Pressinbjudan

Press Releases   •   May 15, 2012 09:00 CEST

Initiativet ”GreenCharge Sydost” är ett projekt för regional samverkan för hållbara elfordonssystem. Projektet är ett viktigt steg i regeringens vision om en fossiloberoende bilpark år 2030 och ett projekt med stor betydelse för regionen, miljön och vår framtida infrastruktur. Imorgon är det officiell kickoff för projektet och media välkomnas till en unik presskonferens på BTH.

5 miljoner kronor för indiskt-svenskt samarbete kring utveckling av mobila hälsotjänster

Press Releases   •   Jan 21, 2014 08:00 CET

BTH får 5 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Hälsovård i förändring – innovativa mobila teknologier för främjande av hälsa”. Syftet är att skapa ett indiskt-svenskt samarbete kring innovativa teknologier för främjande av hälsa och hälsovård i både Indien och Sverige.

Forskare talar om utmaningen att införa IT i vården

Forskare talar om utmaningen att införa IT i vården

Press Releases   •   Oct 07, 2013 10:00 CEST

Den 7–9 oktober håller Siemens sin årliga användarkonferens. Som inbjuden talare kommer BTH-forskaren Lina Nilsson att medverka genom att hålla det avslutade seminariet. Lina forskar inom området tillämpad hälsoteknik och kommer att föreläsa om varför det är så svårt att implementera IT i vården.

Skype-forskare gästar BTH

Press Releases   •   Dec 03, 2013 13:00 CET

Onsdagen den 4 december kommer Andreas Rossholm, från Skype Microsoft, till BTH. Han kommer att hålla ett öppet seminarium om videokvalitet och den ökade efterfrågan på kommunikationstjänster sett ur ett företagsperspektiv. Media är välkommen att ta del av seminariet.

Sverige halkar efter vad gäller styrmedel för elfordon

Sverige halkar efter vad gäller styrmedel för elfordon

Press Releases   •   Dec 10, 2015 08:52 CET

Enligt en ny rapport hamnar Sverige på sista plats när det gäller styrmedel för elfordon. Rapporten som har jämfört åtta länder är gjord av forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i samarbete med forskare vid Copenhagen Business School och företaget InnoVentum.

Pressinbjudan

Press Releases   •   May 29, 2012 10:40 CEST

Kärlek, ettor och nollor är samlingsnamnet för det som händer på NetPort Science Park i Karlshamn den 30- 31 maj. Det är en digital festival där uttryck inom spel, ljud, film och webb samlas under samma tak och där entreprenörskap, nyföretagande och medieindustin är fokuspunkten. Media är välkommen att delta.

Energiåtgången i videonätverk studeras

Press Releases   •   Jun 18, 2014 08:00 CEST

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har tillsammans med fyra andra svenska deltagare erhållit medel från Vinnova för ett projekt med syftet att minimera energikonsumtionen i IP-baserade videonätverk. Resultaten kommer att leda till att nya produkter kan lanseras på marknaden. Det svenska projektet ingår i ett större europeiskt Celtic Plus-projekt med 19 deltagare från fem länder.

Forskning ökar kvaliteten på mobila multimediatjänster

Press Releases   •   May 31, 2012 08:30 CEST

Fredagen den 1 juni 2012 försvarar Muhammad Imran Iqbal sin avhandling med titeln ”On Perception-Based Error Protection for Mobile Multimedia” i ämnet telekommunikation vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. – Mina metoder kommer att bidra till att förbättra kvaliteten på framtidens mobila multimediatjänster, säger Mohammad Imran Iqbal.

Sociologi vid BTH får toppbetyg

Press Releases   •   May 30, 2012 14:32 CEST

Enligt besked idag från Högskoleverket (HSV) har huvudområdet sociologi vid BTH fått omdömet "Mycket hög kvalitet" vid nationell kvalitetsutvärdering.

Pressinbjudan

Press Releases   •   May 31, 2012 11:30 CEST

Fredagen den 1 juni 2012 arrangerar BTH, Blekinge Tekniska Högskola, en examenshögtid för de studenter som väntas ta sin examen under vårterminen 2012. Media är välkommen att delta.

Världens populäraste jobb finns inom IT och utbildningen ges vid BTH

Press Releases   •   Jun 05, 2012 13:06 CEST

BTH utbildar varje år ett stort antal studenter inom programvaruteknik och av 200 jobb som är rankade från bäst till sämst ligger programvaruingenjör på 1:a plats. I en undersökning som rekryteringsföretaget Careercast har gjort har man utifrån kriterierna arbetsmiljö, stress, framtida arbetsmarknad och lönevillkor bedömt vilket yrke som ligger bäst till.

Utbildning i samverkan med industrin

Press Releases   •   Jun 13, 2012 09:15 CEST

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KKS, har i dagarna avsatt fem miljoner kronor till avdelningen för elektroteknik vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, för projektet ”Diagnos på distans – online engineering på mastersnivå”. Stödet avser ett första steg i en satsning som kan leda till mer omfattande finansiering från KK-stiftelsen under en sexårsperiod.

Både rutiner och känslor i larmoperatörers beslut

Press Releases   •   Jun 11, 2012 10:00 CEST

Tisdagen den 12 juni försvarar Martin Svensson, BTH, sin avhandling i ämnet industriell ekonomi och management. Han disputerar på avhandlingen ”Routes, Routines and Emotions in Decision Making of Emergency Call Taking”. Larmoperatörer ska prioritera de telefonsamtal som kommer in till larmcentralen – allvarliga händelser ska skiljas från mer världsliga ärenden. Prioriteringarna måste göras snabbt.

Säker programvaruutveckling i en flexibel miljö

Press Releases   •   Jun 07, 2012 13:42 CEST

Fredagen den 8 juni försvarar Dejan Baca, BTH, sin avhandling i ämnet datavetenskap. Han disputerar på avhandlingen ”Developing secure software - In an agile process”. När programvara utvecklas så ändras behoven kontinuerligt. Programvarans användare hittar nya behov eller så har marknaden ändrats. Väldigt ofta så vet inte utvecklaren vilka alla behov är förrän programvaran är nästan klar.

Friluftsliv kan inte förväntas få skydd av lagstiftning

Press Releases   •   Jun 07, 2012 13:55 CEST

Fredagen den 8 juni försvarar Lena Petersson Forsberg, BTH, sin avhandling i ämnet fysisk planering. Hon disputerar på avhandlingen ”Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering”. Vid första anblicken kan det framstå som om friluftsliv har ett mycket starkt skydd i planeringens lagstiftning. Men oprecisa lydelser i lagtexten medger att exploateringsintressen ofta blir vinnare.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Jun 11, 2012 08:30 CEST

Tisdagen den 12 juni pågår en utvecklingsmässa på BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Det är studenter på programmet Utvecklingsingenjör i maskinteknik som samarbetat med näringslivet för att få spännande examensarbeten. Media inbjuds att närvara vid presentationerna.

BTH och Telenor kraftsamlar för framtiden

BTH och Telenor kraftsamlar för framtiden

Press Releases   •   Oct 08, 2013 09:00 CEST

Onsdagen den 9 oktober möts BTH och Telenor för att skriva under ett samarbetsavtal kring utbildning och forskning. I en stark konkurrensutsatt situation och med länets höga ungdomsarbetslöshet inser båda parter värdet av att närma sig varandra och att samarbeta. Media är välkommen att träffa representanter för både BTH och Telenor.

Studenter tävlar om bästa vetenskapliga rapport

Press Releases   •   May 31, 2013 17:07 CEST

Måndagen den 3 juni anordnas en tävling inom IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, vilken är en internationell intresseorganisation som anordnar vetenskapliga konferenser och publicerar vetenskapliga artiklar. Inom organisationen finns även studentavdelningar, varav en vid BTH. Media inbjuds att närvara vid prisutdelningen av bästa rapport.

Avslutningsceremoni för studenterna

Avslutningsceremoni för studenterna

Press Releases   •   Jun 01, 2016 08:00 CEST

Torsdagen den 2 juni och fredagen den 3 juni är det högtidlig avslutningsceremoni för studenterna vid BTH. Media är välkommen att delta under ceremonin och att träffa studenterna.

Antalet ansökningar ökar till hösten

Antalet ansökningar ökar till hösten

Press Releases   •   Apr 17, 2015 10:01 CEST

Den första antagningsstatistiken visar att antalet ansökningar till program ökar med 27 % jämfört med förra året. Antalet studenter som väljer BTH i första hand ökar med 19 %.

Innovativa Blekinge – en framgång

Press Releases   •   Dec 10, 2013 08:00 CET

Onsdagen den 11 december presenteras resultatet av projektet Innovativa Blekinge. Några av företagen i projektet berättar om sina framgångar och hur de hanterade utmaningar längs vägen. Media är välkommen att närvara.

Five million Swedish Crowns granted for Indo-Swedish cooperation in the development of mobile health services

Press Releases   •   Jan 22, 2014 09:07 CET

Blekinge Institute of Technology, BTH, has been granted 5 million SEK for the research project “Transforming Healthcare Delivery – Innovative mHealth technologies for Health Promotion and Better Health Outcome”. The aim is to establish Indo-Swedish collaboration around innovative technologies for the promotion of health and health services in both India and Sweden.

Årets lärare utses vid studentgala

Årets lärare utses vid studentgala

Press Releases   •   Dec 05, 2013 08:00 CET

Fredagen den 6 december kommer Blekinge studentkår att utse Årets lärare vid BTH. Studentkåren ger även pris till Årets student. Prisutdelningen sker i samband med studentkårens 25-årsjubileum. Media är välkommen att närvara.

Hur ökad jämställdhet ska uppnås för högre akademisk kvalitet diskuteras

Press Releases   •   Apr 17, 2013 12:00 CEST

Torsdagen den 18 april anordnas en internationell workshop på BTH. Ämnet är jämställdhet och hur även kvinnor kan få inflytande vid tekniska fakulteterna. Media bjuds in att närvara.

Studenter smygstartar terminen

Studenter smygstartar terminen

Press Releases   •   Aug 27, 2015 08:00 CEST

På fredag den 28 augusti smygstartar terminen för drygt 1 000 studenter vid BTH. Då samlas de nya studenterna på Campus Gräsvik för att träffa studiekamrater, lärare och för att se sig om på campus. Media är välkommen att närvara.

WonderLAN på BTH

WonderLAN på BTH

Press Releases   •   Oct 11, 2013 14:00 CEST

Den 11–14 oktober pågår WonderLAN på BTH. LAN:et vänder sig främst till ungdomar mellan 13–25 år men är öppet för alla som har intresse av spel. Media är välkommen att besöka WonderLAN.

Utökat samarbete med Yunnan i Kina

Utökat samarbete med Yunnan i Kina

Press Releases   •   Sep 14, 2016 13:00 CEST

En universitetsdelegation från staden Kunming i Yunnanprovinsen i Kina har under dagen besökt BTH för att diskutera samarbete. Besökarna kommer senare under dagen att besöka olika företag i regionen som har fokus på energiteknik.

Medel från Vetenskapsrådet för effektiv testning av programvara

Medel från Vetenskapsrådet för effektiv testning av programvara

Press Releases   •   Dec 15, 2015 08:00 CET

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har fått drygt 4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla nya sätt att testa programvara för att öka kvaliteten. Det är ett genombrott för området programvaruteknik att nu också få medel för grundforskning.

Avslutning för studenter inom digitala medier och spelteknik

Avslutning för studenter inom digitala medier och spelteknik

Press Releases   •   Jun 01, 2016 13:00 CEST

Torsdagen den 2 juni presenterar studenterna i digitala medier och spelteknik vid BTH sina examensarbeten under Kulturcafé 2016 på Campus Karlshamn. Media är välkommen att delta under presentationerna samt att träffa studenterna.

Spelutvecklartävling vid BTH

Press Releases   •   Apr 09, 2014 08:00 CEST

Fredagen den 11 april börjar en 40 timmar lång spelutvecklartävling på BTH, som en del av eventet BOSS Jam. Vinnarna koras söndagen den 13 april. Media är välkommen att följa tävlingen.

Åsa Romson besöker BTH

Press Releases   •   Mar 14, 2014 08:00 CET

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson besöker BTH måndagen den 17 mars. Media är välkommen att träffa henne. Åsa Romson besöker BTH på måndagen för att få ta del av BTH:s forsking, utbildning och samverkan inom strategisk hållbar utveckling och hållbar produkt- och tjänsteinnovation. Hon kommer dessutom att få ta del av Green Charge – Sveriges största elfordonsprojekt samt tala med studenter.

Karlskronaföretag drar nytta av världskonferens

Press Releases   •   Sep 08, 2014 08:00 CEST

Just nu pågår en internationell konferens i framtida hållbara nät på BTH. Bland annat deltar tre framgångsrika företag från Karlskrona. Media är välkommen att träffa BTH samt ett av företagen.

Att möjliggöra innovation i resurssvaga länder

Press Releases   •   Nov 27, 2013 10:00 CET

Torsdagen den 28 november disputerar Julius Ecuru, BTH, i ämnet teknovetenskapliga studier. Han disputerar på avhandlingen ”Unlocking Potentials of Innovation Systems in Low Resource Settings”. Disputationen sker vid Makerere University i Uganda.

Fredspristagare gästföreläser

Press Releases   •   Nov 28, 2013 08:00 CET

Fredagen den 29 november föreläser Thomas B Johansson om hållbara energisystem och klimatförändring. Thomas B Johansson är Unesco-professor och medlem i Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, som fick Nobels fredspris 2007. Media är välkommen att ta del av föreläsningen samt att träffa Thomas B Johansson.

Drakbåtsrace inleder höstterminen

Press Releases   •   Sep 05, 2013 10:00 CEST

Fredagen den 6 september inleder Konfuciusinstitutet vid BTH höstterminen med att arrangera ett spännande drakbåtsrace för studenter och personal vid BTH. Media inbjuds att närvara.

Matematik ger svar på vilken behandling som är mest effektiv för cancerpatienter

Press Releases   •   Feb 12, 2014 08:00 CET

Fredagen den 14 februari försvarar Hang Zettervall, BTH, sin avhandling i ämnet matematik med tillämpningar. Hon disputerar på avhandlingen ”Fuzzy Set Theory Applied to Make Medical Prognoses for Cancer Patients”. Avhandlingen tittar på hur man kan uppskatta överlevnad och operationsmöjligheter för magsäckscancerpatienter samt behandlingsmetoder för prostatacancer.

Planeringsstudenter framgångsrika i FN-tävling

Planeringsstudenter framgångsrika i FN-tävling

Press Releases   •   Apr 14, 2014 14:58 CEST

Laget med BTH-studenter och studenter från Marocko vann en av de regionala finalerna och kom tvåa i den internationella tävlingen som FN anordnat på temat att förnya bostäderna i världens miljonprogram.

Sjuksköterskor tar examen

Sjuksköterskor tar examen

Press Releases   •   Jan 15, 2014 08:00 CET

Fredagen den 17 januari avslutar 60 sjuksköterskestudenter sin utbildning vid BTH. Media välkomnas att närvara under examenshögtiden och att träffa studenterna.

Planeringsarkitekter bjuder in till arbetsmarknadsdag

Planeringsarkitekter bjuder in till arbetsmarknadsdag

Press Releases   •   Nov 07, 2013 10:00 CET

De blivande planeringsarkitekterna vid BTH bjuder imorgon fredag 8 november in kommuner, företag och organisationer till en arbetsmarknadsdag. Media är välkommen att närvara under dagen.

Internetanvändning hos äldre studeras

Press Releases   •   Mar 13, 2014 08:00 CET

Fredagen den 14 mars försvarar Jessica Berner, BTH, sin avhandling i ämnet tillämpad hälsoteknik. Hon disputerar på avhandlingen ”Psychosocial, Socio-Demographic and Health Determinants in Information Communication Technology Use by Older Adults”. Syftet med avhandlingen har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar internet- och IT-användning hos äldre.

Saab stödjer BTH-forskare

Saab stödjer BTH-forskare

Press Releases   •   Nov 08, 2013 08:52 CET

För att bättre kunna upptäcka kamouflerade eller rörliga mål på marken tar Saab hjälp av BTH-forskaren Mats Pettersson. Företaget kommer att stötta BTH:s forskning inom signalbehandling genom ett forskningsstipendium. För Saab innebär stipendiet att de får tillgång till kvalificerad kunskap som relativt omgående kan omsättas till bättre produkter.

Artificiell intelligens ger smarta fjärrvärmenät

Press Releases   •   Apr 24, 2014 09:14 CEST

Fjärrvärmenät är komplexa system och ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, visar nu att artificiell intelligens kan användas för att optimera produktion, konsumtion och distribution. Forskningen har lett till grundandet av ett företag som idag sysselsätter ett femtontal personer.

Rektor installeras vid akademisk högtid

Press Releases   •   May 06, 2014 08:00 CEST

Fredagen den 9 maj håller BTH sin årliga akademiska högtid då bland annat rektor installeras. Media är välkommen att närvara under ceremonin.

Allt fler söker utbildning på BTH

Press Releases   •   Apr 17, 2014 12:04 CEST

Den första antagningsstatistiken i april visar på en uppgång när det gäller antalet sökande till BTH:s kurser och program. Totalt är det drygt 13 000 studenter som har sökt till BTH inför höstterminen, en ökning med 30 procent från förra året, och allt fler studenter väljer BTH i första hand.

Virtuell testning ger bättre flygmotorer

Press Releases   •   Apr 28, 2014 08:00 CEST

BTH har nyligen fått medel från Vinnova för att utveckla en virtuell demonstrator för testning av flygmotorer. Målet är att finna innovativa lösningar som ska öka motorernas funktionsprestanda och värde. Projektet genomförs i samarbete med flygindustrin.

Användning av mobiltelefoner bland äldre studeras

Användning av mobiltelefoner bland äldre studeras

Press Releases   •   Nov 26, 2013 08:00 CET

Doris Bohman, lektor i vårdvetenskap vid BTH, har fått ett stipendium för att, tillsammans med forskarkollegor vid University of Oxford i Storbritannien och North-West University i Sydafrika, studera hur äldre människor i Sydafrika använder mobiltelefoner och vilken roll mobiltelefonen spelar i det sydafrikanska samhället.

Ett säkert lösenord inte alltid säkert

Press Releases   •   Apr 14, 2014 08:00 CEST

Webbsidor kräver ofta att vi skapar lösenord för att vi ska få tillgång till informationen. Nu visar ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, att lösenord som upplevs som säkra av användaren inte alltid är det.

Utökat uppdrag för BTH

Press Releases   •   Apr 16, 2014 12:12 CEST

Förra året fick BTH uppdraget att granska och registrera ansökningar från sökande till högre utbildning till samtliga lärosäten i Sverige. Nu utökas uppdraget.

Dålig dialog ger sämre infrastrukturplanering

Press Releases   •   Sep 12, 2014 08:00 CEST

Dålig dialog och en underutvecklad förståelse för hur rätten fungerar i praktiken leder till rättsosäkerhet, styrningsproblem och oförutsägbarhet. Det visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, där både vindkraftens utveckling och den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur har studerats.

Bråttom med hållbara transporter – men möjligt och lönsamt

Bråttom med hållbara transporter – men möjligt och lönsamt

Press Releases   •   May 17, 2017 14:00 CEST

Sverige behöver höja ambitionsnivån för att i tid ställa om till fossilfria och hållbara persontransporter. Lösningarna finns – och de kan även bli samhällsekonomiskt fördelaktiga. Det anser en forskargrupp vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, i en rapport som publiceras idag.

Öppna föreläsningar av hedersdoktor och nya professorer

Öppna föreläsningar av hedersdoktor och nya professorer

Press Releases   •   May 16, 2017 07:47 CEST

Vid BTH:s årliga akademiska högtid den 19 maj välkomnas en ny hedersdoktor och fyra nya professorer. Dagen innan, den 18 maj, ger de föreläsningar som är öppna för media. Media är även välkommen att närvara vid högtiden.

Nytt system hjälper polisen lösa fler bostadsinbrott

Nytt system hjälper polisen lösa fler bostadsinbrott

Press Releases   •   Dec 28, 2015 08:00 CET

Nu ska alla poliser i Sverige använda samma formulär för att rapportera bostadsbrott. Metodiken, som är framtagen av forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, gör det möjligt att jämföra liknande brott vilket leder till att fler kan klaras upp.

Dynamik bland invånarna bakom Karlskronas utveckling

Dynamik bland invånarna bakom Karlskronas utveckling

Press Releases   •   Oct 21, 2015 08:00 CEST

Det var en speciell dynamik som låg bakom Karlskronas utveckling till att rymma ett av landets största IT-kluster, och de nyinflyttade spelade en viktig roll i denna utveckling. Det visar ny forskning i industriell ekonomi vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Konkurrenskraft och hållbarhet med hjälp av rätt affärsmodell

Konkurrenskraft och hållbarhet med hjälp av rätt affärsmodell

Press Releases   •   Jan 25, 2017 08:00 CET

Rätt affärsmodeller kan både stärka företagens konkurrenskraft och bidra till hållbar samhällsutveckling visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Bristen på radiospektrum tvingar fram nya telekomlösningar

Bristen på radiospektrum tvingar fram nya telekomlösningar

Press Releases   •   Apr 28, 2015 08:00 CEST

När bristen på radiospektrum uppstår på grund av nya trådlösa applikationer och ökade krav på högre datahastighet är lösningen kognitiva radionätverk. Hur dessa radionätverk ska bli effektiva visas i två nya avhandlingar vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Studentprojekt om fiskeupplevelser, affärsmodeller för flygindustrin och teknik för att aktivera äldre

Studentprojekt om fiskeupplevelser, affärsmodeller för flygindustrin och teknik för att aktivera äldre

Press Releases   •   Jan 13, 2016 08:02 CET

Nya sätt att förmedla och erbjuda fiskeupplevelser via webb och sociala medier, midjeled för asfaltsvältar, affärsmodeller för flygindustrin samt teknik för att aktivera äldre är exempel på studentprojekt i samarbete med företag. Media är välkommen då studenterna presenterar sina resultat för företagen.

BTH:s styrelse om campusfrågan

BTH:s styrelse om campusfrågan

Press Releases   •   May 15, 2017 17:07 CEST

På BTH:s extrainsatta styrelsemöte idag betonade rektor och styrelsen att inget beslut är taget i frågan om BTH ska ha ett eller två campus. Rektor fick uppdraget att bereda underlag i frågan till styrelsens kommande möte den 19 juni.

Magnetkamera för åldersbedömning på plats

Magnetkamera för åldersbedömning på plats

Press Releases   •   May 17, 2017 12:00 CEST

På uppdrag av Socialstyrelsen genomför Blekinge Tekniska Högskola, BTH, en unik studie vars syfte är att utvärdera magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning. Kameran som ska användas är nu på plats på BTH. Media är välkommen att se kameran och träffa ansvariga.

Forskare samlas för att hedra minnet av Bertram Broberg

Forskare samlas för att hedra minnet av Bertram Broberg

Press Releases   •   Aug 21, 2015 08:00 CEST

I nästa vecka samlas forskare från Irland, USA, Danmark, Tyskland, Kina och Sverige för att hedra minnet av den svenske forskaren och professorn Bertram Broberg. Träffen sker på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.

Lindéngruppen och BTH i strategisk samverkan

Lindéngruppen och BTH i strategisk samverkan

Press Releases   •   Dec 21, 2015 08:00 CET

Lindéngruppen AB och Blekinge Tekniska Högskola, BTH, inleder 2016 en långsiktig samverkan inom området strategisk hållbar utveckling. Lindéngruppen satsar 15 miljoner kronor över fem år på BTH:s internationellt erkända forskning inom området.

Ledande lärobok i mjukvaruutveckling – nu på kinesiska

Ledande lärobok i mjukvaruutveckling – nu på kinesiska

Press Releases   •   Nov 16, 2015 08:00 CET

Ledande lärobok i empirisk mjukvaruutveckling har nyligen släppts på kinesiska. Boken är författad av professor Claes Wohlin vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, och fem före detta doktorander, numera verksamma vid Lunds universitet och i svensk industri.

Behandling hos naprapat är effektivare och billigare än hos ortoped

Behandling hos naprapat är effektivare och billigare än hos ortoped

Press Releases   •   Oct 07, 2015 08:00 CEST

Att få behandling av en naprapat vid muskel- eller ledvärk kan vara mer effektivt än att få en ortopedbehandling och det är dessutom billigare. Det visar ny forskning i tillämpad hälsoteknik vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker BTH och företag

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker BTH och företag

Press Releases   •   Nov 17, 2015 15:26 CET

Imorgon, onsdag 18 november, kommer närings- och innovationsminister Mikael Damberg till Karlskrona för att träffa företag och BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Speciellt kommer samverkan inom undervattensteknologi mellan ABB och BTH att presenteras. Media är välkommen att träffa ministern vid besöket.

Från data till kunskap – hett ämne på konferens

Från data till kunskap – hett ämne på konferens

Press Releases   •   Sep 29, 2015 08:00 CEST

Det genereras en otrolig mängd data varje dag men få tänker på vad som skulle hända ifall informationen hamnade i fel händer eller om vi kan utvinna information ur den. Detta är ämnet för en pågående konferens i data science på BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Media är välkommen att träffa några av forskarna.

En elitidrottares vardag – Tobias Karlsson berättar

En elitidrottares vardag – Tobias Karlsson berättar

Press Releases   •   Nov 01, 2016 08:00 CET

Tobias Karlsson, före detta lagkapten för landslaget i handboll, kommer till BTH idrottsakademi torsdagen den 3 november för att berätta om sitt liv som elitidrottare. Media är välkomna att träffa Tobias Karlsson på dagen samt att lyssna på föreläsningen på kvällen.

Att åldras med sjukdom – tema vid träff

Att åldras med sjukdom – tema vid träff

Press Releases   •   Jan 28, 2016 08:00 CET

Drygt 3 000 karlskronabor ingår i en nationell studie om åldrande som startade 2001 på uppdrag av regeringen. På fredag bjuds de in till en uppföljningsdag där de får ta del av forskningsresultaten och möta forskarna. Media är välkommen att delta.

Bättre flyt i kollektivtrafiken – mål för nytt projekt

Bättre flyt i kollektivtrafiken – mål för nytt projekt

Press Releases   •   Jan 29, 2016 08:00 CET

Välfungerande kollektivtrafiksystem är en grundpelare i dagens och framtidens städer. Trafikutveckling och avregleringar har dock ökat behovet av samordning. Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av parterna i ett nytt europeiskt projekt som ska få systemen att bli mer samordnade.

Stor ökning av antalet betalande studenter

Stor ökning av antalet betalande studenter

Press Releases   •   Apr 12, 2016 08:00 CEST

Under 2015 ökade antalet studenter på universitet och högskolor för första gången på flera år vilket beror på att antalet betalande studenter har ökat kraftigt. BTH, Blekinge Tekniska Högskola, är den högskola där ökningen är som störst.

Hur man bildar effektiva innovationsteam – fokus i ny forskning

Hur man bildar effektiva innovationsteam – fokus i ny forskning

Press Releases   •   Nov 28, 2016 08:00 CET

Effektivt innovationsarbete är nödvändigt för att möta den ständigt ökade konkurrensen inom industri och tjänstesektor. Nu visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, hur innovationsteam kan skapas och stöttas för komma igång med det praktiska innovationsarbetet.

Hanna Tuvesson på väg till final i Forskar Grand Prix

Hanna Tuvesson på väg till final i Forskar Grand Prix

Press Releases   •   Nov 25, 2016 14:20 CET

Den 29 november genomförs årets upplaga av den nationella tävlingen Forskar Grand Prix i Stockholm. Tävlingen går ut på att se vem som framför den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska kortpresentationen av sin forskning. En av de sju deltagarna är Hanna Tuvesson från BTH.

Kreativa och innovativa lösningar på företagens utmaningar

Kreativa och innovativa lösningar på företagens utmaningar

Press Releases   •   Jan 09, 2017 08:00 CET

Civilingenjörsstudenterna vid BTH har under en termin arbetat med verkliga problem och är nu redo att presentera sina kreativa och innovativa prototyper för företagen. Media är välkommen att närvara vid presentationerna.

De nya medieteknikstudenterna tar plats på campus

De nya medieteknikstudenterna tar plats på campus

Press Releases   •   Aug 26, 2016 08:00 CEST

På måndag den 29 augusti välkomnas höstens studenter som ska läsa medieteknik på BTH:s campus i Karlshamn. Det rör sig om cirka 120 nya studenter som ska börja studera på någon av de fyra utbildningarna. Media är välkommen att närvara.

Forskning för ökad konkurrenskraft

Forskning för ökad konkurrenskraft

Press Releases   •   Dec 05, 2016 08:00 CET

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, samarbetar med Volvo Cars i Olofström sedan drygt ett år tillbaka för att ta fram metoder som gör att Volvo kan ta fram lättare, bättre och billigare pressverktyg vilket ökar deras konkurrenskraft. Media är välkommen att träffa företrädare för Volvo Cars och BTH.

Ökning av antalet studenter som vill läsa vid BTH

Ökning av antalet studenter som vill läsa vid BTH

Press Releases   •   Apr 18, 2016 13:00 CEST

Den första antagningsstatistiken visar att antalet ansökningar till program vid BTH ökar med 7 procent jämfört med förra året. Antalet studenter som väljer BTH i första hand ökar med 6 procent.

Experttips om hur du undviker fästingar i midsommar

Experttips om hur du undviker fästingar i midsommar

Press Releases   •   Jun 20, 2016 08:00 CEST

Vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, finns Sveriges främste expert på borreliainfektion. Inför midsommar, den helg då flest människor blir fästingbitna, kommer han med värdefulla tips hur man kan undvika att bli biten och på så sätt minimera risken att få både borrelia och TBE.

Så blir hållbarhetsarbetet en vinnande strategi

Så blir hållbarhetsarbetet en vinnande strategi

Press Releases   •   Feb 03, 2017 08:00 CET

En ny vetenskap, som hjälper ledare att få ihop alla aspekter av samhällets komplexa hållbarhetsutmaning till vinnande systematisk strategi, växer fram. Det menar tre forskare vid Blekinge Tekniska Högskola som medverkat i framtagandet av ett temanummer av tidskriften Journal of Cleaner Production, som fått lovord i hållbarhetskretsar.

”Slutsnackat om innovation” – tema för konferens

”Slutsnackat om innovation” – tema för konferens

Press Releases   •   Feb 24, 2016 08:00 CET

Nästan 200 ekonomstudenter från hela Sverige kommer till BTH, Blekinge Tekniska Högskola, torsdag–söndag för att diskutera vad innovation är samt vikten av att implementera istället för att bara prata innovation. Landshövding Berit Andnor Bylund öppnar konferensen. Media är välkommen att delta.

Studenter belönas för utmärkta examensarbeten

Studenter belönas för utmärkta examensarbeten

Press Releases   •   Nov 16, 2016 08:00 CET

På fredag den 18 november är det dags för Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning. Totalt delas 200 000 kronor ut till BTH-studenter vid en ceremoni i Karlskrona. Media är välkommen att träffa stipendiater.

Sveriges första civilingenjörsprogram inom data science

Sveriges första civilingenjörsprogram inom data science

Press Releases   •   Apr 29, 2016 11:10 CEST

Mängden data som samlas in har de senaste åren ökat explosionsartat. För att möta industrins växande efterfrågan på personal som kan utveckla och använda specialiserad programvara för att automatiskt utvinna kunskap ur dessa enorma mängder av komplex data, startar BTH, Blekinge Tekniska Högskola, Sveriges första civilingenjörsprogram inom området data science.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Jun 14, 2012 11:56 CEST

Fredagen den 15 juni arrangeras en internationellt sponsrad postertävling för magisterstudenter på BTH. Media inbjuds att närvara.

Ny teknik effektiviserar arbetet inom patologi i Blekinge

Press Releases   •   Jun 29, 2012 13:00 CEST

Landstinget Blekinge och BTH startar tillsammans med näringslivet ett forsknings- och utvecklingsprojekt för effektivare bilddiagnostik. – Det är glädjande att vi nu får möjligheter att bidra till att utveckla nya arbetssätt i hälso- och sjukvården med hjälp av ny teknik, säger landstingsrådet Kalle Sandström och Anders Hederstierna, prorektor på BTH, i ett gemensamt uttalande.

Högt söktryck trots minskade ungdomskullar

Press Releases   •   Jul 13, 2012 18:26 CEST

I dagarna går de första antagningsbeskeden från VHS, Verket för högskoleservice, ut till de studenter som vill börja studera i höst. Vid BTH ökar antalet antagna till utbildningsprogram till hösten med 13 procent. - Att vi ökar antagningen på utbildningsprogrammen är en medveten satsning från vår sida. Svensk industri behöver välutbildade studenter, menar rektor Ursula Hass.

Bostad – inget problem för BTH-studenter

Press Releases   •   Aug 22, 2012 15:45 CEST

Snart är det dags för en ny hösttermin vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Ett stort antal studenter planerar att börja studera den 3 september. En viktig fråga för alla landets studenter är givetvis bostadsfrågan. På många studieorter i landet är bostadsfrågan ett stort problem – dock inte för studenterna vid BTH.

Poliser från EU lär sig digital bevissäkring

Press Releases   •   Aug 24, 2012 13:00 CEST

Nästa vecka startar utbildningen Macintosh forensic vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Deltagarna är 20 poliser från EU och syftet med kursen är att de ska lära sig mer om digital bevissäkring i datorer med Apples Opperativsystem OS X. BTH har byggt upp en expertkompetens inom området och kommer nu inom nämnda EU-projekt att ge denna kurs under perioden den 26 och 31 augusti.

Professor skriver bok om säkerhet i digitala ekosystem

Professor skriver bok om säkerhet i digitala ekosystem

Press Releases   •   Aug 27, 2012 09:00 CEST

Professor Bengt Carlsson vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har skrivit boken ”Om säkerhet i digitala ekosystem”. Informationssäkerhet är ett område där BTH har en bred kompetens med flera utbildningar och flera etablerade forskargrupper.

Kooperativ kommunikation underlättar på landsbygden

Press Releases   •   Aug 31, 2012 08:31 CEST

Måndagen den 3 september försvarar Quang Trung Duong, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”On the Performance Analysis of Cooperative Communications with Practical Constraints”. Quang Trung Duongs forskning har handlat om att undersöka prestandan hos kooperativ kommunikation i realistiska miljöer.

Tusentals nya studenter antagna till ny termin

Press Releases   •   Aug 31, 2012 16:40 CEST

När Blekinge Tekniska Högskola, BTH, startar sin hösttermin i nästa vecka är drygt 3 100 svenska studenter antagna till studier vid lärosätet. Studenterna är antagna till antingen ett program eller en kurs vid något av BTH:s två campus. Utöver de svenska studenterna har cirka 300 internationella studenter antagits till program på grundnivå eller avancerad nivå.

Lär ut programmering till företag

Press Releases   •   Sep 05, 2012 08:30 CEST

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, arbetar aktivt med att skapa tillväxt och välfärd både regionalt, nationellt och internationellt genom samverkan med näringsliv och samhälle. Ambitionen är att möta behov och önskemål från det omgivande samhället. Att höja kompetensnivån på ett företag inom ett speciellt område kan vara ett sådant önskemål.

Studenter och allmänhet bjuds till Campusfestival

Press Releases   •   Sep 06, 2012 08:30 CEST

I år kommer Blekinge Tekniska Högskola, BTH, att inleda höstterminen med en riktigt storslagen Campusfestival den 7 september. Studenter och allmänhet bjuds på ett festivalprogram fyllt av aktiviteter i form av drakbåtsrace, livemusik, volleybollturnering, Kinatält med fascinerande inslag från färgrika Kina samt medverkan av regionala företag.

Automatiserad kursvärdering ger tid för kvalitetsanalys

Press Releases   •   Sep 10, 2012 08:30 CEST

Alla studenter ska få möjlighet att tycka till om sin utbildning i kursvärderingar. Hur detta utförs kan skilja sig både inom och mellan högskolor och universitet. Processen tar ofta tid och energi och kan vara svåröverskådlig. Nu har QuickSearch i samverkan med Blekinge Tekniska Högskola, BTH, utvecklat ett nytt högskolegemensamt verktyg för att automatisera kursvärderingen.

Hållbarhetsanalys hjälper företag bli hållbara

Press Releases   •   Sep 12, 2012 14:03 CEST

Vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har fyra studenter på kursen ”Teknik för ett hållbart samhälle” (ESS) gjort en hållbarhetsanalys av en kommersiell produkt ur ett helsystemperspektiv. Resultatet gav företaget som producerar tips för att kunna göra den mer hållbar framöver.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Sep 14, 2012 11:38 CEST

STS Fryderyk Chopin anlöper BTH:s Campus Karlshamn i början av nästa vecka. På fartyget pågår kursen ”Sustainability Applied in International learning” (SAIL) inom ramen för Baltic University Programme. Media välkomnas till en presskonferens.Kursen, som pågår mellan 10 och 27 september, är ett internationellt samarbete för lärare och studenter.

Lärare lär sig lära ut hållbar utveckling

Press Releases   •   Sep 18, 2012 09:24 CEST

Onsdagen den 19 september träffas 150 förskolelärare, lärare och fritidshemspersonal på BTH för en gemensam workshop om hur man kan utveckla arbetet med hållbar utveckling i skolan. Dagen är ett steg i framtagandet av en gemensam utbildning för hållbar utveckling inom skolans arbete, vilken är under utveckling vid BTH, med planerad start under 2013.

E-lärande hjälper Tanzanias landsbygd

Press Releases   •   Sep 26, 2012 08:30 CEST

Torsdagen den 27 september försvarar Fatuma Simba, BTH, sin avhandling i ämnet teknovetenskapliga studier. Hon disputerar på avhandlingen ”Determination of viable connectivity technology for e-learning in Tanzania.”

VHS lägger ut granskning av högskoleansökningar på BTH

Press Releases   •   Sep 28, 2012 13:00 CEST

Verket för högskoleservice, som på uppdrag av universitet och högskolor genomför antagning till högre utbildning, ger nu i uppdrag åt BTH, Blekinge Tekniska Högskola att granska och registrera dokument från sökande till högre utbildning från och med den 1 april 2013. Detta har tidigare utförts av privat leverantör.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Oct 11, 2012 08:00 CEST

Fredagen den 12 oktober genomför BTH sin årliga akademiska högtid. Media välkomnas att närvara under ceremonin.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Oct 18, 2012 09:27 CEST

Fredagen den 19 oktober besöker Kanadas ambassadör Kenneth Macartney och ett antal svenska riksdagsledamöter BTH. Besöket kommer att fokusera på samtal inom hållbarhetsområdet där BTH är en internationellt ledande aktör. Media är välkommen att träffa ambassadören vid besöket.

Forskning hjälper HIV-patienter

Press Releases   •   Nov 06, 2012 08:00 CET

Onsdagen den 7 november försvarar Charles Otine, BTH, sin avhandling i ämnet teknovetenskapliga studier. Han disputerar på avhandlingen ”HIV Patient Monitoring Framework Through Knowledge Engineering”.Genom Otines forskning har en struktur för användning av principer från kunskapsintensiva system utvecklats i syfte att förbättra den tidskrävande uppgiften att övervaka HIV-patienter i Uganda.

Ny verksamhet ger nya arbetstillfällen

Press Releases   •   Oct 24, 2012 13:00 CEST

Som tidigare meddelats tar BTH över uppdraget från VHS med att granska och registrera dokument från sökande till högre utbildning för alla lärosäten i Sverige från och med den 1 april 2013. Nu är en verksamhetschef utsedd och rekrytering av övrig personal pågår. BTH:s roll blir att granska och registrera de handlingar som följer med den blivande studentens ansökan.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Oct 25, 2012 11:32 CEST

Fredagen den 26 oktober besöks BTH av en delegation från Sydafrika. Det är sju personer som är utbildningsansvariga på olika nivåer i Sydafrika. Media inbjuds att träffa delegationen vid deras besök på BTH. Genom ett samarbetsprojekt via Olof Palmes Internationella Center pågår ett utbildningssamarbete mellan ANC Western Cape-regionen i Sydafrika och Socialdemokraterna i Kalmar län.

Ny teknik ger bättre vägunderhåll

Press Releases   •   Nov 06, 2012 08:02 CET

Onsdagen den 7 november försvarar Lydia Ndandiko, BTH sin avhandling i ämnet teknovetenskapliga studier. Hon disputerar på avhandlingen ”Geographical Information Technologies – Decision support for Road Maintenance in Uganda”. Vägunderhåll i Uganda innebär ständiga utmaningar. Vägnätet har utvecklats på ett kaotiskt sätt. Dessutom har vägnätet dålig vägbeläggning, gropar och undermålig vägdesign.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Nov 08, 2012 13:30 CET

Fredagen den 9 november skrivs ett unikt avtal mellan BTH och Zhejiang University of Technology, ZUT. Avtalet innebär att BTH får i uppdrag att hålla 10 kurser i ämnet programvaruteknik vid ZUT. Kurserna ges på plats i Hangzhou, Kina. Media inbjuds att närvara då parterna möts för att skriva under avtalet.

Ursula Hass blir ordförande i VINNOVA-program

Press Releases   •   Nov 12, 2012 15:09 CET

Den 7 november utsågs Ursula Hass, rektor vid BTH, till programrådsordförande för VINNOVA:s nya program ”Mobility for Growth”.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Nov 20, 2012 12:00 CET

Sparbanksstiftelsen Kronan delar varje år ut stipendium till framstående uppsatser. Media bjuds in till en presskonferens för att träffa ett par av de studenter vid BTH som fått stipendiet. Sparbanksstiftelsen Kronan delar i år ut 24 stipendier. Stipendierna delas ut till de studenter som i sina C- eller D-uppsatser gjort de bästa arbetena med inriktning mot nyföretagande och entreprenörskap.

Forskning ger bättre ljudkvalitet vid telefonkonferenser

Press Releases   •   Dec 10, 2012 08:00 CET

Tisdagen den 11 december försvarar Christian Schüldt, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikation. Han disputerar på avhandlingen ”Low Complexity Algorithms for Echo Cancellation in Audio Conferencing Systems”.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Nov 28, 2012 08:00 CET

Torsdagen den 29 september utvärderar studenter på BTH:s Säkerhetsteknikprogram sitt projektarbete hos Karlskrona Hockeyklubb, KHK, på plats i Telenor Arena Karlskrona. Media är välkomna att närvara. Studenterna har som en del i sin utbildning gjort en riskanalys åt Karlskrona Hockeyklubb. Studenterna har fokuserat på säkerheten kring arenan, spelare och publik i samband med högriskmatcher.

Matematik leder till bättre algoritmer

Press Releases   •   Nov 28, 2012 08:00 CET

Torsdagen den 29 november försvarar Efraim Laksman, BTH, sin avhandling i ämnet matematik med tillämpningar. Han disputerar på avhandlingen ”Combinatorial Optimization - Three Applications”.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Dec 05, 2012 13:00 CET

Torsdagen den 6 december kommer företrädare för ett av de ledande fastighetsutvecklingsbolagen i Kina till BTH för att ta del av högskolans kunskaper inom bland annat kooperativt boende för äldre. Media inbjuds att träffa BTH och de kinesiska företrädarna. Yincheng Real Estate Group är ett av Kinas ledande fastighetsutvecklingsbolag när det gäller bostadsområden, kontor och hotellfastigheter.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Dec 03, 2012 13:00 CET

Tisdagen den 4 december sammanträder styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Media inbjuds att träffa ordförande samt vice ordförande efter mötet.

Årets lärare vald

Press Releases   •   Dec 03, 2012 13:58 CET

Den 29 november tillkännagav Blekinge studentkår vem man utsett till årets lärare 2012. Under en stor tillställning med underhållning och mat fick studenter vid BTH delta när priset delades ut till Carina Nilsson, lärare på Sektionen för datavetenskap och kommunikation vid BTH.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Dec 04, 2012 13:00 CET

Onsdagen den 5 december anordnas Hållbarhetsforum Blekinge 2012. Under dagen hålls föreläsning om strategisk hållbar utveckling, presentationer från olika projekt och företag om hur de arbetar med hållbar utveckling samt diskussioner kring hur man kan utveckla arbetet med miljö och hållbar utveckling i Blekinge. Media inbjuds att närvara under förmiddagen.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Dec 12, 2012 11:10 CET

Det longitudinella, tvärvetenskapliga forskningsprojektet SNAC-Blekinge som är inne på sitt tolfte år kommer den 13 december att hålla sin ”Probanddag” i konserthuset i Karlskrona. Media inbjuds att närvara under hela dagen.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Dec 13, 2012 14:13 CET

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att stötta den i att ta fram och utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem vill BTH bygga en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling. Tack vare medel från KK-stiftelsen kan detta bli verklighet. Media inbjuds att träffa både BTH och en av industrirepresentanterna i projektet.

Saminnovation bidrar till hållbar utveckling

Press Releases   •   Dec 19, 2012 15:17 CET

Torsdagen den 20 december försvarar Anthony Thompson, BTH, sin avhandling i ämnet maskinteknik. Han disputerar på avhandlingen ”Integrating a Strategic Sustainable Development Perspective in Product-Service System Innovation.”.

Forskning underlättar sökandet av nödställda till havs

Press Releases   •   Dec 20, 2012 11:08 CET

Fredagen den 21 december försvarar Thomas Sjögren, BTH, sin avhandling i ämnet tillämpad signalbehandling. Han disputerar på avhandlingen ”Synthetic Aperture Radar signal and image processing for moving target indication and side lobe supression.” . Resultaten kan användas att hitta nödställda till havs. Andra tillämpningar är lokalisering av bilar och lastbilar för trafikövervakning.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Jan 17, 2013 11:30 CET

Fredagen den 18 januari avslutar 50 sjuksköterskestudenter sin utbildning vid BTH. Media välkomnas att träffa studenter och att närvara under avslutningen.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Jan 20, 2013 12:30 CET

Måndagen den 21 januari börjar 80 nya studenter sin sjuksköterskeutbildning vid BTH. Media välkomnas att träffa de nya studenterna och att närvara vid uppropet.

Forskning underlättar felsökning i elnät

Press Releases   •   Jan 23, 2013 13:30 CET

Torsdagen den 24 januari försvarar Björn Ståhl, BTH, sin avhandling i ämnet datavetenskap. Han disputerar på avhandlingen ”Monitoring Infrastructure.” Forskningsresultaten som Björn Ståhl lägger fram handlar om hur man bäst bör utveckla och komplettera alla de övervakningssystem som idag är inblandade i såväl aktivt skydd som av underhåll av hela kedjan från energiresurs till slutkonsument.

Pressinbjudan

Press Releases   •   Jan 28, 2013 12:00 CET

Tisdagen den 29 januari hålls en högtidlig avslutning för de internationella studenterna vid BTH. Media välkomnas att träffa studenter och att närvara under avslutningen.

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Press Releases   •   Jan 31, 2013 12:21 CET

Idag utsåg regeringen docent Anders Hederstierna till ny rektor för BTH. Han tillträder den 1 februari. Media välkomnas att träffa Anders Hederstierna.

Ursula Hass begär entledigande

Press Releases   •   Jan 31, 2013 12:13 CET

Vid dagens regeringssammanträde fattar regeringen, på min begäran, beslut om mitt entledigande från tjänsten som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola från och med 1 februari 2013.

Arkitekturprofessor bjuder in Karlskronabor till dialog

Press Releases   •   Feb 14, 2013 13:30 CET

Jana Revedin, konstnärlig professor i arkitektur och gestaltning vid BTH, vill gärna höra Karlskronabornas åsikter om hur stadens områden ska utvecklas och bjuder därför in till dialog. Media är välkommen att träffa Jana Revedin och hennes studenter ett par dagar före medborgardialogen.

Kinesisk temakväll för den som vill lära mer om kinesisk kultur, språk och samhälle

Press Releases   •   Feb 22, 2013 13:00 CET

Kina växer i betydelse och landets utveckling inom ekonomi, politik och kultur har stor betydelse för omvärlden. Konfuciusinstitutet vid BTH och Karlshamns kommun bjuder därför in till temakväll för att lära mer om kultur, språk och samhälle.

Elever lär sig programmera legorobotar

Press Releases   •   Feb 15, 2013 15:41 CET

Elever som vill göra något annorlunda på sportlovet kan få lära sig att programmera legorobotar på BTH. Media välkomnas att närvara. På måndag öppnar BTH upp lärosalarna för elever i åk 5-7 i Karlskrona som vill lära sig att programmera legorobotar. De som håller i det är Andreas Glad och Mattias Forsman som till vardags är amanuenser på Sektionen för datavetenskap och kommunikation vid BTH.

Nya arbetstillfällen underlättar för egenföretagare

Press Releases   •   Feb 28, 2013 13:30 CET

Den 1 mars börjar 40 nyanställda granskare sitt arbete vid BTH. Deras arbetsuppgift blir att granska och registrera dokument från sökande till högre utbildning till samtliga lärosäten i Sverige. Bland de nyanställda finns ett flertal egenföretagare som kan kombinera det fluktuerade granskningsarbetet med arbetet som egenföretagare. Media bjuds in att träffa dessa och övriga granskare.

Sydost tar täten inom sjösäkerhet

Press Releases   •   Feb 28, 2013 12:57 CET

Sydostinitiativet Baltic Maritime Science Park har utsetts till flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjön. - Detta är en viktig utmärkelse som ytterligare sätter Blekinge och Kalmar på kartan för sitt arbete med sjösäkerhet, säger Daniel Sköld projektledare för Baltic Maritime Science Park.

BTH-professor invald i prestigefylld internationell styrelse

Press Releases   •   Mar 01, 2013 16:22 CET

Lars Håkansson, professor i elektroteknik vid BTH, har blivit invald i styrelsen för den prestigefyllda internationella organisationen International Institute of Acoustics and Vibration, IIAV, vars syfte är att främja vetenskapen om akustik och vibrationer.

Forskning för förbättrad tågtrafik

Press Releases   •   Mar 04, 2013 14:48 CET

Forsknings- och innovationsprogrammet ”Kapacitet i järnvägstrafiken – Kajt”, initierat av Trafikverket med partner från akademin, kommer att bidra till att det svenska järnvägssystemet blir mer tillförlitligt, flexibelt och effektivt. BTH är med som partner och forskar bland annat om utveckling och utvärdering av avancerade beslutstödsystem för den operativa planeringen av tågtrafik.

Studenter designar om Karlskrona

Press Releases   •   Mar 12, 2013 10:35 CET

Efter att ha tagit del av medborgarnas önskemål har BTH-studenterna i urban design tagit fram nya designförslag för hur delar av Karlskrona skulle kunna se ut. Media välkomans att ta del av förslagen.

Teknik för framtidens trådlösa nät

Press Releases   •   Mar 14, 2013 13:30 CET

Fredagen den 15 mars försvarar Hoc Phan, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”Performance Assessment of Cooperative Relay Networks with Advanced Radio Transmission Techniques”.

Kognitiva radionät löser brist på radiospektrum

Press Releases   •   Mar 21, 2013 13:30 CET

Fredagen den 22 mars försvarar Hung Tran, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”Performance Analysis of Cognitive Radio Networks with Interference Constraints”. Den ökade användningen av multimediatjänster och bandbreddskraven har resulterat i en brist på radiospektrum.

Elfordon – något för alla?

Press Releases   •   Mar 20, 2013 14:05 CET

Henrik Ny, BTH, är projektansvarig för Green Charge Sydost som tillsammans med IKEA och Miljöfordon Syd bjuder in till en heldag ägnad åt elfordon. Media är välkommen att närvara.

Forskning om användbarhet och användarupplevelse

Press Releases   •   Mar 26, 2013 10:00 CET

Onsdagen den 27 mars försvarar Jeff Winter, BTH, sin avhandling i ämnet programvaruteknik. Han disputerar på avhandlingen ”The Rocky Road: Why Usability Work is so Difficult.” Produktkvalitet är viktigt för att kunna nå produktframgång. Användbarhet och användarupplevelse är viktiga kvalitetsfaktorer.

Ny utbildning vid BTH fyller kunskapsgap

Ny utbildning vid BTH fyller kunskapsgap

Press Releases   •   Mar 28, 2013 13:33 CET

I höst startar BTH en ny utbildning för den som vill bygga framtidens hållbara energisystem. Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige och fyller det gap som idag finns mellan traditionella energiingenjörer och miljöarbetare. – Vi kommer att arbeta nära industrin vilket är viktigt för att studenterna snabbt ska få inblick i vad som behöver göras, säger Henrik Ny vid BTH.

Öppet hus på BTH

Press Releases   •   Apr 04, 2013 11:24 CEST

Fredagen den 5 april håller BTH öppet hus för alla som vill veta mer om BTH:s utbildningar. Passa på att se utbildningarna ”in real life”. Media är välkommen att närvara. Dagen bjuder på seminarier, workshoppar och utställningar om BTH:s utbildningar.

Öppet hus på BTH

Press Releases   •   Apr 04, 2013 11:32 CEST

Fredagen den 5 april håller BTH öppet hus för alla som vill veta mer om BTH:s utbildningar. Passa på att se utbildningarna ”in real life”. Media är välkommen att närvara.

Försvarsministern diskuterar sjösäkerhet på BTH

Press Releases   •   Apr 09, 2013 10:00 CEST

Onsdagen den 10 april diskuteras sjösäkerhet på BTH då Baltic Maritime Science Park har ett endagarsseminarium om ämnet. Försvarsminister Karin Enström är huvudtalare. Media välkomnas att närvara under dagen och till ett kort möte med ministern.

Inspirerande samtal om hållbar utveckling

Press Releases   •   Apr 10, 2013 14:00 CEST

Torsdagen den 11 april välkomnas alla som arbetar med miljö och hållbar utveckling för utbyte av kompetens och erfarenheter. Media är välkommen att närvara. Hållbarhetsforum Blekinge arrangerar dagen i syfte att inspirera och motivera arbetet för en hållbar utveckling i Blekinge.

BTH:s stipendiater utsedda

Press Releases   •   Apr 10, 2013 11:30 CEST

BTH har utsett 23 stipendiater som kommer att få studera vid BTH till hösten. Stipendierna täcker studieavgifterna för studenterna. Media är välkommen att träffa två tidigare stipendiater som snart är klara med sina studier vid BTH.

Startskott för ny innovativ forskningsmiljö

Press Releases   •   Apr 15, 2013 10:00 CEST

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem bygger BTH en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling. Detta kan göras tack vare medel från KK-stiftelsen. Media inbjuds att träffa BTH och industrirepresentanterna i projektet vid dess start.

Indiens ambassadör besöker BTH

Press Releases   •   Apr 17, 2013 09:44 CEST

Den 18 april besöker Indiens ambassadör, Mrs. Banashri Bose Harrison, BTH. Ambassadören kommer att inviga och delta i ”India Day” som arrangeras under eftermiddagen och kvällen av ”Indian Organization of Blekinge”. Media är välkommen att träffa ambassadören samt delta i aktiviteterna.

Rejäl uppgång av sökande till BTH:s utbildningsprogram

Rejäl uppgång av sökande till BTH:s utbildningsprogram

Press Releases   •   Apr 18, 2013 12:06 CEST

Den första antagningsstatistiken i april visar på en rejäl uppgång när det gäller antalet sökande till BTH:s utbildningsprogram på campus. Antalet sökande ökar med 27 procent. Totalt är det nästan 6 300 studenter som har sökt till BTH inför höstterminen.

Framtidens äldre – vård och omsorgsbehov

Press Releases   •   Apr 23, 2013 09:53 CEST

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, kommer att hålla sin nationella konferens onsdag den 24 april i Wämö Center, Karlskrona. Media är välkommen att delta under dagen.

Ny teknik ger säkrare lastbilstransporter

Press Releases   •   Apr 30, 2013 10:00 CEST

Torsdagen den 2 maj försvarar Gideon Mbiydzenyuy, BTH, sin avhandling i ämnet datavetenskap. Han disputerar på avhandlingen ”Quantitative Assessment of Intelligent Transport Systems for Road Freight Transport”. I avhandlingen ser vi hur man kan avgöra vilken teknik som kan erbjuda bättre tjänster för att stödja våra transport- och logistikkedjor.

BTH påverkar europeiskt folkhälsoarbete

Press Releases   •   May 03, 2013 10:00 CEST

Som enda nuvarande svensk har Louise Stjernberg, BTH, nyligen valts in i styrelsen för ASPHER, ”The Association of Schools of Public Health in the European Region”. ASPHER är en oberoende europeisk organisation vars syfte är att stärka folkhälsans roll genom att förbättra utbildningen av offentlig hälso- och sjukvårdspersonal i både praktik och forskning.

Karlskronas omvandling beskrivs i ny avhandling

Press Releases   •   May 02, 2013 10:00 CEST

Fredagen den 3 maj försvarar Mareile Walter, BTH, sin avhandling i ämnet fysisk planering. Hon disputerar på avhandlingen ” Making Plans – Telling stories, Planning in Karlskrona/Sweden 1980 – 2010”. Avhandlingen beskriver den omfattande transformationen av staden Karlskrona mellan 1980 och 2010 genom att undersöka vilka berättelser om staden Karlskrona det finns i kommunala dokument.

Student fick Global Swede-utmärkelse

Student fick Global Swede-utmärkelse

Press Releases   •   Apr 30, 2013 13:45 CEST

Under måndagen mottog BTH-studenten Abel Gladstone Mangam från Indien utmärkelsen Global Swede från handelsminister Eva Björling. Abel är en av 24 utländska studenter som har valt att genomföra sina studier vid ett svenskt universitet eller högskola.

Anna har framtidens jobb

Press Releases   •   May 07, 2013 10:00 CEST

Med en ökad andel äldre i vårt samhälle finns ett stort och växande behov av sjuksköterskor med specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre. Arbetsmarknaden är bred och både privata och offentliga arbetsgivare erbjuder jobb, då det behövs specialkunskaper om äldre inom flera hälso- och sjukvårdsområden samt inom äldreomsorg. Media är välkommen att träffa Anna Ekberg som valt yrket.

Smarta hem för äldre diskuteras på BTH

Press Releases   •   May 06, 2013 14:46 CEST

EU-projektet Innovage är ett treårigt projekt som fokuserar på att hjälpa äldre människor att leva självständigt längre i sina hem, öka deras självständighet och hjälpa dem att utföra sina dagliga aktiviteter. Media är välkommen att träffa några av deltagarna i projektet.

Cricketturnering för studenter

Press Releases   •   May 08, 2013 10:00 CEST

Den årliga cricketturneringen i Karlskrona kommer att gå av stapeln torsdagen och fredag 9–10 maj. Media inbjuds att närvara.Turneringen arrangeras av BTH, KIDS (Karlskronastudenternas idrottssällskap), SAIF (Sveriges akademiska idrottsförbund) och Studentregion Blekinge.

Nye prorektorn vill öka samverkan

Nye prorektorn vill öka samverkan

Press Releases   •   May 08, 2013 17:17 CEST

Den 23 april utsåg BTH:s styrelse Henric Johnson till ny prorektor vid BTH. Han kommer att fokusera på att öka BTH:s samverkan med industrin och övriga aktörer, både regionalt och nationellt.

När samverkan ger resultat

Press Releases   •   May 15, 2013 13:32 CEST

När BTH, näringsliv och omgivande samhälle arbetar tillsammans leder det ofta till att forskningsresultat snabbare kommer samhället till nytta. För att lyfta fram fördelarna med att arbeta ihop arrangerar BTH en samverkansdag i juni. Media är välkommen att träffa arrangörerna samt representanter från Karlskrona kommun och Telecom City.

Med världen som arbetsfält

Press Releases   •   May 16, 2013 10:00 CEST

Studenterna på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och IT-säkerhet på BTH ville få praktisk kunskap i hur man utvecklar mjukvara åt kunder över hela värden. De valde därför att, tillsammans med en schweizisk studentgrupp, utveckla ett datorprogram åt ett företag i Schweiz. Media är välkommen att träffa både de svenska och schweiziska studenterna.

Green Charge växlar upp – från ord till handling

Press Releases   •   May 17, 2013 10:00 CEST

Elfordonsprojektet Green Charge går nu från ord till konkret handling. Fem nya miljoner från Energimyndigheten har satt grundfinansieringen. Två exempel på vad som nu görs är att hjälpa kommuner att övergå till elbilar samt samarbeta med andra aktörer, till exempel Elmopedturnén som besöker länet just nu. Media välkomnas att träffa personer från projektet, kommunen och elmopedturnén.

Volvo Construction Equipment fördjupar samarbetet med BTH

Press Releases   •   May 20, 2013 10:00 CEST

För att öka sin konkurrenskraft på en hårdnande global marknad fördjupar Volvo Construction Equipment sitt samarbete med BTH inom innovativ produktutveckling. Media inbjuds att träffa BTH och företrädare för Volvo CE. Nu fördjupar Volvo CE sitt samarbete ytterligare vid BTH via en forskningsram om cirka 12 MSEK över en treårsperiod för forskning i direkt samverkan.

Möt BTH:s nye prorektor – med uppdrag att samverka

Press Releases   •   May 23, 2013 10:00 CEST

I slutet av april utsåg BTH:s styrelse Henric Johnson till ny prorektor. Inom BTH är han ett välkänt ansikte och delvis också i regionen. Media är välkommen att träffa Henric för ett samtal om hans nya uppdrag att utveckla högskolan.

Utvecklingsmässa på BTH

Press Releases   •   May 27, 2013 10:00 CEST

Tisdagen den 28 maj pågår en utvecklingsmässa på BTH. Det är studenterna i maskinteknik som visar upp vad deras examensarbeten i nära samarbete med näringslivet har resulterat i. Media är välkommen att närvara vid presentationerna.

När samverkan ger resultat

Press Releases   •   May 31, 2013 10:00 CEST

Den 3 juni anordnas en samverkansdag på BTH. Då möts BTH, näringsliv och kommuner för att diskutera nyttan med att samverka. Samverkansdagen på BTH är fylld av goda exempel på hur företag och organisationer kan samverka med BTH:s forskare och studenter inom maskinteknik, elektroteknik, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling. Media är välkommen att delta.

Spellärare från hela landet träffas och lär på BTH

Press Releases   •   Jun 10, 2013 10:00 CEST

Den 10–11 juni anordnas en nationell spellärarkonferens på Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Under två dagar ska lärarna få inspiration, kunskap och utbyta erfarenheter för hur de arbetar med sina spelkurser och sin pedagogik. Media är välkommen att träffa lärare och arrangörer.

En kärleksfull nätverksdag

Press Releases   •   Jun 03, 2013 10:00 CEST

”Kärlek, ettor och nollor” är en årligen återkommande nätverksdag då studenter inom digitala medier, företagare och spelbransch möts på BTH. Det är ett samarbete mellan BTH, NetPort och Blekinge Business Incubator och genomförs med stöd från Europeiska Unionen och Karlshamns kommun. Media är välkommen att delta under dagen.

Ny teknik ger bättre bildkvalitet

Press Releases   •   Jun 07, 2013 10:00 CEST

Måndagen den 10 juni försvarar Hussein Aziz, BTH, sin avhandling i ämnet datorsystemteknik. Han disputerar på avhandlingen ”Streaming Video over Unreliable and Bandwidth Limited Networks”. Idag erbjuder mobilnätet allt fler olika typer av tjänster. Vi har också allt större frihet att använda våra mobiler och dess tjänster var som helst och när som helst.

Telekonsultation – en möjlighet till professionellt utbyte och dialog i primärvården i Blekinge?

Press Releases   •   Jun 07, 2013 11:00 CEST

Måndagen den 10 juni bjuder projektet PrimCareIT in till ett dialogseminarium om möjligheterna med telekonsultation och telemedicin i Blekinge. Media inbjuds att närvara. PrimCareIT är ett projekt som inriktar sig på att bedöma möjligheter och hinder för telekonsultation och telementorskap i primärvården med syfte att främja utvecklingen av tekniskt stöd.

Internationell konferens om elektronisk publicering

Press Releases   •   Jun 12, 2013 10:00 CEST

För 17:e året i rad samlas internationella forskare och experter på BTH i Karlskrona för att utbyta de senaste rönen om elektronisk publicering. Den internationella konferensen är återigen tillbaka i Sverige och länet. Media bjuds in att delta samt träffa arrangörer och deltagare.

Forskning inom inbyggda system stärker svensk industri

Press Releases   •   Jul 03, 2013 11:19 CEST

Bättre metoder för test av mjukvara i inbyggda datorer kan sänka utvecklingskostnaderna och öka produktkvalitén i svenska industriföretag. Därför satsar KK-stiftelsen 27 miljoner kronor på en ny forskningsmiljö vid bland annat BTH som ytterligare stärker den redan framstående forskningen inom testning av programvarusystem.

1 800 nya studenter välkomnas till BTH i höst

Press Releases   •   Jul 12, 2013 11:30 CEST

I dagarna går de första antagningsbeskeden ut till de studenter som vill börja studera på universitet och högskola i höst. Av de 9 360 studenter som den 15 april sökte till BTH har totalt 1 800 studenter erbjudits en utbildningsplats till hösten.

BTH ger hållbarhetsutbildning vid brittiskt universitet

BTH ger hållbarhetsutbildning vid brittiskt universitet

Press Releases   •   Jul 26, 2013 11:13 CEST

Brunel University i Storbritannien har engagerat BTH:s hållbarhetsteam för att bidra med en kursmodul om strategisk hållbar utveckling inom ett nytt mastersprogram inom hållbarhet, entreprenörskap och design. Brunel är ett internationellt välrenommerat universitet med framstående forskning och utbildning inom bland annat miljövetenskap, designvetenskap och entreprenörskap.

BTH-professor blir gästprofessor vid kinesiskt universitet

BTH-professor blir gästprofessor vid kinesiskt universitet

Press Releases   •   Aug 20, 2013 10:00 CEST

Sedan den 1 juli är Claes Wohlin, professor i programvaruteknik vid BTH, gästprofessor vid Shandong Universitys campus i Weihai, som är en del av det högt rankade kinesiska universitetet Shandong University. Med utnämningen hoppas de två lärosätena att både samarbetet samt student- och lärarutbytena mellan de båda lärosätena ska öka.

Genus och miljö beroende av varandra

Press Releases   •   Aug 22, 2013 10:00 CEST

Genus och miljö är ömsesidigt beroende av varandra hävdar Birgitta Rydhagen, docent i teknovetenskapliga studier vid BTH, i en nyutkommen bok. I sin bok ger Birgitta en övergripande presentation av hur de båda områdena genus och miljö förutsätter varandra och måste behandlas samtidigt. Boken riktar sig till studenter inom både miljöutbildningar och till studenter som studerar genusvetenskap.

BTH – ny kraft inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Press Releases   •   Aug 23, 2013 10:00 CEST

BTH tog nyligen beslutet om att gå in som medlem i stiftelsen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Anledningen är att det ligger helt i linje med högskolan profil och att BTH med sin kompetens inom bland annat hållbarhet och planering kan bidra till dess utveckling. Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor.

Campusfestival – festlig start för nya studenter

Press Releases   •   Aug 29, 2013 13:00 CEST

Fredagen den 30 augusti är det dags för årets Campusfestival på BTH. Då samlas alla nya och befintliga studenter för att umgås och ha trevligt. Det blir musik, tävlingar, mat och mingel. Media är välkommen att närvara under festivalen. Det är Blekinge studentkår som arrangerar Campusfestivalen på BTH och tanken är att de nya studenterna snabbt ska komma in i studentgemenskapen på BTH.

Global IT-jätte ser möjligheter med BTH-samarbete

Press Releases   •   Aug 27, 2013 11:51 CEST

Onsdagen den 28 augusti kommer ledningen för det amerikanska IT-företaget CSC till BTH för att tillsammans med BTH och Telenor Sverige planera en ökad verksamhet inom mjukvaruutveckling i Karlskrona. Media inbjuds att träffa CSC:s ledning och representanter från BTH och Telenor Sverige.

Ny forskning kan minska fartygssprickor

Press Releases   •   Aug 28, 2013 14:10 CEST

Imorgon visar BTH upp forskningprojektet ”Kvalitet hos sandwichkompositer och stålkompositers fogars respons på utmattning, stötar, explosioner och designparametrar”. Projektet har pågått sedan 2011 med medel från KK-stiftelsen. Slutresultaten kan användas för att förhindra sprickbildning på till exempel fartyg. Media välkomnas att se demonstrationerna.

BTH leder utveckling av vetenskaplig tidskrift i hållbarhet

BTH leder utveckling av vetenskaplig tidskrift i hållbarhet

Press Releases   •   Sep 09, 2013 10:00 CEST

Chefredaktören för tidskriften Journal of Cleaner Production har bjudit in BTH för att leda utvecklingen av en specialutgåva av tidskriften där temat är ledarskap för hållbarhet. – Detta är en av de mest erkända och respekterade tidskrifterna inom hållbarhetsområdet varför det är en ära att få den här inbjudan, säger Göran Broman, forskningsledare vid BTH.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning tar hjälp av BTH

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning tar hjälp av BTH

Press Releases   •   Oct 08, 2013 12:00 CEST

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – MISTRA – har låtit BTH leda en analys av behovet av forskning för att konkretisera begreppet hållbar utveckling så att det blir mer operativt och praktiskt användbart i olika typer av beslutssituationer. – Vi kommer bland annat att genomföra en workshop med och vi har redan fått ihop ett imponerande startfält av bolagsägare och chefer.

Ny, innovativ teknik hjälper äldre bli självständiga

Press Releases   •   Oct 04, 2013 10:00 CEST

Frågan hur vi ska hjälpa äldre människor att leva ett självständigt liv i sina egna hem och öka deras självständighet är ständigt aktuell. Ny och innovativ teknik kan vara en del av lösningen. Detta diskuteras under OPEN DAYS i Bryssel i oktober där bland annat BTH medverkar.

Besök hos naprapat effektivare och billigare än hos ortoped

Press Releases   •   Sep 23, 2013 07:00 CEST

Det är mer effektivt och billigare att besöka en naprapat än en ortoped vid vissa vanliga åkommor i leder och muskler Det visar en studie som inom kort publiceras i Clinical Journal of Pain. Författare är Stina Lilje, doktorand i tillämpad hälsoteknik vid BTH.

Utbildning i havsplanering i Östersjöregionen

Press Releases   •   Sep 23, 2013 12:08 CEST

Idag måndagen den 23 september startar en helt ny kurs i havsplanering i Östersjöregionen i Gdansk. Kursen är resultatet av ett samarbete mellan BTH, Gdansk Technical University, Havsmiljöinstitutet i Göteborg och World Maritime University i Malmö.

Spel, upplevelse och digitala medier på årets bokmässa

Spel, upplevelse och digitala medier på årets bokmässa

Press Releases   •   Sep 27, 2013 14:19 CEST

BTH medverkar på årets bok- och biblioteksmässa, som pågår på Svenska mässan i Göteborg den 26–29 september. Syftet är att visa vad BTH kan inom området digitala medier – där berättelsen alltid ligger i grunden men kan ta sig olika former.

Alla barn har rätt till bra matematikundervisning

Alla barn har rätt till bra matematikundervisning

Press Releases   •   Sep 30, 2013 12:16 CEST

Eva Pettersson, lektor i matematik vid BTH, kommer i denna vecka att påbörja en konferensserie inom det så kallade Matematiklyftet, där syftet är att fortbilda matematiklärare. Alla barn, även de duktiga, har rätt till bra matematikundervisning, menar hon.

Studenter gör Facebookstrategi åt Karlshamns kommun

Studenter gör Facebookstrategi åt Karlshamns kommun

Press Releases   •   Oct 01, 2013 13:02 CEST

Onsdagen den 2 oktober presenterar studenterna på utbildningen Digital kultur och kommunikation vid BTH hur Karlshamns kommun kan använda Facebook i sin marknadsföring. Media är välkommen att närvara vid presentationen.

Tävling i robotkonstruktion för ungdomar

Press Releases   •   Oct 18, 2013 08:00 CEST

Den 7 november startar Karlskrona Robothon som är en tävling i robotkonstruktion för ungdomar. Tävlingen är ett samarbete mellan BTH, Karlskrona kommun, Hyper Island samt företagen Molybden och AllBinary. Robothon är en tävling i robotkonstruktion och programmering för ungdomar från årskurs 7 och upp till studenter på högskolan.

Kvinnor i spetsen för entreprenörskapsprojekt

Press Releases   •   Oct 17, 2013 10:00 CEST

Den 18 oktober startar ett entreprenörskapsprojekt vid BTH. Syftet är att främja kvinnors företagande genom att använda innovativa idéer och kunskap om hållbar utveckling så att nya företag kan skapas eller att existerande företag som ägs av kvinnor kan växa och skapa arbetstillfällen. Media är välkommen att träffa både deltagare och koordinatorer.

Studenterna ska bli bättre på att skriva

Press Releases   •   Oct 18, 2013 14:00 CEST

Från och med måndag kommer BTH:s studenter att få hjälp i att bli bättre på akademiskt skrivande. Då lanseras nämligen den nya webbplatsen Skrivguiden.se som ska ge studenterna konkreta råd och vägledning. Media är välkommen att medverka då tjänsten lanseras.

Tävling i robotkonstruktion för ungdomar

Press Releases   •   Nov 06, 2013 14:00 CET

Den 7 november startar Karlskrona Robothon – tävlingen i robotkonstruktion för ungdomar. Media är välkommen att ta del av tävlingen. Robothon är en tävling i robotkonstruktion och programmering för ungdomar från årskurs 7 och upp till studenter på högskolan. Tävlingen är ett samarbete mellan BTH, Karlskrona kommun, Hyper Island samt företagen Molybden och AllBinary.

Japan lär av svensk äldreforskning

Japan lär av svensk äldreforskning

Press Releases   •   Nov 06, 2013 10:00 CET

Det japanska samhället står inför stora utmaningar när det gäller att ta hand om en allt äldre befolkning. Boken ”Home care across Europe” i vilken BTH-forskare Cecilia Fagerström är medförfattare, gav fyra japanska forskare inspiration att besöka BTH för att lära mer om hemvård för äldre. Media är välkommen att träffa de japanska forskarna samt Cecilia Fagerström.

BTH-stipendiater välkomnas

Press Releases   •   Nov 19, 2013 13:00 CET

Totalt 50 internationella studenter fick, inför höstterminen 2013, stipendium för att studera vid BTH. Onsdagen den 20 november hålls en högtidlig välkomstceremoni för stipendiaterna. Media är välkommen att träffa två av stipendiaterna samt att närvara vid den högtidliga ceremonin.

Stipendier till utmärkta examensarbeten

Press Releases   •   Nov 26, 2013 13:00 CET

Onsdagen den 27 november delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut sina årliga stipendier till studenter som gjort framstående examensarbeten. Media bjuds in att medverka vid den högtidliga utdelningen.

Dynamisk spektrumallokering studeras

Press Releases   •   Dec 17, 2013 13:30 CET

Onsdagen den 18 december försvarar Said Rutabayiro Ngoga, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”On Dynamic Spectrum Access in Cognative Radio Networking”.

Nya utbildningar ska möta näringslivets behov av kompetens

Nya utbildningar ska möta näringslivets behov av kompetens

Press Releases   •   Jan 28, 2014 08:00 CET

BTH får 4,8 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att utveckla två utbildningsprogram i samarbete med näringslivet. Det ger studenterna en nära koppling till aktuella problemställningar och näringslivet en koppling till aktuell forskning inom området.

Med sikte på framtidens IT-säkerhetsspecialister

Med sikte på framtidens IT-säkerhetsspecialister

Press Releases   •   Jan 31, 2014 08:00 CET

Vad behöver framtidens IT-säkerhetspecialister kunna? Det diskuteras just nu i projektet ”ENGENSEC – Educating the Next generation experts in Cyber Security” som finansieras av EU och där BTH fått uppdraget att leda framtagningen av en ny tvåårig masterutbildning i IT-säkerhet. Vid BTH finns flera välutrustade säkerhetslaboratorier där de kan simulera hackerattacker och andra digitala hot.

IT underlättar vård i glesbygden

Press Releases   •   Feb 13, 2014 13:00 CET

Två BTH-forskare medverkar vid den konferens i telemedicin inom primärvården som genomförs i Tallinn den 14 februari. Vid konferensen kommer de att berätta hur införandet av IT kan förbättra hälso- och sjukvården, speciellt i glesbygden.

Programmera legorobotar på sportlovet

Press Releases   •   Feb 19, 2014 08:00 CET

Fredagen den 21 februari kan länets ungdomar i årskurs 7–9 få lära sig att programmera en legorobot på BTH. Media är välkommen att närvara under aktiviteten. Alla eleverna får först en kort genomgång av grunderna i legoprogrammering och sedan är det dags att konstruera och programmera en egen legorobot.

Läkare schemaläggs för ökad effektivitet

Press Releases   •   Feb 25, 2014 08:00 CET

BTH-forskaren Marie Persson leder projektet som går ut på att schemalägga läkare för att öka effektiviteten och för att minska väntetiderna för patienterna. Projektet har i dagarna beviljats medel från Vinnova.

Internationell konferens sätter Karlskrona på världskartan

Press Releases   •   Feb 26, 2014 08:00 CET

BTH har fått äran att vara värd för den internationella vetenskapliga konferensen RE’14 i augusti. Upp till 400 deltagare från hela världen väntas komma till Karlskrona för att under fem dagar delta i konferensen och uppleva Karlskrona och Blekinge. Det är konferensen i kravhantering ”22nd IEEE Requirements Engineering Conference” RE’14, som förlagts till Karlskrona den 25–29 augusti 2014.

Svenska gymnasiemästerskapen för uppfinnare

Press Releases   •   Feb 28, 2014 08:00 CET

Tävlingen Blixtlåset är en årligen återkommande uppfinnartävling för gymnasieelever. En av deltävlingarna kommer att hållas på BTH tisdagen den 4 mars. Media är välkommen att delta under dagen.

Värde, inte kostnader, ska styra företagens beslut

Press Releases   •   Mar 03, 2014 08:00 CET

I dagsläget är det kostnaderna som styr vilka beslut som tas i företag som utvecklar mjukvaruintensiva produkter. BTH har nyligen beviljats pengar från KK-stiftelsen för att hjälpa dessa företag att lämna detta traditionella synsätt till förmån för ett mer framgångsrikt och konkurrenskraftigt synsätt – att låta värdet styra.

Vårdforskningens dag

Vårdforskningens dag

Press Releases   •   Mar 17, 2014 08:00 CET

Tisdagen den 18 mars pågår Vårdforskningens dag på BTH med flera intressanta föredrag. Media är välkommen att delta under dagen.

WonderLAN för alla spelintresserade

Press Releases   •   Apr 15, 2014 08:00 CEST

Den 18–22 april pågår WonderLAN på BTH. Det vänder sig främst till ungdomar men är öppet för alla som har intresse av spel. Media är välkommen att besöka WonderLAN.

Landets högskolerektorer möts på BTH

Press Releases   •   Mar 26, 2014 08:00 CET

När Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, arrangerar vårens förbundsförsamling den 27 mars står BTH som värd. Drygt 30 av landets universitets- och högskolerektorer kommer att närvara vid konferensen.

Hur kan miljömärkning, upphandling och styrning av leverantörskedjor bidra till hållbar utveckling?

Press Releases   •   Apr 03, 2014 08:00 CEST

Fredagen den 4 april försvarar Cecilia Bratt, BTH, sin avhandling i ämnet strategisk hållbar utveckling. Hon disputerar på avhandlingen ”Integrating a Strategic Sustainability Perspective into Eco-Labelling, Procurement and Supply Chain Management”.

Landets IT-tekniker ses på BTH

Press Releases   •   Mar 31, 2014 08:00 CEST

BTH står värd för SUNET-dagarna som anordnas den 31 mars–3 april. Då träffas tekniker och IT-chefer från hela landet för att utbyta erfarenheter med varandra. SUNET (Swedish University Computer Network) är ett datornätverk som kopplar samman Sveriges universitet och högskolor.

Vad gör städer attraktiva att bo i?

Press Releases   •   Apr 03, 2014 08:02 CEST

Fredagen den 4 april försvarar Ana Mafalda Maduriera, BTH, sin avhandling i ämnet fysisk planering. Hon disputerar på avhandlingen ”(Re)acting the city. Physical planning practices and challenges in urban development projects of the ”Entrepreneurial City”.

Öppet hus med interaktivitet

Öppet hus med interaktivitet

Press Releases   •   Apr 02, 2014 08:00 CEST

Fredagen den 4 april är det öppet hus på BTH. Då kan alla som funderar på att börja studera få inspiration av antingen lärare eller av studenter på plats, eller via intervjuerna i den nya interaktiva utbildningskatalogen. Media är välkommen att träffa studenter och testa den nya tekniken.

KK-stiftelsen satsar på ny forskningsmiljö vid BTH

Press Releases   •   Apr 02, 2014 13:00 CEST

BTH har i dagarna fått det glädjande beskedet att KK-stiftelsen satsar 36 miljoner kronor under 6–7 år på en forskningsprofil inom skalbara system för analys av stora datamängder. I projektet ingår 11 företag och visionen är att etablera svenskt kompetenscentrum och en internationellt erkänd forskningsmiljö inom området.

BTH medverkar vid nationell e-hälsokonferens

Press Releases   •   Apr 07, 2014 08:00 CEST

BTH medverkar vid årets Vitaliskonferens som går av stapeln den 8–10 april i Göteborg. BTH-forskarna kommer att hålla i en workshop samt presentera flera regionala satsningar inom tillämpad hälsoteknik.

BTH-student fick årets Franke-stipendium

BTH-student fick årets Franke-stipendium

Press Releases   •   May 13, 2014 10:40 CEST

Muhamad Shahid, doktorand vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har fått årets Franke-stipendium från Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Stipendiet, som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.

Ny teknik spar energi i smarta telefoner

Press Releases   •   May 22, 2014 08:00 CEST

Nu kan prestandan öka och energiåtgången minska i våra smarta telefoner visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Lösningen heter trådspekulering och görs utan att programmeraren behöver vara inblandad.

BTH klättrar i teknikranking

Press Releases   •   May 27, 2014 11:27 CEST

BTH hamnar på plats sex i kvalitetsrankingen inom teknik, enligt den oberoende organisationen Urank, som varje år rankar de svenska universiteten och högskolorna. Totalt 22 lärosäten har utvärderats i teknikrankingen och BTH:s placering är en plats bättre än förra året.

Examensdag för mediestudenter

Press Releases   •   Jun 02, 2014 13:19 CEST

Under ”Kärlek, ettor och nollor” onsdagen den 4 juni visar BTH:s studenter inom digitala medier upp sina examensprojekt. Dagen innehåller även föreläsningar och möjligheter till möten mellan studenter, företagare och spelbransch. Media är välkommen att delta.

Kognitiva radionätverk underlättar telekomutvecklingen

Press Releases   •   Jun 04, 2014 08:00 CEST

Bristen på radiospektrum utgör idag ett hinder för utvecklingen inom telekommunikation. Ofta beror bristen på att radiospektrumet inte används fullt ut. Nu visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, att problemet kan lösas med hjälp av kognitiva radionätverk.

Unik utbildning firar 10-årsjubileum

Press Releases   •   Jun 13, 2014 08:00 CEST

Tisdagen den 17 juni är det 10-årsjubileum för BTH:s unika utbildning i strategiskt ledarskap för hållbarhet. Utbildningen har under åren lockat studenter från hela världen. Ett flertal av dessa kommer till BTH den 17 juni för en återträff. Media är välkommen att närvara och träffa studenterna.

BTH-professor i topp på världslista

BTH-professor i topp på världslista

Press Releases   •   Jun 16, 2014 08:00 CEST

Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel över vilka personer som bidragit mest till litteraturen inom mjukvaruutvecklingsområdet genom tiderna. Claes Wohlin, professor i programvaruteknik vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, återfinns på listan.

3 500 nya studenter välkomnas i höst

3 500 nya studenter välkomnas i höst

Press Releases   •   Jul 11, 2014 13:00 CEST

I dagarna går de första antagningsbeskeden ut till de studenter som vill börja studera på universitet och högskola i höst. Av de totalt 13 000 studenter som sökte till BTH den 15 april, har 3 535 studenter erbjudits en utbildningsplats.

BTH-forskare toppar listan över aktiva författare

BTH-forskare toppar listan över aktiva författare

Press Releases   •   Aug 22, 2014 13:30 CEST

Två BTH-forskare toppar listan över de mest aktiva författarna inom området för empirisk programvaruteknik. Det presenteras i en rapport vid den kommande konferensen Empirical Software Engineering and Measurement i Turin i september.

Världskonferens lockar 400 till Karlskrona

Världskonferens lockar 400 till Karlskrona

Press Releases   •   Aug 25, 2014 08:00 CEST

Drygt 400 deltagare från hela världen är nu på plats i Karlskrona för att under fem dagar delta i den internationella konferensen i kravhantering som BTH, Blekinge Tekniska Högskola, står värd för. Media är välkommen att träffa några av deltagarna.

Studenterna smygstartar terminen

Studenterna smygstartar terminen

Press Releases   •   Aug 27, 2014 08:00 CEST

Den officiella terminsstarten vid BTH är den 1 september men redan fredagen den 29 augusti smygstartar BTH terminen med en träff för de cirka 1000 nya studenterna som ska börja i höst. Media är välkommen att närvara och att träffa de nya studenterna.

Världskonferens i teletrafik

Press Releases   •   Sep 05, 2014 08:00 CEST

Den 8–12 september hålls den internationella konferensen i teletrafik, International Teletraffic Congress, på BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Årets inriktning på konferensen är hållbarhet och konferensen väntas locka närmare 100 deltagare från hela världen.

Europa uppmanas att mobilisera krafter för att förhindra ebola

Press Releases   •   Sep 26, 2014 10:00 CEST

Idag uppmanar 49 framstående hälsoexperter Europas regeringar i ett öppet brev att ”mobilisera alla tänkbara resurser” för att hjälpa Västafrika att kontrollera ebolaepidemin. En av dem som skrivit under uppmaningen är docent Louise Stjernberg vid BTH.

Utökat samarbete mellan polis, SKL, näringsliv och BTH

Press Releases   •   Oct 15, 2014 08:00 CEST

Idag klaras endast 4 % av alla bostadsinbrott upp. För att öka kunskapen om dessa brott samt utveckla ny metodik för att klara upp dem, har BTH gemensamt arbetat med polisen och SKL under 2012–2014. Nu har Region Blekinge beslutat att finansiera en fortsättning av detta arbete där även näringslivsaktörer knyts till ett nationellt centrum kring IT-baserad polismetodik.

Ny metod underlättar polisens arbete vid bostadsinbrott

Press Releases   •   Oct 22, 2014 08:00 CEST

Antalet bostadsinbrott som begås årligen i Sverige har ökat de senaste 10 åren. 2013 anmäldes ungefär 22 000 bostadsinbrott, varav endast cirka 4 % klarades upp. En ny metod som ska effektivisera och förbättra polisens arbete presenteras nu i en avhandling vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Diagnos på distans – ett projekt för att stärka svensk industri

Press Releases   •   Nov 03, 2014 08:00 CET

Att hitta uppkomna fel i produkter och tjänster samt avhjälpa dem innan de blir märkbara för användaren kan bli en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Vid BTH pågår sedan 2013 ett projekt tillsammans med ett 20-tal industrier för att stärka industrins möjligheter att utveckla system för diagnos på distans. Media är välkommen att möta representanter från industrin, KK-stiftelsen samt BTH.

Entreprenörskapsprojekt ledde till nya företag

Press Releases   •   Nov 05, 2014 08:00 CET

För ett år sedan startade ett entreprenörskapsprojekt vid BTH. Syftet var att främja kvinnors företagande genom att använda innovativa idéer och kunskap om hållbar utveckling. Media är välkommen att träffa tre kvinnor som medverkat i projektet och som alla har startat företag.

Studenter bjuder in till dialog om Hattholmens framtid

Press Releases   •   Nov 10, 2014 08:00 CET

Idag är området Hattholmen i Karlskrona enbart en tom yta. Studenterna i fysisk planering vid BTH håller nu på att analysera hur området skulle kunna användas och fungera framöver och bjuder därför in karlskronaborna till dialog. Media är välkommen att delta under dialogen.

Professor fick fransk orden

Professor fick fransk orden

Press Releases   •   Nov 11, 2014 08:00 CET

Professor Jana Revedin erhöll nyligen den franska orden "Ordre des Arts et des Lettres" från den franske kulturministern Fleure Pellerin. Hon fick den "för ett pionjärt engagemang för hållbarhet och humanistisk etik inom arkitektur och stadsplanering och litteratur". Jana Revedin är professor vid institutionen för fysisk planering vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Utmärkta examensarbeten belönas

Utmärkta examensarbeten belönas

Press Releases   •   Nov 20, 2014 13:00 CET

Två examensarbeten vid BTH belönas med 50 000 kronor vardera vid Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning. Det ena arbetet rör hantering av kvicksilver ur förbrukade lampor, det andra verktyg för förbättrade processflöden. Båda examensarbetena är gjorda i samarbete med lokala företag.

Kraven på bättre ljud och bild kräver nya tekniklösningar

Press Releases   •   Nov 26, 2014 08:00 CET

Att kommunicera med ljud och bild har gått från att vara något exklusivt för ett fåtal, till vardagsmat för flertalet, och kraven på bra kvalitet ökar hela tiden. Media är välkommen att se aktuell forskning vid BTH som handlar om att mäta ljud- och bildkvaliteten samt hur man kan förbättra den.

Bättre bild och ljud tack vare ny forskning

Press Releases   •   Dec 01, 2014 08:00 CET

Den kraftigt ökande användningen av multimedia, såväl i mobila applikationer som i datorer och TV, har höjt konsumenternas medvetenhet om kvalitet. Kraven på att mäta kvalitet blir att nödvändigare. I en ny avhandling vid BTH presenteras metoder för att mäta kvaliteten och att öka ljudkvaliteten.

IT-system i vården rör upp känslor

Press Releases   •   Dec 03, 2014 08:00 CET

Makt, yrkesstolthet och möten inverkar på införandet av IT-system i svensk hälso- och sjukvård. Sjukvården vill uppfattas som tillgänglig och säker med stöd av modern teknik men införandet av nya IT-system rör om i djupt rotade värderingar visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Företag stöttas vid införandet av hållbarhet

Press Releases   •   Dec 15, 2014 08:00 CET

För att stötta företag inom tillverkningsindustrin vid införandet av hållbarhet i produktutvecklingen och öka deras kunskap om hur man kan mäta och visualisera lösningsförslag för att nå resurseffektivare teknik och material, får BTH drygt 3,8 miljoner av KK-stiftelsen. Forskningen som stärker svensk industri sker i nära samverkan med företagen.

KK-stiftelsen storsatsar på mjukvaruforskning

Press Releases   •   Dec 17, 2014 08:00 CET

Svensk industri måste, för att öka sin konkurrenskraft, fortsätta förbättra sin mjukvaruutveckling. KK-stiftelsen satsar nu drygt 30 MKr på forskning inom mjukvaruområdet där målet är att ta fram beslutsstödsystem som svarar på industrins behov och krav. I projektet samarbetar BTH, Blekinge Tekniska Högskola, med Mälardalens högskola och SICS.

Betongåtervinning, affärsmodeller för flygindustrin och teknik för hälsoanalys i skarpa studentprojekt

Press Releases   •   Jan 12, 2015 08:00 CET

Återvinning av bebyggelse, en ny affärsmodell för flygindustrin samt teknik för att förebygga skador är exempel på skarpa projekt som studenterna vid BTH gjort i samarbete med företag. Media är välkommen att närvara då studenterna presenterar sina resultat för företagen.

Idrottsakademi gör det möjligt att kombinera studier med elitidrott

Press Releases   •   Jan 14, 2015 13:00 CET

BTH startar, tillsammans med Karlskrona kommun, en idrottsakademi som gör det möjligt för studenter att satsa på studier samtidigt som de gör en elitsatsning på sin idrott. Media är välkommen att träffa företrädare från BTH och Karlskrona kommun.

Ny teknik underlättar för äldre med mild demens

Ny teknik underlättar för äldre med mild demens

Press Releases   •   Jan 14, 2015 08:00 CET

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, får 10 miljoner kronor för att utveckla ny teknik som ska öka livskvaliteten för äldre med mild demens. Tekniken, IT-stöd via läsplattor, kommer även att underlätta för de anhöriga. Den nya tekniken ska stödja och utveckla omvårdnaden, öka de äldre personernas och deras anhörigas livskvalitet samtidigt som vårdkostnaderna reduceras.

Nyutexaminerade sjuksköterskor får jobb direkt

Press Releases   •   Jan 15, 2015 08:00 CET

Fredagen den 16 januari avslutar 60 sjuksköterskestudenter sin utbildning vid BTH och samtliga studenter går direkt från studier till arbete. Media är välkommen att närvara under examenshögtiden och att träffa studenterna.

Klimatövervakning underlättas med ny teknik

Press Releases   •   Jan 29, 2015 08:00 CET

Fjärranalys är ett viktigt redskap för övervakning av klimatförändringar eller i situationer där människors säkerhet hotas. Nu satsar KK-stiftelsen 2,3 miljoner på forskning vid BTH för att förbättra tekniken ytterligare. I projektet ingår unik kompetens vid BTH samt internationellt erkända företag inom området; försvars- och säkerhetsföretaget Saab och RUAG Space samt myndigheten FOI.

Samarbete främjar inte innovationer

Press Releases   •   Feb 05, 2015 08:00 CET

Det är inte samarbete mellan företag och andra aktörer som driver fram innovationer i företagen. Istället är det företagens egen forskning och att de är aktiva importörer av insatsfaktorer och maskiner med högt teknik- och kunskapsinnehåll samt att de exporterar en stor andel av sin produktion som är drivkraften visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

De möts för att diskutera dataspel

Press Releases   •   Feb 11, 2015 08:00 CET

Fredagen den 13 februari träffas ett 20-tal blekingebor för att diskutera dataspel med studenterna på BTH. Målet är att synliggöra behovet av spel inom nya områden och att se hur attityder påverkar användningen av spel. Media är välkommen att delta.

Programmera legorobotar på sportlovet

Press Releases   •   Feb 16, 2015 08:00 CET

Tisdagen den 17 februari kan länets alla sportlovslediga elever i årskurs 7–9 få lära sig att programmera en legorobot på BTH. Media är välkommen att närvara under aktiviteten. Alla eleverna får först en kort genomgång av grunderna i legoprogrammering och sedan är det dags för eleverna att själva konstruera och programmera en legorobot.

Prisas för laborationer på distans

Press Releases   •   Mar 06, 2015 08:00 CET

Universitetslektor Ingvar Gustavsson, BTH, prisas för sitt arbete med att utveckla laborationer på distans. Tekniken ger studenterna möjlighet att utföra laborationer på tid som passar dem och med känslan av att befinna sig i ett riktigt laboratorium.

Öppet hus ska locka till studier

Öppet hus ska locka till studier

Press Releases   •   Mar 11, 2015 08:00 CET

Fredagen den 13 mars är det öppet hus för alla som är nyfikna på att börja studera på BTH. Inbjudna gymnasieelever kommer att bjudas på utbildningsinformation, intressanta seminarier och möten med både lärare och studenter. Media är välkommen att närvara.

Stöd för ökad hållbarhet

Stöd för ökad hållbarhet

Press Releases   •   Mar 27, 2015 08:00 CET

Idag startar projektet Hållbar kommun- och regionsutveckling vid BTH som ska hjälpa kommuner, regioner och landsting att ta reda på om de går mot en hållbar utveckling. Sju kommuner och två regioner medverkar i projektet som genomförs i samarbete med föreningen Sveriges Ekokommuner.

Indiens ambassadör inviger projekt där både studenter och företag är vinnare

Indiens ambassadör inviger projekt där både studenter och företag är vinnare

Press Releases   •   May 11, 2015 08:00 CEST

Nu startar projektet som gör det enklare för internationella studenter att etablera sig på arbetsmarknaden och för företag att få rätt kompetens. Indiens ambassadör i Sverige inviger projektet och media är välkommen att träffa ambassadören, BTH:s rektor, företag och studenter.

Attityder, värderingar och brist på tid påverkar införandet av IT inom vården

Attityder, värderingar och brist på tid påverkar införandet av IT inom vården

Press Releases   •   Jun 03, 2015 08:00 CEST

Införandet av IT-system inom vården, som skulle effektivisera arbetet och öka patientens delaktighet, drar ofta ut på tiden. Nu visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, att attityder, värderingar och brist på tid påverkar införandet av ny teknik.

Särskilt begåvade elever ska stimuleras att nå längre

Särskilt begåvade elever ska stimuleras att nå längre

Press Releases   •   May 27, 2015 08:00 CEST

Elever som är särskilt begåvade ska stimuleras för att nå längre i sin kunskapsutveckling. Forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har på Skolverkets uppdrag koordinerat och tillsammans med andra forskare utarbetat stödmaterial för skolornas arbete med att främja särskilt begåvade elever. Forskarnas arbete publiceras imorgon torsdag 28 maj.

Examenshögtid vid BTH

Examenshögtid vid BTH

Press Releases   •   Jun 03, 2015 08:15 CEST

Fredagen den 5 juni är det examenshögtid vid BTH då de studenter som är klara med sin utbildning uppmärksammas. Media är välkommen att delta under festligheterna och att träffa studenterna.

BTH utökar sitt engagemang med Indien

BTH utökar sitt engagemang med Indien

Press Releases   •   Jun 02, 2015 14:01 CEST

Igår skrev BTH, Blekinge Tekniska Högskola, under samarbetsavtal med tre indiska universitet som gör det möjligt för indiska studenter att studera vid BTH och för studenterna att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden efter examen.

Helene Hellmark Knutsson besöker länet

Press Releases   •   Jun 05, 2015 08:00 CEST

Måndagen den 8 juni kommer ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, till Karlskrona. Media är välkommen att träffa ministern vid besöket.

Studenter i kö till utbildning

Studenter i kö till utbildning

Press Releases   •   Jul 09, 2015 08:00 CEST

Idag får alla som sökt en högskoleutbildning till hösten sitt första antagningsbesked. BTH har fått totalt 15 168 ansökningar till sina program och kurser och 2 746 studenter har erbjudits en utbildningsplats.

Hållbarhetsforskning i samarbete med näringslivet gav effektivast kontorsbelysning

Hållbarhetsforskning i samarbete med näringslivet gav effektivast kontorsbelysning

Press Releases   •   Sep 08, 2015 08:00 CEST

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har länge samarbetat med det svenska belysningsföretaget Aura Light för att tidigt inkludera hållbarhet i produktutvecklingsprocessen – ett samarbete som nu lett till trippelvinst i tävlingen om världens mest energieffektiva kontorsbelysning.

Ökat intresse att bli sjuksköterska

Ökat intresse att bli sjuksköterska

Press Releases   •   Oct 16, 2015 14:05 CEST

Igår stängde anmälan till vårens högskoleutbildningar. BTH kan konstatera att intresset att läsa till sjuksköterska har ökat rejält.

Social hållbarhet – fokus i ny forskning

Social hållbarhet – fokus i ny forskning

Press Releases   •   Nov 11, 2015 08:00 CET

Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har resulterat i en prototyp för en definition av social hållbarhet som kan ge stöd för konkret och systematiskt hållbarhetsarbete. De vetenskapligt baserade resultaten välkomnas av både näringsliv och offentlig verksamhet.

Internationell dag på BTH

Internationell dag på BTH

Press Releases   •   Nov 19, 2015 08:00 CET

Imorgon, fredagen den 20 november, arrangerar BTH ”International day” med intressanta föreläsningar, en internationell mässa och ett antal kulturella aktiviteter såsom exempelvis dans och olika former av idrott. Media är välkommen att delta.

Utmärkta examensarbeten belönas

Utmärkta examensarbeten belönas

Press Releases   •   Nov 27, 2015 08:00 CET

Två examensarbeten vid BTH belönas med 50 000 kronor vardera i Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning idag. Det ena arbetet rör rutiner för investeringsprojekt, det andra hur man kan utnyttja energi ur havsvågor. Båda examensarbetena är gjorda i samarbete med lokala företag.

Säkrare tjänster – mål för nya forskningsmedel

Säkrare tjänster – mål för nya forskningsmedel

Press Releases   •   Nov 30, 2015 08:00 CET

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har fått drygt 3 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att tillsammans med näringslivet utveckla metoder för säkrare tjänster. Det beviljade forskningsprojektet ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program där näringslivet medverkar till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.

Energimyndigheten beviljar medel för ny unik elbusstudie

Energimyndigheten beviljar medel för ny unik elbusstudie

Press Releases   •   Jan 20, 2016 08:00 CET

En forskargrupp vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har fått medel av Energimyndigheten för en tvåårig studie om beslutsunderlag för införandet av elbussar.

Snabbladdare bättre för elbilar än elvägar

Snabbladdare bättre för elbilar än elvägar

Press Releases   •   Jan 21, 2016 08:00 CET

Vänta inte på elvägarna! Satsa på snabbladdarna redan nu om fordonsflottan ska hinna ställas om till fossilfrihet i tid till 2030. Detta visar en ny studie som drivits av en forskargrupp vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Bättre och säkrare hantering av radiospektrum

Bättre och säkrare hantering av radiospektrum

Press Releases   •   May 12, 2016 08:00 CEST

Applikationerna för smarta telefoner blir alltmer avancerade och kräver mer bandbredd. Det i sin tur betyder att radiospektrumet måste hanteras på ett mer effektivt och säkert sätt. En ny avhandling vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, visar hur detta kan gå till.

Elektroniska fraktsedlar ger bättre transportflöden och mindre miljöpåverkan

Elektroniska fraktsedlar ger bättre transportflöden och mindre miljöpåverkan

Press Releases   •   May 17, 2016 08:00 CEST

Om elektroniska fraktsedlar införs inom transportsektorn kan transportflödena optimeras vilket i sin tur leder till minskade kostnader och mindre miljöpåverkan. Det visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Så blir hållbara persontransporter lönsamma

Så blir hållbara persontransporter lönsamma

Press Releases   •   Jun 28, 2016 13:00 CEST

Sverige behöver höja ambitionsnivån för att i tid ställa om till fossilfria och hållbara persontransporter. Och det ger även en samhällsekonomisk vinst från dag ett. Detta har en forskargrupp vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, kommit fram till i en ny rapport som publiceras på torsdag. Media är välkommen att ta del av rapporten.

”Big data” – hett ämne för forskare och företag

”Big data” – hett ämne för forskare och företag

Press Releases   •   Sep 07, 2016 08:00 CEST

En viktig del av BTH:s forskning handlar om att skapa effektiva system för analys av stora datamängder, så kallad ”big data”. Under två dagar har forskare och företag träffats för att diskutera forskning inom området, framtida utmaningar och samarbeten. Media är välkommen att träffa BTH och övriga som medverkat.

Parallella operationer kan minska operationsköerna

Parallella operationer kan minska operationsköerna

Press Releases   •   Nov 10, 2016 08:00 CET

Svårigheter att rekrytera vårdpersonal och en ökad andel äldre gör att belastningen på vården ökar. En del av lösningen kan vara parallella operationer, effektivare planering av personalen samt smartare datasystem visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

International day på BTH

International day på BTH

Press Releases   •   Nov 14, 2016 08:00 CET

Tisdagen den 15 november arrangerar BTH International day med en intressant gästföreläsare, en internationell mässa och aktiviteter såsom dans och karaoke. Media är välkommen att delta under dagen samt att träffa gästföreläsaren Leo Razzak.

Internationalisering ger högre effektivitet i företagen

Internationalisering ger högre effektivitet i företagen

Press Releases   •   Nov 29, 2016 08:00 CET

När företag använder sig av internationella underleverantörer ökar effektiviteten i produktionen visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Att samarbeta med underleverantörer från hela världen ger även ökad kunskap och bättre tillgång till ny teknologi.

Landslagsledare Rickard Dahan berättar om träning och skador

Landslagsledare Rickard Dahan berättar om träning och skador

Press Releases   •   Dec 05, 2016 13:00 CET

Onsdagen den 7 december talar Rickard Dahan, ledare i handbolls- och fotbollslandslaget, om ledarskap och träning samt om sina erfarenheter av de vanligaste skadeproblemen för vanliga motionärer. Media är välkommen till föreläsningen samt att träffa Rickard Dahan innan föreläsningen.

Leder europeiskt samarbete för att motverka digitala hot och attacker

Leder europeiskt samarbete för att motverka digitala hot och attacker

Press Releases   •   Dec 12, 2016 08:00 CET

Samtidigt som IT-beroendet blir allt starkare ökar också utsattheten för digitala hot och attacker. BTH leder sedan 2013 ett europeiskt projekt för att utbilda nästa generations cyberexperter. Media är välkommen att träffa Ievgeniia Kuzminykh från Ukraina samt Anders Carlsson, ansvarig för projektet vid BTH.

BTH stärker i Karlshamn och tillsätter campusrektor

BTH stärker i Karlshamn och tillsätter campusrektor

Press Releases   •   Dec 20, 2016 13:00 CET

Nu stärker BTH sin verksamhet i Karlshamn och tillsätter en campusrektor för att driva och utveckla miljön. Satsningen möjliggör en ökad samverkan med näringsliv och offentlig sektor och bidrar till en ökad tillväxt i regionen. Media är välkommen till en pressträff enligt nedan.

Mattetalanger i alla åldrar träffas vid ny nationell konferens

Mattetalanger i alla åldrar träffas vid ny nationell konferens

Press Releases   •   Jan 04, 2017 08:00 CET

Den 9 januari är det konferens om och för särskilt begåvade elever i matematik på BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Då träffas elever, lärare och professorer som alla har ett brinnande intresse för matematik. Bland andra deltar Valentina Chapavalova, känd från tv-programmet Genikampen. Media är välkommen att träffa eleverna.

Bli uppfinnare för en dag

Bli uppfinnare för en dag

Press Releases   •   Feb 20, 2017 08:00 CET

Tisdagen den 21 februari får sportlovslediga ungdomar testa sin uppfinningsrikedom. Då bjuder BTH in elever i årskurs 4-6 till en uppfinnardag där eleverna med stöd av teknik lär sig skapa nya produkter. Media är välkommen att närvara under aktiviteten.

Bullerdämpning ger ökad komfort vid magnetkameraundersökning

Bullerdämpning ger ökad komfort vid magnetkameraundersökning

Press Releases   •   Feb 21, 2017 08:00 CET

Det går att skapa en tystare miljö vid sjukhusens magnetkameror och minska vibrationerna som kan skada intilliggande utrustning visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Internationellt filmpris till tidigare BTH-student

Internationellt filmpris till tidigare BTH-student

Press Releases   •   Feb 23, 2017 15:00 CET

Fredrik Dalenfjäll, tidigare student i digital ljudproduktion vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, vann i söndags priset Golden Reel Award på en filmgala i Los Angeles. Golden Reel Award är ett filmljudpris från branschorganisationen Motion Pictures Sound Editors och är det finaste filmljudpriset, i klass med en Oscar.

Exklusiv pressträff med Kajsa Bergqvist

Exklusiv pressträff med Kajsa Bergqvist

Press Releases   •   Mar 27, 2017 07:00 CEST

BTH idrottsakademi har bjudit in Kajsa till ett offentligt samtal om den tuffa vägen till världseliten, men också ett samtal kring vad som händer när idrottskarriären är över och något annat ska ta vid, när strålkastarna slocknat. Media hälsas varmt välkomna till en exklusiv pressträff.

Spännande föreläsare, studiesnack och skärgårdstur ska locka nya studenter

Spännande föreläsare, studiesnack och skärgårdstur ska locka nya studenter

Press Releases   •   Apr 05, 2017 07:49 CEST

Att visa upp BTH som en attraktiv och unik högskola är målet för BTH:s öppna hus lördagen den 8 april. Dagen bjuder på spännande föreläsare och möten med studenter och lärare samt gratis skärgårdstur. Media är välkommen att delta.

Wonder-LAN på BTH – för alla spelsugna

Wonder-LAN på BTH – för alla spelsugna

Press Releases   •   Apr 13, 2017 07:48 CEST

Den 14–16 april pågår Wonder-LAN på BTH. LAN:et vänder sig främst till ungdomar mellan 13–25 år men är öppet för alla som har intresse av spel. Media är välkommen att besöka eventet.

Framtidens molnexperter utbildas vid BTH

Framtidens molnexperter utbildas vid BTH

Press Releases   •   Apr 12, 2017 07:47 CEST

Att lagra data eller program utanför den egna organisationen, så kallad molnlagring eller ”cloud computing” blir allt populärare eftersom det gör att företagen slipper investera i egen dyr IT-utrustning. Vid BTH utbildas studenter inom området och de är mycket eftertraktade av företagen efter examen.

Ny hedersdoktor och nya professorer välkomnas

Ny hedersdoktor och nya professorer välkomnas

Press Releases   •   Apr 19, 2017 07:48 CEST

BTH:s utnämning av ny hedersdoktor och fyra nya professorer visar på BTH:s starka koppling till, och samverkan med, näringslivet. Utnämningen sker formellt den 19 maj men media är välkommen att träffa hedersdoktorn och professorerna redan nu.

BTH toppar listan över vetenskapliga artiklar i mjukvaruutveckling

BTH toppar listan över vetenskapliga artiklar i mjukvaruutveckling

Press Releases   •   Apr 20, 2017 07:48 CEST

Fyra forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, toppar listan över antalet publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar inom mjukvaruutveckling de senaste 10 åren. BTH som helhet hamnar på en andra plats i Sverige.

”Molnet” möjliggör delad dataåtkomst då patienter vårdas i hemmet

”Molnet” möjliggör delad dataåtkomst då patienter vårdas i hemmet

Press Releases   •   Apr 27, 2017 07:47 CEST

Det allt mer växande behovet av att flytta vård av patienter från sjukhusen till hemmen ställer stora krav på hur vårddata ska hanteras. En enkel konceptuell modell för att stödja dialog kring datalagring och delad dataåtkomst i molnet har tagits fram och testats av forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Beslutsstöd för bättre testning

Beslutsstöd för bättre testning

Press Releases   •   May 29, 2017 07:47 CEST

Om företag får bättre struktur i arbetet med att testa programvara samt stöd i testningen kan fler defekter i programvaran upptäckas. Dessutom kan arbetet bli mer tidseffektivt visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Dags för vårens festliga avslutningar

Dags för vårens festliga avslutningar

Press Releases   •   May 30, 2017 07:48 CEST

Torsdagen den 1 juni och fredagen den 2 juni är det dags för årets festliga avslutningar för programstudenterna vid BTH. Media är välkommen att delta under de olika aktiviteterna som sker på BTH:s båda campus enligt nedan.

Framgångsrikt samarbete ger eftertraktade IT- och telekomingenjörer

Framgångsrikt samarbete ger eftertraktade IT- och telekomingenjörer

Press Releases   •   May 31, 2017 07:47 CEST

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, samarbetar sedan flera år med ett indiskt universitet där studenterna erbjuds studier i både Indien och i Sverige. Efter examen är studenterna hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Media är välkommen att träffa nyutexaminerade indiska studenter och redan etablerade ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden.

Experttips om hur du undviker fästingar i midsommar

Experttips om hur du undviker fästingar i midsommar

Press Releases   •   Jun 19, 2017 07:47 CEST

Vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, finns Sveriges främste expert på borreliainfektion. Inför midsommar, den helg då flest människor blir fästingbitna, kommer han med värdefulla tips hur man kan undvika att bli biten och på så sätt minimera risken att få både borrelia och TBE.

Design av app för personer med mild demens och effekten av hälsoteknik på livskvalitet – fokus för EU-projekt

Design av app för personer med mild demens och effekten av hälsoteknik på livskvalitet – fokus för EU-projekt

Press Releases   •   Jun 26, 2017 07:47 CEST

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, leder forskning i ett EU-projekt med fokus på att ge människor med begynnande minnesproblem bättre kontroll över sin tillvaro. Resultatet blir hälsoteknik som kan stödja och hjälpa dem i det dagliga livet.

Närmare 2 500 erbjuds utbildning på BTH till hösten

Närmare 2 500 erbjuds utbildning på BTH till hösten

Press Releases   •   Jul 13, 2017 13:00 CEST

I dag har alla som sökt en högskoleutbildning till hösten fått sitt första antagningsbesked. BTH har fått totalt 9 087 sökande till sina program och kurser och 2 374 studenter erbjuds en utbildningsplats.

Samarbete med polisen ska lösa fler brott

Samarbete med polisen ska lösa fler brott

News   •   Apr 11, 2016 13:00 CEST

BTH samarbetar med polisen i att designa och utveckla IT-system som ger ökad kunskap om inbrott i bostäder. Hör BTH- forskaren Martin Boldt och Göran Landvall från polisen berätta om samarbetet med målet att fler brott ska klaras upp.