Media-no-image

BT HJÄLPER FÖRETAG ATT FÖRBLI SÄKRA NÄR DE FLYTTAR TILL MOLNET

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 11:26 CEST

BT lanserar molnbaserat skydd mot “Distributed Denial of Service (DDoS)”. Tjänsten kommer att hjälpa företag att förbli säkra och säkerställa tjänsters kontinuitet när antalet hot och attacker ökar. Lanseringen bidrar till en växande portfölj av säkerhetstjänster som syftar till att ytterligare säkra BT:s utbud av integrerade molntjänster, vilket är i linje med BT:s Cloud of Clouds-vision.

BT:s egen forskning visar att 41 procent av organisationer drabbades av DDoS-attacker under 2014, och tre fjärdedelar av dessa (78 procent) drabbades två eller flera gånger under året.

BT Assure DDoS riskreducerande teknik fungerar genom "städning" av internettrafik, och sortering av de normala och skadliga förfrågningarna. BT har en plattform för upptäckt och begränsning vilket innebär att oseriös trafik identifieras och åtgärder snabbt vidtas för att skydda kundens nätverk.

Genom att använda en molnbaserad lösning, begränsas DDoS-attacken innan den kommer in i kundens nätverk och i vissa fall till och med innan den kommer in i BT-nätverket. Detta innebär en begränsad eller ingen påverkan på kundens verksamhet och prestanda.

- Säkerhet är högst upp på dagordningen för IT-chefer och företagsledare när de tittar på att nyttja de möjligheter som molnet erbjuder. Vår Cloud of Clouds-vision tillför säkerhet till hjärtat av BT:s integrerade molntjänst-erbjudande. Vårt globala nätverk har redan mycket starka säkerhetsfunktioner, inklusive inbyggda brandväggstjänster. Vi är idag stolta över att offentliggöra den globala tillgängligheten av vår nya tjänst DDoS, säger Mark Hughes, President, BT Security.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Alexander Havelda, Text100

+46 (0)8 402 01 00

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT lanserar molnbaserat skydd mot “Distributed Denial of Service (DDoS)”. Tjänsten kommer att hjälpa företag att förbli säkra och säkerställa tjänsters kontinuitet när antalet hot och attacker ökar.

Läs vidare »
R5p61x8mkwdsnhhqakum

BT BREDDAR SITT CLOUD OF CLOUDS-ERBJUDANDE MED DIREKTVÄG TILL OFFICE 365

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 14:22 CEST

BT breddar sitt Clouds of Clouds-erbjudande genom att låta kunder koppla upp sig direkt mot Microsoft Office 365. Erbjudandet bygger på BT:s Cloud of Clouds-vision som ger företagskunder en privat koppling till Microsofts molntjänster.

Media-no-image

BT “CLOUD OF CLOUDS” INTEGRERAR TIDIGARE ICKE KOMPATIBLA KOMMUNIKATIONSPLATTFORMAR

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 13:51 CEST

BT-kunder ges nu ökade valmöjligheter och en förbättrad användarupplevelse med integrerade molnbaserade samarbetstjänster från olika leverantörer.

BT lanserar tre nya molnbaserade lösningar inom konceptet ”Cloud of Clouds” som ger kunder möjlighet att enkelt integrera samarbetsverktyg och tjänster från olika teknikplattformar och leverantörer. Med lösningarna erbjuder BT sina kunder ökad valfrihet, säkerhet och en bra användarupplevelse från flera olika leverantörer av Unified Communications- och sammarbetstjänster.

Med lösningen One Cloud video, möter BT det ökade användarbehovet av att flytta videosamarbetet från konferensrummet till andra typer av kommunikationsmiljöer och gör det lättare för användare att delta i videokonferenser på olika typer av plattformar och enheter. One Cloud video lanseras globalt och möjliggör användarvänliga videokonferenser för befintliga BT MeetMe- och Microstoft- kunder genom BT:s MeetMe-tjänst, eller genom Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) för kunder som använder WebEx.

BT:s One Cloud Microsoft-kunder kan nu ta del av tjänsten Skype for Business, i vilken BT har sammanfört Skypes användarupplevelse med Microsoft Lyncs säkerhet och regelefterlevnad. Tjänsten lanseras globalt och ger kunder möjlighet att enkelt delta i produktiva konferenser även utanför den egna organisationen.

BT:s One Cloud Cisco-kunder ges nu möjlighet att åtgärda problem som uppkommit av tidigare investeringar i icke kompatibla telefon- och datatekniker. BT gör det möjligt för kunder att överbrygga luckor inom sitt kommunikationssystem och att, inom ramen för sin One Cloud Cisco-licens, få tillgång till avancerade samarbetstjänster som BT MeetMe with Dolby voice, Cisco WebEx och Cisco Collaboration Meeting Rooms. Denna satsning lanseras globalt.

BT:s nya molnerbjudanden bygger på företagets mångåriga expertis av att sammankoppla teknikplattformar som i allmänhet är inkompatibla. BT:s Advise-team för professionella tjänster utformar de processer och tekniska tjänster som kunden behöver för att dess kommunikationstekniker ska samverka sömlöst och leverera kompletta Unified Communications-tjänster även i komplexa miljöer.

– Våra kunder efterfrågar valfrihet, säkerhet, en bra användarupplevelse och en enhetlig kommunikationshantering. Men de vill inte ha komplexiteten – och det är här integreringen blir avgörande. Den lätthanterliga integreringen av ett brett utbud av samarbetstjänster och verktyg, disparata plattformar och flera typer av enheter över fast och mobil kommunikation är en viktig byggsten i vår bredare teknikvision för "Cloud of Clouds". Våra kunder förväntar sig att vi ska kunna sammanföra detta i molnet och att vi besitter den nätverksprestanda och säkra hanterings- och integreringskunskap som HD-videokonferenser kräver, säger Andrew Small, vice-president, unified communications and customer relationship management, BT Global Services.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00
DC15-428

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT lanserar tre nya molnbaserade lösningar inom konceptet ”Cloud of Clouds” som ger kunder möjlighet att enkelt integrera samarbetsverktyg och tjänster från olika teknikplattformar och leverantörer. Med lösningarna erbjuder BT sina kunder ökad valfrihet, säkerhet och en bra användarupplevelse från flera olika leverantörer av Unified Communications- och sammarbetstjänster.

Läs vidare »
Media-no-image

BT SAMLAR NUTRECOS KOMMUNIKATION I MOLNET

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 10:58 CEST

BT har tecknat ett avtal med Nutreco, en global ledare inom djur- och fiskfoder, inom vilket BT ska leverera en komplett, molnbaserad, Unified Communications och Collaboration (UCC)-lösning.

BT kommer att effektivisera och samla Nutrecos telefoni, närvaro, snabbmeddelanden och konferensfunktioner på en enda molnbaserad plattform – för upp till 5000 användare globalt. Genom att möjliggöra samarbeten över ljud-, video- och webbkonferenser kommer BT:s lösning att leda till snabbare beslutsprocesser och öka produktiviteten hos Nutrecos anställda. Den globala omfattningen av lösningen kommer att hjälpa företaget att uppnå sina tillväxtambitioner på marknader som Latinamerika och Asien.

Den nya lösningen, baserad på tjänsten BT One Cloud Microsoft, väntas också innebära betydande kostnadsbesparingar då den styr internationella samtal genom BT:s globala nätverk och minskar mängden av e-post och röstmeddelanden genom att ge anställda möjlighet att samarbeta i realtid.

– BT är en av få leverantörer som kan leverera globala samarbetslösningar baserade på Microsofts Skype for Business. Med hjälp av BT:s teknik kan vi förbättra arbetsförhållandena för våra anställda genom att möjliggöra ett globalt samarbete i realtid som inte kräver lika många resor, säger Henry van de Ven, CIO på Nutreco.

– Vi ser fram emot att arbeta med Nutreco och stödja deras tillväxtplaner runt om i världen genom att möjliggöra mer produktiva och kvalitativa samarbeten anställda emellan, säger Corrado Sciolla, President på Europe and Global Telecom Markets, BT Global Services.

BT One Cloud Microsoft är en del av konceptet ”Cloud of Clouds”, inom vilket BT idag lanserar tre nya molnbaserade lösningar som ger kunder möjlighet att enkelt integrera samarbetsverktyg och tjänster från olika teknikplattformar och leverantörer. Mer information om detta följer inom kort.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00
DC15-419

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT har tecknat ett avtal med Nutreco, en global ledare inom djur- och fiskfoder, inom vilket BT ska leverera en komplett, molnbaserad, Unified Communications och Collaboration (UCC)-lösning.

Läs vidare »
Wijn2c1vvhcakksa5s6w

BT SKYDDAR FINANSFÖRETAG MED NY ETISK HACKNINGSTJÄNST

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 10:40 CEST

BT lanserar ”BT Assure Ethical Hacking for Finance” – en ny IT-säkerhetstjänst som genom etisk hackning upptäcker svagheter i finansföretags it-säkerhetssystem.

D5ebqqdobdtq7uil3ttm

BT OCH RAJANT TECKNAR AVTAL KRING GLOBALA NÄTVERK FÖR INDUSTRIELLA MILJÖER

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 13:18 CEST

BT har tecknat ett globalt ramavtal med Rajant; en pionjär inom innovativ kinetisk mesh-teknik för privata trådlösa nätverk. Med avtalet integrerar BT ytterligare sin globala nätverkstäckning i kunders industriverksamheter och gör det möjligt för dem att ansluta och samla in data till företagsnätverk och datacenter från tusentals olika typer av enheter.

Hvl6sgeotwdbhxgpijkl

BT vinner ännu ett avtal med EU-kommissionen

Pressmeddelanden   •   2015-08-06 10:16 CEST

BT har nu tecknat ytterligare ett avtal med EU-kommissionen inom vilket BT ska leverera telefonitjänster åt 21 EU-myndigheter; bland annat EU-kommissionen, Europeiska rådet och Europeiska förvarsbyrån. Ramavtalet löper på sju år och är värt över 15 miljoner euro.

Media-no-image

​BT Group presenterar goda resultat från det första kvartalet, räkenskapsåret 2015

Pressmeddelanden   •   2015-07-30 12:52 CEST

BT presenterar idag sina resultat för det första kvartalet, räkenskapsåret 2015, som löpte fram till och med den 30 juni. Enligt BT grundar sig framgången i de omfattande investeringar man gjort i bland annat supersnabbt fiberbredband, samt i framgången för företagets mobiltjänster.

För mer information och fullständiga kvartalsresultat, läs engelskt pressmeddelande nedan.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00

BT GROUP PLC RESULTS FOR THE FIRST QUARTER TO 30 JUNE 2015

BT Group plc (BT.L) today announced its results for the first quarter to 30 June 2015.

First quarter to 30 June 2015
£m Change
Revenue1 4,278 (2)%
Change in underlying revenue2 excluding transit 0%
EBITDA1 1,449 1%
Profit before tax adjusted1 694 9%
 reported 632 16%
Earnings per share  adjusted1 6.7p 3%
 reported 6.1p 9%
Normalised free cash flow3 106 £(16)m
Net debt 5,819 £(1,260)m


Gavin Patterson, Chief Executive, commenting on the results, said:

“This is an exciting time at BT. We continue to invest heavily in our superfast fibre broadband network. It now reaches around 80% of all UK premises and we will work with government to help take fibre broadband to 95% of the country by the end of 2017. Our technical trials of ultrafast broadband using G.fast are progressing well; we’re on target to start large-scale customer trials this summer.

“Our mobile plans have got off to a good start with more than 100,000 consumer mobile customers signed up in the first three months. We’re also looking forward to completing our acquisition of EE, which will allow us to create a true UK digital champion, providing customers with greater choice and value and helping to deliver the UK’s connected future.

“We’re launching BT Sport Europe in the next few days, the new home of UEFA Champions League football, which is free for our BT TV customers. We are also leading the way on Ultra HD TV. Our BT Sport Ultra HD channel will be the first live sports channel in Europe offering picture quality four times that of normal high definition.

“We have also invested further in improving customer service and Openreach is running ahead of all 60 minimum service levels set by Ofcom for this year. And we are engaging with Ofcom as part of its Strategic Review of Digital Communications which offers scope for deregulation and the potential to create a more level playing field in pay-TV.

“The investments we are making in our business and customer service are building a strong platform for growth. And our financial results show we’re on track to achieve our outlook for the full year.”

Key points for the quarter:

 • Underlying revenue2 excluding transit was flat, an improvement on the 1.3% decline last quarter
  • Underlying operating costs4 excluding transit down 1%
  • EBITDA1 up 1% and earnings per share1 up 3%
 • Superfast fibre broadband available to more than 23m premises, around 80% of the UK
 • 20% superfast fibre broadband take-up; new base-case assumption of reaching 28% penetration

1 Before specific items. Specific items are defined on page 3

2 Excludes specific items, foreign exchange movements and the effect of acquisitions and disposals

3 Before specific items, pension deficit payments and the cash tax benefit of pension deficit payments

4 Excludes specific items, foreign exchange movements and the effect of acquisitions and disposals, and is before depreciation and amortisation

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT presenterade idag sina resultat för det första kvartalet, räkenskapsåret 2015, som löpte fram till och med den 30 juni. Enligt BT grundar sig framgången i de omfattande investeringar man gjort i bland annat supersnabbt fiberbredband, samt i framgången för företagets mobiltjänster.

Läs vidare »
Media-no-image

BT RANKAS SOM LEDARE I GARTNERS ”MAGIC QUADRANT FOR CLOUD ENABLED MANAGED HOSTING IN EUROPE”

Pressmeddelanden   •   2015-07-14 10:10 CEST

BT har för tredje gången positionerats i Gartners ledarkvadrant för managerade molntjänster, ”Magic Quadrant for Cloud-Enabled Managed Hosting”.

BT placeras högre på Gartners lista i år än förra året, mycket tack vare BT:s kompletta vision och förbättrade tjänsteutförande.

För mer information, se fullständigt engelskt pressmeddelande nedan.

BT IMPROVES POSITION AS A LEADER IN GARTNER’S MAGIC QUADRANT FOR CLOUD ENABLED MANAGED HOSTING IN EUROPE

BT’s position in Leaders Quadrant based on execution and vision

BT today announced that it has been positioned by Gartner, Inc in the Leaders Quadrant for its Magic Quadrant for Cloud-Enabled Managed Hosting in Europe for the third time.

Improving its overall position in the Leaders Quadrant on last year, BT has moved further along in both its ability to execute and the completeness of its vision.

Luis Alvarez, chief executive officer of BT Global Services, said: “I am proud we’ve made what we see as such significant progress in improving our leadership position this year. This is a critical report that will no doubt be of interest to our customers, who we know are keeping an eye on the latest developments in cloud as they set out to use new technology in creative ways. In order to continue improving our position, we announced in April our cloud-of-clouds vision, a practical route into cloud computing that meets our customer’s needs for choice, flexibility and robust security. We have also been investing in collaboration, partnerships and data centre enhancements designed to improve the overall customer experience through reliability, availability of service and speed of delivery.“

To view the full global report, please visit:

http://www. globalservices.bt.com/uk/en/point-of-view/gartners-magic-quadrant-for-cloud-enabled-managed-hosting

Gartner, Magic Quadrant for Cloud-Enabled Managed Hosting, Europe, Tiny Haynes, Gianluca Tramacere, Gregor Petri, June 2015.

About the Magic Quadrant

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose

About BT

BT’s purpose is to use the power of communications to make a better world. It is one of the world’s leading providers of communications services and solutions, serving customers in more than 170 countries. Its principal activities include the provision of networked IT services globally; local, national and international telecommunications services to its customers for use at home, at work and on the move; broadband, TV and internet products and services; and converged fixed/mobile products and services. BT consists principally of five customer-facing lines of business: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale and Openreach.

For the year ended 31 March 2015, BT Group’s reported revenue was £17,979mwith reported profit before taxation of £2,645m.

British Telecommunications plc (BT) is a wholly-owned subsidiary of BT Group plc and encompasses virtually all businesses and assets of the BT Group. BT Group plc is listed on stock exchanges in London and New York.

For more information, visit www.btplc.com.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00
DC15-303

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT har för tredje gången positionerats i Gartners ledarkvadrant för managerade molntjänster, ”Magic Quadrant for Cloud-Enabled Managed Hosting”. BT placeras högre på Gartners lista i år än förra året, mycket tack vare BT:s kompletta vision och förbättrade tjänsteutförande.

Läs vidare »
Media-no-image

ZURICH INSURANCE GROUP VÄLJER BT SOM GLOBAL NÄTVERKSLEVERANTÖR

Pressmeddelanden   •   2015-07-10 13:39 CEST

BT offentliggör att företaget har tecknat ett sexårsavtal med Zurich Insurance Group (Zurich), för globala kommunikations- och nätverkstjänster. Avtalet kommer hjälpa Zurich att transformera sin IT-infrastruktur och förväntas öka nätverksprestandan och ge bättre ljud- och videokvalitet, för både kunder och anställda.

Inom ramen för avtalet kommer BT att konsolidera, modernisera och hantera Zurichs kommunikationsinfrastruktur, som är en grundsten för försäkringsbolagets verksamhet i 49 länder över världen. Kontraktet innefattar internetanslutning, globalt WAN och LAN samt IP-telefoni och andra telefonitjänster. Dessutom kommer BT att tillhandahålla teknisk support för Zurichs globala kundtjänst samt telefonkonferenstjänsten BT MeetMe with Dolby Voice.

– Detta är ett viktigt avtal för Zurich och ett avgörande steg i vår transformation, säger Robert Dickie, CTO, Zurich Insurance Group. Det är stora fördelar att arbeta med ett verkligt globalt företag, inte minst i flexibiliteten och effektiviteten att arbeta med en enda leverantör.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
lexander Havelda, Text100

+46 (0)8 402 01 00
DC-15301

Om BT
BT vill med hjälp av kommunikation göra världen bättre. BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2015, var BT-gruppens intäkter 17 979 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 645 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT offentliggör att företaget har tecknat ett sexårsavtal med Zurich Insurance Group (Zurich), för globala kommunikations- och nätverkstjänster. Avtalet kommer hjälpa Zurich att transformera sin IT-infrastruktur och förväntas öka nätverksprestandan och ge bättre ljud- och videokvalitet, för både kunder och anställda.

Läs vidare »

Om BT Nordics

Connecting your world. Completely.

BT has been offering global corporate services in the Nordics since 1989. As one of the leading global players of the region, BT Nordics provides secure networked IT services to global multi-site organisations, headquartered in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Globalisation of the workforce, the switch to digital, outsourcing, real-time processes – each of the trends shaping today's connected global economy depends on one crucial technology: high-performance networking.

As a global provider BT has the reach, capability and resilience to bring it all together and transform the way corporations do business, joining IT network security and monitoring services, CRM, contact centre management, mobile and unified communications. Strong partnerships with regional providers and in-depth local knowledge supported by a wide range of ICT offerings enable BT to help its customers to thrive in a changing world.

BT Nordics has 140 employees and have offices in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Customers in the Nordics include many well known companies and organisations such as Aibel, Aker Solutions, Arla Foods, AstraZeneca, Danske Bank, Ericsson, Scania, SKF, Swedish Trade Council and Thomson Reuters.
“The Nordic region is a mature, competitive market with early adopters of new technologies as well as leaders in the technology sector. Because of this, it continues to be a key market for very large multinationals that will always need first rate ICT services." – Carl-Erik Lagercrantz, CEO of BT Nordics and Baltics.

Adress

 • BT Nordics
 • Warfvinges väg 35
 • 112 51 Stockholm
 • Vår hemsida

Prenumerera RSS