Skip to main content

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2010 11:50 CEST

Blekinge Tekniska Högskola, BTH och IUC Olofström AB, IUC påbörjar under hösten ett nära samarbete avseende OSAS (Olofström School of Automotive Stamping) som är en avdelning inom IUC. Med anledning av det bjuds pressen in för mer information till en presskonferens den 1 september 2010.

Datum:               Onsdagen den 1 september

Tid:                      16.00 – 17.00      

Plats:                    Ljushallen, Volvo PV Olofströms huvudkontor (följ skylt Volvo Kontor)

Deltar vid presskonferensen gör Gunvor Engström, landshövding - Blekinge, Mats Johansson, ordförande i regionstyrelsen – Blekinge, Ursula Hass, rektor BTH, Nader Asnafi, sektionschef BTH, Geert Bruyneel, Platschef Volvo Personvagnar Olofström, Bodil Gebert, VD IUC, Jonny Ekstedt, styrelseordförande IUC, Margaretha Olsson, kommunalråd Olofström och Magnus Liljengren, chef för OSAS.

Anledningen till det kommande samarbetet är att Sektionen för ingenjörsvetenskap på BTH, som bedriver utbildning och forskning inom hållbar produkt- och tjänsteinnovation, och OSAS har kompetenser som kompletterar varandra på ett bra sätt. Genom samarbetet blir BTH och OSAS tillsammans en mer attraktiv utbildnings- och forskningspartner för svenska och internationella aktörer inom området hållbar produkt- och tjänsteinnovation. Samarbetet medför också att Blekinges forsknings- och utbildningsaktörer knyts samman och samverkar till gagn för länet i helhet, vilket också är i linje med intentionerna i det regionala samverkansprojektet Krafttag Blekinge.

OSAS är en internationell innovationsmiljö, en mötesplats och ett kompetenscentrum där företag och institut/högskolor samverkar i syfte att utveckla ett viktigt område inom verkstadsindustrin - Pressning. OSAS är ledande på semiindustriell provning och karakterisering inom plåt- och verktygsmaterial samt lättviktskonstruktioner, funktionella ytor och plåtformningssimulering. OSAS har tillsammans med institut/högskolor och intressentföretag under flera år utvecklat unika lösningar för att effektivisera och stärka svensk industri.

För ytterligare information

BTH: Nader Asnafi, sektionschef för Sektionen för ingenjörsvetenskap, BTH,
telefon 0455-38 55 02.
www.bth.se
IUC Olofström: Magnus Liljengren, chef för OSAS,
telefon 0454-975 58.
www.iuc-olofstrom.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera