Skip to main content

Högskolestyrelsens möte 2003-10-03

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 17:21 CEST

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola sammanträdde den 3 oktober i Karlskrona för att hålla styrelsemöte. Nedan följer ett utdrag av mötet. Protokoll från styrelsemötet beräknas finnas tillgängligt på www.bth.se cirka två veckor efter mötet.

Forskningsstrategi 2005 - 2008
Högskolestyrelsen fastställde den forskningsstrategi som tagits fram av högskolans fakultet och tillstyrkte att den sänds vidare till utbildningsdepartementet.

Det finns idag 11 forskarutbildningsämnen vid BTH med 81 inskrivna doktorander och forskningen bedrivs i relativt få men starka forskargrupper. En stor del av forskningen sker i nära samverkan med näringslivet. Under perioden 2005-2008 vill BTH bibehålla och förstärka de befintligt starka forskningsmiljöerna. I mån av resurser planeras dessutom ett antal nya, ämnesövergripande forskningsprojekt:

Användning av komplexa produkter och tjänster
E-government
Intelligenta transportsystem
Miljöaspekter
Samspel mellan kultur och teknik
Utveckling av komplexa produkter och tjänster
Äldrevården och IT-samhället

Högskolans nya organisation
Högskolestyrelsen beslutade om revidering av organisationsplanen. Den innebär bland annat att institutionerna ersätts från och med den 1 januari 2004 av fyra sektioner enligt nedan.

Sektionen för teknik
Sektionen för management
Sektionen för hälsa
Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

Långtidsanalys av för- och nackdelar med tre olika campi
Högskolestyrelsen fastställde direktiv för långtidsanalysen kring högskolans etablering på tre campusområden. Analysen ska utgöra underlag för framtida utvecklingsplaner. Den skall identifiera nuvarande och kommande huvudsakliga fördelar och nackdelar med att BTH är organiserad på tre orter samt även kommande huvudsakliga fördelar och nackdelar om BTH organiseras på en respektive två orter. Detta arbete skall avse samtliga aspekter av BTHs verksamhet.

Vidare ska analysen identifiera och uppskatta de faktorer som ger merkostnader och sidointäkter med att BTH är organiserad på två respektive tre orter jämfört med en. Slutligen ska analysen föreslå åtgärder som kan kompensera ovan identifierade nackdelar med respektive ortsmodell.

Högskolestyrelsens nästa möte blir den 5 december.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy