Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2006

Press Release   •   Apr 26, 2006 09:00 CEST

Fortsatt god tillväxt i intäkter och resultat

• Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 35 procent och uppgick till 78,0 (57,9) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var till-växten 24 procent.
• Resultat för första kvartalet:
 rörelseresultatet ökade med 24 procent till 12,5 (10,1) MSEK
 rörelsemarginalen uppgick till 16 (17) procent
 resultatet före skatt ökade med 10 procent till 12,8 (11,7) MSEK
 resultatet efter skatt ökade med 9 procent till 8,3 (7,6) MSEK
 resultatet per aktie uppgick till 1,41 (1,28) SEK.
• Nya kunder under första kvartalet var bland andra Anglo American PLC, Coach, Sanitas och Spainsoft.
• Under första kvartalet har BTS erhållit stora uppdrag från bland andra Cingular och Nokia.
• Ett nytt BTS kontor har öppnats i Bryssel, Belgien.


BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräd-darsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat mark-nadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.

Comments (0)

Add comment

Comment