Skip to main content

Tags

BTS Group AB tecknar avtal värt ca SEK 10 miljoner med en ledande Europeisk bank
BTS Group AB tecknar avtal värt ca SEK 9 miljoner med ett globalt energiföretag
BTS Group AB tecknar avtal värt ca SEK 2,7 miljoner med ett världsledande företag inom kraft- och automationsteknik
BTS Group AB tecknar avtal värt ca SEK 9 miljoner med ett ledande högteknologiföretag
BTS GROUP AB (PUBL) Delårsrapport 1 januari–31 mars 2015
BTS förvärvar ett ledande Sydafrikansk företag inom Learning & Development
BTS Group AB tecknar avtal värt ca SEK 23 miljoner med ett ledande företag inom petrokemibranschen
BTS Group AB (publ) Q4 – 2014 Year End Report
BTS Group AB tecknar avtal värt SEK 10 miljoner med ett världens ledande teknologiföretag
BTS Group AB tecknar avtal värt minst SEK 35 miljoner med ett globalt, ledande programvaruföretag
BTS Group AB (publ) 1 januari - 31 december 2014 Bokslutskommuniké
BTS Group AB tecknar avtal värt 12 MSEK med en global, ledande leverantör inom krafthantering
BTS Group AB tecknar avtal värt ca 3,6 MSEK med en global, ledande dryckesleverantör
BTS Group AB tecknar avtal värt 3,3 MSEK med en global, ledande hotellkedja
BTS Group AB (publ) 1 januari - 30 september 2014 kvartalsrapport
BTS Group AB (publ) January 31 - September 30 2014 Interim Report
BTS Group AB förvärvar all affärsverksamhet inom Fenestra, Inc.

Stockholm, Sverige och Stanford, CT, USA – BTS GROUP AB (publ) ¬– meddelar att man har tecknat ett bindande avtal om förvärv av all affärsverksamhet inom Fenestra, Inc., en globalt verksam leverantör av teknologi och tjänster inom området kompetensanalys, utvärdering och bedömning av framtida ledare och chefer (assessement services), liksom av tjänster inom ledarskapsutveckling.

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni, 2014
BTS Group AB (publ) Interim Report January 1 – March 31, 2014