Media no image

BT och Microsoft förenklar hybridmoln tillsammans

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 09:53 CEST

BT-kunder drar fördel av ett större urval molntjänster med förenklad fakturering och direkt tillgång till Microsoft Azure.

BT annonserar; BT Compute för Microsoft Azure, en ny tjänst som gör det möjligt för BT-kunder att beställa Microsoft Azure tillsammans med BT:s egna molntjänster genom sitt prisbelönta online-verktyg Compute Management System (CMS). Tjänsten gör det möjligt för kunder att bygga hybridmolninfrastrukturer med ett enda serviceavtal och samlat på en faktura.

BT-kunder använder redan privata och offentliga molntjänster – så kallade hybrid-moln – genom BT Computes 48 datacenter världen över. BT ansvarar för integrationen av molntjänsten och genom att använda CMS kan kunderna hantera sina molntjänster från datacenter till nätverk (end-to-end) och maximera fördelarna och minimera komplexitet, risker och kostnader för att flytta till molnet. Med hjälp av lokala leveranser i global skala kan BT möta de intrasslade behoven hos organisationer för molntjänster och samtidigt ta itu med komplexa reglerade krav.

Integrering av Microsoft Azure i CMS ger ett utökat val för BTs kunder. De får tillgång till Microsofts snabbt växande samling av integrerade molntjänster, inklusive ledande Infrastructure as a Service (IaaS)- och Platform as a Service (PaaS)-lösningar.

Neil Lock, VP för BT Compute på Global Services, BT, säger: "Hybridmoln har blivit ett stort fokus för många stora företag där de väljer olika molnlösningar som ska passa deras komplexa affärsbehov. I själva verket visar vår undersökning att 90 procent av företags största kunder förväntar sig att använda en kombination av offentliga och privata moln under de närmaste åren. Genom vårt samarbete med Microsoft, kan kunder bygga sina egna hybridmolnmiljöer och dra nytta av Azure samtidigt som de tar bort onödig administration ur ekvationen. Vår molntjänst-strategi handlar om att ge våra kunder flexibiliteten och kontrollen över molnet utan att oroa sig för komplexiteten eller säkerheten. "

Aziz Benmalek, VP, Global Cloud och Hosting Services, Microsoft Corp, säger: "BT är en naturlig plats för tillhandahållande av fungerande molntjänster på Azure. Genom vårt samarbete med BT, vi kan hjälpa kunderna med deras infrastrukturer och förvaltningar och ge dem möjlighet att skala sin verksamhet i en konsekvent hybrid molnmiljö. "

Tjänsten kommer att finnas tillgänglig under det sista kvartalet 2016, vilket ger ytterligare värde till Microsoft Azure ExpressRoute som finns tillgänglig via BT Cloud Connect Direct.

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 180 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot, bredband, TV och internetprodukter och tjänster, samt kombinerar fasta och mobila produkter och tjänster. Med verkan från den 1:a april 2016 har gruppen omorganiserats och de kundinriktade branscherna är nu: BT Global Services, BT Business och Public sector, BT Consumer, EE, BT Wholesale, Ventures och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31:a mars 2016, var BT-gruppens intäkter 19,042 miljoner pund, med en vinst före skatt på 3,029 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Läs vidare »
Media no image

INDUSTRIALISERING av Internetbrottslighet stör DIGITALA FÖRETAG

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 09:55 CEST

Rapport från BT och KPMG varnar för nya hot från vinstorienterade och mycket organiserade cyberkriminella

Endast en femtedel av IT-beslutsfattare i stora multinationella företag är övertygade om att deras organisation är helt förberedd för hotet från cyberkriminella. Enligt ny forskning från BT och KMPG känner de allra flesta företag sig begränsade av regleringar och resurser samt känner ett beroende från utomstående företag när de hanterar attacker.

Rapporten ‘Taking the Offensive – Working together to disrupt digital crime’ konstaterar att samtidigt som 94 procent av IT-beslutsfattare är medvetna om att nätkriminella utpressar och mutar anställda för att få tillgång till företaget, erkänner ungefär hälften (47 procent) att de inte har en strategi för att förhindra det.

I rapporten konstateras också att 97 procent av de tillfrågade har upplevt en cyberattack och hälften av dem rapporterar en ökning under de senaste två åren.

Mark Hughes, CEO Security, BT, säger: "Branschen är nu i en kapprustning med professionella kriminella gäng med stor motivation. 2000-talets cyberbrottsling är en hänsynslös och effektiv entreprenör, med stöd av en högt utvecklad svart marknad. "

"I och med att IT-brottslighet fortsätter eskalera, behövs en ny syn på digital risk - och det innebär att sätta dig själv i angriparnas i skor. Företag måste inte bara försvara sig mot cyberattacker, utan också störa de kriminella organisationer som startar dessa attacker. De bör arbeta närmare med nätsäkerhetspartners for att tillsammans skapa en fungerande cyberbrottsbekämpning. "

Paul Taylor, UK chef för Cyber Security, KPMG berättar: "Det är dags att tänka annorlunda om cyberrisk – sluta prata om simpla hackare - och förstå att våra företag blir måltavlor för hänsynslösa kriminella entreprenörer med affärsplaner och omfattande resurser – med avsikt att utföra bedrägeri, utpressning eller stöld av dyrt förvärvade företagshemligheter. "

"Att prata allmänt om cyberrisker ger inga insikter. Du måste föreställa dig trovärdiga attackscenarier mot din verksamhet och fundera över hur IT-säkerheten, bedrägerikontroll och företagets motståndskraft kan arbeta tillsammans för att förbereda dig för, och ta itu med dessa hot. När det är gjort, kan cybersäkerhet bli en naturlig företagsstrategi och en viktig del när man gör affärer i den digitala världen. "

BT-KPMG rapporten visar att Chief Digital Risk Officers (CDROs) nu börjar utses på företag som kombinerar digital kompetens med hög nivå av ledarförmåga. 26 procent av de tillfrågade bekräftar att en CDRO redan har utsetts på företaget vilket visar att IT-säkerhet på företag börjar förändras.

Rapporten flaggar för behovet av justerade IT-budgetar. 60 procent av de tillfrågade beslutsfattarna menar att deras organisations it-säkerhet för närvarande finansieras av den centrala IT-budget, samtidigt som hälften av dem (50 procent) anser att det bör komma från en separat säkerhetsbudget

BT och KPMG engagerar sig tillsammans med stora organisationer runt om i världen för att dra lärdomar av deras gemensamma forskning och ge råd om de förändringar som behöver göras. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig för nedladdning här.

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 180 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot, bredband, TV och internetprodukter och tjänster, samt kombinerar fasta och mobila produkter och tjänster. Med verkan från den 1:a april 2016 har gruppen omorganiserats och de kundinriktade branscherna är nu: BT Global Services, BT Business och Public sector, BT Consumer, EE, BT Wholesale, Ventures och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31:a mars 2016, var BT-gruppens intäkter 19,042 miljoner pund, med en vinst före skatt på 3,029 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Läs vidare »
Media no image

Video samlar utspridd personal

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 10:04 CEST

Ny forskning pekar på att video är nyckeln till lyckat samarbete – BT och Cisco svara genom förbättrad integration av video i en kollaborationsplattform.

Resultat av den oberoende undersökningen, på uppdrag av BT and Cisco, visar att organisationer använder video för att förenkla och effektivisera kommunikationen med sina medarbetare. Tillsammans med en ökning av molndata och mobila tjänster ska den här typen av utveckling hjälpa till att minska risken för att det blir en ”digital klyfta” mellan organisationer och dess medarbetare. Studien visar att teknik som video, molntjänster och mobil har börjat bli kritiska plattformar för kommunikationen inom verksamheter. 85 % tror att videotjänster skulle ge ett högt värde och vara användbart och nära tre fjärdedelar (72%) av de tillfrågade beslutsfattarna inom IT säger att de skulle vilja använda video på deras arbetstelefoner eller surfplattor.

Resultatet pekar på att det krävs vidare arbete för att minska risken för en ”digital klyfta” då de anställda känner brist på personlig interaktion med sina kollegor. Två tredjedelar (60%) av de tillfrågade klagar på den tid som går förlorad i försök på att komma i kontakt med sina kollegor och tre fjärdedelar vill ha enklare sätt att dela information på.

För att adressera detta behov uppgraderar BT och Cisco den videotekniska plattformen BT One Cloud. De nya förbättringarna förenklar schemaläggningar av videokonferenser i Outlook. De gör det också enklare för olika typer av videoanvändare att delta i en konferens trots att de använder olika enheter eller applikationer, exempelvis TelePresence och Skype for Business – oavsett om man befinner sig inom eller utom organisationens nätverk.

Om undersökningen
Den oberoende undersökningen på uppdrag av BT and Cisco tillfrågade 758 beslutfattare inom IT om vilka förväntningar och krav de såg för molnbaserat samarbete. Respondenterna var antingen huvudbeslutsfattare eller gemensamma beslutfattare inom IT från ett brett spektrum av organisationer inom den privata och offentliga sektorn, med mer än 500 anställda. Undersökningen genomfördes sommaren 2016 i 10 olika marknader - England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Australien, Indien, Hong Kong, Sydafrika, Singapore och USA

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 180 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot, bredband, TV och internetprodukter och tjänster, samt kombinerar fasta och mobila produkter och tjänster. Med verkan från den 1:a april 2016 har gruppen omorganiserats och de kundinriktade branscherna är nu: BT Global Services, BT Business och Public sector, BT Consumer, EE, BT Wholesale, Ventures och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31:a mars 2016, var BT-gruppens intäkter 19,042 miljoner pund, med en vinst före skatt på 3,029 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Läs vidare »
Media no image

BT utsedda till ledare för hybrid molnlagring i 2016 års Magic Quadrant

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 11:33 CEST

Resultatet är baserats på företags helhetsvision och förmågan att utföra.

BT meddelar att man har utsetts av Gartner Inc. som en ledare i 2016 års Magic Quadrant för "Managed Hybrid Cloud Hosting" i Europa. Gartner har utvärderat 13 företag mot sju kriterier för sin förmåga att utföra, och över nio kriterier baserade på företagens helhetsvision.

BT Global Services fick en topplacering för sin utförandeförmåga av sin förvaltning av hybrid molnlagring.

Enligt rapporten meddelas, "Ledare har visat att de har uthållighet på sin marknad, kan ofta förnya sina befintliga produkter och kan åberopas för förstklassiga företagsbehov. De har visat sin tekniska kompetens och förmåga att leverera tjänster till ett brett spektrum av kunder. De behandlar även flera användningsområden med fristående eller integrerade lösningar. "

Luis Alvarez, VD, Global Services, säger: "Vi är mycket stolta över att uppskattas som en ledare för ‘Managed Hybrid Cloud Hosting’ i Europa för tredje året i rad. Vi anser att detta är ett resultat av vår ständiga strävan av förbättringar i en alltmer konkurrensutsatt marknad. Vi tror att detta bekräftar att vår strategi är väl planerad och att det stärker vår position ytterligare som en ledande global molntjänstsamordnare. Rapporten kommer att fungera som en referens till våra kunder som söker pålitliga partners i utbyggnaden av molnet som en integrerad del av företagets digitala resa" För hela rapporten, klicka här.

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 180 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot, bredband, TV och internetprodukter och tjänster, samt kombinerar fasta och mobila produkter och tjänster. Med verkan från den 1:a april 2016 har gruppen omorganiserats och de kundinriktade branscherna är nu: BT Global Services, BT Business och Public sector, BT Consumer, EE, BT Wholesale, Ventures och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31:a mars 2016, var BT-gruppens intäkter 19,042 miljoner pund, med en vinst före skatt på 3,029 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Läs vidare »
Media no image

BT OCH ORACLE SAMARBETAR FÖR ATT LEVERERA DIREKT ANSLUTNING TILL ORCALE CLOUD

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 10:13 CEST

LONDON and REDWOOD SHORES, Calif., June 28, 2016 -- BT och Oracle samarbetar för att hjälpa företag att ta tillvara prestanda-, kostnad- och innovationsfördelar hos molnet. Med BT Cloud Connect för Oracle FastConnect har kunder nu möjlighet att via BT’s IP Connect VPN service få ett säkert och förutsägbart utbyte av stora volymer data mellan Oracle Cloud och deras egna servrar.

Samarbetet bygger vidare på BT’s Cloud of Clouds portföljstrategi där man ger kunder världen över möjligheten att ansluta till molnet genom ett höghastighets nätverk med garanterad prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.

Luis Alvarez, VD för Global Services på BT, förklarar: ”Direkt och säker uppkoppling till data och applikationer som är tillgängliga i molnets miljöer har blivit en kritisk del för företag i deras digitala transformation. Vi är stolta över att vara världsledande i molntjänstintegration genom att bli först med att erbjuda direkt anslutning med Oracle Cloud.”

Den nya tjänsten finns tillgänglig för kunder från slutet av fjärde kvartalet i år. 

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 180 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot, bredband, TV och internetprodukter och tjänster, samt kombinerar fasta och mobila produkter och tjänster. Med verkan från den 1:a april 2016 har gruppen omorganiserats och de kundinriktade branscherna är nu: BT Global Services, BT Business och Public sector, BT Consumer, EE, BT Wholesale, Ventures och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31:a mars 2016, var BT-gruppens intäkter 19,042 miljoner pund, med en vinst före skatt på 3,029 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Läs vidare »
Aelc6qa8ap2apxvvkfmt

BT hjälper Gallerie Commerciali Italia, en del av Auchan Holding, med integrerad digital köpupplevelse i butikerna

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 10:20 CEST

Media no image

BT ÖKAR SÄKERHETSTJÄNSTER MED FORTINETS BRANDVÄGGAR

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 10:30 CEST

Nu kan kunder dra nytta av BT:s tjänster och expertis i kombination med Fortinet Security Fabric

SUNNYVALE, Kalifornien och LONDON, England - BT, en av världens ledande leverantörer av kommunikationstjänster och lösningar, och Fortinet®. (NASDAQ: FTNT), en global ledare inom högpresterande IT-säkerhetslösningar, meddelar idag om ett avtal som kommer att integrera Fortinet’s FortiGate i BT:s globala portfolio av säkerhetstjänster.

Avtalet bekräftar BT:s världsomspännande status som Fortinet Managed Security Services Provider (MSSP) Platinum Partner. BT:s kunder kommer att gynnas av det skydd som Fortinet Security Fabric ger och BT:s globala räckvidd och expertis inom IT säkerhetstjänster.

Integrerat i BT’s Assure Managed Firewall service kommer Fortinet FortiGates brandväggar ge applikationskontroll, intrångsskydd, webbinnehållsfiltrering, Virtual Private Networking (VPN) och försvar mot spion- och sabotageprogram.

Fortinet’s Security Fabric för traditionellt autonoma säkerhets system samman till en integrerad, användarvänlig och adaptiv arkitektur för att leverera distribuerad säkerhet för alla typer av miljöer, från Internet of Things till Cloud.

Mark Hughes, verkställande direktör på BT Security, sa: "Vi är fast beslutna att stödja våra kunder med säkerhetslösningar som kan hjälpa dem säkra och stödja deras resor i den digitala världen. Tillsammans med Fortinet, ger vi dem lösningar för att skydda sig mot en föränderlig hotbild utan att addera komplexitet och försämra prestanda."

Ken Xie, grundare, styrelseordförande och verkställande direktör, Fortinet, sade: "BT:s globala räckvidd i kombination med vår intelligenta och adaptiva Security Fabric är en kraftfull kombination, som understryker vår framgång tillsammans på den globala marknaden för hanterade snabbväxande säkerhetstjänster. Vi är glada över att kunna utöka vår redan starka relation för att ge det säkerhetstekniska som våra kunder behöver för att skydda och utöka sin verksamhet."

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 180 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot, bredband, TV och internetprodukter och tjänster, samt kombinerar fasta och mobila produkter och tjänster. Med verkan från den 1:a april 2016 har gruppen omorganiserats och de kundinriktade branscherna är nu: BT Global Services, BT Business och Public sector, BT Consumer, EE, BT Wholesale, Ventures och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31:a mars 2016, var BT-gruppens intäkter 19,042 miljoner pund, med en vinst före skatt på 3,029 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Läs vidare »
Media no image

BT TO BUILD AND MANAGE GLOBAL NETWORK FOR EXACT

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 16:58 CEST

Fast growing software company to benefit from global, highly secure IT infrastructure

BT today announced a new contract to design, build and manage a fully secure global network for Exact, a fast-growing provider of cloud business software. The four-year contract covers the creation of an integrated IT infrastructure supporting internal applications and services used by Exact’s 1,600 employees in 14 countries across Europe, North America, Latin America and Asia.

Onno Krap, CFO at Exact, said: “We were looking for a network partner capable of delivering an end-to-end global infrastructure that has the flexibility to scale with our business and support us in our continuous drive for digital innovation. BT’s global strengths, portfolio strategy and local expertise make it an ideal provider to support our international growth and empower our employees in their day-to-day work.”

Fabrice De Windt, BT’s CEO for the Benelux, said: “We empower large organisations all around the world to embrace ambitious digital transformation agendas and help them achieve their digital possible. I am proud that Exact, one of the fastest growing companies in its industry, has chosen BT as a global innovation partner. We will provide a secure, scalable and future-proof IT infrastructure – enabling the organisation to focus on what it does best: continuously increase its customers’ efficiency.”

Next to an optimised global network, BT will provide connectivity into the global data centres ­hosting Exact’s business applications and data. The contract also leverages BT Cloud Connect for a high performance network connection to Microsoft Azure.

BT will provide extensive, cloud-based protection against cyber threats, blocking known and zero-day threats[1] before they reach the network. Lastly, BT will take over and manage Exact’s in-office – fixed and wireless – networks and help drive employee productivity by providing voice, video, conferencing and remote access services.

[1] A zero-day (also known as zero-hour or 0-day) vulnerability is a previously undisclosed computer-software vulnerability that hackers can exploit to adversely affect computer programs, data, additional computers or a network. Read more here.

About Exact

Exact builds business software for ambitious SMEs and their accountants. Our innovative technology is aimed at specific and evolving business needs, providing an overview of today and insights into the opportunities of tomorrow. Exact has a global reach and inspires businesses to grow by embracing digitalization. Our 1,600 employees across 14 countries love, share and support our customers’ ambition. Like them, we aim high and aspire to lead the way. We understand it’s a bumpy road to success. That’s why we build software to help smooth it out, enabling our customers from all over the world to grow.

Exact. Cloud business software. For further information about Exact, visit www.exact.com

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 180 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot, bredband, TV och internetprodukter och tjänster, samt kombinerar fasta och mobila produkter och tjänster. Med verkan från den 1:a april 2016 har gruppen omorganiserats och de kundinriktade branscherna är nu: BT Global Services, BT Business och Public sector, BT Consumer, EE, BT Wholesale, Ventures och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31:a mars 2016, var BT-gruppens intäkter 19,042 miljoner pund, med en vinst före skatt på 3,029 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Läs vidare »
Media no image

BT har slagit hastighetsrekord, igen

Nyheter   •   Jun 01, 2016 10:09 CEST

BT CORE NETWORK TRIALS BREAK WORLD SPEED RECORDS

BT and Huawei deliver 2Tbps speeds over a live core fibre link between London and Dublin

Speeds of 5.6Tbps demonstrated over trial network between BT Labs and BT Tower

New trials by BT and Huawei have achieved the fastest ever speeds of 2 Terabits per second (Tbps) over a live core network link which spans more than 700km between London and Dublin, in another world-first for BT’s team of researchers at Adastral Park, Ipswich.

In 2014 BT used optical superchannel technology to deliver record breaking speeds over a closed trial network. Now, the company has successfully applied the same technology to the commercial fibre link carrying live customer traffic between London and Dublin.

Separately, BT also announced today that it has successfully transmitted speeds of 5.6Tbps over a single optical fibre running on its trial network between the BT Labs in Adastral Park and the BT Tower in London, beating the previous record of 3Tbps set in 2014. This speed is the equivalent of downloading almost 200 HD quality films in one second.

The technology and techniques pioneered in the company’s labs - using Terabit superchannels and flexible grid infrastructures – will allow BT to avoid a ‘capacity crunch’, by squeezing far more bandwidth out of its existing core optical networks which are the “motorways” of the internet. This can be achieved by increasing the spectral efficiency of a single strand of glass.

Howard Watson, CEO of BT Technology, Service & Operations, said: “BT scientists built the first commercial single mode optical fibre link back in 1984 and the BT Labs remain at the forefront of photonics research more than thirty years later.

“The core network is the superhighway of the internet. It’s important that our core networks keep pace with the growth in bandwidth demands driven by take-up of high-speed fibre broadband, HD content, 4G smartphones and tablets and in the future, 5G services.

“So we’re investing in our core, as well as in high-speed access technology such as fibre broadband, to make sure there is no capacity crunch and deliver the best possible speeds to customers.

“These landmark trials show that we can easily turn up the dial to deliver the speeds needed in our core networks to stay well ahead of rising customer demand.”

Zha Jun, President of Huawei Fixed Network Product Line: "We are proud to be working with BT to make this world leading trial a success. We have been working together for over ten years and this project marks a big step forward in our efforts to build future-ready core networks for our customers. Ultra-High-Speed optical networks are an indispensable infrastructure for the future of digital life, and this is an area where Huawei is investing, to help telcos such as BT squeeze as much capacity out of their core networks as possible.”

Key technical facts about the trials:

  • The 2Tbps trials exploit commercial flexible grid hardware and real-time flexible rate 64GBaud transponders. 64GBaud optical technology runs at twice the electrical speed of current deployed core optical network optical signals and is one of the key enablers for high-speed, long reach optical transmission.
  • The live trials were conducted over a 727km commercial flexible grid optical core link between London and Dublin, based on Huawei’s OSN 9800/8800 and iManager U2000 platforms, carrying live 40/100G customer traffic. The link includes a 133km long unrepeatered submarine cable link from Dublin to Holyhead.
  • The trials demonstrate, for the first time, the successful operation of real-time 64GBaud flexible-rate transponders allowing all-optical, long reach (unregenerated) superchannel transmission, with low latency.
  • In addition, by exploiting flexible rate transponders, BT successfully demonstrated fast capacity turn up (or network upgrade) equivalent to ~2Tbps in one minute.
  • BT and Huawei also successfully demonstrated a record real-time 5.6Tbps optical superchannel over a closed loop network running between the BT Tower and Adastral Park. This comprised 28 x 200Gb/s (64GBaud/QPSK) sub-channels, bundled together to provide combined capacity, achieving highest capacity and spectral efficiency.


Om BT

BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. Efter förvärvet av EE den 29:e januari 2016 består BT huvudsakligen av sex huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, EE, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

About Huawei

Huawei is a leading global information and communications technology (ICT) solutions provider. Through the dedication to customer-centric innovation and strong partnerships, Huawei has established end-to-end advantages in telecom networks, devices and cloud computing. Huawei is committed to creating maximum value for telecom operators, enterprises and consumers by providing competitive solutions and services. Its products and solutions have been deployed in over 140 countries, serving more than one third of the world's population.

For more information, visit Huawei online: www.huawei.com

Åter har BT flyttat fram gränserna för vad som är möjligt att överföra över fiber. I BTs nät i Storbritannien körs nu 2 Tbps över en 700 km lång länk i det riktiga stamnätet (alltså med kundtrafik). I labbet har BT kört 5.6 Tbps över kortare avstånd, och ännu högre hastigheter är att vänta i framtiden.

Läs vidare »
Media no image

BT ON THE HUNT FOR 900 SECURITY RECRUITS

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 11:27 CEST

170 of the new posts will go to graduates and apprentices who will be trained at BT’s Security Academy

BT is recruiting 900 people to work in its security business in the next 12 months, as part of a major drive to protect consumers, businesses and governments from the growing threat of cybercrime.

BT already employs over 2,500 security professionals and has security operations centres all around the world, with annual revenues growing at a double-digit rate. It addresses the entire range of consumer, business and governmental security needs – from antivirus and parental controls that protect families in their home, through to complex managed security solutions used by multinational companies, banks and national governments.

To meet the growing global demand for cybersecurity services and address the skills shortage in the sector, BT expects to take-on and train 170 graduates and apprentices, as part of its 900 recruitment intake in the next 12 months. People will work in a range of cybersecurity and related support services roles.

Graduates and apprentices will undergo training in BT’s Security Academy in a range of areas including physical security, penetration testing, threat intelligence, risk management, security operations and sales.

As well as hiring from leading universities, BT takes part in a number of hackathon-style “war-game” competitions, such as Cyber Security Challenge UK and the international Cambridge 2 Cambridge cyber security challenge, to identify the best talent. Contestants take part in simulations of cyber-attacks pitting their skills against other participants, to see who has the strongest cybersecurity skills.

While the majority of the roles will be in the United Kingdom, with many located at BT’s security operations centres in London, Sevenoaks and Cardiff, BT is also looking to hire security specialists across Continental Europe, the Americas, the Middle-East and Asia-Pacific.

“A number of high-profile security and data breaches have dominated the headlines in recent months, and this has led to a surge in interest from both consumers and IT departments wanting to know how best they can protect themselves in the digital world,” said Mark Hughes, President of BT Security. “BT plans to remain at the forefront, innovating in cybersecurity, by hiring some of the best talent while training up the next generation of experts at our BT Security Academy.”

To help young people find out more about apprenticeships in Cyber Security, BT is holding an apprentice open afternoon at a prestigious Central London location, where potential recruits can find out more about the scheme. They can apply at http://bit.ly/1UVt4qJ.

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. Efter förvärvet av EE den 29:e januari 2016 består BT huvudsakligen av sex huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, EE, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Läs vidare »

Om BT in the Nordics

Connecting your world. Completely.

BT has been offering global corporate services in the Nordics since 1989. As one of the leading global players of the region, BT Nordics provides secure networked IT services to global multi-site organisations, headquartered in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Globalisation of the workforce, the switch to digital, outsourcing, real-time processes – each of the trends shaping today's connected global economy depends on one crucial technology: high-performance networking.

As a global provider BT has the reach, capability and resilience to bring it all together and transform the way corporations do business, joining IT network security and monitoring services, CRM, contact centre management, mobile and unified communications. Strong partnerships with regional providers and in-depth local knowledge supported by a wide range of ICT offerings enable BT to help its customers to thrive in a changing world.

BT Nordics has 140 employees and have offices in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Customers in the Nordics include many well known companies and organisations such as Aibel, Aker Solutions, Arla Foods, AstraZeneca, Danske Bank, Ericsson, Scania, SKF, Swedish Trade Council and Thomson Reuters.
“The Nordic region is a mature, competitive market with early adopters of new technologies as well as leaders in the technology sector. Because of this, it continues to be a key market for very large multinationals that will always need first rate ICT services." – Carl-Erik Lagercrantz, CEO of BT Nordics and Baltics.

Adress

  • BT in the Nordics
  • Warfvinges väg 35
  • 112 51 Stockholm
  • Vår hemsida

Prenumerera via RSS