Skip to main content

Högskolestyrelsens sammanträde den 3 september 2010

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 17:20 CEST

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola sammanträdde på fredagen i Karlskrona. Nedan följer ett utdrag av det som behandlades. Protokoll beräknas finnas tillgängligt på www.bth.se om ett par veckor.

Regeringen ger från och med årsskiftet 2010/11 universitet och högskolor större självbestämmande på en rad områden vilket speglas i de förändringar som kommer att ske i högskolelagen och högskoleförordningen från och med 2011-01-01. Ett område som avregleras är högskolans organisation, vilket tidigare varit reglerad på en rad olika sätt. Samtidigt upphör bestämmelserna om fakultetsnämnd och särskilda organ att gälla.

Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen på fredagens möte att fastställa en reviderad organisationsplan för BTH. Den nya organisationsplanen kommer att gälla från och med 1 januari 2011. BTH väljer att behålla sina nämnder även i den nya organisationsplanen.

Styrelsen fick också information om antagningsläget för hösten 2010. Andelen antagna studenter till programutbildningar på grundnivå på campus har ökat med 10 % från föregående år och närmare en fyrdubbling har skett under de senaste fyra åren. Även för programutbildningar på avancerad nivå ses en ökning med cirka 30 % jämfört med föregående år för höstterminen. När det gäller distans-utbildningar på grundnivå har vi sett en minskning inför hösten med cirka 10 % på grund av en planerad förskjutning mot campusförlagda studier.  Till fristående kurser har vi haft en ökning av antalet sökande och på årsbasis ligger vi på samma nivå som föregående år.

Högskolestyrelsens nästa sammanträde är den 14 oktober 2010 och åtföljs av BTH:s Akademiska högtid den 15 oktober 2010.

 

För information om högskolestyrelsens sammansättning, se: www.bth.se/styrelsen

--------------------------------------------------------------------------

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy