Skip to main content

BTH-doktorand disputerar i ämnet Tillämpad signalbehandling

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 16:06 CEST

Den 29:e september kommer Tatiana Smirnova att presentera och försvara sin doktorsavhandling. Titeln på avhandlingen är ”Analysis, Modeling and Simulation of Machine Tool Parts Dynamics for Active Control of Tool Vibration”. Opponent är Professor Stephan Heyns, Department of Mechanical and Aeronautical Engineering, University of Pretoria, South Africa.

Avhandlingen behandlar matematisk modellering av dynamiska egenskaper hos traditionella svarvbommar och aktiva svarvbommar, för invändig svarvning av arbetsstycken i metall, med syfte att effektivisera designproceduren av aktiva svarvbommar. Vid invändig svarvning där bearbetningsoperationen kräver långa och relativt slanka verktyg (svarvbommar) är vibrationer ett uttalat problem. En teknik som är lämplig för att reducera vibrationsproblem är aktiv vibrationsdämpning. I princip innebär aktiv vibrationsdämpning att man känner av hur strukturen vibrerar och samtidigt inför en motkraft som skall minska rörelsen. För att lyckas med denna metod gäller det att man har god kännedom om hur strukturen beter sig dynamiskt samt att man applicerar motkraften på rätt ställen och på rätt sätt.  

Metoder för att modellera och identifiera dynamiska egenskaper hos mekaniska strukturer i svarvbommar presenteras i avhandlingen.

Vidare presenteras lösningar för att minska utvecklingskostnader och erforderligt antal prototyper som krävs för att skapa en design av en aktiv svarvbom med önskad vibrationsreducerande prestanda.

 

Datum: 29 september 2010

Tid: kl. 09.00

Plats: sal C216, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Disputationen sker på engelska.

För mer information, kontakta doktorand Tatiana Smirnova, som är engelsktalande, på telefon 0455-385592. Se även www.bth.se

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy