Skip to main content

Barn som brottsoffer

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:54 CEST

Brottsofferjourernas Riksförbund vill uppmärksamma barn som brottsoffer den Internationella Barndagen den 3 oktober. Många barn utsatta för brott behöver stöd och hjälp. Än fler barn mår dåligt när deras föräldrar och syskon råkar ut för brott.

Dessa barn behöver mycket stöd och hjälp. De kan få hjälp av brottsofferjourerna.

Bland cirka 30 av våra jourer har i år 13 procent av de hjälpsökande varit barn under 14 år. Siffrorna bygger på rapporter från första kvartalet 2005, och omfattar endast en knapp tredjedel av jourerna. Totalt handlar det under den perioden om 380 barn under 14 år som fått hjälp, av 4808 hjälpsökande i alla ålderskategorier.

Hjälpen till barnen består främst av personliga samtal. Ibland erbjuder man samtal i särskilda självhjälpsgrupper. Annars kan BOJ hjälpa till med praktisk vägledning vid rättsprocess och hjälp med kontakter till experthjälp och myndigheter.

De allra flesta barnen (160) har behövt hjälp i samband med inbrott.

Inbrott i det egna hemmet är en traumatisk upplevelse för barnen. Många barn tvekar att gå hem själva efter skolan. De oroar sig för att vara hemma om tjuven kommer, men kan också oroa sig över vad som hänt när alla är borta på dagen.

Tillgrep och rån är brott som barn söker hjälp för (64).

Att till exempel pappa rånats påverkar barnets uppfattning av omvärlden. Barnet kan känna förtvivlan över att ingen kunde ge honom hjälp och att han själv inte kunde försvara sig. Känslor som vanmakt och oro är vanliga.

Att själv bli bestulen och hotad skrämmer barnet och kan leda till långvariga problem i vardagen. Barnet kan reagera med rädsla och kan få svårt att koncentrera sig. Känslor av hämnd är inte ovanliga. Detta stör barnets vardag och utvecklingsmöjligheter.

Barn söker också hjälp av Brottsofferjourerna för misshandel, både som direkt utsatta (4) och som anhörig (33) eller vittne (1).

Att själv utsättas för misshandel är naturligtvis traumatiskt. Att veta att ens pappa blivit nedslagen och misshandlad skapar otrygghet och oro. Att se pappa slå mamma berövar barnen den grundläggande tryggheten.

Dessutom söker barnen under 14 år hjälp i egenskap av anhörig vid brott som: brott mot frihet och fred, överträtt besöksförbud, grov kvinnofridskränkning och mord. Allvarliga brott som är ångestskapande för såväl den utsatta som dennes barn.

Den internationella Barndagen bör även ägnas barn som brottsoffer. För Brottsofferjourernas erfarenhet av att hjälpa drygt 50 000 brottsoffer per år totalt är otvetydigt att varje brott ger ringar på vattnet och påverkar dem runt omkring den direkt utsatta. Och inte minst barnen naturligtvis. Därför är det dags att se barnen anhöriga till brottsoffer, och deras behov av hjälpinsatser.

För mer information:

Kontakta Ninna Mörner, informatör; 073-973 86 02, 08-55 609 282

Mer information om BOJ:
Se www.boj.se