Media-no-image

BT tecknar nytt avtal för mobil vårdlösning

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 10:28 CEST

BT meddelar att företaget tecknat ett nytt kontrakt med vårdföretaget Humber NHS Foundation Trust. Inom ramen för avtalet kommer BT att leverera en mobillösning, som är utformad för att ge vårdpersonal tillgång till patientinformation på ett effektivt och enkelt sätt. Lösningen är tänkt att rullas ut till 500 vårdpersonal med start i juni. BT kommer att erbjuda en kommunikationslösning för Wi-Fi, 3G och 4G. Lösningen integreras med programvara från TotalMobile.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00
DC15-150

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2014, var BT-gruppens intäkter 18 287 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 312 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT meddelar att företaget tecknat ett nytt kontrakt med vårdföretaget Humber NHS Foundation Trust. Inom ramen för avtalet kommer BT att leverera en mobillösning, som är utformad för att ge vårdpersonal tillgång till patientinformation på ett effektivt och enkelt sätt.

Läs vidare »
Media-no-image

BT LANSERAR SÄKERHETSTJÄNST SOM FÖRBÄTTAR SÄKERHETEN FÖR UPPKOPPLANDE BILAR

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 09:10 CEST

BT lanserade idag “BT Assure Ethical Hacking for Vehicles”, en ny säkerhetstjänst som utvecklats för att testa uppkopplade fordons exponering för cyberattacker och hjälpa alla aktörer på marknaden att utveckla säkerhetslösningar för bilindustrin.

Uppkopplade fordon – som kan vara allt från personbilar, lastbilar, bussar och bulldozrar till andra typer av kommersiella fordon – förlitar sig på en mängd olika typer av uppkopplingsalternativ, som till exempel wifi, Bluetooth eller 3- och 4G-datanät. Uppkopplingsmöjligheterna tillför en rad nya funktioner och mervärdestjänster för fordonen, såsom prognossystem för att undvika köer eller funktioner för att minska koldioxidutsläpp, förbättra säkerheten eller öka prestanda. Fordon blir också alltmer uppkopplade genom elektroniska system för navigation, underhållning eller med olika övervakningsverktyg.

Denna tekniska utveckling ökar också riskerna för att hackare ska få tillgång till och kontrollera dessa fordons viktiga funktioner. Det finns också risk för att information om exempelvis förarens vanor används för kommersiella ändamål utan förarens vetskap eller samtycke. Som med alla andra enheter som är uppkopplade till ”Internet of Things”, är säkerhet och integritet avgörande för att förhindra obehörig åtkomst till information och data eller att ett fordon kapas virtuellt.

BT har ett globalt team av säkerhetsexperter, däribland ”etiska hackare”, som testar systemen genom att imitera hackerattacker och därmed identifiera eventuella sårbarheter och komma med rekommendationer för ökad säkerhet. BT utökar nu denna expertis till att också omfatta råd till fordonstillverkare, försäkringsbolag och andra aktörer inom fordonsindustrin, med målet att identifiera och åtgärda säkerhetsproblem innan den nya bilen når köparen. BT kommer även att erbjuda kontinuerlig support för att bibehålla säkerheten mot nya framväxande hot. 

– Om några år kommer de flesta fordon som produceras att vara uppkopplade mot internet eller andra nätverk och föraren kommer att förvänta sig samma användbarhet från sitt fordon som sin smartphone. Säkerhet kommer att bli en utmaning för fordonsindustrin och därför behöver vi samarbeta med både leverantörer och IT-säkerhetsspecialister för att komma överens om en gemensam strategi för säkerhet och standarder för de ”uppkopplade bilarna”, säger Udo Steininger, chef för Assisted and Automated Driving på TÜV SÜD.

– Även fordon kan nu ses som uppkopplade enheter, vilket innebär att tillverkare och leverantörer står inför helt nya säkerhetsproblem. BT har lång erfarenhet inom säkerhetsområdet och vi är nu mycket stolta över att kunna erbjuda fordonsindustrin denna expertis, säger Hubertus von Roenne, vice VD på Global Industry Practices på BT Global Services. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00
DC15-166

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2014, var BT-gruppens intäkter 18 287 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 312 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York

BT lanserade idag “BT Assure Ethical Hacking for Vehicles”, en ny säkerhetstjänst som utvecklats för att testa uppkopplade fordons exponering för cyberattacker och hjälpa alla aktörer på marknaden att utveckla säkerhetslösningar för bilindustrin.

Läs vidare »
Qknw40chieikpqqvi9gg

BT LANSERAR “CLOUD OF CLOUDS” – LÖSNINGAR FÖR INTEGRATION AV GLOBALA MOLNTJÄNSTER

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 10:35 CEST

BT lanserar idag en ny generation molntjänster som låter stora företag runt om i världen att på ett enkelt och säkert sätt få tillgång till de applikationer och den data de behöver, oavsett var dessa är lokaliserade. Tjänsten kommer att låta kunder integrera IT-resurser som finns både i egna privata moln, i BTs globala molnplattform och hos ledande leverantörer av publika molntjänster.

Po0aqggevxb6feh34smf

BT lanserar cybersäkerhetslösning som analyserar företags risker

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 11:27 CEST

​BT lanserar BT Assure Cyber – en avancerad säkerhetsplattform som övervakar, upptäcker och skyddar mot cyberhot riktade mot företag och offentliga verksamheter. Den unika lösningen bygger vidare på BT:s omfattade säkerhetskunskap och kombinerar en rad verktyg som utvecklats tillsammans med BT:s världsledande säkerhetspartners.

Media-no-image

BT STÄRKER SIN SÄKERHETSPORTFÖLJ MED CYBERSÄKERHET FRÅN DARKTRACE

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 10:58 CET

Darktraces ”Enterprise Immune System” integreras i BT:s säkerhetserbjudanden

BT meddelar att man integrerar teknik från Darktrace, ett av världens snabbast växande IT-säkerhetsföretag, för att leverera nästa generations cyberskydd som håller användaren ständigt uppdaterad och skyddad mot nya hot på den globala marknaden.

Darktraces teknik “Enterprise Immune System”, som upptäcker sofistikerade cyberhot inifrån företagsnätverket, kommer att integreras i BT:s säkerhetsportfölj. Tjänsten kommer att vara tillgänglig både som en del av ett integrerat IT-säkerhetserbjudande och som en lösning inom BT:s Assure-portfölj av managerade säkerhetstjänster. Darktrace kommer även att integreras i BT:s eget säkerhetssystem för skydd av företags interna tillgångar mot de ständigt uppdaterade, avancerande cyberhoten.

“Enterprise Immune System” levererar underrättelsebaserad säkerhet åt organisationer och säkerhetsanalytiker. Darktraces teknik baseras på avancerad matematik som skapar kraftfulla beteendemodeller för alla enheter, användare och nätverk, vilka ger organisationer möjlighet att upptäcka befintliga, och snart färdigutvecklade, hot utanför eller inuti organisationen. Förutom att stärka BT:s cybersäkerhetsarkitektur bidrar Darktraces teknik även till att hjälpa BT:s kunder att bättre förstå sitt eget datalandskap och få översyn över hot, samt möjlighet att proaktivt stoppa sofistikerade attacker när de inträffar.

– Darktraces synsätt på cybersäkerhet stämmer bra överens med vår egen. Tillägget till vår Assure-portfölj stärker vår möjlighet att skydda BT och våra kunder mot avancerade cyberhot. Darktraces teknik och matematik utgör ett kraftfullt verktyg till att upptäcka onormal aktivitet i nätverket och kommer att utgöra en avgörande roll i våra kommande säkerhetserbjudanden, säger Mark Hughes, president, BT Security.

– Vi är mycket glada över vårt partnerskap med en global ledare som BT. BT har alltid anammat ny fundamental teknik och sett till att hålla den i fas med den tekniska utvecklingen. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med dem utveckla marknaden mot användandet av ”immuna” cyberskydd, säger Nicole Eagan, CEO, Darktrace.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00
DC15-108

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2014, var BT-gruppens intäkter 18 287 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 312 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT meddelar att man integrerar teknik från Darktrace, ett av världens snabbast växande IT-säkerhetsföretag, för att leverera nästa generations cyberskydd som håller användaren ständigt uppdaterad och skyddad mot nya hot på den globala marknaden.

Läs vidare »
L0no8pp22xsolsm5tvs2

BT HJÄLPER FORMEL 1-TEAMET WILLIAMS MARTINI RACING ATT FÖRBÄTTRA LAGKOMMUNIKATIONEN

Pressmeddelanden   •   2015-03-05 10:21 CET

BT har tecknat ett flerårigt strategiskt teknikpartnerskap med Formel 1-teamet Williams Martini Racing. Williams Martini Racing kommer att använda BT:s högpresterande nätverkstjänster globalt, för effektivare kommunikation och samarbete. BT kommer att sammanföra Williams Martini Racings fasta och mobila telefoni till en enda global molntjänst, som levereras till ett stort antal enheter.

Media-no-image

BT levererar till National Bank of Abu Dhabi

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 11:34 CET

BT har nyligen slutit avtal med NBAD (National Bank of Abu Dhabi) för en managerad nätverkslösning för bankens finansiella hubb i London. Londonverksamheten kommer att utgöra basen i NBAD:s expansion i Europa. Inom ramen för kontraktet kommer BT också att leverera datacentertjänster, IP-telefoni, säkerhetstjänster samt LAN- och WAN-tjänster. Avtalet kommer också göra det möjligt för NBAD:s kunder att få tillgång till tradingapplikationer och tjänster via BT Radianz Cloud, en tjänst som stödjer den säkra och största communityn för finansiella tjänster i världen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2014, var BT-gruppens intäkter 18 287 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 312 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT har nyligen slutit avtal med NBAD (National Bank of Abu Dhabi) för en managerad nätverkslösning för bankens finansiella hubb i London. Londonverksamheten kommer att utgöra basen i NBAD:s expansion i Europa.

Läs vidare »
Iqjdnpg9j4ilsorxc3b8

BT och Scala samarbetar för att erbjuda nya interaktiva skyltlösningar i butik

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 10:36 CET

​BT meddelar att företaget inlett ett samarbete med Scala för att kunna erbjuda smarta digitala kommunikations- och skyltlösningar, som riktar sig till företag med behov av direktinteraktion med kunder i exempelvis butiker, bankkontor, bilhallar, restauranger och hotell, över hela världen.

Media-no-image

BT lanserar säkerhetstjänsten BT Assure Threat Intelligence

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 11:56 CET

BT lanserar nu BT Assure Threat Intelligence; en ny tjänst som förutser cyberhot och skyddar organisationens tillgångar, kunder och anställda.

Cyberbrott, såsom DDoS-attacker, intrång och stöld av data, blir allt vanligare och gärningsmännen använder allt mer sofistikerade tekniker. I en färsk undersökning från BT uppger över hälften (59 procent) av de tillfrågade IT-cheferna att DDoS-attackerna blir allt effektivare på att bryta igenom organisationens IT-skydd. 40 procent uppger att de inte är säkra på att deras organisation har någon plan för hur man effektivt hanterar en DDoS-attack. Misslyckas man med att skydda organisationen från en attack kan detta leda till förlust av data, allvarliga avbrott eller stopp i verksamheten, ett skadat rykte, juridiska efterspel och i vissa fall böter.

BT Assure Threat Intelligence erbjuder verksamheter kontinuerlig global övervakning och bedömning av cyberhot som hjälper dem att skydda sin elektroniska data och sina ägares och kunders intressen. Tjänsten är utvecklad för att minimera riskerna, öka säkerheten och ge insikt i framtida reella och potentiella cyberhot i god tid, för att göra det möjligt att åtgärda svagheter och sänka organisationens riskprofil.

Tjänsten erbjuder skräddarsydda informationsrapporter som identifierar hot på ett tidigt stadium, vilket ger verksamheten möjlighet att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att sårbarheter utnyttjas av angripare.

– Vi vill erbjuda vår kunder den trygghet man känner när man vet vad man ska akta sig för och hur man skapar ett effektivt skydd mot cyberhot. En snabb och noggrann cyberintelligensrapportering utgör en viktig del i ett sådant arbete. Som global operatör har BT möjlighet att identifiera hot var de än uppstår. Vi har tillgång till en enorm mängd information från en uppsjö källor vilket ger oss möjlighet att bedöma risker och hjälpa organisationer att överleva, växa och vara steget före hoten, säger Mark Hughes, President, BT Security.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Text100
+46 (0)8 402 01 00

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2014, var BT-gruppens intäkter 18 287 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 312 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

BT lanserar nu BT Assure Threat Intelligence; en ny tjänst som förutser cyberhot och skyddar organisationens tillgångar, kunder och anställda.

Läs vidare »
Dncyjglzm0pejftyuz7e

BT och Dolby integrerar konferenstjänst med Cisco WebEx och Microsoft Lync

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 09:50 CET

BT och Dolby meddelar nu att tjänsten BT® MeetMe utökas med Dolby® Voice™ och Dolbys innovativa konferenstelefon Dolby Conference Phone, samt att tjänsten integreras med Cisco® WebEx® och Microsoft® Lync®. BT MeetMe med Dolby Voice kombinerar Dolbys snart femtioåriga ljudexpertis med BT:s världsomspännande kommunikationsmöjligheter för enastående tydliga, naturliga och produktiva telefonmöten.

Om BT Nordics

Connecting your world. Completely.

BT has been offering global corporate services in the Nordics since 1989. As one of the leading global players of the region, BT Nordics provides secure networked IT services to global multi-site organisations, headquartered in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Globalisation of the workforce, the switch to digital, outsourcing, real-time processes – each of the trends shaping today's connected global economy depends on one crucial technology: high-performance networking.

As a global provider BT has the reach, capability and resilience to bring it all together and transform the way corporations do business, joining IT network security and monitoring services, CRM, contact centre management, mobile and unified communications. Strong partnerships with regional providers and in-depth local knowledge supported by a wide range of ICT offerings enable BT to help its customers to thrive in a changing world.

BT Nordics has 140 employees and have offices in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Customers in the Nordics include many well known companies and organisations such as Aibel, Aker Solutions, Arla Foods, AstraZeneca, Danske Bank, Ericsson, Scania, SKF, Swedish Trade Council and Thomson Reuters.
“The Nordic region is a mature, competitive market with early adopters of new technologies as well as leaders in the technology sector. Because of this, it continues to be a key market for very large multinationals that will always need first rate ICT services." – Carl-Erik Lagercrantz, CEO of BT Nordics and Baltics.

Adress

  • BT Nordics
  • Warfvinges väg 35
  • 112 51 Stockholm
  • Vår hemsida

Prenumerera RSS