Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari–30 juni 2012

Press Release   •   Aug 22, 2012 16:53 CEST

Bästa andra kvartalet någonsin

1 januari–30 juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 378,3 (330,2) MSEK.
  • Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 9 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 23 procent till 45,1 (36,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 21 procent till 29,1 (24,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 21 procent till 1,61 (1,33) SEK.

Andra kvartalet 2012

Nettoomsättningen uppgick till 210,9 (186,7) MSEK.

  • Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 6 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 11 procent till 32,6 (29,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 12 procent till 21,4 (19,2) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 12 procent till 1,19 (1,06) SEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Corporate Communications and Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +46-8-5870 7002

Mobile                                                    +46-768-966 300

E-mail                                                      thomas.ahlerup@bts.com

 

 

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS Group med huvudkontor i Stockholm, Sverige har mer än 350 högt kvalificerade medarbetare på mer än 25 kontor I over 17 länder på alla sex kontinenter. BTS arbetar med mer än 400 av världens största och ledande bolag inklusive 30 av världens 100 största bolag där några är högt respekterade som t.ex.: Anglo American, AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, Rio Tinto, Sony, Telefónica, and Unilever.

BTS Group AB omsatte under 2011 697,7 MSEK. BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS besök os på: http://www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.