Skip to main content

Högskolestyrelsens sammanträde på BTH den 15 februari 2011

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 16:44 CET

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola, BTH, sammanträdde på tisdagen i Karlskrona. Protokoll beräknas finnas tillgängligt på www.bth.se om ett par veckor.

På tisdagen sammanträdde Blekinge Tekniska Högskolas styrelse. En av punkterna på agendan var fastställande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2010. Det ekonomiska rörelseresultatet blev något bättre än budgeterat och hamnade på -0,031mkr att jämföra med budgeterade -0,851mkr. Intäkterna uppgick till 484mkr vilket är en ökning med 40mkr jämfört med 2009, men ca 32mkr lägre än budget. Andelen intäkter avsedd till forskning har minskat något från 33 % 2009 till 31 % 2010. Förklaringen till detta finns bland annat i den ökade utbildningsverksamheten och arbete med flytt och nytt huvudcampus under pågående verksamhet.

Antalet helårsprestationer och antalet helårsstudenter ökade med 9 % respektive 7 %. Även studenternas prestationsgrad har ökat med ett par procent till 75 % för 2010. Under 2010 har 934 examina utfärdats vilket även det är en ökning jämfört med 2009.

För mer information, se rektors förord till årsredovisning för 2010, som biläggs.

Högskolestyrelsens nästa sammanträde är tisdagen den 22 mars 2011.  

För information om BTH:s styrelse, se: www.bth.se/styrelsen

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy