Zis2vgr1bdci4kxc4ijt

NYA BT NETRIX HiTOUCH GER KONTROLL PÅ BÖRSGOLVET

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 14:00 CEST

Ny molnintegrerad enhet stöttar börshandlare genom att kombinera högdefinierad kommunikation, specialistapplikationer och marknadsinformation på en pekskärm

Ywdp3u3byul1dpjvinj5

BT LEVERERAR HÖGPRESTERANDE, SÄKRARE UPPKOPPLING FÖR MICROSOFT AZURE

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 10:00 CEST

Ny hybridmolntjänst kombinerar säkrare och mer pålitlig uppkoppling med BT:s globala räckvidd

C8488yz4iqzbuapzf9ej

BT I SAMARBETE MED DOLBY FÅR KONFERENSSAMTAL ATT LÅTA SOM RIKTIGA SAMTAL

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 09:42 CEST

BT MeetMe with Dolby Voice gör mötena betydligt mer effektiva och produktiva – samt ökar deltagarnas samarbetsförmåga

Vuzqnmfbikyhdde76fz9

BT STÄRKER SIN LEDANDE POSITION I GARTNERS MAGISKA KVADRANT FÖR GLOBALA LEVERANTÖRER AV NÄTVERKSTJÄNSTER

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 10:00 CET

BT, global kommunikationsleverantör, har för tionde gången placerats i ledarkvadranten i Gartners ”Global Network Service Providers Magic Quadrant”.

Media-no-image

BT LEVERERAR NYTT NÄTVERK TILL EUROPAS FÖRSTA SYSTEM FÖR SATTELITNAVIGERING

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 14:00 CET

BT har tecknat ett avtal med Telespazio gällande nätverkstjänster mitt i hjärtat av EGNOS, det första paneuropeiska systemet för satellitnavigering. BT ska implementera och hantera ett nätverk som ska förse säkerhetskritiska applikationer med positionsdata, som de som används vid flyg- och fartygsnavigering.

Nätverket kommer att koppla ihop över femtio övervakningsstationer, kontrollcentraler och markstationer som bland annat är belägna på avlägsna platser i Europa och Afrika. Eftersom de tjänster EGNOS levererar är så kritiska har nätverkets höga tillgänglighet och motståndskraft varit en viktig del av projektet.

Nätverkstjänsten baseras på en kombination av erbjudanden och satellittjänster inom BT:s IP-tjänsteportfölj BT Connect Global. De kraftfullaste delarna av nätverket utnyttjar BT:s dubbelkärniga nätverkskapacitet – i vilken nätverken fysiskt separeras – vilket ger en högre grad av pålitlighet och kontinuitet.

BT har arbetat med EGNOS WAN-nätverk (Wide Area Network) sedan 2001. Kontraktet bygger på BT:s expertis från tidigare arbeten med europeiska rymdprogram som Galileo.

– EGNOS levererar och efterfrågar en hög grad av noggrannhet och pålitlighet. Vi designade deras nätverk för att kunna erbjuda dem största möjliga flexibilitet. BT förstår vilken avgörande roll nätverkstjänster spelar för multinationella företag och offentliga organisationer för verksamhetskritiska funktioner. Jag är mycket stolt över EGNOS fortsatta förtroende för vår leverans av personal och tjänster och ser fram emot vårt fortsatta samarbete, säger Corrado Sciolla, CEO BT Europe & Latin America.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Bite
BT@biteglobal.com
+46 (0)8 402 01 00
DC14-099

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. 

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT har tecknat ett avtal med Telespazio gällande nätverkstjänster mitt i hjärtat av EGNOS, det första paneuropeiska systemet för satellitnavigering. BT ska implementera och hantera ett nätverk som ska förse säkerhetskritiska applikationer med positionsdata, som de som används vid flyg- och fartygsnavigerin

Läs vidare »
Media-no-image

BT skräddarsyr telefonin för den finansiella marknaden

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 10:00 CET

BT utökar företagets molntjänst BT Radianz Cloud för att reducera kostnader för banker, börsmäklare, börser och clearingföretag

BT har lanserat BT One Voice Radianz, en ny tjänst som sammankopplar, telefoni-, mobil- och datatjänster och levererar dem till medlemmar inom BT Radianz Cloud – världens största säkra sammankopplade kommunikationsnätverk för den finansiella tjänsteindustrin. Det blir den första lösningen från BT Global Services bredare portfölj som görs tillgänglig för medlemmar inom Radianz Cloud-gruppen, som består av banker, börsmäklare, börser och clearingföretag.

