Skip to main content

Snabbare tillgång till läkemedel - svår fråga för politikerna

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 15:08 CEST

BROs valenkät - fråga 2

Om du blir invald i riksdagen/landsting – Är du beredd att arbeta för omedelbar tillgång till medicin efter godkännande av EU och Läkemedelsverket?


Bakgrund till frågan
Idag kan det dröja upp till 18 månader innan Patient A får tillgång till ett godkänt läkemedel som Patient B redan fått utskrivet. Orsak: Ditt landsting har inte fattat ett formellt beslut om preparatet du behöver. Lösning: Betala ur egen ficka, flytta eller vänta.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation har under våren debatterat frågan om den långa och ojämnt fördelade väntetiden på nya läkemedel. Trots att preparatet är godkänt både av EU och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kan det alltså dröja över ett år innan det släpps över disk inom vissa landsting.

- Orimligt och på tvärs mot den jämlika vård Sverige strävar mot, menar Maria Wiklund Karlsson ordförande i Stockholms lokala Bröstcancerförening Amazona.

I kommentarerna från enkäten framkommer också en osäkerhet om vad som ligger bakom problemet. Vägen från ett läkemedels godkännande till att få det i handen är komplicerad. Flera kommentarer hänvisar också till Nationellt Samordnande - ett förslag på hur processen skall bli mer samstämmig över landet och skynda på förskrivningen.

- BRO vill att det ska finnas en undantagsrutin som gör att cancerpatienter får tillgång till den nya medicinen via sjukhuset. Det finns ingen anledning att behöva vänta en enda dag på ett läkemedel som kan förlänga ditt liv, menar Maria Wiklund Karlsson

Politikernas kommentarer 

Centerpartiet: Vi anser att landsting och regioner borde fokusera på samordnat införande av nya läkemedel för att undvika ojämlikheter i landet. Detta steg är redan taget och vi vill fortsätta utveckla frågan.

Folkpartiet: Eftersom priset på en del läkemedel kan bli högt bör det utredas hur de kostnaderna kan fördelas så att inte ett litet landsting eller en klinik drabbas hårt ekonomiskt.

Miljöpartiet: Vi vill förstås korta tiden men det är mycket svårt att införa omedelbar tillgång.

Moderaterna: Huvudprincipen ska givetvis vara att läkemedel blir tillgängliga omgående. Men viss kostnadskontroll måste också finnas.

Socialdemokraterna: Snabbt är inte alltid bäst. Men ingen ska behöva vänta i onödan på vård oavsett om det handlar om läkemedel eller annan behandling.

Vänsterpartiet:  Det är viktigt att det blir en så snabbintroduktion av nya läkemedel som möjligt. Samtidigt vet vi att frågan är komplex och många är inblandade.

Kristdemokraterna: De olika leden i en införandeprocess som exempelvis att förskrivande läkare ska ha kännedom om att läkemedlet finns och att preparatet ska upphandlas och distribueras, bör kunna kortas. Kristdemokraterna anser att staten bör ta ett tydligare ansvar för hälso- och sjukvården.


Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 500 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy