Skip to main content

BTH – ny kraft inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 10:00 CEST

BTH tog nyligen beslutet om att gå in som medlem i stiftelsen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Anledningen är att det ligger helt i linje med högskolan profil och att BTH med sin kompetens inom bland annat hållbarhet och planering kan bidra till dess utveckling.

Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap och utnämndes av Unesco 2011.

Att BTH tog beslutet om att går in som medlem i stiftelsen Biosfärområde Blekinge Arkipelag har flera anledningar. Det ligger helt i linje med högskolans tydliga profilering mot hållbar utveckling. BTH-professorn Lars Emmelin innehar dessutom en av landets fem Unesco-professurer för hållbar utveckling, vilket är en resurs som bör utnyttjas för arbetet inom biosfärområdet. BTH kan också bidra med kunskaper för nya former av företagande med inriktning på hållbar utveckling.

BTH är även svenskt centrum för Baltic University Network, som utvecklar utbildningar inom miljö och hållbarhet samt en av grundarna av Baltic Maritime Science Park, ett internationellt kluster inom sjösäkerhet med just Östersjön som fokus.

– Att BTH stödjer Biosfärområde Blekinge Arkipelag är ett uttryck för högskolans profilering mot hållbar utveckling och vårt engagemang i Blekinges utveckling, menar rektor Anders Hederstierna.

 

För mer information, kontakta professor Lars Emmelin på telefon: 0455-38 53 10 eller via e-post: lars.emmelin@bth.se

Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT, innovation och hållbar utveckling  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 7 000 studenter och drygt 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy