Tags

disputation 53 forskning bth 37 fysisk planering 11 programvaruteknik 10 högskolestyrelsen bth 10 akademisk högtid 7 hållbarhet 6 claes wohlin 6 baltic university programme 5 antagning 4 kk-stiftelsen 4 öppet hus 3 stipendium 3 vårdvetenskap 3 snac 3 hållbarhetsforum 3 sparbanksstiftelsen kronan 3 primcareit 3 henrik ny 3 lars emmelin 3 kooperativ kommunikation 2 studentkåren 2 björn ljunggren 2 genislab 2 vhs 2 samverkan 2 examen 2 digital kultur 2 konfuciusinstitutet 2 msls 2 hållbar utveckling 2 vinnova 2 industriell ekonomi 2 cecilia fagerström 2 maskinteknik 2 innovage 2 tillämpad signalbehandling 2 henric johnson 2 docentföreläsning 2 hållbar produkt- och tjänsteinnovation 2 årets lärare 2 prorektor 2 blekinge studentkår 2 göran broman 2 robothon 2 jana revedin 2 modelldriven utveckling och beslutsstöd 2 tillämpad hälsoteknik 2 campusfestival 2 tobias larsson 2 netport 1 greencharge sydost 1 earth hour 1 it-säkerhet 1 hälsa och teknik för alla 1 iuc olofström 1 career day 1 interreg 1 planarkitekt 1 maria bäcke 1 antiretrovirala läkemedel (arv) 1 saminnovation 1 matematisk optimering 1 kvalitetsutvärdering 1 ects label 1 kenneth macartney 1 digital bevissäkring 1 hemtjänst 1 iiav 1 maria engelmark 1 avhandling 1 indiens ambassadör 1 säkerhetsteknik 1 fadderutbildning 1 kaliningrad 1 marcus hansson 1 erasmus mundus 1 vicerektor 1 dementia care 1 det naturliga steget 1 legorobotprogrammering 1 e-lärande 1 data mining 1 thomas sjögren 1 hiv/aids prevention 1 hållbarhetsdag 1 produktutveckling 1 utvecklingsmässa 1 jeff winter 1 försvarsministern 1 thomas b johansson 1 team casablanca 1 sar 1 capacity building project 1 jonas sjöstedt 1 iva-ledamot 1 bth 1 multimediatjänster 1 spelutveckling 1 ansökan 1 Visa alla taggar
Stöd för ökad hållbarhet

Stöd för ökad hållbarhet

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 08:00 CET

Idag startar projektet Hållbar kommun- och regionsutveckling vid BTH som ska hjälpa kommuner, regioner och landsting att ta reda på om de går mot en hållbar utveckling. Sju kommuner och två regioner medverkar i projektet som genomförs i samarbete med föreningen Sveriges Ekokommuner.

Öppet hus ska locka till studier

Öppet hus ska locka till studier

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 08:00 CET

Fredagen den 13 mars är det öppet hus för alla som är nyfikna på att börja studera på BTH. Inbjudna gymnasieelever kommer att bjudas på utbildningsinformation, intressanta seminarier och möten med både lärare och studenter. Media är välkommen att närvara.

Media-no-image

Prisas för laborationer på distans

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 08:00 CET

Universitetslektor Ingvar Gustavsson, BTH, prisas för sitt arbete med att utveckla laborationer på distans. Tekniken ger studenterna möjlighet att utföra laborationer på tid som passar dem och med känslan av att befinna sig i ett riktigt laboratorium.

Media-no-image

Programmera legorobotar på sportlovet

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 08:00 CET

Tisdagen den 17 februari kan länets alla sportlovslediga elever i årskurs 7–9 få lära sig att programmera en legorobot på BTH. Media är välkommen att närvara under aktiviteten. Alla eleverna får först en kort genomgång av grunderna i legoprogrammering och sedan är det dags för eleverna att själva konstruera och programmera en legorobot.

Media-no-image

De möts för att diskutera dataspel

Pressmeddelanden   •   2015-02-11 08:00 CET

Fredagen den 13 februari träffas ett 20-tal blekingebor för att diskutera dataspel med studenterna på BTH. Målet är att synliggöra behovet av spel inom nya områden och att se hur attityder påverkar användningen av spel. Media är välkommen att delta.

Media-no-image

Samarbete främjar inte innovationer

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 08:00 CET

Det är inte samarbete mellan företag och andra aktörer som driver fram innovationer i företagen. Istället är det företagens egen forskning och att de är aktiva importörer av insatsfaktorer och maskiner med högt teknik- och kunskapsinnehåll samt att de exporterar en stor andel av sin produktion som är drivkraften visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Media-no-image

Klimatövervakning underlättas med ny teknik

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 08:00 CET

Fjärranalys är ett viktigt redskap för övervakning av klimatförändringar eller i situationer där människors säkerhet hotas. Nu satsar KK-stiftelsen 2,3 miljoner på forskning vid BTH för att förbättra tekniken ytterligare. I projektet ingår unik kompetens vid BTH samt internationellt erkända företag inom området; försvars- och säkerhetsföretaget Saab och RUAG Space samt myndigheten FOI.

Media-no-image

Nyutexaminerade sjuksköterskor får jobb direkt

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 08:00 CET

Fredagen den 16 januari avslutar 60 sjuksköterskestudenter sin utbildning vid BTH och samtliga studenter går direkt från studier till arbete. Media är välkommen att närvara under examenshögtiden och att träffa studenterna.

Media-no-image

Idrottsakademi gör det möjligt att kombinera studier med elitidrott

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 13:00 CET

BTH startar, tillsammans med Karlskrona kommun, en idrottsakademi som gör det möjligt för studenter att satsa på studier samtidigt som de gör en elitsatsning på sin idrott. Media är välkommen att träffa företrädare från BTH och Karlskrona kommun.

Ny teknik underlättar för äldre med mild demens

Ny teknik underlättar för äldre med mild demens

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 08:00 CET

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, får 10 miljoner kronor för att utveckla ny teknik som ska öka livskvaliteten för äldre med mild demens. Tekniken, IT-stöd via läsplattor, kommer även att underlätta för de anhöriga. Den nya tekniken ska stödja och utveckla omvårdnaden, öka de äldre personernas och deras anhörigas livskvalitet samtidigt som vårdkostnaderna reduceras.

Media-no-image

Betongåtervinning, affärsmodeller för flygindustrin och teknik för hälsoanalys i skarpa studentprojekt

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 08:00 CET

Återvinning av bebyggelse, en ny affärsmodell för flygindustrin samt teknik för att förebygga skador är exempel på skarpa projekt som studenterna vid BTH gjort i samarbete med företag. Media är välkommen att närvara då studenterna presenterar sina resultat för företagen.

Media-no-image

KK-stiftelsen storsatsar på mjukvaruforskning

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 08:00 CET

Svensk industri måste, för att öka sin konkurrenskraft, fortsätta förbättra sin mjukvaruutveckling. KK-stiftelsen satsar nu drygt 30 MKr på forskning inom mjukvaruområdet där målet är att ta fram beslutsstödsystem som svarar på industrins behov och krav. I projektet samarbetar BTH, Blekinge Tekniska Högskola, med Mälardalens högskola och SICS.

Media-no-image

Företag stöttas vid införandet av hållbarhet

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 08:00 CET

För att stötta företag inom tillverkningsindustrin vid införandet av hållbarhet i produktutvecklingen och öka deras kunskap om hur man kan mäta och visualisera lösningsförslag för att nå resurseffektivare teknik och material, får BTH drygt 3,8 miljoner av KK-stiftelsen. Forskningen som stärker svensk industri sker i nära samverkan med företagen.

Media-no-image

Blivande ingenjörer bygger broar med industrin

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 09:06 CET

De blivande ingenjörerna vid BTH får direkt kontakt med lokala företag i Blekinge då de börjar studera. Som en del av utbildningen får studenterna lösa problem och hitta lösningar i samarbete med företagen. Media är välkommen till Halda utvecklingscentrum där studenterna fått utmaningen att bygga en hållbar bro.

Media-no-image

IT-system i vården rör upp känslor

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 08:00 CET

Makt, yrkesstolthet och möten inverkar på införandet av IT-system i svensk hälso- och sjukvård. Sjukvården vill uppfattas som tillgänglig och säker med stöd av modern teknik men införandet av nya IT-system rör om i djupt rotade värderingar visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Media-no-image

Bättre bild och ljud tack vare ny forskning

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:00 CET

Den kraftigt ökande användningen av multimedia, såväl i mobila applikationer som i datorer och TV, har höjt konsumenternas medvetenhet om kvalitet. Kraven på att mäta kvalitet blir att nödvändigare. I en ny avhandling vid BTH presenteras metoder för att mäta kvaliteten och att öka ljudkvaliteten.

Media-no-image

Kraven på bättre ljud och bild kräver nya tekniklösningar

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 08:00 CET

Att kommunicera med ljud och bild har gått från att vara något exklusivt för ett fåtal, till vardagsmat för flertalet, och kraven på bra kvalitet ökar hela tiden. Media är välkommen att se aktuell forskning vid BTH som handlar om att mäta ljud- och bildkvaliteten samt hur man kan förbättra den.

Utmärkta examensarbeten belönas

Utmärkta examensarbeten belönas

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 13:00 CET

Två examensarbeten vid BTH belönas med 50 000 kronor vardera vid Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning. Det ena arbetet rör hantering av kvicksilver ur förbrukade lampor, det andra verktyg för förbättrade processflöden. Båda examensarbetena är gjorda i samarbete med lokala företag.

Professor fick fransk orden

Professor fick fransk orden

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 08:00 CET

Professor Jana Revedin erhöll nyligen den franska orden "Ordre des Arts et des Lettres" från den franske kulturministern Fleure Pellerin. Hon fick den "för ett pionjärt engagemang för hållbarhet och humanistisk etik inom arkitektur och stadsplanering och litteratur". Jana Revedin är professor vid institutionen för fysisk planering vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Media-no-image

Studenter bjuder in till dialog om Hattholmens framtid

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 08:00 CET

Idag är området Hattholmen i Karlskrona enbart en tom yta. Studenterna i fysisk planering vid BTH håller nu på att analysera hur området skulle kunna användas och fungera framöver och bjuder därför in karlskronaborna till dialog. Media är välkommen att delta under dialogen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.