Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Spridd bröstcancer – en bortglömd patientgrupp

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2011 14:20 CEST

Sverige har kommit långt när det gäller överlevnad i bröstcancer, men fortfarande återstår mycket i kampen mot bröstcancer. Ungefär 1 500 kvinnor per år får spridd bröstcancer med metastaser i skelettet och andra organ. De behöver särskilt psykosocialt stöd, liksom skriftliga behandlings- och rehabiliteringsplaner. Ett nationellt register över spridd bröstcancer bör också inrättas.

Stridbar kurator och skånsk överläkare prisas

Stridbar kurator och skånsk överläkare prisas

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2010 14:00 CEST

Två eldsjälar inom bröstcancer belönas med BROs utmärkelse 2010. Aina Johnsson, kurator vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, fick ministern att ändra sjukskrivningsreglerna för de bröstcancersjuka, och Maud Svensson, överläkare vid Lydiagården i Höör, som generöst sprider sina kunskaper om rehabilitering. Utmärkelsen delas ut vid BROs möte i Stockholm i samband med Breast Health Day.

BRO - Årets prioriterade frågor inom bröstcancervården

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2008 12:05 CEST

I år sätter Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, fokus på tre områden: 1) Hälsoundersökning med mammografi för alla kvinnor 40-74 år. 2) Skriftlig information om diagnosen och behandlingsplan för varje patient. 3) Individuellt rehabiliteringsprogram som omfattar sjukgymnastik, fysisk träning och psykologisk bearbetning.

Dokument 3 träffar

Spridd bröstcancer – en glömd patientgrupp

Ungefär 1 500 kvinnor i Sverige avlider varje år på grund av bröstcancer. Ytterligare åtgärder krävs för att förbättra vården, bland annat skriftliga behandlingsplan,er rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd, möjlighet att delta i kliniska studier och information om rätten till förnyad medicinsk bedömning, men också ett nationellt register över spridd bröstcancer.

Granskning av svensk bröstcancervård – ett EU-projekt

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, har inom ramen för ett EU-projekt, genomfört en undersökning bland personer som har eller har haft cancer. I Sverige har 390 kvinnor med bröstcancer har besvarat frågor om bland annat behandlingsansvarig läkare, kontaktsjuksköterska, skriftlig behandlingsplan, skriftlig rehabiliteringsplan och psykologiskt stöd.

Äldre kvinnor och bröstcancer – Presentation från pressmöte 5 maj 2009

Var tredje kvinna som får bröstcancer är 70 år eller äldre. De fångas inte upp av vården på samma sätt som de yngre. De får diagnos i ett senare sjukdomsskede och de får sämre behandling. Många är underbehandlade. Därför ställer nu Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, en rad krav för att äldre kvinnor med bröstcancer ska få lika hög kvalitet på behandlingen som yngre.