Skip to main content

Dokument

Spridd bröstcancer - rapport från BRO april 2016

Rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation april 2016

Öppet brev angående nedläggning av Christinakliniken

BCF Amazona kräver förlängning av mottagning för bröstpatienter på Christinakliniken fram till dess att de tre nya bröstcentra öppnar i Stockholm

سرطان الثدي المتقدم مع النقائل – نصائح للمرضى وعائلاتهم: Fakta om spridd bröstcancer på arabiska

يعني سرطان الثدي المتقدم، أن الخلايا السرطانية قد انتقلت من الورم الأصلي في الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم. هناك قامت الخلايا السرطانية بتشكيل أورام جديدة – النقائل. غالبا ما تظهر الأورام الجديدة في العظام، أوالكبد، أو الرئتين.

Bröstcancer – strålreaktioner på huden

Bröstcancer – strålreaktioner på huden

Dokument   •   2012-03-23 13:06 CET

Mellan 80 och 90 procent av de kvinnor som strålbehandlas drabbas av olika hudreaktioner. Det kan vara rodnad, torrhet, hudavflagning eller klåda. Mellan 10 och 15 procent av kvinnorna får kraftiga reaktioner med vätskande sår. Nu gör BRO en informationssatsning med en broschyr som beskriver nya möjligheter att förebygga och behandla hudreaktioner.

Fakta om Breast Health Day

Fakta om Breast Health Day

Dokument   •   2010-10-14 14:33 CEST

Breast Health Day den 15 oktober är ett initiativ av den europeiska bröstcancerkoalitionen Europa Donna. År 2010 uppmärksammas Breast Health Day för första gången i Sverige i samband med att BROs utmärkelse delas ut. Syftet med Breast Health Day är att sprida information om brösthälsa samt att sätta fokus på vikten av tidig upptäckt och förebyggandet av bröstcancer. www.breasthealthday.org

1 000 invandrarkvinnor i Sverige får bröstcancer – risken att de ska dö av sin sjukdom är högre

Tusen invandrarkvinnor i Sverige får bröstcancer varje år. Risken att de ska dö av sjukdomen är högre. BRO krav ställer fem på landstingen: 1) Information på olika språk om vikten av mammografi. 2) Samarbete med etniska organisationer. 3) Erbjudande om kvinnliga läkare. 4) Bättre utbildning av läkare om kulturella skillnader. 5) Pilotprojekt för att nå de grupper som uteblir från mammografi.

Mammografi - patientavgifter per landsting

Mammografi - patientavgifter per landsting

Dokument   •   2010-07-07 14:16 CEST

Landstingens patientavgifter för röntgenundersökning av bröst (mammografi) varierar från 80 till 200 kronor. Örebro har den lägsta patientavgiften, medan Gotland, Gävleborg, Kronoberg, Norrbotten och Västmanland ligger högst med 200 kronor.

Äldre kvinnor och bröstcancer – Presentation från pressmöte 5 maj 2009

Var tredje kvinna som får bröstcancer är 70 år eller äldre. De fångas inte upp av vården på samma sätt som de yngre. De får diagnos i ett senare sjukdomsskede och de får sämre behandling. Många är underbehandlade. Därför ställer nu Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, en rad krav för att äldre kvinnor med bröstcancer ska få lika hög kvalitet på behandlingen som yngre.

Mammografi – fakta om alla landsting

Mammografi – fakta om alla landsting

Dokument   •   2009-05-20 09:16 CEST

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska det omfatta alla kvinnor från 40 till och med 74 år. Tiden mellan undersökningarna ska vara högst 18 månader för kvinnor 40-54 år och därefter högst 24 månader. Men hur det ser ut i praktiken? Vilka åldersgrupper kallas och hur ofta? Det varierar, det beror på i vilket landsting man bor.

Granskning av svensk bröstcancervård – ett EU-projekt

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, har inom ramen för ett EU-projekt, genomfört en undersökning bland personer som har eller har haft cancer. I Sverige har 390 kvinnor med bröstcancer har besvarat frågor om bland annat behandlingsansvarig läkare, kontaktsjuksköterska, skriftlig behandlingsplan, skriftlig rehabiliteringsplan och psykologiskt stöd.

BRO ställer krav på vården av äldre kvinnor med bröstcancer

Var tredje kvinna som får bröstcancer är 70 år eller äldre. De fångas inte upp av vården på samma sätt som de yngre. De får diagnos i ett senare sjukdomsskede och de får sämre behandling. Många är underbehandlade. Därför ställer nu Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, en rad krav för att äldre kvinnor med bröstcancer ska få lika hög kvalitet på behandlingen som yngre.

Äldre kvinnor och bröstcancer – underbehandling och sämre överlevnad

Var tredje kvinna som får bröstcancer är 70 år eller äldre. Det handlar om ungefär 2 330 kvinnor om året. De får sin bröstcancer diagnostiserad i senare stadier. Många är underbehandlade, vilket ökar risken för återfall. En 70-årig svensk kvinna kan räkna med att leva i ytterligare minst 14 år. Därför måste de kunna förvänta sig att behandlas med lika god kvalitet som yngre kvinnor.