Skip to main content

Energiåtgången i videonätverk studeras

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 08:00 CEST

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har tillsammans med fyra andra svenska deltagare erhållit medel från Vinnova för ett projekt med syftet att minimera energikonsumtionen i IP-baserade videonätverk. Resultaten kommer att leda till att nya produkter kan lanseras på marknaden.

Den mobila videotrafiken förväntas öka med mer än 70 % per år under den kommande fyraårsperioden och det krävs mycket resurser i näten för att kunna leverera tjänsten. Det svenska projektet ingår i ett större europeiskt Celtic Plus-projekt med 19 deltagare från fem länder, där de flesta deltagarna kommer från industrin. Resultaten kommer att leda till att nya produkter kan lanseras på marknaden, till exempel i form av energieffektiva lösningar för Radio Access Network (RAN), Wide Area Networks (WAN), Network Functions Virtualization (NFV) och Software Defined Networking (SDN).

Projektet har sitt ursprung i ett antal observationer. Energikonsumtionen och koldioxidutsläppen från videotrafik på Internet kommer att öka dramatiskt de kommande åren och överstiga de från flygtrafiken år 2020. Priset på elektricitet kommer med största sannolikhet att öka samt det faktum att videotillämpningar förbrukar batterikapacitet.

Deltagarna i projektet adresserar de viktigaste utmaningarna rörande minskningen av energikonsumtionen i IP-baserade videonätverk från källa till användare, det vill säga från ursprungsservrar (där videoinnehållet kodas och strömmas), via Content Distribution Networks, via stam- och accessnätverk och slutligen till användare av tjänsterna, till exempel mobiltelefoner.

Projektet kommer att arbeta med kommunikationsarkitekturer, hård- och mjukvarudesign, protokoll och grundläggande teknologier i terminaler. Parallellt med dessa aktiviteter, som är fokuserade mot att minimera energikonsumtionen i varje steg, kommer projektet att innehålla övergripande aktiviteter gällande bästa mjukvarulösningar och Ecodesign samt mätningar av energi- och kvalitetsuppförande.

De förväntade resultaten kommer att demonstreras med hjälp av så kallade demonstrators där man kan köra relevanta experiment och där resultaten görs publika. Resultaten kommer även att ges till relevanta standardiseringsorganisationer.

 

För mer information, kontakta professor Adrian Popescu via e-post: adrian.popescu@bth.se eller via telefon: 0455-38 56 59. Se även www.bth.se


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.