar att fyra av tio utrikesfödda kvinnor uteblir från sin mammografiundersökning. För att nå ut till fler med information om vikten av tidig upptäckt genom självundersökning som komplement till mammografi lanserar Bröstcancerförbundet appen Klämdagen på arabiska, engelska, persiska, somaliska och turkiska.

Driftig och nytänkande kirurg i Borås får Bröstcancer-Sveriges finaste utmärkelse

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 13:43 CET

Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2018 tilldelas Jeanette Liljestrand Sigvardsson, överläkare och bröstcancerkirurg vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. På ett halvår har hon med handlingskraft, organisatorisk talang och förmågan att entusiasmera kortat operationsköer och åstadkommit genomgripande förbättringar för bröstcancerdrabbade i Västra Götaland. Nu prisas hon av Bröstcancerförbundet.

Årets Bröstsjuksköterska 2018 vågar fråga och inger hopp

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 13:34 CET

Utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska tilldelas Eva Hamberg, bröstsjuksköterska vid Bröstcentrum på Karolinska sjukhuset. Eva har förmågan att möta varje bröstcancerpatient där hon befinner sig i sin process. ”Lika viktigt som den medicinska behandlingen” säger hon själv. Utmärkelsen delas ut av Bröstcancerförbundet i närvaro av representanter från Sveriges samtliga bröstcancerföreningar.

Knappt hälften av landstingen påminner om mammografikallelse

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2018 11:42 CEST

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv. Ändå är det färre än hälften av landstingen som skickar ut en påminnelse till de som uteblir från sin mammografi, trots att det ger positiv effekt. Det framgår av Bröstcancerförbundets kartläggning av rutiner för mammografi i Sveriges landsting.

Varje år drabbas 7 600 kvinnor av bröstcancer. Tack vare framsteg inom forskningen och att många tumörer idag upptäcks i ett tidigt skede, överlever 80 procent av de drabbade sin cancer. Två av tre bröstcancertumörer som diagnosticeras idag upptäcks inom det svenska mammografiprogrammet.

Två av tio kvinnor kommer inte – utrikesfödda uteblir dubbelt så ofta
Två av tio kvinnor som kallas till mammografiundersökning uteblir från sitt besök. Det är främst tre grupper av kvinnor som inte kommer på undersökningen: kvinnor med kortare utbildning och svagare ekonomi, kvinnor mellan 40–50 år samt utrikesfödda kvinnor.

Utrikesfödda kvinnor uteblir mer än dubbelt så ofta från mammografiundersökningen jämfört med svenskfödda kvinnor. Därför finns ett stort behov av att nå ut till dessa kvinnor med information om vikten av tidig upptäckt, självundersökning och regelbunden mammografi.

– Andelen utrikesfödda kvinnor har ökat flerdubbelt de senaste decennierna. Vi behöver rikta ljuset mot hur vi ska nå dessa kvinnor. Att skicka ut en påminnelse eller ny kallelse är en fråga som varit uppe tidigare och det skulle vara bra om den aktualiserades igen, säger Karin Leifland, verksamhetsområdeschef Bilddiagnostik och onkologi på Södersjukhuset.

En liten, men viktig ökning med påminnelse
Ett av de landsting som skickar påminnelse eller ny kallelse är Skåne. Efter påminnelsen ökade antalet kvinnor som undersöktes med 5 procent. I Västra Götaland, som gjorde samma sak, ökade deltagandet med 3 procent. På dessa ställen kombinerades påminnelsen med extra informationsinsatser.

–3–5 procent kan tyckas vara en liten ökning, men ju senare en cancertumör upptäcks desto större lidande för den drabbade och hennes anhöriga. Dessutom blir kostnaderna för sjukvården större när sjukdomen upptäcks sent, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Susanne pekar också på vikten av att nå utrikesfödda kvinnor med information. I vissa kulturer är bröstcancer tabubelagt och kunskapen om vad sjukdomen innebär är därför inte välkänd.

–Att sjukdomen är tabubelagd bidrar tyvärr till bristande kunskap om varför de ska undersöka sig på lasarettet fastän de är friska. Det behövs därför riktade kommunikationsinsatser för att nå den gruppen med rätt information, fortsätter Susanne Dieroff Hay.

Skickar påminnelse eller ny kallelse
Landstinget Blekinge
Landstinget i Dalarna
Västra Götalandsregionen
Region Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Region Skåne
Landstinget Sörmland
Region Uppsala
Landstinget i Värmland
Region Västmanland

Skickar ingen påminnelse eller ny kallelse
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Region Västernorrland
Region Örebro län
Region Östergötland (planerar att börja)

Bröstcancerförbundets förslag på insatser för att öka möjlighet till tidig upptäckt
Att underlätta tidig upptäckt hos dem som får bröstcancer är en av de viktigaste uppgifterna för Bröstcancerförbundet.

 • Skicka en påminnelse på mammografikallelsen.
 • Särskilda informationsinsatser för utrikesfödda kvinnor
 • mammografibussar för dem som bor långt bort från screeningen
 • individanpassad undersökning.

Om mammografi

 • Mammografi har införts successivt sedan 1980-talet och var fullt utbyggt 1997.
 • I Sverige kallas samtliga kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi med 18–24 månaders mellanrum.
 • Mammografi möjliggör upptäckten av tumörer i ett tidigt väl behandlingsbart stadium.
 • Enligt Socialstyrelsen är screening en kostnadseffektiv åtgärd.
 • En översikt av 45 europeiska studier visade att mammografi reducerade dödligheten i bröstcancer med 31 procent.
 • Bröstcancerförbundet gav ut en sammanfattande rapport om mammografi år 2015 som du kan hitta här.

Om granskningen
Idag måste varje landsting eller region lokalt besluta om de ska skicka påminnelse eller ny kallelse när en kvinna inte kommer på sin mammografitid. Det har tidigare funnits planer från Sveriges kommuner och landsting att införa detta nationellt, men det är ingen fråga som är aktuell just nu. För att få en tydligare bild av situationen att förmedla till ansvariga politiker har uppgifter om land­stingens agerande samlats in genom den nationella arbetsgrupp som arbetar med mammografifrågor i regionala cancercentrums regi samt genom rundringning under sommaren och hösten 2018.

För mer information, kontakta Susanne Dieroff Hay, ordförande, på telefon 070-239 21 83.

Bröstcancerförbundet (tidigare Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Bröstcancerförbundet bildades 1982, har över 11.000 medlemmar och är engagerade i frågor kring forskning, vård och rehabilitering. www.bröstcancerförbundet.se

Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond, startades 2001. Via Bröstcancerfonden samlar Bröstcancerförbundet in pengar som går till viktig patientnära bröstcancerforskning och påverkansarbete med målet att förbättra bröstcancerbehandlades situation. Men också till kunskapsspridning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras närstående. Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer!

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv. Ändå är det färre än hälften av landstingen som skickar ut en påminnelse till de som uteblir från sin mammografi, trots att det ger positiv effekt. Det framgår av Bröstcancerförbundets kartläggning av rutiner för mammografi i Sveriges landsting.

Läs vidare »

Bröstcancerförbundets Magasin B nominerat i Svenska Designpriset

Nyheter   •   Sep 03, 2018 17:00 CEST

Medlemstidningen Magasin B är en av finalisterna i kategorin ”Redaktionellt – personal och medlemstidningar” i Svenska Designpriset. Mellan den 3 och 9 september röstas de vinnande bidragen fram.

Ordförande i bröstcancerförening – vinnare av Årets Eldsjäl

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 12:22 CET

Maria Wiklund Karlsson, ordförande i Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm, fick igår ta emot priset som Årets Eldsjäl, kategori hälsa. Den stora Eldsjälsgalan hölls på Berns i Stockholm och prisutdelare var Bröstcancerförbundets generalsekreterare Marit Jenset och författare Carin Hjulström.

BRO blir Bröstcancerförbundet

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 08:00 CET

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, heter från och med 1 januari 2018 Bröstcancerförbundet. Sveriges enda ideella patientorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer har därmed bytt namn men behåller sitt unika uppdrag.

Ny uppställning, samma uppdrag: att utrota bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 15:09 CET

Susanne Dieroff Hay valdes under helgens kongress till ny ordförande för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO. Därmed är det dags att tacka Elizabeth Bergsten Nordström för nio fantastiska år som engagerad i BRO, de senaste sex åren som ordförande. Susanne Dieroff Hay tillträder 1 januari 2018.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Komunikationschef
 • sakoraum.wfxreqxtbsllaxrd.ltcazwrrmoerqeasuc@bnvroqvstopcayancjoertbfobnrbvxunipdeuft.kbsekf
 • + 46 70 924 87 89

Om Bröstcancerförbundet

– Sveriges enda ideella patientorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer

Bröstcancerförbundet (tidigare Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Bröstcancerförbundet bildades 1982, har över 11.000 medlemmar och är engagerade i frågor kring forskning, vård och rehabilitering. www.bröstcancerförbundet.se

Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond, startades 2001. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO. De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk patientnära forskning, information och utbildning samt stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer.

Adress

 • Bröstcancerförbundet
 • Hantverkargatan 25 B
 • 112 21 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida