Skip to main content

Stridbar kurator och skånsk överläkare prisas

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 14:00 CEST

Två eldsjälar som haft stor betydelse för bröstcancerbehandlade belönas med BROs utmärkelse 2010.  Det är Aina Johnsson, kurator vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, som fick ministern att ändra sjukskrivningsreglerna för de bröstcancersjuka, och Maud Svensson, överläkare vid Lydiagården i Höör, som generöst sprider sina kunskaper om den för bröstcancerdrabbade så viktiga rehabiliteringen. Utmärkelsen delas ut idag vid BROs möte i Stockholm i samband med Brösthälsodagen (Breast Health Day).

Mitt i Rosa Bandet-månaden samlar BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation) bröstcancerbehandlade kvinnor från hela landet för att diskutera viktiga frågor för alla dem som får en bröstcancerdiagnos. Rosa Bandet är både en symbol för medvetenhet och stöd för bröstcancerdrabbade och en insamlingskampanj för att stödja forskningen.

BRO har, i samarbete med AstraZeneca, instiftat ett pris för personer som under året har gjort betydande insatser för bröstcancerbehandlade. BROs lokalföreningar nominerar pristagarna och styrelsen beslutar vilka som får utmärkelsen.

I år går priset till Aina Johnsson, med dr och kurator vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Maud Svensson, överläkare och verksamhetschef, Lydiagården i Höör, med följande motiveringar:

Aina Johnsson, med dr och kurator, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
”För sina betydelsefulla insatser för bröstcancerbehandlade genom att under 2009 i media sätta ljuset på de absurda sjukskrivningsreglerna och göra sig till talesman för såväl cancerpatienterna som de frustrerade läkarna och på så sätt påverka opinionen och socialförsäkringsministern så att sjukskrivningsreglerna ändrades för just denna kategori.”

Maud Svensson, överläkare och verksamhetschef, Lydiagården i Höör
”För att på ett förtjänstfullt sätt ha bidragit till viktiga delar i bröstcancerrehabiliteringen och med stor entusiasm förmedla sina kunskaper inom ämnet både till patienter, vårdpersonal samt kontaktpersoner inom olika patientföreningar och på så sätt räta ut frågetecken, stilla oro och öppna upp nya portar inför framtiden.”

– De båda mottagarna av utmärkelsen verkar för att kvinnor med bröstcancer ska komma tillbaka till ett helt och meningsfullt liv. Det handlar om rätten till sjukskrivning och sjukpenning och rätten till rehabilitering, vilka är viktiga förutsättningar för att gå vidare i livet efter eller med bröstcancer, säger Ingrid Kössler, ordförande i BRO.

2011 kommer BRO att satsa särskilt på att alla kvinnor mellan 40-74 år ska erbjudas mammografi, alla bröstcancersjuka ska få skriftliga behandlings- och rehabiliteringsplaner samt alla bröstcancerbehandlade ska ha rätt till likvärdig och fullgod behandling – oberoende av bostadsort.

Breast Health Day är ett initiativ av den europeiska bröstcancerkoalitionen Europa Donna och uppmärksammas nu för första gången i Sverige. Syftet med dagen är att sprida information om brösthälsa samt att sätta fokus på vikten av tidig upptäckt och förebyggandet av bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige och antalet diagnostiserade fall ökar varje år. Drygt var tionde kvinna drabbas av sjukdomen under sin livstid, vilket innebär att mellan 15 och 20 kvinnor insjuknar varje dag i Sverige. Var sjätte timme dör en kvinna i Sverige i bröstcancer.

För mer information, vänligen kontakta:
Mer om bröstcancer på: www.bro.org.se www.cancer.nu www.breasthealthday.org

Fakta om BROs utmärkelse
Bröstcancer drabbar drygt 7 000 svenska kvinnor varje år. Det behövs mer forskning och kunskap kring sjukdomen. BRO har därför instiftat ”utmärkelsen för betydande insatser för bröstcancer­behandlade”, i samarbete med AstraZeneca. Kriterierna för utmärkelsen är bland annat kunskaps­spridning om bröstcancer, engagerat arbete för att utveckla behandling och omhändertagande av patienter och uthålligt arbete för att samla in pengar till forskning.

Drottning Silvia delade som BROs beskyddare ut det första priset 2004 till chefredaktör Amelia Adamo och överläkare Stina Carlson. I år delas utmärkelsen ut av avgående ordförande i BRO Ingrid Kössler. Pristagarna får 10 000 kronor och ett diplom.

Fakta om Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar, BCF, över hela landet. BRO bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar och har idag drygt 11 000 medlemmar. BRO driver verksamhet genom lokala bröstcancer­före­ningar i hela landet. BRO får statligt bidrag från Socialdepartementet.

BRO tillvaratar bröstcancerbehandlades intressen genom:

  • intressepolitiskt arbete för förbättrad vård och rehabilitering
  • information om bröstcancerbehandlades erfarenheter och villkor
  • arbete för bättre hjälpmedel
  • konferenser och utbildningar
  • produktion av informations- och studiematerial
  • utgivning av tidskriften BROfästet med fyra nummer per år
  • utdelning av stipendier ur Bröstcancerfonden och Elisabeth Hedins fond
  • medlemskap i Cancerfondens huvudmannaorganisation
  • internationellt arbete i rörelsen Reach to Recovery samt Europa Donna

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har 11 000 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.org.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera