Skip to main content

Doktorsavhandling i ämnet teknovetenskapliga studier vid BTH

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2011 08:30 CEST

Fredagen den 27 maj försvarar Maria Bäcke vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, sin avhandling i ämnet teknovetenskapliga studier. Hon disputerar på avhandlingen ”Power Games: Rules and Roles in Second Life”. I avhandlingen utforskar hon hur medlemmar i olika rollspelsgrupper på plattformen Second Life utformar dramatiska och sociala roller.
Disputationen är öppen för allmänheten.

Många människor runt om i världen spenderar numera mycket tid i olika sociala och digitala miljöer som spel eller i sociala världar.

–­Det jag främst är intresserad av är att se förhållandet mellan rollspelaren och hans eller hennes roll, mellan att vara ”i karaktär” och att interagera med varandra utanför den dramatiska rollen i en social eller politisk sfär, även den online, samt de maktförhållanden som utmejslas, säger Maria Bäcke.

 Maria för även ett resonemang om var gränsen går mellan vad som är overkligt (virtuellt) och vad som är verkligt när det gäller rollspel. Vissa rollspelare har en strikt uppdelning mellan socialt och dramatiskt, medan andra fokuserar mer på det sociala spelet inom gruppen än på det dramatiska rollspelet. Det finns även grupper av rollspelare som har svårt att skilja på det som sker i en dramatisk och social kontext eller ser en fördel i att inte definiera detta för tydligt, vilket ofta leder till bråk mellan olika falanger inom gruppen.

–­Genom att börja ifrågasätta vad som är overkligt och vad som är verkligt kan vi börja förstå de dramatiska och sociala rollerna som formas och skapas i spelen. Förstår vi dem kan vi förhoppningsvis hantera dess följder, både negativa såväl som positiva, på ett lämpligt sätt, säger Maria Bäcke.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 27 maj 2011
Tid: Klockan 10.00
Plats: Lokal Rio Grande, BTH, Campus Karlshamn


För mer information, kontakta Maria Bäcke på telefon 0455-38 53 20 eller via e-post: maria.bäcke@bth.se. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera