Media-no-image

BT och Traceall förbättrar spårbarheten i den globala leveranskedjan

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 14:16 CEST

BT och Traceall Global har ingått ett samarbete kring förbättrad spårbarhet, som kommer att ge kunderna bättre möjlighet att efterleva sin hållbarhetspolicy genom att få bättre kontroll över försörjningskedjan.

De potentiella konsekvenserna av en bristande säkerhet i leveranskedjan av livsmedel kan bli förödande för ett globalt företag. De innebär ofta både ekonomiska förluster och juridiska omkostnader – samt produktåterkallelser som både är kostsamma och skadar företagets rykte. I takt med att den globaliserade livsmedelshandeln växer ökar även leden i försörjningskedjan – vilket gör den mer komplex. Allt fler företag och återförsäljare inser därför att det är viktigare än någonsin att ha tillgång till en stabil och transparent spårbarhetslösning. 

Det är inte bara livsmedelsindustrin som påverkas av kvalitets- och etiska utmaningar inom leveranskedjan. Efter uppdagade fall av usla arbetsförhållanden, dödsfall på fabriker, kemikalieanvändning och förödande miljökonsekvenser till följd av textilproduktion har även modeindustrin i högre grad insett vikten av hållbara inköp och spårbarhet.

För att möta dessa behov har BT inlett ett samarbete med en av de ledande leverantörerna av spårbarhetslösningar, Traceall Global, vilket kommer ge BT möjlighet att leverera en pålitlig och innovativ lösning för att hantera försörjningskedjan. Avtalet kretsar kring lösningen Supplier Exchange, som är ett säkert, centralt förvaltat, webbaserat system som ger översyn över en hel försörjningskedja. Programmet kontrollerar och hanterar, inom stränga etiska ramar, produkter och processer förknippade med användarnas varumärke och verksamhet.

 – Kunderna vill ha information om de produkter de köper och därför måste företag kunna visa upp en etisk och hållbar leveranskedja. BT och Traceall erbjuder företag genom denna lösning möjlighet att ge kunder information på detaljnivå, säger Alan Steele, CEO på Traceall.

Tracealls branschledande “source-to-end”-spårbarhetslösning stödjer globala hållbarhetspolicys samtidigt som den levererar förbättrad effektivitet, varumärkesskydd, minskade risker och högre lönsamhet.

BT Trace finns i fem versioner, anpassade efter olika branschers behov: BT Global Trace, BT Asset Trace, BT Inventory Trace, BT Trace for Retail och BT Trace for Health. Varje lösning används på ett unikt sätt men har som gemensamt mål att skapa en transparent och kostnadseffektiv försörjningskedja.

– Vi vill ge våra kunder ett verktyg som gör dem säkra på att deras produkter har producerats och köpts in på ett etiskt sätt – samt att de tryggt levereras i tid. Genom vårt samarbete med Traceall ger vi kunder möjlighet att förbättra effektiviteten och skydda varumärket, samtidigt som man minskar sina risker och ökar lönsamheten. Det ger resultat som gör alla glada, säger Keith Sherry, affärsutvecklingschef för BT:s leveranskedja.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00

DC14-447

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. 

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT och Traceall Global har ingått ett samarbete kring förbättrad spårbarhet, som kommer att ge kunderna bättre möjlighet att efterleva sin hållbarhetspolicy genom att få bättre kontroll över försörjningskedjan.

Läs vidare »
Media-no-image

BT lanserar nya innovationer för att främja kreativitet i näringslivet

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 13:25 CEST

BT lanserar idag nya produkter och förbättrade tjänster, som bidrar till att stora verksamheter kan använda teknik på ett mer kreativt sätt.

