Skip to main content

Studenter belönas för utmärkta examensarbeten

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 08:00 CET

Stipendiater från 2015.

På fredag den 18 november är det dags för Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning. Totalt delas 200 000 kronor ut till BTH-studenter vid en ceremoni i Karlskrona. Media är välkommen att träffa stipendiater.

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till studenter som gjort framstående examensarbeten vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, Linnéuniversitetet samt Högskolan i Halmstad. Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 27 examensarbeten med 900 000 kronor totalt för de tre lärosätena. Vid BTH delas stipendier på totalt 200 000 kronor ut.

De arbeten som har belönats håller mycket hög klass och examensarbetena har stor samhällsnytta, en god affärspotential och är mycket välskrivna. Utöver detta har examensarbetena en god förankring såväl i den akademiska forskningen som i användarnas behov. Nominerings- och juryarbetet har skett separat vid varje lärosäte med representanter från respektive lärosäte, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Kronan.

Media är välkommen att träffa BTH-stipendiaterna enligt nedan. På pressträffen medverkar även Patrik Henningsson, bankchef Swedbank Blekinge samt Marie Björck, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Kronan.

Dag: Fredagen den 18 november
Tid: Kl 11:00
Plats: Samling i receptionen, hus A, BTH, Karlskrona

Ni är även välkomna att delta under själva stipendieceremonin som sker senare på dagen, kl 15:00–16:00, i sal J1650, hus J, BTH, Karlskrona.


För mer information, kontakta Lena Vogelius, via e-post: lena.vogelius@bth.se eller via telefon: 0733-38 60 04.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy