​Hur når vi brottsoffer? Europas brottsofferjourer i Stockholm – Drottning Silvia och justitieminister Morgan Johansson talar.

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 11:43 CEST

Hur når vi brottsoffer för att kunna ge dem stöd? ”Reaching out to victims” är årets tema för den internationella konferensen Victim Support Europe, som varje år hålls på olika platser i Europa. I år är Brottsofferjouren Sverige värd, den 23-24 maj på Mosebacke, Södra teatern.

Tusentals brottsoffer har drabbats när polisen inte förmedlar dem till Brottsofferjouren

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 16:08 CET

Tusentals brottsutsatta, vittnen och anhöriga har drabbats när polisen inte hänvisar dem till Brottsofferjouren. Nu kräver Brottsofferjouren Sverige en lagändring.

3 tips: Så blir du den som unga vill prata med om nätet

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 07:59 CET

• 3 tips för vuxna som vill ha koll på hur det är på nätet för barn och unga. • Friends nätexpert börjar jobba på Brottsofferjouren Sverige. • Journalist – vill du att en expert uttalar sig utifrån evidensbaserad forskning om barn och unga på nätet? Kontakta Olle.cox@boj.se, 08-550 486 13. Verksamhetsutvecklare för barn och unga på Brottsofferjouren Sverige.

Nya Brottsofferjouren Östergötland

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 10:20 CEST

Jouren har idag åtta utbildade lokala stödpersoner. En ytterligare utbildningsomgång planeras till hösten. Verksamheten leds av en styrelse med bred kompetens med erfarenhet från både offentlig, privat och ideell sektor. Samarbetet med polisen som förmedlar ärenden till jouren fungerar mycket bra.

Jouren finns för närvarande lokalt i Norrköping. Brottsoffer som önskar kontakt med jouren kan ringa den Nationella telefoncentralen, 0200/21 20 19. Vill du komma i kontakt med styrelsen t ex för att du skulle vilja engagera dig som stödperson kan du kontakta ordföranden Iréne Lindén eller sekreteraren Margareta Öst, info@ostergotland.boj.se

- Vi är oerhört stolta och glada över att en ny jour med den breda kompetens som finns inom styrelsen så snabbt har kunnat etableras, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige.

Stöd som ger kraft. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen. Med FN:s mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla brottsoffer ska få det stöd de har rätt till enligt EU:s brottsofferdirektiv. Utbildade stödjare engagerar sig på landets 77 lokala brottsofferjourer som är anslutna till förbundet Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen, från kommuner samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Brottsofferjouren Östergötland har kommit igång med sin verksamhet och ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen.

Läs vidare »

Nya länssiffror. 37 000 brottsoffer har gått miste om stöd från Brottsofferjouren efter Polisens omorganisation.

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 07:03 CET

Samma dag som Anders Thornberg börjar sitt nya arbete som rikspolischef släpper Brottsofferjouren Sverige ny statistik som visar att Polisen har förmedlat 44 procent färre brottsofferärenden till Brottsofferjouren sedan Polisens omorganisation 2015.

Vittnen och anhöriga får stöd av Brottsofferjouren

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 10:34 CET

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Med anledning av dödsfallet på en gymnasieskola i Enskede utanför Stockholm vill Brottsofferjouren påminna om att vi finns för den som behöver någon att prata med om det som hänt.

Ring 0200 – 21 20 19 där rådgivare lyssnar på dig och kan slussa dig vidare till andra stödinsatser om du vill det. 

Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får ungefär 80 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets cirka 80 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Med anledning av dödsfallet på en gymnasieskola i Enskede utanför Stockholm vill Brottsofferjouren påminna om att vi ger stöd. finns för den som behöver någon att prata med om det som hänt. Ring 0200 – 21 20 19 där rådgivare lyssnar på dig och kan slussa dig vidare till andra stödinsatser om du vill det.

Läs vidare »

Brottsofferjouren uppmärksammar Internationella Brottsofferdagen

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 08:00 CET

Den 22 februari uppmärksammar brottsofferjourer över hela landet Internationella Brottsofferdagen. Föreläsningar, informationsinsatser, filmvisningar och andra arrangemang anordnas för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns för dem som utsatts för brott.

Våldet tar inte semester

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 14:59 CEST

Polisens förmedling till Brottsofferjouren har minskat och är nu den lägsta på flera år. Polisen måste ta krafttag för att se till att brottsutsatta får information och möjlighet till stöd. Inte minst under semestertider finns det stor risk att brottsutsatta går miste om stöd om frågan inte prioriteras av polisen.

​Kontrollen av gode män måste skärpas

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 10:39 CEST

Enligt en granskning som SVT genomfört finns stora brister i kontrollen av hur gode män sköter sitt uppdrag. Uppgifterna om att utsatta människors pengar förskingras borde föranleda en genomgripande totalgranskning av gode män, menar Brottsofferjouren Sverige.

– Det är uppenbart att här måste krafttag till, vi kan aldrig acceptera att en utsatt persons behov av god man behandlas på detta uppenbart misstänkt brottsliga sätt. Jag utgår från att åklagare ex officio, det vill säga utan att det föreligger en anmälan om brott, kan finna skäl att inleda förundersökning mot försumlighet i tjänsten av berörda överförmyndare, säger Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande.

– Den förtjänstfulla granskning som genomförts av SVT borde redan ha gjorts långt tidigare av myndigheter. Det har funnits tecken på att systemet med godmansförordnanden inte fungerat tillfredsställande på många håll och att kontrollen och tillsynen också varit bristfällig. Skadeståndsfrågan är också av utomordentlig betydelse vid denna typ av myndighetsförsummelse, fortsätter Sven-Erik Alhem.

SVT har slumpmässigt gått igenom samtliga inspektionsrapporter från länsstyrelserna mellan åren 2012–2015. Granskningen visar att länsstyrelserna hittat över 26 miljoner kronor som inte redovisats. Hälften av överförmyndarna, som har i uppdrag att kontrollera att gode män sköter sitt uppdrag, får också kritik av länsstyrelserna.

– Att så många överförmyndare inte tar sitt ansvar är mycket allvarligt. De som drabbas är utsatta sårbara brottsoffer. Den som har en god man ska kunna känna trygghet i att deras ekonomi är i goda händer, säger Eva Larsson, Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare.

För kommentarer kontakta
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00, 070-857 76 00
eller sven-erik.alhem@boj.se
Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01, 073-973 86 01
eller eva.larsson@boj.se

Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får ungefär 80 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets drygt 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Enligt en granskning som SVT genomfört finns stora brister i kontrollen av hur gode män sköter sitt uppdrag. Uppgifterna om att utsatta människors pengar förskingras borde föranleda en genomgripande totalgranskning av gode män, menar Brottsofferjouren Sverige.

Läs vidare »

​Allt för många brottsutsatta går miste om stöd

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 09:40 CET

Totalt fick 78 165 personer stöd av Brottsofferjouren under 2015, visar ny statistik. Men allt fler brottsutsatta går miste om stöd. Polisen förmedling till Brottsofferjouren har minskat och är nu den lägsta på flera år.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Brottsofferjouren Sverige

Brottsutsatta, vittnen och anhöriga får stöd som ger kraft av utbildade stödjare på Brottsofferjouren

Stöd som ger kraft. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen. Med FN:s mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla brottsoffer ska få det stöd de har rätt till enligt EU:s brottsofferdirektiv. Utbildade stödjare engagerar sig på landets 77 lokala brottsofferjourer som är anslutna till förbundet Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen, från kommuner samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Adress

  • Brottsofferjouren Sverige
  • Hammarby fabriksväg 25, 6 tr.
  • 120 30 Stockholm
  • Sweden
  • Vår hemsida