Bland nyheterna finns flera tjänster, som:

 • BT Ethernet Connect och BT Internet Connect Global som får utökad täckning

 • Tjänsten Internet Connect Reach, som är ett komplement till Internet Connect Global, men som har flera olika anslutningsmöjligheter med lägre kostnad

 • Elva nya noder öppnas i totalt nio länder för att minska kundernas accesskostnader

 • En rad förbättringar i BT:s Cloud Connect-program;bland annat kortare installationstider, bättre säkerhet och förbättrad prestanda

 • Ytterligare datacenter i Argentina, Sydafrika och Japan, för BT Cloud Compute

 • BT Compute Storage, som är en pålitlig och säker tjänst för fil-, synkroniserings- och delningstjänster över flera enheter

 • BT MeetMe with Dolby Voice blir nu tillgänglig tillsammans med en ny HiFi-telefon som dramatiskt förbättrar ljudkvaliteten för telefonkonferenser

 • BT Assure Threat Defence som är en tjänst som hjälper kunder och säkerhetsanalytiker att identifiera och reagera på avancerade och sofistikerade cyberhot på ett bättre sätt

För mer information, se engelskt pressmeddelande.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00
DC14-471


Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. 

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT lanserar idag nya produkter och förbättrade tjänster, som bidrar till att stora verksamheter kan använda teknik på ett mer kreativt sätt.

Läs vidare »
Media-no-image

Företagens förtroende för säkerheten i molnet rekordlågt

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 10:05 CEST

Trots säkerhetsrisker väljer 50 procent av de stora organisationerna att använda vanliga molntjänster för konsumenter

I en färsk studie från BT framkommer att förtroendet för säkerheten hos molnbaserade tjänster sjunker dramatiskt bland IT-beslutsfattare i stora organisationer.

Samtidigt som 70 procent av de svarande uppger att deras verksamheter använder molnlagring och webbapplikationer, är deras förtroende för säkerheten i dessa tjänster på den lägsta nivån sedan BT påbörjade sina mätningar.

Trots den utbredda oron uppger 50 procent av de tillfrågade att de har valt att använda vanliga molntjänster för konsumenter i verksamheten, istället för lösningar speciellt anpassade för företag.

Den nya studien, som nu publiceras, undersöker attityder till, och användande av, molnbaserade tjänster, bland IT-beslutsfattare i stora företag från elva länder och regioner världen över.

Bland resultaten framkommer att tre fjärdedelar av IT-beslutsfattarna (76 procent) uppger att säkerheten är deras största oro när det kommer till användande av molnbaserade tjänster. Hälften av deltagarna (49 procent) erkänner att de är ”väldigt, eller extremt oroliga” över säkerheten i de valda tjänsterna – vilket är en ökning med hela 10 procentenheter jämfört med en föregående studie från 2012.

48 procent av respondenterna anser att molntjänster för företag är för dyra jämfört med molntjänster för konsumenter och 44 procent svarar att de allmänna molnapplikationerna och tjänsterna är lika effektiva som företagsanpassade lösningar.

Mer än hälften (54 procent) av IT-beslutsfattarna uttrycker även att de har problem med att behöva förlita sig på en tredjepartsleverantör. 41 procent upplever att molntjänster är naturligt osäkra och 26 procent uppger att de har varit med om ett dataintrång som till viss del har skett till följd av bristande säkerhet hos molntjänsteleverantören. 

– Användandet av molntjänster har ökat snabbt världen över, då organisationer vill komma åt fördelar som skalbarhet, snabb driftsättning och konstant nätverksåtkomst, säger Mark Hughes, president, BT Security. Undersökningen visar på en intressant paradox då många beslutsfattare oroar sig över säkerhetsaspekterna av att använda offentliga molntjänster, men ändå – för att undvika kortsiktiga kostnader – väljer att anta dessa lösningar.

Vi uppmanar dessa beslutsfattare att även väga in kostnader som kan uppstå till följd av att deras varumärke skadas om verksamheten skulle drabbas av ett dataintrång. Företagsanpassade molnapplikationer och tjänster är skapade för att hjälpa företag utnyttja möjligheterna i molnet och samtidigt minska säkerhetsrisken. Som exempel erbjuder vår BT Cloud Compute-portfölj säkerhet vid molnlagring, medan vår BT Assure- portfölj ger kraftfull säkerhets- och riskhantering för nätverket. Detta är tjänster som i längden kan komma att ge avsevärda besparingar för företaget. Jag rekommendera alla att göra en noggrann riskanalys innan man väljer att införa molntjänster för konsumenter sin organisation. Olika verksamheter är olika riskbenägna vilket bör tas hänsyn till innan man fattar ett beslut. Våra säkerhetsspecialister kan hjälpa dem att göra en bedömning, för att kunna hitta en lösning som begränsar riskerna och levererar utmärkt prestanda, oavsett verksamhetens behov, säger Mark Hughes.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda
BT@biteglobal.com
+46 8 545 51 77


Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. 

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

I en färsk studie från BT framkommer att förtroendet för säkerheten hos molnbaserade tjänster sjunker dramatiskt bland IT-beslutsfattare i stora organisationer. Samtidigt som 70 procent av de svarande uppger att deras verksamheter använder molnlagring och webbapplikationer, är deras förtroende för säkerheten i dessa tjänster på den lägsta nivån sedan BT påbörjade sina mätningar.

Läs vidare »
Hsrkt9smv3nzpbt9ddbl

BT UTÖKAR AVTAL MED GLENCORE FÖR HARMONISERING AV FÖRETAGETS GLOBALA KOMMUNIKATIONSINFRASTRUKTUR

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 10:30 CEST

BT meddelar att företaget har tecknat ett avtal med Glencore, ett av världens största globala företag för utvinning av naturresurser, där BT ska bygga och hantera Glencores nya globala nätverk i Europa, Nord- och Sydmerika, Afrika, Mellanöstern och Asien-Stilla havsregionen.

Media-no-image

NY UNDERSÖKNING FRÅN BT: CYBERATTACKER SOM LEDER TILL OTILLGÄNGLIGA TJÄNSTER ETT VÄXANDE PROBLEM FÖR FÖRETAG

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 13:47 CEST

En av fyra organisationer har upplevt att systemen legat nere en hel arbetsdag

Cyberattacker tar sig allt oftare igenom företags säkerhetssystem och leder till dålig eller ingen tillgänglighet för viktiga system och tjänster, problem som kan hålla i sig i flera dagar. Detta visar en färsk global rapport från BT.

Enligt undersökningen drabbades 41 procent av företagen av överbelastningsattacker, så kallade DDoS-attacker, under det senaste året, och över tre fjärdedelar av dem (78 procent) drabbades av minst två attacker under perioden.

Undersökningen visar även att 58 procent av organisationerna ser DDos-attacker som ett nyckelhot mot verksamheten.

BT har undersökt hur IT-chefer på företag från elva länder och regioner världen över ser på DDoS-hotet och vilken beredskap verksamheten har inför denna typ av attacker. Resultaten visar att trots den ökade oron så har enbart 40 procent av organisationerna någon åtgärdsplan för en eventuell DDoS-attack.

DDos-attacker kan orsaka omfattande avbrott i verksamheten: de kan göra så att webbsidan går ner, överbelasta ett datacenter, eller orsaka störningar i nätverket så att det inte längre kan användas. Attackerna blir dessutom allt mer komplexa och svåra för organisationer att skydda sig mot.

Nästan två tredjedelar av deltagarna i undersökningen anser att DDoS-attackerna blir effektivare på att ta sig runt deras säkerhetslösningar. Angriparna använder sig ofta av så kallade hybrid- eller multivektorattacker, i vilka man angriper nätverket via flera olika plattformar. Dessa typer av attacker har ökat med 41 procent under det senaste året.

Multivektorattackerna använder sig av flera olika attackmetoder samtidigt och utgör därför en mer komplex risk. Eftersom automatiserade system har svårt att erbjuda tillräckligt skydd mot attackerna krävs det att man har tillgång till ett specialiserat åtgärdsteam som spårar och motarbetar hoten samtidigt på flera fronter.

– DDoS-attackerna har utvecklats oerhört under de senaste åren och utgör idag ett reellt hot mot företag. De kan hota företagets intäkter och försätta hela verksamheten i krisläge. Genom att drabbas av DDoS-attacker riskerar man sitt rykte, sina intäkter och kundernas förtroende – för att inte tala om den tid och resurser det krävs för att återhämta sig efter ett angrepp. För företag inom finans-, e-handel- och leverantörsbranschen är konsekvenserna ofta extra förödande. Vår undersökning visar att många organisationer är i behov av en högre grad av skydd – både för nätverksinfrastrukturen och för de enheter som utgör verksamhetens skydd utåt, säger Mark Hughes, president på BT Security.

Föga förvånande mottar många organisationer klagomål från sina kunder, efter att deras nätverk legat nere till följd av en DDoS-attck.  Enligt undersökningens respondenter ökar klagomålen med i snitt 36 procent.

Man kan mäta konsekvenserna av en attack i hur lång återhämtningstiden är. Undersökningen visar att det i snitt tar 12 timmar för en organisation att helt återhämta sig efter en kraftfull attack – det vill säga en och en halv arbetsdag. 65 procent av IT-beslutsfattarna medger att deras system har legat nere över 6 timmar.

– Det effektivaste sättet att skydda sig mot en attack är att öka medvetenheten bland anställda och att arbeta tillsammans med en pålitlig leverantör. På BT hjälper vi ledande globala organisationer att minska riskerna och etablera ett proaktivt skydd. Det är först när man har optimerat sitt skydd som organisationer har möjlighet att ta till vara på möjligheterna med dagens uppkopplade värld, fortsätter Mark Hughes.

Om undersökningen:
Undersökningen utfördes av Vanson Bourne för BT i maj 2014. 640  beslutsfattare inom IT intervjuades hos företag med mer än 1000 anställda i 11 länder och regioner inom flera branscher, inkluderande finans, varuförsäljning och  offentlig sektor.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Alexander Havelda, Bite

BT@biteglobal.com

+46 (0)8 402 01 00
DC14-274 


Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. 

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Cyberattacker tar sig allt oftare igenom företags säkerhetssystem och leder till dålig eller ingen tillgänglighet för viktiga system och tjänster, problem som kan hålla i sig i flera dagar. Detta visar en färsk global rapport från BT.

Läs vidare »
Qp6khzkmqumtt1mq8uhe

BT FÖRENKLAR SÄKERHETSÖVERVAKNING FÖR FÖRETAG

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 14:00 CEST

BT släpper nu en stor uppgradering till tjänsten BT Assure Threat Monitoring, som gör det lättare för företag och säkerhetsanalytiker att hitta och skydda mot säkerhetshot.

Exflbh9xeqbl5bzbucio

BT HJÄLPER TILL ATT KOPPLA UPP DE BEERS GROUP

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 10:46 CEST

BT har vunnit ett betydande nytt kontrakt med De Beers Group. Kontraktet sträcker sig över sex år, är värt 37 miljoner USD och omfattar ett stort antal IT-tjänster på 70 De Beers Group-kontor, inklusive prospekteringplatser och gruvor världen över.

Media-no-image

BT HJÄLPER KUNDER BLI MÄSTARE I KONTAKTKONSTEN

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 10:00 CEST

Global kampanj och nya erbjudanden ska hjälpa stora organisationer att skapa, leverera och överträffa sig själva

BT lanserar idag en global kampanj med en rad nya erbjudanden som uppmanar stora företag att använda teknik på ett mer kreativt sätt för att uppnå affärsresultat. BT Global Services arbetar tillsammans med ledande globala företag och offentliga organisationer världen över med att erbjuda innovationer som möter dagens CIO:s fyra nyckelkrav: att leverera utmärkt prestanda, att utnyttja möjligheterna med molnet, att arbeta harmoniskt och att kunna leverera detta överallt.

För att uppnå utmärkt prestanda måste globala företag kombinera olika tekniska nätlösningar samtidigt som de förbättrar applikationsprestanda och säkerhet. Den optimala arkitekturen för att hantera komplexiteten är ”det intelligenta hybridnätverket”.

BT lanserar en rad erbjudanden som bygger på företagets IP Connect-tjänst för att synkronisera hybridnätverk och möta utmaningar som tillgänglighet, prestanda, ekonomi och säkerhet. Idag lanseras de första erbjudandena, bland annat applikationsfokuserad övervakning av nätverksprestanda som standard för större globala nätverkskontrakt och testerbjudande på internetuppkoppling på 100 Mbps, som en del av IP Connect Global för större företagskunder.

För att kunna utnyttja möjligheterna med molnet behöver kunder bättre prestanda och tillgänglighet till många olika molnbaserade applikationer. Applikationerna behöver kopplas upp mot olika molnleverantörer samtidigt som all molnplacerad information måste hållas säker. För att hjälpa CIO:er att hantera sina molnresurser har BT just lanserat ExpressRoute med IP Connect som ger kunder möjlighet att kringgå det publika nätet när de kopplar upp sig mot Microsoft Azure-molnet. BT lanserar idag även ett speciellt testerbjudande för sina Cloud Compute-kunder med uppkoppling mot BT-molnet via företagets IP Connect-nät.

För att en organisation ska fungera harmoniskt måste samarbeten kunna ske vid alla tidpunkter och från alla typer av enheter. För att kunna skapa en sådan miljö måste CIO:er kunna lita på att nätverket kan hantera den nya vågen av kommunikation och att alla verktyg fungerar tillsammans.

För att kunna prestera överallt måste CIO:er dessutom kunna fokusera på det som är viktigt: att det inte är enheten som räknas – utan informationen eller tjänsten. BT levererar data och applikationer till personer ’på språng’ genom att utnyttja koppling till trådlösa punkter, “wifi-hotspots” och det mobila nätverket, vilket ger användarna en sömlös upplevelse, var de än befinner sig.

BT stärker idag sitt mobilerbjudande genom att lansera en ny lösning som ger en säker uppkoppling av de anställdas enheter mot företagsnätverket och gör att företaget kan dra nytta av fördelarna med att arbeta mobilt – i form av minimala kapitalkostnader och en flexibel prissättningsmodell.

– Det krävs kreativitet och innovation för att utnyttja dagens möjligheter. Dagens uppkopplade värld erbjuder våra kunder obegränsade möjligheter till kreativa kontakter som leder till verkliga affärsresultat. Genom att utnyttja potentialen i vår portfölj och tjänstespecialisterna inom vårt BT Advise-team vill vi ge våra kunder möjlighet att hantera intelligenta hybridnätverk med hög säkerhetsgrad och samtidigt maximera prestandan, flexibiliteten och kontrollen från molnet. Våra erbjudanden inkluderar även tjänster som erbjuder utmärkta samarbetsupplevelser såväl som smidig sömlös mobilitet. Alla våra lanseringar i år är skapade för att hjälpa våra kunder bli mästare i kontaktkonsten, säger Luis Alvarez, chief executive BT Global Services. 

Datablad som beskriver alla nya erbjudanden finns på www.bt.com/art-of-connecting. Tillgänglighet kan skilja sig åt mellan länder – kontakta det lokala kontoret för mer detaljer.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Bite

BT@biteglobal.com
+46 (0)8 402 01 00
DC14-207

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. 

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Global kampanj och nya erbjudanden ska hjälpa stora organisationer att skapa, leverera och överträffa sig själva

Läs vidare »
Media-no-image

Syngenta tar fortsatt hjälp av BT för att accelerera sin globala tillväxt

Pressmeddelanden   •   2014-05-16 09:00 CEST

Syngenta, ett av världens ledande jordbruksföretag, har förlängt sitt samarbetskontrakt med BT i ytterligare sju år.

BT och Syngenta har samarbetat sedan år 2000. BT har hanterat all Syngentas kommunikation, inklusive en integrerad IP-infrastruktur som sänkt kostnader och möjliggjort utökade samarbetstjänster. Inom ramarna för det nya kontraktet kommer BT att erbjuda ytterligare tjänster till Syngenta, exempelvis WAN-optimering, utbyggnad av WLAN, support för integrerad kommunikation och övervakning av applikationsprestanda.

BT skapar bättre förutsättningar för kommunikation och samarbete mellan Syngentas anställda, partners och kunder genom säker tredjepartsaccess, fjärraccess för anställda, internationella IP-telefonitjänster, röst- och videokonferens och managerade mobilitetstjänster. BT kommer att fortsätta leverera IP-baserade kommunikationstjänster till Syngentas 28 000 anställda i över 90 länder.

– Få företag kan erbjuda högkvalitativa globala, innovativa och hållbara tjänster som kan hjälpa oss att uppnå våra högt satta mål, och vi är därför nöjda att kunna fortsätta vårt partnerskap med BT. Att fortsätta använda ny teknik hjälper oss att öka produktiviteten genom att våra anställda blir mer uppkopplade, säger Martin Walker, Head of Syngenta Business Services.

– Syngenta har ambitiösa tillväxtplaner i nyckelregioner där också BT investerat – Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Vi jobbar hårt för att hjälpa våra kunder att orkestrera sina nätverkstjänster på flera plattformar och olika geografiska områden. Vi är extremt stolta att en global marknadsledare som Syngenta ger oss sitt förtroende för att hantera så många olika typer av tjänster. Tillsammans använder vi tekniken på ett kreativt sätt för att åstadkomma enastående affärsresultat, säger Luis Alvarez, CEO, BT Global Services.

BT har sedan år 2000 hjälpt Syngenta att omvandla sin infrastruktur till ett av världens modernaste företagsnätverk.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Bite
BT@biteglobal.com
+46 (0)8 402 01 00
DC14-204

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. 

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Syngenta, ett av världens ledande jordbruksföretag, har förlängt sitt samarbetskontrakt med BT i ytterligare sju år.

Läs vidare »
Media-no-image

BT, Toshiba Research Europe, ADVA Optical Networking och Storbritanniens nationella mätinstitut (NPL) har genomfört ett stort tekniskt framsteg för kvantkryptering

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 09:00 CEST

BT, Toshiba Research Europe, ADVA Optical Networking och Storbritanniens nationella mätinstitut National Physical Laboratory (NPL), har genomfört det första framgångsrika försöket med teknik som distribuerar en kvantnyckel via ett fibernät som är i bruk. Det lyckade experimentet banar väg för mer avancerad forskning inom kvantnyckeldistribuering, vilket ses som framtidens teknik för datakryptering med ännu högre nivåer av nätverkssäkerhet.

Fullständigt pressmeddelande på engelska:

Toshiba Research Europe, BT and ADVA Optical Networking explore a ‘quantum leap’ in encryption technology with the National Physical Laboratory

Toshiba Research Europe, BT, ADVA Optical Networking and the National Physical Laboratory (NPL), the UK’s National Measurement Institute, today announced the first successful trial of Quantum Key Distribution (QKD) technology over a live ‘lit’ fibre network. The trial paves the way for more advanced research into QKD, the next frontier of data encryption technology, which will deliver even greater levels of network security.

Providing an additional layer of security over and above standard methods used by banks and credit card companies to send data encryption ‘keys’ across a network, QKD shares a key between two users that is made completely secure using quantum mechanics.

By transmitting the information in a quantum state, any attempt to intercept the key can be identified, as it introduces anomalies which can be detected. If this occurs, the ‘transaction’ can be aborted, and a new key sent automatically. By sending multiple quantum keys every second, the security of a fibre line can be constantly monitored and attempts to ‘tap’ the signal can be instantly identified.

The trial, which is supported by the UK’s innovation agency, the Technology Strategy Board, is the first to use a single ‘lit’ fibre, i.e. fibre to transmit data and the quantum key itself. The use of a single fibre is significant, as both the quantum ‘key’ and the encrypted data can now use the same pathway for the first time. Previously, two or three fibres were needed to deliver a secure connection.

The trial paves the way for further research into practical security applications for the technology. The test was conducted using quantum equipment developed by Toshiba, measured and evaluated by the Quantum Detection Group at NPL, and running in conjunction with ADVA Optical Networking’s encryption equipment over a live BT fibre link between Adastral Park, BT’s technology research campus in Suffolk, and another BT site in Ipswich.

Andrew Shields from Toshiba Research Europe in Cambridge, commented: “The first field trial of QKD on lit fibre marks an importance advance for the technology. Using techniques to filter out noise from the very weak quantum signals, we’ve shown that QKD can be operated on optical fibres installed in the ground and carrying conventional data signals. This means QKD can be implemented without the need for additional ‘dark fibre’ that is often unavailable or prohibitively expensive.”

Alastair Sinclair from NPL, said: “The QKD system works by sending single particles of light, known as photons, in pulses across the optical fibre. Knowing the number of photons sent and received is integral to the security of the system. At NPL, we’ve developed a series of measurements that are sensitive enough to detect the individual particles of light, which we are using to independently verify the security of the system, in order to improve customer confidence and overcome one of the major barriers to market.”

Dr Tim Whitley, MD of Research & Innovation at BT, said: “Quantum Key Distribution is an exciting new frontier in security technology. Through collaboration with Toshiba, ADVA Optical Networking and NPL, we’re helping to push the boundaries of what is currently possible and opening up new possibilities for this technology to be used more widely in the future”.

“The integrity and security of mission-critical data has never been so vital, has never been so public,” commented Jörg-Peter Elbers, VP, Advanced Technology, ADVA Optical Networking. “Enterprises are acutely aware of the risks to their reputation and their business should any weakness in their data protection be found. Encrypted site-to-site connectivity without any compromise on throughput or latency is key. This QKD trial is a critical stepping stone to building a practical solution that will drive even greater levels of network security.” 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Bite

BT@biteglobal.com
+46 (0)8 402 01 00
DC14-183

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. 

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT, Toshiba Research Europe, ADVA Optical Networking och Storbritanniens nationella mätinstitut National Physical Laboratory (NPL), har genomfört det första framgångsrika försöket med teknik som distribuerar en kvantnyckel via ett fibernät som är i bruk.

Läs vidare »

Om BT Nordics

Connecting your world. Completely.

BT has been offering global corporate services in the Nordics since 1989. As one of the leading global players of the region, BT Nordics provides secure networked IT services to global multi-site organisations, headquartered in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Globalisation of the workforce, the switch to digital, outsourcing, real-time processes – each of the trends shaping today's connected global economy depends on one crucial technology: high-performance networking.

As a global provider BT has the reach, capability and resilience to bring it all together and transform the way corporations do business, joining IT network security and monitoring services, CRM, contact centre management, mobile and unified communications. Strong partnerships with regional providers and in-depth local knowledge supported by a wide range of ICT offerings enable BT to help its customers to thrive in a changing world.

BT Nordics has 140 employees and have offices in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Customers in the Nordics include many well known companies and organisations such as Aibel, Aker Solutions, Arla Foods, AstraZeneca, Danske Bank, Ericsson, Scania, SKF, Swedish Trade Council and Thomson Reuters.
“The Nordic region is a mature, competitive market with early adopters of new technologies as well as leaders in the technology sector. Because of this, it continues to be a key market for very large multinationals that will always need first rate ICT services." – Carl-Erik Lagercrantz, CEO of BT Nordics and Baltics.

Adress

 • BT Nordics
 • Warfvinges väg 35
 • 112 51 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar