Skip to main content

Unga ska inte behöva vänta på rättvisa

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 09:31 CET

Snabbare rättvisa för unga brottsoffer, ett tidigare stöd till vittnen och lika möjligheter för alla brottsoffer att få sina rättigheter tillgodosedda. Det var några av kärnfrågorna när BOJ höll Idéforum 2010.

– Vi måste få en snabb rättvisa för unga brottsoffer. Unga mister förtroendet för rättsväsendet om rättsprocessen tar för lång tid, sa BOJs förbundsordförande Sven-Erik Alhem när han inledde Brottsofferjourernas Riksförbunds Idéforum.

Han framhöll att lagstiftningen måste stärkas, men minst lika viktigt är att rättsväsendet satsar för att det praktiska arbetet inom hela rättskedjan med unga brottsoffer och lagöverträdare förbättras och blir mer effektivt. BOJs erfarenhet är att många unga idag får vänta allt för länge på att få sin sak prövad, något som kan upplevas som mycket tungt för en ung person, oavsett om det gäller en ung människa som utsatts för brott eller det är en misstänkt gärningsman.

Även när det gäller stöd till vittnen är tidsfaktorn mycket viktig. Hot och angrepp mot vittnen leder till att fler känner rädsla inför att vittna. Därför driver BOJ frågan om att vittnen redan i sin första kontakt med rättsväsendet ska få information om att det finns stöd att få från ideella stödorganisationer som BOJ.

– Vi har alla ett demokratiskt ansvar för att rättsprocessen ska fungera. BOJ ska inte ta över polisens ansvar för skydd och säkerhet, men kombinationen av vårt medmänskliga stöd och polisens skydd, när sådant behövs, kan i hög grad bidra till en tryggare situation redan före själva det eventuellt följande rättsprocesstadiet för vittnen.Trygghetskänslan när en stödperson kan följa med redan i samband med polisförhör kan betyda mycket när det gäller att ställa upp och vittna hela vägen, sa Sven-Erik Alhem.

Idéforum bjöd också på flera inspirerande föreläsare. En av dem, Emma Jangestig, mamma till de två barn som mördades i Arboga och engagerad i RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, vittnade också om vikten av medmänskligt stöd.

– Ert arbete i BOJ är viktigt. Det betyder mycket att ha människor i närheten som är starkare än jag som brottsoffer eller anhörig, någon som orkar lyssna och som finns där, sa hon.

En annan viktig fråga som lyftes var de brottsoffer som är särskilt sårbara om de utsätts för brott. Exempelvis brottsdrabbade med funktionsnedsättning, hbt-personer och äldre brottsoffer. Gun Heimer, professor och föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, lyfte särskilt fram den utsatta situationen för unga flickor med psykiska funktionsnedsättningar som drabbats av sexuella övergrepp. Dilek Baladiz, socionom och författare, berättade om situationen för ungdomar som växer upp med  hedersrelaterat våld och förtryck.

–  Många ungdomar där ute lever ett hedersrelaterat liv, även om de kanske inte riskerar att bli mördade eller utsätts för fysisk misshandel. Fördomar finns åt alla håll och vi måste jobba för allas lika värde, sa Dilek Baladiz under sin föreläsning.

170 deltagare från lokala brottsofferjourer över hela landet deltog på BOJs Idéforum som hölls den 19-20 november på Radisson Blu SAS Arlandia.

För mer information kontakta

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 0739-738 600

eller Eva Larsson, generalsekreterare: 0739-738 601