Skip to main content

BTH:s huvudcampus invigt!

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 18:30 CEST

Idag, torsdag den 9 september, invigdes Blekinge Tekniska Högskolas nya huvudcampus i Karlskrona under festliga former. Invigningsförrättare var Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz, invigningstalare var BTH:s rektor Ursula Hass och K-G Svenson, ordförande i Karlskrona kommunstyrelse.

Under invigningen bjöds inbjudna gäster och personal på BTH på musikunderhållning, tal, tårtbuffé, mingel och möjlighet till rundvandring i de nya byggnaderna samtidigt som alla studenter bjöds på stort tårtkalas. Invigningsförrättare var Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz som menade att den nya etableringen av ett huvudcampus, som kan ses som den största satsningen som gjorts i Blekinge Tekniska Högskolas historia, symboliserar den dynamiska, positiva anda som råder här.

– På många sätt sammanfattar BTH den politik som regeringen fört de senaste åren. Eller i alla fall de ideal som ska genomsyra den. BTH gör kanske mer än något annat lärosäte det som jag tror är framtiden för svenska högskolor. Ni satsar på att profilera er, och ni satsar högt, sa Tobias Krantz under sitt invigningstal.

– För oss var det extra roligt att Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz invigde vårt nya huvudcampus och gav oss sin bild av BTH som verkligen speglar våra ambitioner. Vi uppskattade också den dialog vi fick tillfälle att ha med honom om hur vi arbetar med kunskapstriangeln och andra aktuella utvecklingsfrågor, sa BTH:s rektor Ursula Hass.

Planerna för ett huvudcampus började redan den 1 december 2006, när den dåvarande styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola beslutade att ett huvudcampus skulle inrättas med en samlad miljö i Karlskrona. Till höstterminsstarten 2010 stod Blekinge Tekniska Högskolas nya huvudcampus i Karlskrona färdigt. Omfattande renoveringar har gjorts och en ny byggnad om cirka 12 000kvm, samt en helt ny entrébyggnad har färdigställts för att rymma studenter och personal på det nya campuset. De nya byggnaderna har redan rönt stor uppmärksamhet bland annat för de t nybyggnadspris som tilldelats entrébyggnaden och för att den större byggnaden som första byggnad i Sverige har fått utmärkelsen miljöklass guld enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad byggnad.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy