Skip to main content

Hur man bildar effektiva innovationsteam – fokus i ny forskning

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 08:00 CET

Effektivt innovationsarbete är nödvändigt för att möta den ständigt ökade konkurrensen inom industri och tjänstesektor. Nu visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, hur innovationsteam kan skapas och stöttas för komma igång med det praktiska innovationsarbetet.

Att arbeta i team har sedan länge visat sig vara ett framgångsrikt recept, men att i team utföra innovationsarbete har visat sig vara både svårt att lära sig och utföra på ett praktiskt sätt.

I en doktors­avhandling i ämnet maskinteknik som läggs fram vid BTH, presenterar Mikael Johnsson resultatet av sina studier kring faktorer som möjliggör innovationsarbete i team. Han presenterar bland annat en process för att effektivt skapa team. Några faktorer som lyfts fram är vikten av att teamet har ledningens stöd, att medlemmarna i teamet kommer från olika delar av företaget, att det finns en bra gruppdynamik samt att teamet har gemensamma mål.

I avhandlingen framkommer även vikten av att ha en coach kopplad till teamet som ska arbeta med innovation. Coachens roll är bland annat är att hjälpa teamet att komma igång med det praktiska innovationsarbetet och att överföra praktiska och teoretiska kunskaper till teamets medlemmar löpande under arbetets gång.

Forskningen har utförts i nära samarbete med en industripartner och stöds av KK-stiftelsen och ett antal företag.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Onsdagen den 30 november
Tid: Kl. 10:00
Plats: Sal J1630, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!

För mer information, kontakta Mikael Johnsson, via e-post: mikael.johnsson@bth.se eller via telefon: 0455-38 55 40. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.