Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Oacceptabelt lång väntan på nya läkemedel mot bröstcancer – BRO kräver förändring

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 07:10 CEST

Varje år får ca 9000 kvinnor i Sverige en bröstcancerdiagnos och drygt 1400 dör till följd av sjukdomen. Forskningen är intensiv och sedan millennieskiftet har flera nya läkemedel introducerats. Trots detta är väntan på att få tillgång till nya läkemedel onödigt lång – och innebär dessutom en ojämlik förskrivning över landet. Det är den verklighet många kvinnor med bröstcancer lever med idag.

Invandrarkvinnor har sämre överlevnad i bröstcancer – BRO kräver åtgärder

Invandrarkvinnor har sämre överlevnad i bröstcancer – BRO kräver åtgärder

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2010 14:16 CEST

Ungefär 1 000 invandrarkvinnor i Sverige får bröstcancer varje år. Risken att de ska dö av sjukdomen är högre än för infödda svenskor. Det är oacceptabelt. Därför ställer BRO krav på landstingen om åtgärder som ska öka deltagandet i mammografi, erbjudande om kvinnliga läkare vid mammografi och bättre utbildning av läkare om kulturella skillnader för att säkerställa lika god vård.

BRO:s ordförande i Almedalen: Finansiering av vården

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2008 08:42 CEST

BRO:s ordförande Ingrid Kössler deltar i ett seminarium om finansiering av hälso- och sjukvård med särskilt fokus på läkemedel. Ingrid Kössler håller ett anförande utifrån patienternas perspektiv, medan Henrik Hammar (m), regionråd i Skåne, talar utifrån landstingens perspektiv.

Evenemang 1 träff

Förortens folk - förlorare i svensk cancervård?

Evenemang   •   Jul 05, 2010 13:16 CEST

Tusen invandrarkvinnor i Sverige insjuknar i bröstcancer varje år. Deras överlevnadschanser är sämre än för infödda svenskor. Ingrid Kössler, ordförande för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, redovisar en ny undersökning och ställer krav på landstingen.

2010-07-07, 14:00 - 15:30 CEST

Visby högskola, lokal: B22

Dokument 2 träffar

Introduktion av nya läkemedel - rapport från BRO 20170630

Oacceptabelt lång väntan på nya läkemedel och ojämlik förskrivning över landet är den verklighet bröstcancerdrabbade kvinnor lever med i Sverige idag. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, kräver förändring och släpper nya rapporten ”Introduktion av nya läkemedel”, lagom till Almedalsveckan 2017.

1 000 invandrarkvinnor i Sverige får bröstcancer – risken att de ska dö av sin sjukdom är högre

Tusen invandrarkvinnor i Sverige får bröstcancer varje år. Risken att de ska dö av sjukdomen är högre. BRO krav ställer fem på landstingen: 1) Information på olika språk om vikten av mammografi. 2) Samarbete med etniska organisationer. 3) Erbjudande om kvinnliga läkare. 4) Bättre utbildning av läkare om kulturella skillnader. 5) Pilotprojekt för att nå de grupper som uteblir från mammografi.