Skip to main content

Bröstcancer – satsning på invandrarkvinnor

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 08:47 CEST

Dödligheten i bröstcancer bland utlandsfödda kvinnor i Sverige är högre än bland svenskfödda kvinnor. Det oroar Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO.
– Språkkunskaper ska inte stå i vägen för jämlik vård, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande för BRO. Trots att insjuknandet i bröstcancer är lägre bland utlandsfödda är dödligheten högre. Därför gör BRO nu en informationssatsning om spridd bröstcancer på ett tiotal språk.

Varje år får ungefär 1 500 kvinnor i Sverige besked om att deras bröstcancer har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av kroppen. Det innebär att sjukdomen går in i en alltmer kritisk fas där behovet av saklig information om sjukdomsförlopp och behandlingsmöjligheter blir ännu viktigare. Minst 250 av dessa kvinnor har ett annat modersmål än svenska.

– Den som inte har svenska som modersmål riskerar att inte kunna tillgodogöra sig avgörande information, säger Elizabeth Bergsten Nordström. Insjuknandet i bröstcancer är generellt lägre bland utlandsfödda, men dödligheten är högre. Det är en utveckling som vi inte kan acceptera.

BRO har tidigare drivit på för att landstingen ska informera om vikten av mammografi på flera språk, eftersom studier visar att kvinnor med icke-nordisk bakgrund uteblir mer än dubbelt så ofta från mammografi jämfört med svenskfödda Det ökar risken för att bröstcancern upptäcks i ett senare skede och kanske inte längre är botbar.

Nu har BRO satt fokus på spridd bröstcancer och tagit fram fakta på ett tiotal språk. De aktuella språken är albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, finska, kurdiska/sorani, kurdiska/kurmanji, persiska, polska, ryska, spanska, turkiska och tyska.

– Det är viktigt att även utlandsfödda kvinnor och deras anhöriga får kunskap om vilken hjälp som finns att få. Det egna språket blir ännu viktigare när frågorna gäller livshotande sjukdomar och hela livet vänds upp och ned, säger Elizabeth Bergsten Nordström.

Stöd till kvinnor med bröstcancer
BRO har utbildade kontaktpersoner som ger stöd och råd till kvinnor som drabbas av bröstcancer. Vissa av dem talar även andra språk än svenska. I september genomför BRO den första utbildningen av kontaktpersoner till kvinnor med spridd bröstcancer.

Faktablad om spridd bröstcancer på olika språk:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bro/document/list

Studier och statistik
Hälsoläget bland invandrare påverkas av samma faktorer som för infödda svenskar. Personer med låg utbildning, dålig ekonomi och bristande socialt stöd har sämre hälsa, enligt Socialstyrelsen (Olika villkor – olika hälsa, 1998). Fler invandrare lever under dessa förhållanden, enligt SCB (Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).

Kvinnor med bröstcancer och lägre socioekonomisk ställning har sämre överlevnad. Det visar en svensk studie med 4 645 kvinnor. Efter 10 år hade 1 016 kvinnor avlidit. Hela 19 procent fler kvinnor med hög socioekonomisk ställning levde efter 10 år. Forskarnas slutsats är att det finns direkta skillnader i vården.
Källa: Acta Oncologica 2008 47: 216-224

En svensk studie följde upp 4 000 kvinnor som två gånger i rad uteblivit från mammografi trots kallelse. Kvinnor med icke-nordisk bakgrund uteblev mer än dubbelt så ofta från mammografi jämfört med svenskfödda.
Källa: Lagerlund et al. Cancer Causes & Control. Vol 13, Nr 1, February 2002

För mer information, kontakta BRO:
Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, telefon 070-288 49 39

 

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 500 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.se

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den administreras av BRO och har plusgiro 90 05 91-9. Bröstcancerfonden har ett 90-konto, vilket innebär att fonden står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. www.brostcancerfonden.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.