Media-no-image

BT UTSEDD TILL LEDANDE INOM UNIFIED COMMUNICATIONS OCH VIDEO CLOUD I NYA IDC RAPPORTER

Pressmeddelanden   •   2016-02-05 10:19 CET

BT har låtit meddela att de utsetts till "ledare" i två nya IDC MarketScape rapporter: the Worldwide Unified Communications-as-a-Service (UCaaS) Provider 2015 Vendor Assessment och Western Europe Video Cloud Services för MNCs 2015-2016 Vendor Assessment.

IDC lyfter fram BT:s strategi, produktportfölj och erfarenhet, och i rapporten understryker IDC den starka närvaron av BT:s globala kommunikationslösningar, liksom kapaciteten hos deras molntjänster.

Mer specifikt så nämner IDC Markets följande styrkor I BT:s erbjudande:

 • BT har en bred portfölj av tjänster som kompletterar dess UCaaS erbjudanden, inklusive nättjänster, SIP Trunking, (IP-)telefonitjänster och säkerhet, hosting och managed services.
 • BT:s UC portfölj stöds globalt av BT Advise, BT Global Services konsult- ochspecialistteam.
 • BT är en stark Cisco-partner och en av ett fåtal globala CSP som har Cisco Master UC certifiering.
 • En nyckelfaktor för BT är införandet av globala prislistor för UCaaS över alla geografiska områden och ett avtal utan bindingstid.
 • På grund av omfattningen av BT:s globala nätverk och närvaro i termer av försäljning och servicekontor, är dess molnvideotjänster tillgängliga inom stora områden i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.
 • BT:s videoparaply av tjänster klassas som bred när det gäller distributionsalternativ, nivån av managed services, funktioner och prissättning. 
 • Om BT
  BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. Efter förvärvet av EE den 29:e januari 2016 består BT huvudsakligen av sex huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, EE, BT Wholesale och Openreach.

  Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

  British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

  Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

  Läs vidare »
  Media-no-image

  BT LANSERAR NYTT SUPERFLEXIBELT NÄTVERK FÖR MOLNETS TIDSÅLDER

  Pressmeddelanden   •   2016-01-26 11:04 CET

  BT Connect Intelligence IWAN rullas ut till Walgreens Boots Alliance

  BT meddelade idag att de globalt lanserar BT Connect Intelligence IWAN, en innovativ produkt som gör det möjligt för organisationer att automatiskt dirigera och optimera nätverkstrafik och få bättre kunskap om applikationsprestandan i nätet. BT Connect Intelligence IWAN integreras Cisco Intelligent WANs (IWAN) lösning i BT Connects portfölj av nätverkstjänster.

  Den nya lanseringen bygger på BT:s befintliga intelligent a-nät-tjänster genom att använda en hybridmiljö tillsammans med SD WAN-teknologi (Software Defined Wide Area Network). Det ger nya möjligheter att minska kostnaden för kundernas nätverk och samtidigt säkerställa applikationsprestandan.

  De tjänster som erbjuds som en del av Connect Intelligence IWAN hjälper även kunderna att leverera affärsnyttan av ‘Cloud of Clouds’ genom virtualiserade funktioner såsom applikationsprestanda, management och säkerhet.

  Walgreens Boots Alliances verksamheter i Storbritannien, och i cirka 20 andra länder, satsar på att vara några av de första BT Connect Intelligence IWAN customers, som drar nytta av tjänstens räckvidd och skalbarhet för sin internationella verksamhet.

  Den första versionen av Connect Intelligence IWAN kommer att medföra följande fördelar för BT-kunder:

 • Virtual Private Network (VPN) kapacitet på globalt spridda platser och olika transporttekniker. Detta gör det möjligt för organisationen att minska kostnaderna genom att säkert sammanlänka avlägsna sajter över hybrida nätverksalternativ, såsom MPLS VPN, privat och offentligt internet och mobilt, samt skydda överförd information med hjälp av kraftfull krypteringsteknik;
 • Applikationer skickar sin data den bästa vägen in i kundens hybridnätverk, baserat på realtids-nätverksprestanda;
 • Bättre prestanda for applikationer, vilket kommer att förbättra produktiviteten och användarupplevelsen. Det kommer också identifiera dåligt presterande affärsprocesser. Detta inbegriper accelerationen av webbaserad trafik såsom onlinekataloger till kunder, eller utbildningsvideor till de anställda;
 • Förbättrad applikationssynlighet och analys, tillgängliga via centraliserad, användarvänlig rapportering, vilket ger kunder djup insikt i deras applikations-och nätverksprestanda. Detta kommer också göra det möjligt för BT att förbättra sin bevakning och incidenthanteringstjänster till kunder.


  Dessutom erbjuder BT kunderna en komplett IWAN-tjänst som inkluderar design, installation och konfiguration. Det inbegriper också månadsrapporter från en applikationsspecialist om hur deras nätverk och applikationer fungerar, med rekommendationer om hur man kan förbättra prestandan.

 • BT ser IWAN som ett av de viktigaste stegen för kunder vid övergången till framtidens NFV (Network Funcion Virualisation) och SDN (Software Defined Network). BT arbetar också med att förse kunder med en omfattande självbetjäning för att hantera sina SD WAN via BT:s kundportal.


  Keith Langridge, vice VD för Network Services, BT Global Services sa: "BT har lett forkningen kring nya virtualiseringstekniker från början. I åratal har vi också adderat ‘intelligens’ till de nätverkstjänster vi erbjuder våra kunder. NFV och SDN är en del av den resan, och syftar till att göra dessa tjänster mer dynamiska och automatiserade. De banar väg för en ny generation av tjänster som är snabbare och enklare att installera och förändra. BT Connect Intelligence IWAN utnyttjar Cisco IWAN lösningen för att få en viktig ny byggsten i detta virtualiseringsarbete. Det kommer att hjälpa våra kunder över hela världen att sköta affären mycket mer effektivt med ständigt ökande bandbredd och trafikoptimering, och tillåter kunder att bygga nätverk på nya sätt."

  Joel Stradling, forskningschef, Business Network och IT-tjänster på Current Analysis, sade: "Integrationen av Cisco IWAN i BT Global Services" Connect-portfölj avancerar tjänsteleverantörens SD WAN-erbjudande. BT kan utnyttja nya möjligheter i Cisco IWAN som innehåller kraftfulla funktioner såsom dynamiskt vägval på hybrid VPN, intelligent trafikval, flexibilitet vid skapande av virtualiserade nätverksfunktioner och kostnadsbesparingar på Internetbandbredd. Genom att erbjuda Cisco IWAN globalt får BT en flygande start framför sina konkurrenter."

  BT och Cisco har marknadsfört och sålt lösningen till deras respektive företags kundbaser i Storbritannien, Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika och Latinamerika sedan december 2015. Kunder med hårdvara av rätt modell kommer snart kunna få en 90 dagars testversion av Connect Intelligence IWANs.

  Om BT
  BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

  Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

  British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

  Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

  Läs vidare »
  Media-no-image

  BT ANSLUTER SIG TILL NY GLOBAL ALLIANS OCH SAMLAR DIGITALA INSIKTER HELA VÄGEN FRÅN PRODUKTION TILL BUTIK

  Pressmeddelanden   •   2016-01-19 08:30 CET

  Acuitas Digital Alliance lanserades idag av globala teknikledande BT, NexGen Packaging, RetailNext och SATO Global Solutions.

  BT meddelade idag att de är en av grundarna av Acuitas Digital Alliance som samlar likasinnade teknikinnovatörer, fast beslutna att dra nytta av den nya digitala eran över hela leveranskedjan, ända fram till de fysiska platser där kunderna är verksamma. Acuitas Digital Alliance har idag visat sin första lösning, BT In-Store Visibility, på Retails BIG Show, National Retail Federations årliga konferens, med kollegor från alliansens grundare NexGen Packaging, RetailNext och SATO Global Solutions.

  Acuitas Digital Alliance är den första i sitt slag som fokuserar på att erbjuda en säker, molnbaserad och framtidssäkrad lösning för företag som vill dra fördel av big data och Internet of Things för att optimera funktioner genom hela leverantörskedjan och samtidigt förbättra relationen med sina slutkunder.

  Acuitas Digital Alliance samlar ledare som specialiserat sig på nätverk, hårdvara, mjukvara, analytics, content management, säkerhet och molntjänster för att integrera ett brett utbud av teknik, såsom IoT-sensorer, programvara och analyser, i en enda helhetslösning. Detta gör det möjligt för organisationer att optimera leverantörskedjans effektivitet, förbättra medarbetarnas prestationer, minska mängden avfall och bättre kunna hantera globala och lokala regleringar och regelverk. Dessutom kommer det hjälpa till att förutspå konsumentbeteenden och skapa en bra upplevelse för konsumenterna, även i fysiska miljöer som butiker.

  Även om många IT-lösningar redan finns för att hantera sådana miljöer, fingerar de inte tillsammans, utan bara var och en för sig. Återförsäljare och andra liknande organisationer tvingas arbeta med ett lapptäcke av teknik som minskar prestandan och isolerar insamlad data i separata silos så de inte kan ge en helhetsbild. Resultatet är en miljö som erbjuder en mycket begränsad syn på konsumentbeteende och dåliga insikter om hur man kan förbättra kundupplevelsen och verksamheten.

  BT In-Store Visibility blir den första lösningen som utvecklats av Acuitas Digital Alliance och möter behoven hos återförsäljare som vill ta sina fysiska butiker upp till samma nivå av enkelhet och kvalitet för kunder och personal som deras online-butiker. Detta gör det också möjligt för dem att försäkra sig att alla försäljningskanaler än ensade och levererar samma upplevelse. Befintliga IT-lösningar levererar helt enkelt inte den omfattande realtidsfunktionalitet, de data och insikter som behövs för denna typ av "digital" butikupplevelse. Det är ett av de grundläggande problem som Acuitas Digital Alliance fokuserar på att lösa.

  Bas Burger, VD BT USA, sa: "Med allmänt närvarande anslutna enheter och en allmän trend mot online-affärer, söker organisationer mycket mer insikt om sin leverantörskedja och från sitt samspel med kunderna. I andra änden förväntar sig också konsumenterna mycket mer av upplevelsen från den verkliga världen. Acuitas Digital Alliance samlar den kompetens och innovation som krävs för att integrera olika tekniker i marknadsledande lösningar som möter dessa förväntningar. Samtidigt som de tar itu med kundupplevelse, personalupplevelse, affärsfunktioner och insikter. Med oöverträffade globala nätverk och molnintegrerade tjänsters expertis är BT en viktig bidragande faktor till framgången för detta nya digitala ekosystem."

  Om BT
  BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

  Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

  British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

  Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

  Läs vidare »
  Media-no-image

  BT TECKNAR NYTT, STORT AVTAL MED EU FÖR MOLNTJÄNSTER

  Pressmeddelanden   •   2016-01-12 12:03 CET

  BT offentliggör idag två nya kontrakt med den Europeiska kommisionen1 för att leverera offentliga och privata molntjänster till över 52 Europeiska institutioner och organ -inklusive Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska försvarsbyrån. De båda ramavtalen, som tilldelades i december förra året, gäller i upp till fyra år och har ett sammanlagd värde av drygt 24 miljoner euro. I införandet av de nya ramavtalen, kommer BT att leverera privata moln-tjänster och blir där med en av fem leverantörer som får konkurrera om offentliga molnprojekt hos EU.

  Ramavtalen är det tredje och fjärde för Europeiska kommissionen som har tilldelats till BT under 2015, alla av dem efter öppna anbudsförfaranden.

  Den grundläggande och anpassade teknikplattformen uppfyller EU:s stränga krav på efterlevnad, säkerhet och integritet. Den kombinerar snabbhet och smidighet av offentliga molnmiljöer med kontroll och skydd av privata moln.

  Tjänsterna kommer att ledas från flera säkra, geografiskt utspridda datacenter inom Europeiska Unionen, som både garanterar hög motståndskraft och att alla kunduppgifter stannar inom unionen. Alla tjänster integreras och hanteras från BT:s Compute Management System (CMS) - en enda portal som sömlöst förser kunderna med de IT-tjänster som de behöver, oavsett vart de befinner sig. BT visar nu upp kapaciteten för sin Cloud of Cloud-Vision som offentliggjordes förra året och som av analytiker beskrivs som BT:s "hemliga ingrediens"1.

  Corrado Sciolla, President Europe and Global Telecom Markets, BT Global Services, säger: “Det här är en milstople i vår resa till att vara den ledande, globala aktören för molntjänster, och visar hur vi minimerar komplexitet, risker och kostnader för våra kunder när de flyttar över till molnet. Jag vill ta tillfället i akt och ännu en gång tacka EU för deras förtroende för BT”

  I augusti förra året tecknade BT ett ramavtal med Europeiska kommissionen, till ett värde av upp till 15.2 miljoner euro under en sjuårsperiod. Det kontraktet inkluderade rösttjänster hos fler än 21 stora europeiska institutioner, byråer och organ. Med det följde ett ramavtal som tecknades i mars 2015 - med ett maximalt värde på 55,7 miljoner euro över en femårsperiod - för leverans av internetuppkoppling till alla större europeiska institutioner, myndigheter och organ i 28 medlemsländer.

  BT har levererat tjänster till Europeiska Unionen i över ett decennium, och bygger på BT:s expertis om behoven som finns inom regionala, nationella och internationella statliga organisationer runt om i världen.

  -SLUT-

  1. Avtalen har tecknats med Europeiska kommissionens generaldirektorat för informationsteknik (DIGIT). 

  2. Upp till 14 miljoner euro för offentliga moln och 10.300.000 euro för privata moln. 

  3. BT formulerar en ny Services Vision, John Marcus, Current Analysis 23 April 2015.

  Om BT
  BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

  Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

  British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

  Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

  BT offentliggör idag två nya kontrakt med den Europeiska kommisionen, för att leverera offentliga och privata molntjänster till över 52 Europeiska institutioner och organ, inklusive Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska försvarsbyrån.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  BT UTÖKAR SIN CLOUD OF CLOUDS MED NY SALESFORCE UPPKOPPLING

  Pressmeddelanden   •   2016-01-07 11:27 CET

  Nu kan BT:s kunder dra nytta av en snabb, säker och effektiv uppkoppling direkt till Salesforce Customer Success Platform.

  Idag meddelade BT att man erbjuder företagskunder snabba och säkra förbindelser även till Salesforce. BT Cloud Connect som kopplar ihop BT:s högpresterande nätverk med ledande leverantörer av moln-tjänster, utökas nu med en hett efterlängtad leverantör; Salesforce.

  Avtalet med Salesforce är en viktig milstolpe i implementeringen av BT:s Cloud of Clouds Vision[1]. Upprättandet av anslutningen till Salesforce branschledande Customer Success Platform, möjliggör för BT:s kunder att dra nytta av den höga prestanda och tillförlitlighet som BT:s globala nät levererar.

  En snabb och effektiv anslutning till data och applikationer som erbjuds i molnmiljöer, såsom Salesforce Customer Success Platform, blir allt viktigare för många organisationer. När stora företag flyttar fler applikationer till molnet så ökar behovet av säkra uppkopplingsmöjligheter som minskar risker och som håller en hög prestanda. Att endast ha Internet som anslutningsalternativ är ofta inte tillräckligt för affärskritiska applikationer som Salesforce.

  BT:s ‘Cloud of Cloud-Vision’ utgör en ny generation molntjänster som möjliggör för stora organisationer runt om i världen att enkelt och säkert ansluta till applikationer och data, oavsett var de befinner sig. BT:s globala nätverk är nu uppkopplat till fler än 200 datacenter, varav 48 stycken ägs och drivs av BT.

  Keith Langridge, vice president, network services på BT Global Services säger: "Organisationer använder molnet för att hantera och få tillgång till stora mängder värdefull data, inklusive kunddata som är kärnan i en verksamhet. Vår Cloud of Clouds-vision gör det enklare för organisationer att använda molnet genom en snabb, säker och effektiv anslutning. Salesforce är en tjänst som föddes ur molnet - en sann pionjär inom tekniken och en viktig milstolpe i leveransen av vår vision”.

  Andrew Lawson, VD för Salesforce i Storbritannien och Irland, säger: "Företag förändrar sitt sätt att kontakta kunder, partners och anställda i dagens uppkopplade värld. BT anammar nu den här utvecklingen genom att lägga till Salesforce i sin "Cloud of Clouds-vision."

  Tjänsten kommer att rullas ut stegvis från februari 2016, först i USA och Europa, och därefter globalt.

  Salesforce, Customer Success Platform och andra är varumärken under salesforce.com, inc.

  [1] ‘Cloud of clouds’ gives BT customers a practical route into cloud computing that meets their needs for choice, flexibility and security with a partner who knows how to make it work together.

  Om BT
  BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

  Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

  British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

  Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

  Läs vidare »
  Pbaupgma4jt5fkimulyc

  BT ACCELLERERAR SIN MOLNTJÄNST MED HJÄLP AV LÖSNING FRÅN RIVERBED - Kunder får förbättrad prestanda vid anslutning till tjänster i molnet

  Pressmeddelanden   •   2015-12-09 11:53 CET

  Media-no-image

  BT ERBJUDER SNABBARE, SÄKRARE UPPKOPPLINGAR MED HEWLETT PACKARD ENTERPRISE MOLNTJÄNSTER

  Pressmeddelanden   •   2015-11-30 10:44 CET

  Ny milstolpe i BTs Cloud of Clouds vision när kunder nu även får högpresterande direktuppkoppling med HPE Helion managerade molntjänster.

  BT introducerar idag snabbare, mer pålitlig och säkrare tillgång till molntjänster genom att låta BT-kunder koppla upp sig direkt till HPE Helion Managed Cloud Services. BTs tjänster använder HPEs Rapid Connect för att kunna koppla kunder direkt till HPE Helion Managed Cloud Services.

  Den nya uppkopplingen gör det möjligt för BTs kunder att fullt utnyttja HPEs portfolio av tjänster var och när de än kan tänkas behöva dem för att skapa och arbeta med projekt. Med pålitlig och säker åtkomst får kunder förbättrad prestanda, förstärkt säkerhet och lägre fördröjningar.

  Keith Langridge, Vice President, Connect Portfolio på BT Global Services, säger: “Organisationer förstår flexibiliteten och smidigheten som kommer med utvecklingen av molntjänster. För att accelerera sin användning av molntjänster kräver de säker och pålitlig datatillgång och applikationer oavsett om de befinner sig i privata, publika eller hybrida moln. Vi har redan optimerat vårt nätverk för att hjälpa kunder att bättre använda flera molntjänster genom vår Cloud Connect portfölj. Genom att lägga till direkt uppkoppling till HPE Helion genom BTs globala nätverk, gynnas kunder av en lösning som är konsekvent, säker och pålitlig, var än de arbetar.”

  Eugene O’Callaghan, Vice President, Enterprise Services Workload and Cloud, Hewlett Packard Enterprise, säger “Kunder vänder sig till sina molnleverantörer för att få hög prestanda, säkra, pålitliga och lättillgängliga tjänster.. Vårt partnerskap att leverera de här tjänsterna med BT innebär en helt ny nivå av förtroende för globala organisationer.”

  BTs direkta uppkoppling mot HPE Helion Managed Cloud Services via Rapid Connect är redan tillgängligt i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Detta kommer följas av ännu fler uppkopplingar med HPE-center runtom i världen.  

  Om BT
  BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

  Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

  British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

  Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

  Läs vidare »
  Media-no-image

  BT NAMED A LEADER IN 2015 GARTNER MAGIC QUADRANT FOR ‘CONTACT CENTER AS A SERVICE, WESTERN EUROPE’

  Pressmeddelanden   •   2015-11-11 13:22 CET

  BT Global Services has been positioned the highest for its ability to execute in the Contact Centre as a Service, Western Europe Magic Quadrant.

  According to the report, “because the CCaaS market in Western Europe is still maturing, Leaders can best be described as suppliers with a strong multichannel product and service capability that have already amassed a large installed base of large and small customers. Leaders also benefit from offering Pan-European coverage for multicountry solutions, as well as in-country operational support for local sales opportunities.”

  Andrew Small, vice-president for unified communications and customer relationship management at BT Global Services, said: “We are delighted to be recognised as a Leader for this very first edition of Gartner’s ‘Contact Center as a Service’ Magic Quadrant. Our customers will appreciate this new report as a source of reference and guidance as they look to build successful strategies in designing and operating contact centres. We believe BT’s position as a leader is also a recognition of our continued investment into our portfolio and a further validation of our Cloud of Clouds technology vision.”

  To view the full global report, click here: http://www.gartner.com/reprints/bt-group-annual-reprints-vol4?id=1-2QTBSRL&ct=151028&st=sb

  Gartner, Magic Quadrant for Contact Center as a Service, Western Europe by Steve Blood, Drew Kraus, Daniel O'Connell, 15 October 2015

  About the Magic Quadrant

  Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose

  About BT

  BT’s purpose is to use the power of communications to make a better world. It is one of the world’s leading providers of communications services and solutions, serving customers in more than 170 countries. Its principal activities include the provision of networked IT services globally; local, national and international telecommunications services to its customers for use at home, at work and on the move; broadband, TV and internet products and services; and converged fixed/mobile products and services. BT consists principally of five customer-facing lines of business: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale and Openreach.

  For the year ended 31 March 2015, BT Group’s reported revenue was £17,979m with reported profit before taxation of £2,645m.

  British Telecommunications plc (BT) is a wholly-owned subsidiary of BT Group plc and encompasses virtually all businesses and assets of the BT Group. BT Group plc is listed on stock exchanges in London and New York.

  For more information, visit www.btplc.com.

  BT today announced that it has been named by Gartner Inc. a Leader in the ‘Contact Center as a Service’ (CCaaS) Magic Quadrant, Western Europe. For this brand new Magic Quadrant, Gartner evaluated ten contact centre providers against seven criteria for their ability to execute, and across eight criteria for their completeness of vision.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  ALSTOM TRANSPORT TECKNAR AVTAL MED BT I GLOBALT NÄTVERK

  Pressmeddelanden   •   2015-11-02 12:58 CET

  Enligt villkoren i det nya avtalet, kommer BT att tillhandahålla “end-to-end” nätverkstjänster från sin BT Connect portfölj, vilket inkluderar internationella och lokala nätverkstjänster, internetuppkoppling, integrering och underhållstjänster. Nätverket hos Alstom Transport kommer att skötas via BT:s operativa nätverkscenter i Paris.

  Avtalet stärker Alstom Transports målsättning om ett enda nätverk som hanteras på global nivå och kommer ligga till grund för infrastruktur och tjänster framöver.

  Christine Heckmann, CIO på Alstom Transport säger "På Alstom Transport, har vi stora ambitioner om att utveckla vår verksamhet internationellt och vår ICT-infrastruktur är en nyckelfaktor. Vi måste förnya och implementera högpresterande tjänster för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners och har nu hittat en global partner med den vision, kapacitet och kreativitet som krävs. Vi ser fram emot vår resa med BT.”

  Alstom Transport kommer också att dra nytta av BT:s nya tjänst Microsoft Azure ExpressRoute. Tjänsten ger direkt tillgång till Microsofts appar, genom att erbjuda möjligheten att ansluta direkt till Microsoft Office 365, som säkerställer en hög prestanda i en säker miljö. Att ge kunder tillgång till appar direkt i molnet, oavsett om det är en privat eller offentlig molnmiljö, är en nyckelfaktor och bygger på BT:s Cloud of Clouds-vision.

  Corrado Sciolla, President of Europe & Global Telecom Markets på BT säger "Vi är väldigt stolta över att Alstom Transport har gett oss förtroendet att sköta deras globala nätverk och att integrera viktiga molntjänster. Vi vet hur viktigt det är för företag som Alstom Transport att kombinera en omfattande global IT-infrastruktur med stora, lokala möjligheter att ge kunder service var de än befinner sig.

  Alstom Transports globala nätverk blir en plattform för anställda över hela världen att kommunicera genom och en nyckel för att enkelt komma åt affärsapplikationer och tjänster som stödjer deras tillväxtambitioner.

  Om BT
  BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

  Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

  British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

  Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

  Alstom Transport, en av världens ledande leverantörer av transportsystem, har valt ut BT för att optimera sin globala nätverksinfrastruktur. I ett nytt avtal kommer BT att stötta verksamheten hos Alstom Transport på fler än 300 platser i 59 länder.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  BT HJÄLPER FÖRETAG ATT FÖRBLI SÄKRA NÄR DE FLYTTAR TILL MOLNET

  Pressmeddelanden   •   2015-10-02 11:26 CEST

  BT lanserar molnbaserat skydd mot “Distributed Denial of Service (DDoS)”. Tjänsten kommer att hjälpa företag att förbli säkra och säkerställa tjänsters kontinuitet när antalet hot och attacker ökar. Lanseringen bidrar till en växande portfölj av säkerhetstjänster som syftar till att ytterligare säkra BT:s utbud av integrerade molntjänster, vilket är i linje med BT:s Cloud of Clouds-vision.

  BT:s egen forskning visar att 41 procent av organisationer drabbades av DDoS-attacker under 2014, och tre fjärdedelar av dessa (78 procent) drabbades två eller flera gånger under året.

  BT Assure DDoS riskreducerande teknik fungerar genom "städning" av internettrafik, och sortering av de normala och skadliga förfrågningarna. BT har en plattform för upptäckt och begränsning vilket innebär att oseriös trafik identifieras och åtgärder snabbt vidtas för att skydda kundens nätverk.

  Genom att använda en molnbaserad lösning, begränsas DDoS-attacken innan den kommer in i kundens nätverk och i vissa fall till och med innan den kommer in i BT-nätverket. Detta innebär en begränsad eller ingen påverkan på kundens verksamhet och prestanda.

  - Säkerhet är högst upp på dagordningen för IT-chefer och företagsledare när de tittar på att nyttja de möjligheter som molnet erbjuder. Vår Cloud of Clouds-vision tillför säkerhet till hjärtat av BT:s integrerade molntjänst-erbjudande. Vårt globala nätverk har redan mycket starka säkerhetsfunktioner, inklusive inbyggda brandväggstjänster. Vi är idag stolta över att offentliggöra den globala tillgängligheten av vår nya tjänst DDoS, säger Mark Hughes, President, BT Security.

  För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

  Alexander Havelda, Text100

  +46 (0)8 402 01 00

  Om BT
  BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

  Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

  British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

  Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

  BT lanserar molnbaserat skydd mot “Distributed Denial of Service (DDoS)”. Tjänsten kommer att hjälpa företag att förbli säkra och säkerställa tjänsters kontinuitet när antalet hot och attacker ökar.

  Läs vidare »

  Om BT in the Nordics

  Connecting your world. Completely.

  BT has been offering global corporate services in the Nordics since 1989. As one of the leading global players of the region, BT Nordics provides secure networked IT services to global multi-site organisations, headquartered in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Globalisation of the workforce, the switch to digital, outsourcing, real-time processes – each of the trends shaping today's connected global economy depends on one crucial technology: high-performance networking.

  As a global provider BT has the reach, capability and resilience to bring it all together and transform the way corporations do business, joining IT network security and monitoring services, CRM, contact centre management, mobile and unified communications. Strong partnerships with regional providers and in-depth local knowledge supported by a wide range of ICT offerings enable BT to help its customers to thrive in a changing world.

  BT Nordics has 140 employees and have offices in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Customers in the Nordics include many well known companies and organisations such as Aibel, Aker Solutions, Arla Foods, AstraZeneca, Danske Bank, Ericsson, Scania, SKF, Swedish Trade Council and Thomson Reuters.
  “The Nordic region is a mature, competitive market with early adopters of new technologies as well as leaders in the technology sector. Because of this, it continues to be a key market for very large multinationals that will always need first rate ICT services." – Carl-Erik Lagercrantz, CEO of BT Nordics and Baltics.

  Adress

  • BT in the Nordics
  • Warfvinges väg 35
  • 112 51 Stockholm
  • Vår hemsida

  Prenumerera RSS