Skip to main content

Gratis mammografi - nja från politikerna.

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 15:25 CEST

BROs valenkät - fråga 3
Är du beredd att verka för kostnadsfri mammografi över hela Sverige?

Bakgrund

Jämlik vård är ett genomgående tema i BROs tre valenkäter som skickats ut till våra 452 valbara riksdagskandidater. Drygt hälften (204) har svarat och här presenterar vi utdrag från kommentarsfältet. 

Frågan gäller den omdiskuterade prislappen på vård som varierar beroende på var du bor. Vi kallar problemet för "Postkodlotteriet" och har debatterat frågan under året. Priset för mammografi varierar från 0 kronor (Stockholm) till 200 kronor (Gotland). BRO menar att ekonomi inte får hindra tidig upptäckt av en av våra växande folksjukdomar - bröstcancer. 

Uppskattningsvis är det så mycket som 20 % eller var femte kvinna i storstadsregionerna som uteblir från mammografiundersökningen.  Kvinnor från socioekonomiskt svag bakgrund, samt utrikesfödda förekommer ofta i den gruppen. I glesbygd är det än fler som uteblir på grund av geografiska avstånd och praktiska omständigheter.

Frågan är vilka faktorer som spelar in i valet att undersöka sig eller ej, reflekterar Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i BRO.

- ”Det händer inte mig” är en vanlig tanke i cancersammanhang. Man går därför till undersökningen för att konstatera att man inte har bröstcancer. Har man då en ekonomi där 100 kronor spelar en avgörande roll, så väljer man kanske bort mammografin. När man väl kommer till läkare och själv har upptäckt sin knöl, då är sjukdomen redan längre gången och prognosen kan vara sämre. Kostnaden för samhället blir högre, men det högsta priset betalas av patienten. 

BROs tre enkäter bygger på vår kärnfråga om jämlik vård oavsett bostadsort. 

- Intressant är att de som svarat tycks anse att det är extra komplext därför att det är många intressen att ta hänsyn till – kanske just därför att vi har 21 landsting. Med en nationellt sammanhållen sjukvård finns det en huvudman och nationella riktlinjer borde rimligen få större tyngd, avslutar Elizabeth Bergsten Nordström. 

Politikernas kommentarer till fråga 3

Centerpartiet
"I Blekinge är kostnaden för mammografi väldigt låg. Jag har svårt att tro att någon avstår på grund av kostnaden. Samtidigt skulle uteblivna intäkter få till följd att andra vårdinsatser skulle få stå tillbaka. Det måste undersökas och vägas mot varandra innan jag är beredd att föreslå förändringar. Erfarenheten är att gratis inte leder till ökad täckning i screening. Jag använder hellre de pengarna till att förbättra annat, exempelvis vården av bröstcancerdrabbade."

Folkpartiet
"Det är landstingen som har ansvar för mammografin och vad den kostar, men jag tycker att den ska vara gratis så att fler genomgår undersökningen. Det kostar mindre för landstingen med tidig upptäckt än sen. Det jag i steg ett vill göra är att få fram siffror på vad landstingen kan vinna på gratis mammografi."

Miljöpartiet
"Det är upp till varje landsting att själv bestämma vilka avgifter som ska tas ut. MP har inte i sitt förslag till statsbudget gjort någon satsning för gratis mammografi. Vi anser dock att förebyggande arbete för att förhindra cancer är en prioriterad och viktig uppgift."

Moderaterna
"Jag tror inte att det är kostnaden som får kvinnor att avstå. Vi har idag låga avgifter för mammografi. De med den sämsta ekonomin har också i försörjningsstödet pengar till den låga kostnaden för mammografi. Däremot är det viktigt att ta reda på varför relativt många avstår sin tid, här kan det finnas mycket rädsla för undersökningen."

Socialdemokraterna
"Det är helt klart att avgiftsfrågan bör ses över. Är avgiften verkligen ett hinder så är jag för att införa gratis undersökning, men man behöver undersöka orsaken till varför man uteblir från mammografin. Förebyggande vård borde vara tillgänglig, om än inte gratis alla gånger, så till en så låg kostnad som möjligt."

Sverigedemokraterna
"SD vill att erbjudanden om gratis mammografi per automatik och med regelbundenhet, skickas ut till alla personer som uppnått medicinskt betingad ålder."

Vänsterpartiet
"Detta är en fråga som drivs av Vänsterpartiet i många regioner/landsting. Vänsterpartiet kommer garanterat att driva denna fråga fortsättningsvis. Problemet är tyvärr större än en fråga om hushållens ekonomi. Det handlar även om den fysiska tillgängligheten till undersökningen och kunskapen om effekterna av undersökningarna med mera. Vi måste jobba brett för att få fler att uppsöka mammografin."

Kristdemokraterna
"Även detta är en fråga för landstingen men på samma sätt som i den första frågan kan det vara nödvändigt att staten tar ett större ansvar i strävan mot en jämlikare vård även i frågan om avgifter."Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 500 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy