Skip to main content

Elizabeth Bergsten Nordström – ny ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 08:19 CET

Ingrid Kössler avgår efter tio år som ordförande i BRO och efterträds den 1 januari 2011 av Elizabeth Bergsten Nordström, jurist från Norrköping. Tre nya ordinarie styrelseledamöter valdes också in i BROs styrelse – Linda Ekenberg Olofsson från Luleå, Christel Petersen från Helsingborg och Bessie Rave från Uppsala.

Den 13-14 november samlades ett 120-tal deltagare från hela landet – ombud, observatörer och särskilt inbjudna, till BROs riksstämma i Stockholm. Riksstämman öppnades av BRO:s ordförande Ingrid Kössler. Förhandlingarna leddes av Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Ingrid Kössler avgår efter tio år som ordförande i BRO och efterträds den 1 januari 2011 av Elizabeth Bergsten Nordström från Norrköping.

Elizabeth Bergsten Nordström är ordförande i Bröstcancerföreningen Moa-Lina i Östergötlands län sedan fyra år tillbaka och är engagerad i BROs styrelse sedan 2008. Elizabeth Bergsten Nordström är också styrelseledamot i den europeiska bröstcancerkoalitionen Europa Donnas sedan januari i år. Hon är jurist till professionen.

Tre nya ledamöter valdes också in i styrelsen från 1 januari 2011 – Christel Petersen från Helsingborg, Bessie Rave från Uppsala, Linda Ekenberg Olofsson från Luleå.

Övriga styrelseledamöter är Birgitta Albexon från Västerås (första vice ordförande), Barbro Olsson från Malmö (andra vice ordförande) och Marianne Lundin, Sundsvall.

Till suppleanter valdes Fatemeh Bahmanpour från Göteborg, Kjerstin Helgstrand från Umeå, Carin Tegefeldt från Stockholm (ny) och Cecilia Månsson från Motala (ny). Den nya styrelsen tillträder 1 januari 2011.

En stor avtackning hölls på söndag för den avgående ordföranden Ingrid Kössler där bröstcancerföreningarna tackade henne för sina stora insatser för BRO genom åren. Riksstämman valde Ingrid Kössler till hedersmedlem i BRO.

På söndagen delades också pris ut för utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska 2010. Karina Sandström som arbetar på Helsingbords lasarett och Maria Sandberg från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå belönades för betydande insatser och sitt engagemang för bröstcancerbehandlade.

För mer information, kontakta gärna:
Elizabeth Bergsten Nordström, telefon 070-526 56 10

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har 11 000 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.org.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera