Skip to main content

Så blir hållbarhetsarbetet en vinnande strategi

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 08:00 CET

En ny vetenskap, som hjälper ledare att få ihop alla aspekter av samhällets komplexa hållbarhetsutmaning till vinnande systematisk strategi, växer fram. Det menar tre forskare vid Blekinge Tekniska Högskola som medverkat i framtagandet av ett temanummer av tidskriften Journal of Cleaner Production, som fått lovord i hållbarhetskretsar.

En internationell grupp av professorer; Göran Broman, Karl-Henrik Robèrt och Tobias Larsson vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), George Basile vid Arizona State University, Rupert Baumgartner vid Karl-Franzens-Universität Graz och Terrence Collins vid Carnegie Mellon University, var gästredaktörer för en nyligen utgiven temavolym av tidskriften Journal of Cleaner Production – världens ledande tidskrift inom området hållbar utveckling enligt Google Scholar.

Temavolymen fångar in frontlinjen på den här forskningsarenan. Kunskapen som finns samlad i temavolymen hjälper ledare att definiera social och ekologisk hållbarhet, att få en djupare förståelse för de affärsmässiga vinsterna med proaktiva insatser för hållbarhet och att operationalisera hållbarhet på ett systematiskt och strategiskt sätt över disciplingränser och sektorsgränser. Temavolymen finns tillgänglig på följande webbadress:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/140/part/P1.

– Vi bjöd in hela vetenskapssamhället att bidra och fick ett fantastiskt gensvar. Efter urval baserat på matchning till temat och omfattande expertgranskning landade vi på 35 artiklar, säger huvudgästredaktören Göran Broman.

Temavolymen har redan fått lovord från akademiker och yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet. Chefredaktören och grundaren av tidskriften Journal of Cleaner Production, professor Donald Huisingh, säger att den är ˮden mest framstående temavolymen vi någonsin publicerat av tidskriften” och anser att ”innehållet kommer att ge många långtgående effekter på många sätt”.

Volymen är logiskt uppbyggd. Först kommer en artikel om behovet av en speciell form av vetenskap: Hur kan vi på ett effektivt sätt få ihop alla delarna inom hållbarhetsvetenskap till stöd för systematisk och strategisk förändring? Denna artikel presenterar också de övriga artiklarna i volymen och hur de hänger ihop. Sedan följer en artikel om vad enskilda organisationer, regioner eller nationer har att vinna på att vara proaktiva – att det finns en egennytta med att ligga i framkant oavsett vad andra gör. Nästa artikel beskriver hur det varit möjligt att utveckla det som nu efterfrågas, en universell metodik för strategisk hållbar utveckling, och konkreta exempel på dess tillämpning. De följande artiklarna utgår från ovanstående breda systemperspektiv och fokuserar på olika aspekter och delområden såsom social hållbarhet, tvärsektoriell samhällsplanering, utbildning, ledarskapspsykologi, och beteendevetenskap. Volymen avslutas med artiklar om olika specifika metoder, verktyg och kunskaper till hjälp för systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete.

För mer information, kontakta professor Göran Broman, via e-post: goran.broman@bth.se eller via telefon 0455-38 55 04.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.