Skip to main content

HÖGSKOLESTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 17:03 CET

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola sammanträdde den 15 februari i Karlshamn. Nedan följer ett utdrag av det som behandlades. Protokoll beräknas finnas tillgängligt på www.bth.se om cirka två veckor.

Fastställande av årsredovisning för 2006
BTH ska varje år lämna en årsredovisning till regeringen. Dokumentet ska innehålla en redovisning av resultaten utifrån det uppdrag som BTH fått av regeringen, samt ett årsbokslut.

o Verksamhetens kostnader ökade från 368 Mkr till 384 Mkr medan intäkterna ökade från 368 Mkr till 410 Mkr.

o Det ekonomiska resultatet är positivt med 25,7 Mkr i överskott

o Utbildningsverksamheten vid BTH består till 23 procent av nätbaserad undervisning, 23 procent av utländska studenter, 44 procent av övriga program och 10 procent utgör övriga kurser.

o Antalet registrerade studenter uppgår till 7100 (6900), vilket för andra året i rad är fler än någonsin tidigare vid BTH.

o Antalet helårsstudenter uppgår till 3 586 (3 329), vilket även det är rekord. Av dessa var 1449 kvinnor.

o BTH hade drygt 6000 utländska sökande till magisterprogram av vilka cirka 700 antogs.

o Under året har 10 nya masterprogram inrättats.

o Proportionerna mellan utbildningsområdena är: humaniora 6 procent, samhällsvetenskap 30, naturvetenskap 2, teknik 56 och vård 6 procent.

o Utbildningsverksamheten vid BTH består till 23 procent av nätbaserad undervisning, 23 procent av utländska studenter, 44 procent av övriga program och 10 procent utgör övriga kurser.

o Som forskarstudenter antogs under året 10 kvinnor och 9 män till den tekniska fakulteten

o 9 doktorer examinerades, varav två kvinnor. Dessutom examinerades 6 licentiater.

o Forskningens andel av verksamheten är 28 procent.

o Vid Högskolan fanns 396 årsarbetskrafter vilket är en minskning med 11 från föregående år.

Högskolestyrelsen beslutade fastställa årsredovisningen.

Nästa sammanträde blir den 27 april.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.