Skip to main content

BTH påverkar europeiskt folkhälsoarbete

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2013 10:00 CEST

Som enda nuvarande svensk har Louise Stjernberg, BTH, nyligen valts in i styrelsen för ASPHER, ”The Association of Schools of Public Health in the European Region”. ASPHER är en oberoende europeisk organisation vars syfte är att stärka folkhälsans roll genom att förbättra utbildningen av offentlig hälso- och sjukvårdspersonal i både praktik och forskning.

ASPHER finns idag representerat i 39 europeiska länder och cirka 100 europeiska lärosäten ingår i nätverket. I Sverige medverkar sex lärosäten, varav BTH är ett av dessa. Louise Stjernberg kommer att sitta med i ASPHERS styrelse fram till 2016.

Nätverket inom ASPHER arbetar med de utmaningar som Europa står inför, till exempel kompetensbehov i och med den allt mer åldrande befolkningen. Hur utbildningsinsatser i hälsa inom Europa bättre ska kunna samordnas finns också med på agendan.

ASPHER planeras också inom kort att samverka med Världshälsorganisationen (WHO) i deras projekt ”Hälsa 2020”. Projektet är ett politiskt ramverk som syftar till att stödja insatser inom regeringen och samhället för att avsevärt förbättra hälsa och välbefinnande hos befolkningen, minska ojämlikhet i hälsa samt stärka folkhälsan.

– Det är en ära att få sitta i styrelsen och jag tror att jag kan bidra till arbetet. Även BTH gynnas på så sätt att vi får värdefull kunskap om vilken typ av utbildning som behövs i Europa framöver, säger Louise Stjernberg.

Louise träffar gärna media för att berätta mer om sitt arbete för att stärka folkhälsan i Europa.

För mer information kontakta Louise Stjernberg på telefon 0455-38 55 52 eller via e-post: louise.stjernberg@bth.se Se även www.btth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.