Ecxbhty26pbgs57siyw8
Bex57esaxqkcniwbpbry Thj5ae4nhqjxeazs5s6k

15 000 brottsoffer har drabbats när polisen inte förmedlar dem till Brottsofferjouren

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 16:08 CET

15 000 brottsutsatta, vittnen och anhöriga har drabbats när polisen inte hänvisar dem till Brottsofferjouren. Nu kräver Brottsofferjouren Sverige en lagändring.

Kl4xktmoih61adanhnos

3 tips: Så blir du den som unga vill prata med om nätet

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 07:59 CET

• 3 tips för vuxna som vill ha koll på hur det är på nätet för barn och unga. • Friends nätexpert börjar jobba på Brottsofferjouren Sverige. • Journalist – vill du att en expert uttalar sig utifrån evidensbaserad forskning om barn och unga på nätet? Kontakta Olle.cox@boj.se, 08-550 486 13. Verksamhetsutvecklare för barn och unga på Brottsofferjouren Sverige.

Media no image

Vittnen och anhöriga får stöd av Brottsofferjouren

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 10:34 CET

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Med anledning av dödsfallet på en gymnasieskola i Enskede utanför Stockholm vill Brottsofferjouren påminna om att vi finns för den som behöver någon att prata med om det som hänt.

Ring 0200 – 21 20 19 där rådgivare lyssnar på dig och kan slussa dig vidare till andra stödinsatser om du vill det. 

Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får ungefär 80 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets cirka 80 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Med anledning av dödsfallet på en gymnasieskola i Enskede utanför Stockholm vill Brottsofferjouren påminna om att vi ger stöd. finns för den som behöver någon att prata med om det som hänt. Ring 0200 – 21 20 19 där rådgivare lyssnar på dig och kan slussa dig vidare till andra stödinsatser om du vill det.

Läs vidare »
Wcwepxy5avdmjbhaebr4
Bex57esaxqkcniwbpbry Thj5ae4nhqjxeazs5s6k

Brottsofferjouren uppmärksammar Internationella Brottsofferdagen

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 08:00 CET

Den 22 februari uppmärksammar brottsofferjourer över hela landet Internationella Brottsofferdagen. Föreläsningar, informationsinsatser, filmvisningar och andra arrangemang anordnas för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns för dem som utsatts för brott.

Gtybl1lwcpbdisyxgyz6
Thj5ae4nhqjxeazs5s6k

Våldet tar inte semester

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 14:59 CEST

Polisens förmedling till Brottsofferjouren har minskat och är nu den lägsta på flera år. Polisen måste ta krafttag för att se till att brottsutsatta får information och möjlighet till stöd. Inte minst under semestertider finns det stor risk att brottsutsatta går miste om stöd om frågan inte prioriteras av polisen.

Media no image
Bex57esaxqkcniwbpbry Thj5ae4nhqjxeazs5s6k

​Kontrollen av gode män måste skärpas

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 10:39 CEST

Enligt en granskning som SVT genomfört finns stora brister i kontrollen av hur gode män sköter sitt uppdrag. Uppgifterna om att utsatta människors pengar förskingras borde föranleda en genomgripande totalgranskning av gode män, menar Brottsofferjouren Sverige.

– Det är uppenbart att här måste krafttag till, vi kan aldrig acceptera att en utsatt persons behov av god man behandlas på detta uppenbart misstänkt brottsliga sätt. Jag utgår från att åklagare ex officio, det vill säga utan att det föreligger en anmälan om brott, kan finna skäl att inleda förundersökning mot försumlighet i tjänsten av berörda överförmyndare, säger Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande.

– Den förtjänstfulla granskning som genomförts av SVT borde redan ha gjorts långt tidigare av myndigheter. Det har funnits tecken på att systemet med godmansförordnanden inte fungerat tillfredsställande på många håll och att kontrollen och tillsynen också varit bristfällig. Skadeståndsfrågan är också av utomordentlig betydelse vid denna typ av myndighetsförsummelse, fortsätter Sven-Erik Alhem.

SVT har slumpmässigt gått igenom samtliga inspektionsrapporter från länsstyrelserna mellan åren 2012–2015. Granskningen visar att länsstyrelserna hittat över 26 miljoner kronor som inte redovisats. Hälften av överförmyndarna, som har i uppdrag att kontrollera att gode män sköter sitt uppdrag, får också kritik av länsstyrelserna.

– Att så många överförmyndare inte tar sitt ansvar är mycket allvarligt. De som drabbas är utsatta sårbara brottsoffer. Den som har en god man ska kunna känna trygghet i att deras ekonomi är i goda händer, säger Eva Larsson, Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare.

För kommentarer kontakta
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00, 070-857 76 00
eller sven-erik.alhem@boj.se
Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01, 073-973 86 01
eller eva.larsson@boj.se

Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får ungefär 80 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets drygt 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Enligt en granskning som SVT genomfört finns stora brister i kontrollen av hur gode män sköter sitt uppdrag. Uppgifterna om att utsatta människors pengar förskingras borde föranleda en genomgripande totalgranskning av gode män, menar Brottsofferjouren Sverige.

Läs vidare »
Djpihbqvsk0lupul724a
Bex57esaxqkcniwbpbry Thj5ae4nhqjxeazs5s6k

​Allt för många brottsutsatta går miste om stöd

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 09:40 CET

Totalt fick 78 165 personer stöd av Brottsofferjouren under 2015, visar ny statistik. Men allt fler brottsutsatta går miste om stöd. Polisen förmedling till Brottsofferjouren har minskat och är nu den lägsta på flera år.

Media no image
Bex57esaxqkcniwbpbry Thj5ae4nhqjxeazs5s6k

Brottsofferjouren Sverige stärker arbetet mot våld i nära relation

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 08:37 CET

Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem. Varje dag söker sig i genomsnitt tolv personer till Brottsofferjouren efter att de utsatts för våld av någon som står dem nära. Under 2016 kommer Brottsofferjouren Sverige satsa ytterligare för att öka kunskapen om våld i nära relation och stärka stödet till dem som utsätts.

Idag, på Internationella kvinnodagen den 8 mars, publicerar Brottsofferjouren Sverige rapporten ”Statistik 2015 – Brottsofferjourens kvinnofridsrapport. Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott”. Den visar att av de 33 590 personer som sökte sig till någon av landets 88 aktiva brottsofferjourer under 2015 var 62 procent kvinnor. En stor del av dem hade utsatts för våld, sexualbrott och andra integritetskränkande brott. Varje dag sökte sig i genomsnitt tolv personer – tio kvinnor och två män – till Brottsofferjouren efter att de utsatts för våld i en nära relation.

– Vi ger redan stöd till många våldsutsatta, men vi vet att mörkertalet är stort och att vi med ökade resurser kan hjälpa ännu fler. Därför är det glädjande att vi nu har fått möjlighet att satsa ytterligare på vårt arbete mot våld i nära relation, säger Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande.

Brottsofferjouren Sverige arbetar sedan många år tillbaka för att stärka stödet till våldsutsatta personer och barn som bevittnat eller upplevt våld. Genom ökade bidrag från Socialstyrelsen för 2016 kan Brottsofferjouren Sverige stärka arbetet ytterligare. Sedan tidigare ger Brottsofferjouren Sverige stöd till lokala brottsofferjourer i deras kvinnofridsarbete och anordnar samverkanskonferenser för polis, socialtjänst och brottsofferjourer – vilka från och med 2016 också kommer att inkludera hälso- och sjukvård.

– Vi kommer nu att arbeta ännu mer med information och utbildning. Ökad kompetens hos dem som i sitt yrke eller ideella uppdrag möter våldsutsatta personer är en grundläggande faktor för att fler ska få det stöd de har rätt till, säger Eva Larsson, Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare.

Brottsofferjouren Sverige kommer också att satsa ytterligare på samarbetsprojektet med filmbolaget Film And Tell och dokumentärfilmerna ”My life, my lesson” och ”Say something”. Båda filmerna beskriver barns upplevelse av att växa upp med våld. ”Say something” har biopremiär den 18 mars.

Läs och ladda ned Brottsofferjouren Sveriges rapport ”Statistik 2015 – Brottsofferjourens kvinnofridsrapport. Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott”

Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får mer än 90 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets drygt 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem. Varje dag söker sig i genomsnitt tolv personer till Brottsofferjouren efter att de utsatts för våld av någon som står dem nära. Under 2016 kommer Brottsofferjouren Sverige satsa ytterligare för att öka kunskapen om våld i nära relation och stärka stödet till dem som utsätts.

Läs vidare »
L5wkldwsles9r2zh4nmc
Bex57esaxqkcniwbpbry Thj5ae4nhqjxeazs5s6k

​Internationella Brottsofferdagen uppmärksammas över hela landet

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2016 09:40 CET

Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, uppmärksammas av brottsofferjourer över hela landet. Föreläsningar, informationsinsatser, filmvisningar och andra arrangemang anordnas för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns för den som utsatts för brott.

Media no image

Brottsofferjouren Sverige får förstärkning

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 12:38 CET

Brottsofferjouren Sverige får en förstärkning på 3 miljoner kronor för år 2016 och får totalt 10 miljoner kronor för sin verksamhet.

– Det är väldigt glädjande, säger Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Regeringen beslutade i november att minst 75 procent av Brottsofferfondens medel ska gå till organisationer i det civila samhället som bedriver brottsofferstödjande verksamhet.

Nu har Rådet för Brottsofferfonden därför, vid årets andra och sista utdelning, beslutat att för 2016 öka stödet för Brottsofferjouren Sverige och för lokala brottsofferjourer.

Brottsofferjouren Sverige får en ökning med 3 miljoner kronor upp till totalt 10 miljoner kronor.

– Det var bästa julklappen vi kunde få, och inte minst glädjande är det för alla brottsutsatta och deras anhöriga samt för alla vittnen. Nu kommer vi kunna öka våra insatser, säger Eva Larsson, generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige.

De lokala brottsofferjourerna får ett verksamhetsstöd på totalt 3,5 miljoner kronor.

Utöver det får flera ideella organisationer finansiering från fonden för olika brottsofferinriktade projekt.

Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får mer än 90 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets drygt 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Brottsofferjouren Sverige får en förstärkning på 3 miljoner kronor för år 2016 och får totalt 10 miljoner kronor för sin verksamhet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Brottsofferjouren Sverige

Ger stöd till brottsoffer, deras anhöriga och vittnen

Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får ungefär 80 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets cirka 80 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Adress

  • Brottsofferjouren Sverige
  • Hammarby fabriksväg 25, 6 tr.
  • 120 30 Stockholm
  • Sweden
  • Vår hemsida