Skip to main content

Nytt uppdrag för bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 09:30 CEST

Den som blir utsatt för brott hamnar i en svår och ovan situation. Brottsoffermyndigheten har nu fått i uppdrag av regeringen att kartlägga brottsutsattas behov av stöd och ge förslag på hur de kan få ett bättre digitalt bemötande.

– Som brottsoffer kommer man i kontakt med flera myndigheter och det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till och hur man ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi vill öka förutsättningarna för brottsoffren att få en mer sammanhållen digital information, säger Annika Öster, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten ska i uppdraget analysera vilket stöd som personer som utsatts för brott behöver och ta reda på vilka möjligheter som finns att möta upp behoven digitalt. Uppdraget ska resultera i förslag på hur brottsutsatta kan få ett bättre digitalt bemötande.

– Vi kommer att presentera förslag på utvecklad myndighetsgemensam webbinformation och undersöka vilka möjligheter som finns att använda e-tjänster för att brottsoffer ska kunna få information om sitt ärende, berättar Annika Öster.

Regeringen poängterar att den personliga kontakten är viktig för att ge ett bra stöd till den som blivit utsatt för brott, men att det finns tillfällen när digital kommunikation är att föredra. Regeringen har också slagit fast att digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Uppdraget ska redovisas den 31 maj 2017 och genomföras i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Socialstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Brottsoffermyndigheten ska också samråda med berörda ideella organisationer och Sveriges kommuner och landsting.

För mer information, kontakta gärna:

Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten
Mobiltelefon: 070-677 63 14
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se

Fredrik Selin, jurist vid Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 58
E-post: fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Läs mer

Information om uppdraget på Regeringskansliets webbplats

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten har nationellt ansvar för tre verksamhetsområden:

  • Brottsskadeersättning
  • Brottsofferfonden
  • Kunskapscentrum

www.brottsoffermyndigheten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.