Skip to main content

BTH tar avgörande och unikt steg i rekryteringen av betalande studenter

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 13:29 CEST

Blekinge Tekniska Högskola har tagit ett avgörande steg i rekryteringen av betalande studenter genom att teckna ett avtal om ett 5-årigt integrerat ”double degree” masterprogram tillsammans med Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad (JNTU-H). Detta är det första integrerade masterprogrammet i Indien mellan ett indiskt universitet och ett internationellt universitet/högskola.

 

Avtalet undertecknades av båda parter den 21 september under en invigningsceremoni för det nya programmet, på plats i Indien.  Det nya masterprogrammet är specialiserat inom Computer science, Software engineering and Telecommunications system, områden där BTH har mycket god kompetens.  Avtalet är unikt i sitt slag i Sverige avseende uppstart av ett integrerat program som inkluderar masternivån och där det svenska lärosätet säljer sin del av programmet.

 

- Vi är mycket stolta över att vårt samarbete med JNTU-H har nått denna fas. Sedan 2006 driver vi utbyte inom ramen för double diploma-program som gett oss värdefulla erfarenheter, och nu har vi gemensamt utvecklat och startat upp det nya integrerade programmet, säger Ursula Hass, rektor på BTH.

 

Upplägget för utbildningen är att studenterna studerar 3,5 år i Indien på JNTU-H och 1,5 år i Sverige på BTH. Intresset för utbildningen har varit stort med drygt 300 sökande till programmets 60 platser. Antagningen har skett genom omfattande tester och de med de 60 bäst rankade resultaten antogs. Dessa studenter hade 90% eller mer korrekta svar på testet, vilket visar på den höga kompetens som studenterna besitter.

 

BTH:s strategiska arbete tillsammans med JNTU förväntas bidra till excellence inom utbildning genom kunskapsutbyte mellan medarbetare och mellan ledningarna vid de två lärosätena. Kommande steg i utvecklingen är utökat utbyte mellan lärare/forskare och administrativ personal, forskningssamarbete jämte utveckling av nya utbildningar tillsammans.

 

För ytterligare information kontakta rektor Ursula Hass på telefon 0455-38 50 01 eller sektionschef Conny Johansson på telefon 0455-38 58 24. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy