Skip to main content

Tusentals nya studenter antagna till ny termin

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 16:40 CEST

När Blekinge Tekniska Högskola, BTH, startar sin hösttermin i nästa vecka är drygt 3 100 svenska studenter antagna till studier vid lärosätet. Studenterna är antagna till antingen ett program eller en kurs vid något av BTH:s två campus. Utöver de svenska studenterna har cirka 300 internationella studenter antagits till program på grundnivå eller avancerad nivå.

BTH hade en ökning av antalet sökande till program med 12 % vid ansökningstillfället den 15 april. Till civilingenjörsprogrammen, som är en grundpelare i BTH:s profil, hade antalet förstahandssökande ökat med hela 34 %.

Vi ser även en ökning av söktrycket på flera andra program vid BTH, bland annat till programmet i fysisk planering, BTH:s unika utbildning till planeringsarkitekter, till utbildningen Technical artist i spel och till sjuksköterskeprogrammet.

När urval 2 i antagningsprocessen nu är avklarad har cirka 3 400 nya studenter antagits. Antagningen fortsätter ett par veckor till. Om en antagen student inte tar sin studieplats i anspråk antas istället en student från reservlistan som är längre i år än förra året.

– Det är mycket glädjande att se att så pass många ungdomar väljer att studera. En utbildning inom våra områden är en bra investering för framtiden, säger Ursula Hass, rektor vid BTH.

Nästa vecka arrangerar Blekinge studentkår en introduktionsvecka med olika aktiviteter för studenterna. Veckan avslutas med en stor Campusfestival i Karlskrona fredagen den 7 september för studenter, personal och allmänhet. Läs mer om denna på www.bth.se.

 

 

För mer information, kontakta Michael Mattsson på telefon 0455-38 58 10 eller via e-post: michael.mattsson@bth.se

 Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy