Anglo American förnyar sitt strategiska partnerskap med BT

Pressmeddelande  •  2012-04-18 08:30 CEST

BT har tecknat ett globalt avtal för nätverks- och IT-tjänster med Anglo American, ett av världens största gruvföretag. Avtalet omfattar alla Anglo Americans nätverksbehov på hundratals platser världen över. Avtalet löper över 5 år till ett uppskattat värde av 220 miljoner USD.

BT kommer att driftsätta BT Connect, BT:s portfölj av ”intelligenta” nätverkslösningar, för att tillgodose Anglo Americans behov i 15 länder i Afrika, Latinamerika, Asien och Europa – inklusive avlägsna gruvområden. Lösningen kommer att använda en rad tekniker, som Ethernet, MPLS samt satellit- och mikrovågslänk.

För att maximera nätverksprestandan och prioritera Anglo Americans affärskritiska applikationer kommer BT Connect Applications service att användas på 65 platser runt om i världen. Avtalet omfattar global internetanslutning inklusive lösningar för säker fjärråtkomst till nätverket från koncernens mobila arbetsstyrka.

BT kommer också att driftsätta sin konvergerade kommunikationsplattform One Voice för att samla alla Anglo Americans taltjänster på en enda plattform. Det genererar stora besparingar, förenklar hanteringen och göra det möjligt att erbjuda collaborative services som IP-telefoni (IPT).

Som ett led i strävan att förbättra sin effektivitet kommer Anglo American att använda sig av BT:s konferenslösningar – inklusive telefon- och webbkonferenser, videokonferenser på 130 platser samt sex fullt managerade lösningar för telepresence vid fyra större platser. Enligt det nya avtalet blir BT även global leverantör av nätverkshårdvara åt Anglo American.

– BT har hjälpt oss att koppla ihop hela organisationen så att vi verkligen kan dra nytta av vår globala storlek och använda best practise inom hela koncernen oavsett var den är skapad. Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete, säger Mike Bowden, Group Chief Information Officer and Head of Shared Services, Anglo American.

– Vi är mycket stolta över att ha en position där vi kan hjälpa branschledande globala företag, som Anglo American, att säkra och hantera informationsflöden i sin strävan efter att förenkla affärsprocesser och skapa effektivitetsvinster. I den nuvarande ekonomin söker företag efter effektivare produktionsprocesser, en optimerad varuflödeskedja, snabbare innovation och utveckling samt ännu bättre samverkan med leverantörer och kunder på global nivå. Vår tjänsteportfölj och våra investeringar i tillväxtmarknader i Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika är utformade för att stödja globala organisationer som Anglo American, säger Bas Burger, President Global Commerce, BT Global Services.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Marcus Forsgren, Bite Communications
E-post: BT@bitepr.se
Telefon: +46 76 319 88 23

DC12-103


Om Anglo American

Anglo American är en av världens största gruvföretag och har sitt huvudkontor i Storbritannien. Företaget är noterat på börsen i London och Johannesburg. Anglo Americans olika företag inom gruvdrift spänner över bulkprodukter – järnmalm och mangan, metallurgisk kol och termiskt kol; oädla metaller – koppar och nickel; och ädla metaller och mineraler – där företaget är en världsledare inom platina och diamanter.

Anglo American ställer högsta möjliga krav på säkerhet inom alla sina verksamheter och på alla marknader och strävar efter att göra skillnad inom hållbar utveckling i samhället i anslutning till företagets verksamhet.

Bolagets gruvdrift och omfattande portfölj av tillväxtprojekt och prospekteringsaktiviteter sträcker sig över södra Afrika, Sydamerika, Australien, Nordamerika, Asien och Europa.

www.angloamerican.com

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fyra huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, Openreach, BT Retail och BT Wholesale.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2011, var BT-gruppens intäkter 20 076 miljoner pund, med en vinst före skatt på 1 717 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. Mer information finns på www.bt.com/aboutbt

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.