Med One Voice Radianz behöver inte företag på finansmarknaden längre använda separata nätverkskopplingar för sina UC-tjänster på kontor knutna till Radianz Cloud, vilket reducerar kapital- och operativa kostnader. Lösningen är för tillfället tillgänglig i 13 länder (inklusive Sverige, Norge, Danmark och Finland) och förväntas under de närmaste månaderna utvidgas till ytterligare 24 länder. One Voice Radianz ger företag möjlighet att flytta över ordinarie telefoni till nätet, vilket genererar besparingar på upp till 25 procent av företagets internationella samtalskostnader.

Eftersom One Voice Radianz kan anpassas efter verksamhetens befintliga teknik och fungera parallellt med den kan medlemmar av Radianz Cloud flytta över och sammanfoga traditionell telefoni till IP-telefoni i sin egen takt.

– BT Radianz Cloud är världens största säkra sammankopplade kommunikationsnätverk för den finansiella tjänsteindustrin. Denna innovativa molntjänst har fått ett rykte om sig att vara den plattform som kunder på finansmarknaden föredrar då den ger tillgång till tusentals av BT:s applikationer och över 400 oberoende tredjepartsleverantörer längs hela handelskedjan. Det är viktigt att vi fortsätter att vara innovativa för att hjälpa företag på finansmarknaden och underlätta deras arbete med att öka intäkterna, reducera kostnaderna och förbättra sin kundservice. Det är därför vi fortsätter att investera i vår portfölj och förbättra de tjänster vi erbjuder våra medlemmar inom BT Radianz Cloud, säger Tom Regent, president, global banking & financial markets, BT.

Mer information finns i det engelska pressmeddelandet.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Bite
BT@biteglobal.com 
+46 (0)8 402 01 00
DC14-094

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. 

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT utökar företagets molntjänst BT Radianz Cloud för att reducera kostnader för banker, börsmäklare, börser och clearingföretag

Läs vidare »
Ltdy0fipij2putphhtn2

BT utser Martin Maurits till att leda verksamheten i Norden

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 11:15 CET

BT meddelar idag att man har utsett Martin Maurits till country manager för verksamheten i Norden. Maurits kommer att rapportera till Luca Zappia, CEO för SNCR-regionen (Schweiz, Norden, Central- och Östeuropa samt Ryssland).

Media-no-image

BT INVESTERAR FÖR ATT HJÄLPA MEDIEFÖRETAG EXPANDERA TILL BRASILIEN

Pressmeddelanden   •   2014-02-27 15:09 CET

BT meddelar idag att de öppnar en ny nod för sitt "Global Media Network" i Rio de Janeiro (Brasilien). Det kommer att underlätta för hundratals broadcasters att rapportera från evenemang i området, på bästa möjliga sätt och med högsta kvalitet. Det ger också lokala företag tillgång till BT:s globala infrastruktur för att nå de innehållsleverantörer och TV-bolag som finns på plattformen idag.

Mer information finns i den engelska pressreleasen på BT:s webbplats här.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Marcus Forsgren, Bite
BT@biteglobal.com
+46 76 319 88 23


Om BT

BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fyra huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Retail BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT meddelar idag att de öppnar en ny nod för sitt "Global Media Network" i Rio de Janeiro (Brasilien). Det kommer att underlätta för hundratals broadcasters att rapportera från evenemang i området, på bästa möjliga sätt och med högsta kvalitet. Det ger också lokala företag tillgång till BT:s globala infrastruktur för att nå de innehållsleverantörer och TV-bolag som finns på plattformen idag.

Läs vidare »
Media-no-image

BT och Avaya i samarbete för att hjälpa företag att hantera förändringar på arbetsplatsen

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 08:00 CET

En ny undersökning, som genomförts på uppdrag av BT och Avaya, visar att anställdas ålder och personlighet är de två huvudsakliga faktorerna som driver efterfrågan på samarbetstjänster i små och medelstora företag i Storbritannien.

Undersökningen, som inkluderar över 500 IT-chefer och företagsledare, visar att nästan två tredjedelar (62 procent) av de svarande från generation Y (under 35 år) är frustrerade på den teknik som de hade tillgänglig på jobbet. Det är betydligt högre än bland generation X (35-50 år), där antalet missnöjda är 38 procent och bland ”baby boomers” (50+ år) där 42 procent är missnöjda med tekniken på jobbet.

På motsvarande sätt är de svarande från generation Y mest övertygade om att deras produktivitet skulle förbättras med bättre delningsverktyg. Mer än två tredjedelar (68 procent) sade att bättre samarbetstjänster skulle hjälpa dem att bli mer effektiva, jämfört med drygt hälften av de anställda från generation X (54 procent) och ”baby boomers” (52 procent).

Nästan två tredjedelar (62 procent) av de svarande säger sig också vilja välja ett sätt att kommunicera på som passar deras personlighet. Exempelvis föredrar utåtriktade personer möten ansikte mot ansikte, med omedelbar feedback, som videokonferenser, telefon och sms. Mer introverta anställda föredrar e-post, IM eller konferenssamtal.

BT och Avaya bemöter denna efterfrågan med mjukvaruplattformen Avaya IP Office Collaboration för små till medelstora företag. Plattformen använder sig av UC & C-lösningar (Unified Communications och Collaboration) från BT One Enterprise-portföljen, som utvecklats för att ge en sömlös upplevelse för telefon-, video-, mobilitet- och samarbetstjänster.

Mer information om undersökningen finns i den engelska pressreleasen på vår webbplats här.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Marcus Forsgren, Bite
BT@biteglobal.com
+46 76 319 88 23

Om BT

BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fyra huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Retail BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

En ny undersökning, som genomförts på uppdrag av BT och Avaya, visar att anställdas ålder och personlighet är de två huvudsakliga faktorerna som driver efterfrågan på samarbetstjänster i små och medelstora företag i Storbritannien.

Läs vidare »
Rjqphiyxcsz2qhzerjsj

IDC RANKAR BT SOM BRANSCHLEDANDE LEVERANTÖR AV GLOBALA TELEKOMTJÄNSTER

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 10:12 CET

BT har utsetts till branschledare i IDCs globala utvärdering av telekomleverantörer: IDC MarketScape: Worldwide Telecom Service Provider 2013 Vendor Assessment.

Om BT Nordics

Connecting your world. Completely.

BT has been offering global corporate services in the Nordics since 1989. As one of the leading global players of the region, BT Nordics provides secure networked IT services to global multi-site organisations, headquartered in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Globalisation of the workforce, the switch to digital, outsourcing, real-time processes – each of the trends shaping today's connected global economy depends on one crucial technology: high-performance networking.

As a global provider BT has the reach, capability and resilience to bring it all together and transform the way corporations do business, joining IT network security and monitoring services, CRM, contact centre management, mobile and unified communications. Strong partnerships with regional providers and in-depth local knowledge supported by a wide range of ICT offerings enable BT to help its customers to thrive in a changing world.

BT Nordics has 140 employees and have offices in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Customers in the Nordics include many well known companies and organisations such as Aibel, Aker Solutions, Arla Foods, AstraZeneca, Danske Bank, Ericsson, Scania, SKF, Swedish Trade Council and Thomson Reuters.
“The Nordic region is a mature, competitive market with early adopters of new technologies as well as leaders in the technology sector. Because of this, it continues to be a key market for very large multinationals that will always need first rate ICT services." – Carl-Erik Lagercrantz, CEO of BT Nordics and Baltics.

Adress

  • BT Nordics
  • Warfvinges väg 35
  • 112 51 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar