Skip to main content

Fyra miljoner kronor ur Bröstcancerfonden till klinisk patientnära forskning

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 14:10 CET

För fjärde året i rad delar Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO, som administrerar Bröstcancerfonden, ut anslag till klinisk patientnära bröstcancerforskning.

Bröstcancerfonden startades 2001 och det började trevande med det blygsamma insamlingsresultatet på 25 000 kronor. Idag tio år senare utdelas årligen flera miljoner kronor till klinisk patientnära bröstcancerforskning. 2010 utdelades 4 471 000 kronor i forskningsanslag ur Bröstcancerfonden. Av medel insamlade 2009 återstår 2 229 000 kronor, vilka kommer att delas ut under 2011. I tillägg kommer fem miljoner kronor att delas ut ur Bröstcancerfonden 2011 baserat på insamlade medel 2010.
    – Det känns fantastiskt roligt att kunna dela ut medel till viktiga forskningsprojekt. Och eftersom Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond, så har vi valt att stödja patientnära klinisk bröstcancerforskning, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO.
    Bröstcancerfondens forskningskommitté består av professor Lars Holmberg samt två representanter från vardera Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi, Svenska Bröstcancergruppen och BRO. Kommittén är rådgivande för Bröstcancerfondens styrelse, som fattar beslutet om stipendieutdelning. På www.brostcancerfonden.se/om-fonden.php kan du se vilka projekt som beviljats medel.
    Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO vill passa på att tacka alla som stöder Bröstcancerfonden.
    – Våra lokalföreningar gör ett fantastiskt arbete och under oktober månad arrangeras det många Rosa Bandet-aktiviteter till förmån för fonden. Vi har ett 30-tal olika samarbetspartners och har märkt en stor ökning i olika företags-/idrottsarrangemang. Dessutom är det många som skänker gåvor vid högtider och begravningar, berättar Arja Leppänen, kanslichef, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO.

Fakta om Bröstcancerfonden
Bröstcancerfonden administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO och är ett 90-konto vilket innebär att den står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.

  • 75 procent av nettobehållningen går till klinisk patientnära bröstcancerforskning.
  • 25 procent går till verksamhetsfonden (information, till exempel hemsidor och broschyrer samt utbildning av kontaktpersoner), stipendier till vårdpersonal och medlemmar för vidareutbildning samt bidrag till rehabilitering och rekreation till medlemmar.

Läs gärna mer på www.brostcancerfonden.se

För mer information, vänligen kontakta:
Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO
E-post: elizabeth.bergsten-nordstrom@bro.org.se eller via tel: 070-288 49 39.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 000 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.org.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy