Rätten till din berättelse - Ny bok från BTJ Förlag

Nyheter   •   Sep 17, 2018 15:24 CEST

"Rätten till din berättelse - Normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga" är en bok som vänder sig till alla som på något sätt arbetar med barn och unga. Med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna får vi ta del av enkla och mycket värdefulla övningar och metoder. Med litteratur och bilder som grund kan du med bokens hjälp lätt få igång reflekterande samtal med barngrupper.

BTJ lämnar synpunkter på nationell biblioteksstrategi

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 15:45 CET

BTJ lämnar synpunkter på utkastet till nationell biblioteksstrategi "Från ord till handling". Du kan läsa det i sin helhet i den bifogade PDF:en.

Bibliotekarier - utbildningsperspektiv på en unik profession; ny bok från BTJ Förlag

Nyheter   •   Apr 21, 2018 06:19 CEST

I takt med att samhället blir alltmer komplext söker också biblioteken en breddad bas av kompetenser för sin verksamhet, något som gör att bibliotekariens grundkompetens ibland ter sig otydlig. Ofta talas det om ett ”glapp” mellan det utbildningsbehov som finns i bibliotekens praktiska vardag och det innehåll som bjuds inom de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna.

Berättelser ur verkligheten - tips på biografier och biografiska romaner; Ny bok från BTJ Förlag

Nyheter   •   Apr 18, 2018 11:58 CEST

Människor vill bli berörda och fängslade av sin läsning och många gånger söker man sig därför till det som utges för att vara sant. Syftet med Berättelser ur verkligheten är att vara en hjälp till den som är intresserad av biografier och biografiska romaner och till bibliotekarier som behöver hjälp med att tipsa.

Även en vision behöver en fungerande vardag

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2018 07:33 CET

Bibliotekskatalogen är bibliotekets hjärta och en grund för att tillgängliggöra kunskap och litteratur. Genom katalogisering görs medier sökbara för bibliotekarier och låntagare, och skapar möjligheter att utveckla nya digitala bibliotekstjänster. Sveriges bibliotek förtjänar en samlad nationell katalog av hög kvalitet. Nu tar BTJ ett stort språng närmare denna vision.

Feministisk Fantastik - En Läslustbok av Maria Nilson, Helene Ehriander och Emma Tornborg - ny bok från BTJ Förlag

Nyheter   •   Feb 13, 2018 14:12 CET

Vad är egentligen feministisk fantastik? Kan det finnas några fördelar med science fiction och fantasy som genrer när man letar efter feministiska texter? Boken ger inledningsvis en rad exempel på feministisk fantasy och science fiction, för att sedan titta närmare på respektive område. Starka flickor, tidsresor, skräck och framtidsscenarier är några av de subgenrer och ämnen som diskuteras.

Läsning öppnar dörren till andra världar, men skrivandet kan skapa helt nya universum - ny bok från BTJ Förlag

Nyheter   •   Feb 10, 2018 08:46 CET

Vill du börja skriva? Kommer du inte loss? Vill du hitta tips och inspiration? "Skrivet om skrivande" av Sebastian Lönnlöv rymmer mer än 250 boktips, men också skrivövningar och exempel på skrivfrämjande aktiviteter. I elva intervjuer berättar bibliotekarier och lärare om hur de arbetar med att uppmuntra och utveckla skrivande – och om varför det är så viktigt.

Normkreativitetet i barn- och ungdomslitteraturen - ny bok från BTJ Förlag

Nyheter   •   Feb 08, 2018 15:55 CET

Hur kan vi aktivt arbeta normkreativt med böcker som kraft för att ge barn och unga möjlighet att utvecklas som de unika individer de är och inte vara styrda av normer. Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen lyfter fram barn- och ungdomsböcker som på något sätt vidgar våra traditionella normer.

En av årets skolbibliotekarier utbildar och inspirerar på BTJ:s nya kurs Praktika

Nyheter   •   Nov 09, 2017 15:27 CET

15 november körs en pilot på Praktika – en ny kurs från BTJ (gamla Bibliotekstjänst) – där deltagarna får lära sig om de grundläggande delar som ingår i att bygga upp och driva en framgångsrik skolbiblioteksverksamhet. En av kursledarna, Christina Strömwall – utnämndes så sent som för ett par veckor sedan till vinnare av Årets skolbibliotek 2017.

Ny bok från BTJ Förlag: Makten och ärligheten av Elisabeth Aldstedt och Johanna Hansson

Nyheter   •   Sep 26, 2017 10:19 CEST

I Makten och ärligheten får vi ta del av några bibliotekschefers upplevda verklighet, hur de får, eller inte får, saker att hända. Johanna Hanssons och Elisabeth Aldstedts gemensamma erfarenheter härrör från folkbiblioteken men deras frågeställningar är tillämpbara långt utanför biblioteksvärlden. Det finns få böcker som kombinerar ledarskap och bibliotek – Makten och ärligheten gör det.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • BTJ Sverige
  • anujetpgteqc.ggcrorrnrdxookls@vmbtxzj.pvseox
  • 046-180 000
Foto: Sebastian Borg

  • Presskontakt
  • Sälj- & marknadschef
  • Sälj & marknad
  • olkda.vvrarandzwerhpz@ywbtlzj.nuseka
  • 046-180180

Om BTJ

BTJ - med passion för Sveriges bibliotek

BTJ är en helhetsleverantör av informationstjänster och medieprodukter. Genom att berika och leverera media och digitala informationstjänster förenklar och sparar BTJ resurser åt bibliotek, företag, skolor, universitet, högskolor och övriga organisationer samt verksamheter med behov av effektiv informationsförsörjning. BTJ är ett privatägt företag med cirka 80 medarbetare som omsätter omkring 200 MSEK. Vårt huvudkontor ligger i Lund.

Adress

Länkar