Skip to main content

Stor kartläggning bland cancerpatienter

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 12:17 CET

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, kartlägger bland alla cancerpatienter vilka sociala och ekonomiska konsekvenser en cancersjukdom innebär. Det handlar om allt från arbetsliv och försäkringskassa till väntetider och behandlingsplaner

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, deltog hösten 2008 i ett EU-projekt för att kartlägga sociala och ekonomiska konsekvenser efter att en cancerbehandlingen är avslutad. Projektgruppen utarbetade ett frågeformulär med frågor om den ekonomiska situationen, vården och försäkringskassan, och svaren presenterades i juni 2009.

Nu gör vi en ny kartläggning med fortsättningsfrågor, och i samarbete med övriga patientorganisationer för cancerdrabbade distribueras en enkät med frågor.

- Det är väldigt viktigt att vi får in många svar, för det medför att vi kan skapa oss en bild av hur realiteten för de cancerdrabbade är i dessa frågor och var vi ska arbeta för förbättringar och förändringar. Flera av frågorna är samma som användes vid förra enkäten, men de återkommer nu för att vi ska kunna jämföra om det är någon skillnad, säger Arja Leppänen, projektledare för kartläggningen och kanslichef på BRO.

- Vi vet att många har behov av deltidsarbete i en period, någon behöver längre sjukskrivning, kanske man inte kan, eller får, återgå till sitt gamla arbete. Det är inte alltid problemfritt, och många har haft problem med Försäkringskassans övergång till den nya den sjukförsäkringen, säger Ingrid Kössler, ordförande för BRO.

I samarbete med läkemedelsföretaget Roche, Sverige, och TNS SIFO Navigare distribueras frågeformuläret i Sverige på flera hemsidor och med egen länk på www.bro.org.se 

Frågeformuläret ligger ute på hemsidan www.bro.org.se till den 30 mars 2010, och alla cancerdrabbade, även de som inte är med i en patientförening, är välkomna att svara på frågorna.

Resultatet av enkäten blir färdigt maj/juni 2010.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy