Skip to main content

Var tredje kille i årskurs 8 har utsatt andra för skada

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 10:42 CET

22 mars 2006

Brottsofferjourernas Riksförbund har genomfört en enkätundersökning bland 449 elever i årskurs 8 i Ljusdal, Trollhättan, Karlstad och Skövde. Enkätundersökningen är ett första steg i en omfattande satsning på att lokalt utveckla stödet till unga brottsoffer och vittnen. Upprinnelsen till satsningen är att vi vet att det ofta saknas stöd till unga brottsutsatta. Och att vi vet att unga brottsoffer ofta lever med våld eller hot i sin vardag. Många unga kan inte göra något åt situationen själva. Behovet finns alltså, men stödet saknas.Måndagen den 27 mars offentliggörs enkätundersökningen bland elever i årskurs 8 vid en presskonferens på Bondegatan 40, klockan 10.00 i BOJs lokaler 3 trappor upp.

Vid presskonferensen presenteras undersökningen i sin helhet. Samt att BOJs treåriga, landsomfattande projekt Stöd till unga brottsoffer och vittnen – en mänsklig rättighet lanseras.

Deltar gör även representant från den lokala Brottsofferjouren i Ljusdal där man berättar hur man lokalt arbetat med att följa upp resultatet av enkäten, och utveckla samarbetet i orten kring unga brottsoffer.

Möjlighet finns att få förmedlat kontakt med en ung brottsutsatt person.Enkätundersökningen visar att var femte elev har varit utsatt för brott och att lika många har varit vittne till brott. Många, en tredjedel, är osäkra på vad som är brottsliga handlingar. Flera har svarat att de aldrig har varit utsatta för brottsliga handlingar, trots att de samtidigt berättat att de har blivit slagna av en vuxen eller är rädda för att någon i skolan vill dem illa. Unga verkar inte vara klara över vad man inte behöver stå ut med.Var tredje kille har utsatt en annan person för skada med vilje. Alla dessa killar har själva varit utsatta för brott eller andra liknande handlingar. Var femte tjej har skadat sig själv med vilje. Alla dessa tjejer har utsatts för mobbing, trakasserier eller våld.Nästan var sjätte kille vet inte vem han ska prata med om han blir utsatt för brott. Var tionde tjej delar denna osäkerhet över vem man kan tala med om utsatthet. 7 procent av killarna och tjejerna vågar inte prata med någon om de utsätts för brott.Mellan en fjärdedel och en tredjedel av eleverna lever med olika grader av brottslighet och våld i sin vardag.

En liten andel, under 10 procent, av eleverna mår mycket dåligt. De är utsatta för flera olika brott, är rädda för någon i sin familj eller i skolan. De skadar sig själva, har självmordstankar och vågar inte prata med någon om att de är utsatta.

Ungefär hälften av eleverna mår bra, har inte utsatts för brott och tror inte någon vill dem illa.Kort om Brottsofferjouren

Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ, är en ideell organisation som ger information, stöd och hjälp till brottsoffer, deras anhöriga och vittnen. Runt om i landet finns drygt hundra lokala brottsofferjourer. Cirka 1000 ideella personer, så kallade stödpersoner ställer upp för brottsoffren lokalt. De har alla utbildning och har avgett tystnadslöfte. Särskilda vittnesstöd ger målsägande och vittnen hjälp i samband med rättegång.

Nu har BOJ inlett en treårig satsning för att uppmärksamma unga brottsoffer och vittnen. Man vill väcka frågan lokalt och utveckla stödet i lokalsamhället genom samverkan mellan ideella och professionella. Man vill öka kunskapen om unga brottsoffers behov och reaktioner samt rekrytera fler unga stödpersoner. Centralt är också att öppna en diskussion bland unga om brott och deras vardag. Till hjälp för detta kommer bland annat en film att tas fram. Man vill satsa på att se till att det finns stöd till de unga som utsätts för brott.Läs mer på www.boj.se Enkätundersökning läggs ut måndagsmorgon den 27 mars.
För mer information kontakta:

Elin Jägervall, projektledare 08-55 609 10, eller 073-9738605

Eller kontakta Ninna Mörner, informatör, mobil: 073-973 8602