Skip to main content

Karlskronas omvandling beskrivs i ny avhandling

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 10:00 CEST

Fredagen den 3 maj försvarar Mareile Walter, BTH, sin avhandling i ämnet fysisk planering. Hon disputerar på avhandlingen ”Making Plans – Telling stories, Planning in Karlskrona/Sweden 1980 – 2010”.

Avhandlingen beskriver den omfattande transformationen av staden Karlskrona mellan 1980 och 2010 genom att undersöka vilka berättelser om staden Karlskrona det finns i kommunala dokument och hur dessa berättelser karakteriserar staden och dess invånare. Visserligen existerar många berättelser om en stad samtidigt, men berättelser av kommunala företrädare är de som guidar den lokala politiken, därför är det viktigt att granska dem.

Fyra dokument, en välkomstbok för nya invånare från 1980 och kommunens tre översiktsplaner från 1991, 2002 och 2010, undersöks med hjälp av narrativ analys, där berättelserna bland annat jämförs med traditionella literariska genrer. Resultaten visar tydliga skillnader i hur staden beskrivs och i de föreställningar de förmedlar om den ”ideala” medborgaren. I välkomstboken från 1980 skildras Karlskrona som en stad med stora problem och den ger egentligen inte något skäl varför någon skulle vilja flytta till staden. Bakåtblickande utläggningar om historien förhindrar en utsaga att staden är en trevlig plats att bo på; medborgaren beskrivs mest som objekt för välfärdsadministrationen.

Översiktsplanen från 1991 däremot andas framtidstro och befrielse från Kalla Krigets inskränkningar; planen ska göra både invånarna och planerarna medveten om att Karlskrona kan vara någonting annat än den slutna militär- och industristaden. 2002 verkar vara en tid av stora omvälvningar, men även konflikter; invånarna uppmanas i översiktsplanen att anta nya värderingar som passar till det ”Nya Karlskrona” som ska vara en stad för entreprenörer och turister. Den aktuella översiktsplanen från 2010 beskriver en välmående, växande stad, där ekonomisk tillväxt och bevarandet av miljön och kulturarvet går hand i hand. Invånarna skildras som medvetna konsumenter. Den planen är tydligen präglat av värderingar som är karaktäristiska för en yngre urban medelklass. Studien visar att staden Karlskrona inte bara har gått igenom en omvälvande transformation av dess näringsliv under de senaste 30 åren, men att också att de lokala makthavarnas syn på staden och dess invånare har förändrat sig kraftigt – och att det ena betingar det andra.

Studien visar att skenbart tekniska dokument som kommunala översiktsplaner gör mycket mer än att visa var det ska finnas nya bostadsområden eller vägar. De konstruerar en föreställning av ett idealt samhälle. Därför är det viktigt att medborgarna tar aktivt del i diskussionen i ett tidigt skede av arbetet för en ny plan för att kritiskt kunna granska och kanske påverka planens grundläggande berättelse.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredag 3 maj
Tid: Kl 10:15
Plats: Sal C 413 A, hus C, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

För mer information, kontakta Mareile Walter, telefon 070-145 67 69 eller via e-post: mareile.walter@circle.lu.se Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.