Skip to main content

BTS Group AB Bokslutskommuniké 2009

Press Release   •   Feb 18, 2010 08:58 CET

BTS Group AB (publ)

Delårsrapport 1 januari – 31 december 2009

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Helåret 2009

 • Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till 595,1 (548,4) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten -3 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) minskade med 2 procent till 78,1 (79,8) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 1 procent och uppgick till 68,3 (67,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 2 procent och uppgick till 44,3 (45,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie minskade med 2 procent till 2,45 (2,50) SEK.

Fjärde kvartalet 2009

 • Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 5 procent och uppgick till 162,4 (155,4) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 13 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 3 procent till 24,4 (23,7) MSEK.
 • Resultatet före skatt ökade med 13 procent till 23,3 (20,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt ökade med 9 procent till 14,9 (13,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade med 9 procent till 0,83 (0,76) SEK.

Sammanfattning av BTS och marknadens utveckling under fjärde kvartalet

 • Efterfrågan på utbildnings- och konsulttjänster har försvagats jämfört med föregående år. Efterfrågan på BTS tjänster har dock varit bättre än för marknaden som helhet. Under fjärde kvartalet noterades fortsatt positiva tendenser på USA-marknaden.
 • Resultatet har påverkats positivt av förbättrade resultat i BTS Nordamerika, APG och BTS Övriga marknader. Resultatet har påverkats negativt av resultatminskning i BTS Europa samt valutakursförändringar.
 • Nya kunder under fjärde kvartalet var bland andra Bausch & Lomb, LG Electronics, Local Insight Media, Miller Coors, Sanofi-Aventis, Schindler, Snickers Workwear och ThyssenKrupp.

 

Utdelning

 • Föreslagen utdelning är 1,20 (1,20) SEK per aktie.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Informationschef och chef Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Tel                                            08-5870 7002

Mobil                                            076 800 5755

E-post                                            thomas.ahlerup@bts.com

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning. BTS har också gedigen kunskap inom Operational Excellence, Projektledning och erbjuder en innovativ "Engage4Change"-process. BTS har drygt 250 kunniga medarbetare och mer än 450 kunder, inklusive mer än 40 företag på US Fortune 100-listan och 25 företag på Global Fortune 100-listan over världens största företag. 2008 översteg BTS intäkter SEK 548 miljoner.

Ett urval av BTS kunder är: Accenture, Ericsson, Kimberly-Clark, Nokia, Sony, Toyota, Unilever och Xerox. BTS har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, London, Madrid, Bilbao, Bryssel, Johannesburg, Singapore, Beijing, Tokyo, Sydney, Melbourne, Mexico City, San Francisco, Philadelphia, Stamford, New York, Chicago och Scottsdale.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bts

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.