Skip to main content

BTH hjälper Åland bli hållbart

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2013 11:00 CEST

Ålands regering gav i mars 2012 kommittén ”Omställning Åland” i uppdrag att fram ett förslag på en långsiktig strategi för en omställning av det åländska samhället. Strategin skulle innefatta tydliga hållbarhetsmål, förslag på åtgärder samt ett förslag på tidsplan när Åland ska vara ett hållbart samhälle. Metodiken som ska användas är utvecklad vid BTH.

Kommittén har nu publicerat en rapport om hur Åland tänker bli en modellregion för hållbar utveckling. Rapporten, och de planer den innehåller, bygger på ett användande av den metodik för strategisk hållbar utveckling (FSSD) som BTH leder utvecklingen av i en internationell vetenskaplig samverkan.

Det Naturliga Steget som är en rådgivningsorganisation som utbildar och vägleder organisationer i användandet av denna metodik, har varit kommitténs stöd i arbetet med visionen och det inledande planeringsarbetet. Det Naturliga Steget har också haft två halvdagars workshop med regering respektive riksdag. Företrädare för Åland har betonat vikten av fortsatt samarbete med Det Naturliga Steget och BTH i detta arbete.

– Vi har tidigare arbetat en hel del på Åland, bland annat med deras jordbruksutveckling. Det blir särskilt intressant genom att vi nu också arbetar med den finska regeringens vetenskapliga organ för jordbruksfrågor. Synergimöjligheter ligger nära tillhands, säger Karl-Henrik Robèrt, professor i strategisk hållbar utveckling vid BTH och grundare av Det Naturliga Steget.

Kommittén föreslår i rapporten bland annat att:
Lagtinget och landskapsregeringen antar de fyra hållbarhetsprinciperna som används som definition av ett hållbart samhälle inom FSSD. Landskapsregeringen beslutar om ett hållbarhetsprogram med huvudmål och delmål, utgående från kommitténs förslag, samt uppgör handlingsplaner med hjälp av det systematiska FSSD-ramverket.

 

För mer information, kontakta Karl-Henrik Robèrt, e-post: karl-henrik.robert@bth.se eller telefon 0708-55 94 00.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT, innovation och hållbar utveckling  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 7 000 studenter och drygt 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.