Skip to main content

BTH-doktorand kombinerar agentteknologi och matematisk optimering för att förbättra transport- och produktionsplanering

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 14:32 CEST

Fredagen den 29 oktober 2010 försvarar Johan Holmgren sin doktorsavhandling "On the integration of optimization and agent technology for transportation and production planning". Avhandlingen handlar om att undersöka hur agentteknologi och matematisk optimering kan komplettera varandra för att erbjuda förbättrad transport- och produktionsplanering. Genom förbättrad planering går det till exempel att minska inverkan på miljön och uppnå ekonomiska fördelar.

En agent brukar beskrivas som ett självständigt program. Matematisk optimering handlar om att använda matematiska modeller och lösningsmetoder för att besluta hur det är bäst att agera i en given situation. Agentteknologi och optimering har tidigare använts separat för att studera transport- och produktionsproblem, men det har hittills inte varit vanligt att kombinera dem.

För att undersöka hur de båda teknologierna kan kombineras, presenteras tre domänspecifika tillämpningar:

  • Simulering av beslutsfattande och aktiviteter relaterade till produktion och godstransporter för att analysera effekterna av olika typer av transportrelaterade åtgärder, som till exempel skatter och avgifter.
  • Optimering av integrerad planering av produktion, transport och lagerhållning för att förbättra utnyttjandet av transport- och produktionsresurser.
  • Stöd för förenklad administration av transportlösningar som typiskt involverar flera olika transportoperatörer.

Tid:                    Fredagen den 29 oktober 2010, kl. 13.15

Plats:                  Rio Grande, Campus Karlshamn, Blekinge Tekniska Högskola

Disputationen är öppen för allmänheten.

För ytterligare information kontakta Johan Holmgren på telefon 0455-38 58 18. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy